Група
Празници,тържества,годишнини...
Празници,тържества,годишнини...
сценарии,исторически справки,размисли на глас
Категория :
Изкуство
Създадена на :
7 Декември 2011
Тип : Модерирана
Членове : 24
Собственик : тая
Тема : Сценарии за Коледа и Нова година
A+ A-
Мнения asc desc
Страница 1 от 1
 1-19 от 19  |   1 
тая
Пуснат на: 7 Май 2012, 21:27

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
Първа част
ОПИСАНИЕ НА ДЕКОРА : От едната страна на сцената е Витлеем – пещерата, в която е роден Иисус. От другата по стената се вижда силует на крепост – Ерусалим.

ПЪРВА СЦЕНА: СРЕЩАТА НА ВЛЪХВИТЕ С ЦАР ИРОД
/ Действието се развива в Ерусалим, в двореца на цар Ирод./
Участници: Цар Ирод, тримата влъхви: Мелхиор, Гаспар, Валтасар

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ГОДИНИ ТРИМА МЪДРЕЦИ ОТ ИЗТОКА: ПЕРСИЯ, АРАБИЯ И ЕТИОПИЯ НАБЛЮДАВАЛИ НА НЕБЕТО НЕОБИКНОВЕНА ЗВЕЗДА. ВОДЕНИ ОТ НЕЯ, ТЕ СЕ СЪБРАЛИ И КАТО УЗНАЛИ ВЗАИМНО НАМЕРЕНИЯТА СИ, ТРЪГНАЛИ ЗАЕДНО ДА Я СЛЕДВАТ.
СЛЕД ДЪЛЪГ ПЪТ СТИГНАЛИ ПАЛЕСТИНСКИТЕ ЗЕМИ, НАРЕЧЕНИ ОЩЕ ХАНААНСКИ. ЯВИЛИ СЕ ПРИ ЦАР ИРОД.

На сцената излиза цар Ирод и сяда на трона. Пред него застават тримата влъхви и се покланят.
ЦАР ИРОД: Кои сте вие? Цял Ерусалим говори за вас!...
МЕЛХИОР: Преди девет месеца царската звезда Юпитер и закрилникът на Израел – Сатурн се бяха приближили необичайно.
ЦАР ИРОД: И какво… Нима друг път не се е случвало…
ГАСПАР: В небето се яви странна светлина. Това трябва да е божествена или ангелска сила, явила се вместо звезда. Защото всички звезди от самото сътворяване на света имат собствено битие на небето, а тази се яви сега.
ВАЛТАСАР:За нея мъдрият звездоброец Валаам предрече: Изгрява звезда от Иакова и се издига жезъл от Израиля.
ЦАР ИРОД: Звезда ли? Не съм я виждал… Пък и моите звездобройци не са ми казвали за нея.
МЕЛХИОР: Тя ни се яви ненадейно. Видя се зад широките равнини на изток от Ливан.Понякога се движи необичайно от изток на юг по посока на твоя град – великият Ерусалим.Понякога спира и сияе и през деня като слънце. Следвахме я, но тук тя се скри.
ГАСПАР: Тази звезда е видима във въздуха, а не на небето. Тя е знак за идването на Месията, за когото пише в най-старите книги. Затова дойдохме тук.
ВАЛТАСАР: Де е родилият се цар Иудейски? Искаме да видим младенеца и да му се поклоним.
ЦАР ИРОД: Аз съм царят на Иудея, но в двореца не се е раждало дете.Идете, разпитайте грижливо за новороденото и като го намерите, обадете ми се, за да ида и аз да му се поклоня.
/Влъхвите се покланят и излизат/
ЦАР ИРОД: Нов цар?.... Ще я видим тая работа… Не се е родил още този, който да ме смени на трона. Чуйте моята заповед! Тръгнете из улиците, влезте във всички къщи! Видите ли дете под две години, посечете го!


ВТОРА СЦЕНА: МАРИЯ И ЙОСИФ ВЪВ ВИТЛЕЕМ
Участници: Мария, Йосиф, ханджия

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ПО ТОВА ВРЕМЕ ИМПЕРАТОР АВГУСТ, МОГЪЩИЯТ ВЛАДЕТЕЛ НА ВЕЛИКАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ ИЗДАЛ ЗАПОВЕД: ДА СЕ ПРЕБРОИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБШИРНАТА МУ ВСЕЛЕНА. ВСЕКИ ДА ИДЕ ТАМ, ДЕТО СЕ Е РОДИЛ И ОТДЕТО Е РОДЪТ МУ И ДА СЕ ЗАПИШЕ.

/ Към Витлеем се приближават Мария и Йосиф. Той върви бавно напред, а след него едва крета Мария/.
ЙОСИФ: Хайде, Мария! Още малко остана! Ето, най-после стигнахме. Знам, че си уморена. Скоро ще си починеш. Само да намерим място в някой хан.
МАРИЯ: Колко много хора! Бедни и богати, млади и стари, усмихнати и замислени.Бързат, бързат… Ох, уморих се! Дълъг път извървяхме…
ЙОСИФ: Ето една страноприемница. Да попитаме дали няма да се намери място за нас.
/Вика/ Отворете, отворете!…
ХАНДЖИЯ: Какво сте се развикали!... Среднощ е вече, всички спят! Вървете си!
ЙОСИФ: Идем от далече, чак от Назарет в Галилея! Аз съм роден тук, в Давидовия град. Дойдохме да се запишем както повелява заповедта на кесаря Август…
ХАНДЖИЯ: Много сте закъснели! Нямам място! В цял Ветлеем няма да намерите свободна къща.
МАРИЯ: Умоляваме те, помогни ни! Аз съм отпаднала и премръзнала. Пък и усещам, че приближава вече и раждането на детето ми.
ХАНДЖИЯ: Казах ви вече, няма място. Идете хей там, извън града. Ще видите обор, в който стопаните прибират добитъка си, когато е лошо времето.
Мария и Йосиф влизат в пещерата
ЙОСИФ: Мария, но това е истинска пещера! Тук ли ще прекараме нощта! Как ще издържиш?
МАРИЯ: Нищо, тук сред кротките животни ще ни бъде топло, ще имаме и покрив. Ще си починем и ще съберем сили! Ох! /хваща се за стомаха и се превива/

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: И ТАКА МАГАРЕТО И ВОЛЪТ БИЛИ ПЪРВИТЕ СВИДЕТЕЛИ НА РАЖДАНЕТО НА БОЖИЯ СИН. С НЕЖНАТА СИ ТОПЛОТА ЩЕЛИ ДА ЗАКРИЛЯТ НОВИЯ ЖИВОТ, КОЙТО ИДВАЛ НА ЗЕМЯТА, ПЪЛЕН С НАДЕЖДИ И ОБЕЩАНИЯ.
На сцената притъмнява. На светлината на лъч едно дете изпълнява песен:
„В нощ студена, мразовита, преди хиляди лета
Дева свята и честита стана майка на Христа…”

ТРЕТА СЦЕНА: ВИДЕНИЕТО НА ОВЧАРИТЕ
Участват двама овчари идва ангела

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЦЕЛИЯТ СВЯТ ВЕЧЕ Е ПРИТИХНАЛ. ВСИЧКО ЖИВО СПИ. САМО ДВАМА ОВЧАРИ СА БУДНИ. ТЕ ПАЗЯТ СТАДОТО СИ И СЕ ВЗИРАТ В ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ .
І ОВЧАР: Колко е красиво небето тази нощ! Студено е. Трябваше да приберем стадото.
ІІ ОВЧАР: Но какво е това! Каква е тая ярка светлина?... Виж, виж, приближава, да бягаме…

Приближават се ангелите.

ПЪРВИ АНГЕЛ: Не бойте се! Ние ви носим радостна вест! Във Витлеем тази нощ се роди Христос – Спасителят на всички хора!
ВТОРИ АНГЕЛ: Идете и Го вижте! Ще Го намерите повит в пелени, в една ясла.А след това идете и разнасяйте великата вест.
АНГЕЛИТЕ /ЗАЕДНО/: Слава на Бога във висините, на Земята мир, между човеците благоволение! /повтарят репликата 2 пъти; след това се скриват/

ПЪРВИ ОВЧАР: Да отидем по-скоро в пещерата и да видим какво се случва там, това за което ангелът ни каза!
ВТОРИ ОВЧАР: Виж оная звезда! Тя току-що слезе от висините и се приближи до земята. Точно над нашия обор е спряла! Скоро да вървим!
/ Двамата овчари тръгват към пещерата/

ЧЕТВЪРТА СЦЕНА:ПОКЛОНЕНИЕТО ПРЕД МЛАДЕНЕЦА
/Отново в пещерата, която се осветява. В нея са Мария, Йосиф. В яслите е поставено повито бебе./
Участници: Мария, Йосиф, Овчари, влъхви, ангели
Овчарите влизат.

ОВЧАР: Нас ни прати ангел Господен. Где е Младенецът, нашият спасител? Ние идем да му се поклоним и му донесохме младо агне, най-хубавото от стадото.
ІІ ОВЧАР: Това дете е Божий дар за всеки от нас; то става един от нас; човек, наш брат и в същото време Бог, по-велик от целия свят!
Двамата овчари се покланят и застават отстрани.
Влизат влъхвите:
МЕЛХИОР: Ние сме трима мъдреци от Изтока.Тук ни доведе древно пророчество.Аз съм Мелхиор. Идвам от Арабия. Къде е детето? Нося му скъп дар: злато, като за цар./поднася пред яслата кутийка/
ГАСПАР: Аз съм Гаспар от Персия. Нося на младенеца ливан, като на Бог, в знак на особено благоволение./поднася чаша/
ВАЛТАСАР: От Етиопия съм тръгнал. Много време мина, много път извървях. Поднасям на детето смирна, защото то е и Бог, но и смъртен, син човечески./също поставя чаша пред детето/
МЕЛХИОР: Ливан на Бога, смирна на Човека и златото на Царя – божието и човешкото в едно. Със сърцата си го вярваме, а с даровете си го изповядваме./ тримата се покланят и застават също отстрани/.
Влизат ангелите:
ПЪРВИ АНГЕЛ: /към влъхвите/Не се връщайте при Ирод. Той е замислил голямо зло. Иска да убие новороденото. Вървете си по друг път и проповядвайте идването на Спасителя на света.
ВТОРИ АНГЕЛ / към Йосиф/: Ставайте, Йосифе! Вземи Мария и детето и бягайте! Първо се върнете в Назарет, после идете в Египет. Ирод се страхува за трона си. Издаде заповед: да се избият всички деца, ненавършили 2 години.

Мария взема детето от яслите и двамата с Йосиф напускат. След тях тръгват всички останали.

ПЕСЕН: Грее на небето сребърна звездица,
Бял снежец земята тихо е покрил…

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: /на фона на песента/ ТАКА ЕДНО ДЕТЕ ПОСРЕЩА ОЧАКВАНИЯТА И СТРАХОВЕТЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО. СЛИЗАЙКИ ДОЛУ, ТО НИ ИЗДИГНА НАГОРЕ. ТОВА ДЕТЕ Е СЛОВОТО, КОЕТО СТАНА ПЛЪТ, ВИТЛЕЕМСКИЯТ МЛАДЕНЕЦ, СИНЪТ НА МАРИЯ, ВЪПЛЪТЕНИЯТ БОГ!

Други коледни песни:………………………………………………………

Втора част на концерта

ПЪРВА КАРТИНА : ХАНУКА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: /На фона на ортодоксална еврейска музика/
ЮДЕИТЕ НЕ ПОВЯРВАХА, ЧЕ МЛАДЕНЕЦЪТ Е СИН БОЖИ…
ГОДИНИ ПО-КЪСНО ГИ ЗАВЛАДЕЛИ СИРИЙЦИТЕ.
ПРЕЗ 165 Г. ЮДА МАКАВЕЙ С МАЛКА АРМИЯ УСПЯЛ ДА ОСВОБОДИ ЕРУСАЛИМ И ДА ВЪРНЕ ХРАМА НА ХОРАТА. ЕВРЕИТЕ ПОИСКАЛИ ДА ЗАПАЛЯТ МЕНОРАТА, НО НАМЕРИЛИ ОЛИО САМО ЗА ЕДНА НОЩ. НО КАТО ПО ЧУДО ТО СТИГНАЛО ЗА ОСЕМ НОЩИ. ДНЕС НА ТОЗИ ДЕН ЕВРЕИТЕ ПРАЗНУВАТ ХАНУКА – ПРАЗНИКЪТ НА СВЕТЛИНАТА.

Излизат четири еврейски деца.
ПЪРВО ДЕТЕ: Празник е! Весела Ханука на всички!
ВТОРО ДЕТЕ: Днес е осмият ден на Ханука. Вече седем свещи горят на менората.
ТРЕТО ДЕТЕ: Тази вечер, при залез слънце татко ще запали и последната свещ. Всички ще седнем на трапезата.Най-много обичам да си хапна картофени палачинки. А пък като се сетя за лукумадите на мама, устата ми се пълни…
ЧЕТВЪРТО ДЕТЕ: Ти пък все за ядене мислиш!Хайде да играем на ДРАЙДЕЛ! Ето, имам пумпал! /децата сядат на земята/.
ПЪРВО ДЕТЕ: Нека всеки да остави по 1 монета на земята. Аз първи ще въртя пумпала./децата поставят по 1 паричка на земята. Първото дете върти пумпала/…/ Я, падна ми се „НУН”, нищо не печеля!
ВТОРО ДЕТЕ: Сега е мой ред! /върти…/ падна ми се „ХЕЙ”… И това е добре. Вземам ви половината!
ТРЕТО ДЕТЕ: /завърта пумпала…/ А на мен ми се падна „ШИН”. Уф, жалко, ето ви всичките ми монети./вади от джоба си монетите си, но скрива нещо зад гърба си/
ЧЕТВЪРТО ДЕТЕ: Я-я-я, криеш нещо зад гърба си! Нали баща ти е лихвар, все гледаш нещо да оставиш за себе си
ТРЕТО ДЕТЕ: Добре де, добре…Излизам от играта. /третото дете оставя скритата си паричка/.
ЧЕТВЪРТО ДЕТЕ:Мой ред е! /хвърля…/ Знаех си, „ГИМЕЛ”! Всичко взимам!Всеки път имам късмет, все ви обирам, а вие пак играете!

ЗАЗВУЧАВА МУЗИКА. ДЕЦАТА ИЗПЪЛНЯВАТ ЕВРЕЙСКИ ТАНЦ.
ВТОРА КАРТИНА: БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ / на фона на българска народна музика/ :
РАЗТВОРИ СЕ ТЪМНО НЕБЕ
СЪС СРЕБЪРНА МЕСЕЧИНА,
СЪС ОБЛАЧЕТА И ЗВЕЗДИЦИ –
РАЗТВОРИ СЕ НАШИРОКО,
НАШИРОКО, НАДЪЛБОКО.
ЧЕ СЕ СПУСНА ЗЛАТНА СТЪЛБА
ОТ НЕБЕТО ДО ЗЕМЯТА,
А ПО НЕЯ – МЛАДА БОГА!

Влизат групата коледарчета.
Пеят: „Стани ми, стани ,нине,
Нине, господине!...”
І КОЛЕДАР: Ни сме рано ранили,
Ни сме късно къснили –
Тъкмо навреме тръгнали,
В ранни нощи полунощи!

ІІ КОЛЕДАР: Тъмни сме друми тъпкали,
Дълбоки доли минавали,
Дренови криваци чупили,
Дорде на порти стигнахме
На тез добри стопани.

ІІІ КОЛЕДАР: Сребро, злато се ляло,
Та пред порти преляло.
Че се ляло вред по ниви,
По лозя и по градини,
По кошари със овчици,
По хамбари със пшеница,
По тавани с медовина!

ІV КОЛЕДАР: Ой, Коладе, мой Коладе!
Тебе пеем, Бога славим!
Колко звезди в ясно небе,
Толкоз здраве в таз дружина,
Колко здравец по планина,
Толкоз здраве в тая къща!
За да има догодина,
Догодина, до амина!
Кажете, дружина, да бъде!
ВСИЧКИ: ДА БЪДЕ!
Излизат с песен: /като почукват с тояжките си/
„Нека се роди жито и вино,
Ти рой, рой, ройне ле,
Ти руса коса!”
ТАНЦОВ СЪСТАВ: ……………………………………………………………………

ЗА КРАЙ:
Излизат всички участници

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: / снимки/ ИКОНА, ГОРЯЩА СВЕЩ, ПОГАЧА…
/ свири „Тиха нощ, свята нощ”/

ДЕТЕ: /рецитира/ През тази нощ, ти моя детска Коледо,
Ще слезеш от кошарите към нас.
А ние край елхите ще се молим,
Заслушани в дълбокия ти глас.

Към полунощ, когато блеснат преспите
И запламти невиждана звезда,
Ще тръгнем с твойте витлеемски песни,
За да обходим къщи и стада.

Пред нас ще се разтворят бели пътища
Сред топла Тракия, под Шар суров,
Ще ни посрещат хората, прегърнали
В сърцата си небесната любов!


ВОДЕЩ: Навън е мразовита нощ. Уличните лампи разпръскват хиляди отблясъци по снега…
Отново е тиха и свята нощ. Отново е Рождество. Светът пак си спомня за онзи ден от човешката история, в който вечният и всемогъщ Бог прие върху себе си човешка плът и влезе в историята на човечеството, за да му донесе безсмъртие.
Нека посрещнем с любов и усмивка празника на християнската любов. Да се помирим с някого, с когото неотдавна сме се скарали. Да отидем на църква. Да запалим свещ.
И дано да успеем да запазим в себе си добротата, да обичаме ближния си, да се разбираме и да си помагаме.
Нека бъде весел и честит празникът ни!

 
тая
Пуснат на: 1 Февруари 2012, 19:15

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

С Ц Е Н А Р И Й
За Коледно тържество на Хореографските паралелки, Гимнастически клуб „Юнак”, техните родители и всички колеги от 33 ОУ „Санкт-Петербург” – 17.12.2008г. – 18:00ч.
/с любезното участие и съдействие на Николай Априлов, приятел на нашето училище/

Добре дошли, скъпи гости!
Добре дошли, приятели!

Да забравим за малко книгите и тетрадките!…

Да потънем във вълшебството на коледните празници.

Да научим нещо ново!
Да разкажем нещо старо!

Може би ще ви разсмеем, даже и ще ви попеем.

Дано на вас ви е приятно, гости вий за нас сте знатни!

Влиза Дядо Коледа /Ники Априлов/..................................................................................................

Рождество Христово (Коледа) – това е един от 12-те големи православни празници.
Рождество Христово е светъл празник за всички християни по света.

Според Евангелието на 25 декември преди близо 2000 години във Витлеем се е родил Исус Христос.

На Бъдни вечер – 24 декември, цялото семейство се събира около празничната трапеза, на която са подредени постни ястия, много сушени плодове, орехи и други.

В средата на масата се поставя ритуална погача, в която са замесени пара и дрян.

Къщата, дворът, оборът и трапезата се прекадяват с тамян , за да се изгонят злите сили.

Вечерта се запалва огън , който трябва да гори цяла нощ.
В него се слага голямо дъбово или крушово дърво, отсечено и донесено в къщи от млад мъж . Това дърво се нарича бъдник . По него се гадае каква ще бъде следващата година.

Коледният празник продължава с коледуването. То започва след полунощ.
Коледарите си избират водач – станеник.

Те обхождат домовете, като пеят коледарски песни за здраве и плодородие, а стопаните ги
даряват със сушени плодове, кравайчета и други лакомства .

Селското клепало утре ще удари , рано да посрещнем млади коледари.
Влизат коледарите/момчета – 4 а клас/.....................................................................................

Имен ден на Коледа имат – Христо, Христина, Християн, Християна, Исус.

Бъдни вечер ей, настана,
утре е година нова,
в къта чака за зарана
вейка дрянова, сурова.

Чудна звезда грее
над дърво елхово –
утре е ден Божий –
Рождество Христово.

Златен път се ниже
през гори, долини,
пътят, който свети
хиляди години.

Що така си заблестяла ей, звездице ясна, бяла,
и с лъчи прозрачни, меки къпеш снежните пътеки?
Грея, ой, детенце будно, грея тази вечер чудно,
че ви нося радост свята, радост вечна на земята.
Затова съм заблестяла, затова съм ясна, бяла –
грея с туй дърво елхово, че е Рождество Христово!

Танц: Снежинки /ГК „Юнак”/
Бъдни вечер
Хайде, мамо, дай елхата, постави я в този кът!

Как е кичеста и стройна, как и вейките блестят!

Дай и кошницата пълна, и подаръците дай !

О, да чакаме не можем – хайде, мамо, не се май …

Още мъничко потрайте, аз ви нося дар за всички,
но бъдете вий послушни, кротки и добрички.

Туй какво е?
Дай да видим!
Всичко ли е туй за нас?

Що подаръци ни носиш? Покажи ни ги завчас….

Златни орехи, картинка – за Ивана и Калинка.
Цветен молив и тетрадка за Лиляна и за Радка;
ето тук са игралца за послушните деца.
А за Светла и за Рад има малко шоколад.


Дай ги мамичко, насам!

Няма, няма да ги дам! Ще накичим с тях елхата, да е гиздава, богата…
Аз свещица ще запаля тук пред малкия Исус,
а молитвата Господня ти ще кажеш наизуст.

Тая вечер Бог се ражда, Божа майка тамо бди,
както мама нас ни пази от неволи и беди.
Дядо Боже от небето, милостиво погледни,
и на мама и на татка здраве дай и дълги дни!

Ето ще разчупя коледната пита, че парата в нея сребърна е скрита.
В чиито дял се случи, той ще да сполучи, всеки да я търси, никой да не пита.

Ето....Падна се на Гита! Нека е честита!

1. Дайчово хоро – момичета – 4 а клас

2. Зазвънте ми звънче – 1 в клас

3. Ча ча ча /veo veo/ – ГК „Юнак”

4. Китка народни песни – Александра и Еми – 7 а клас

5. Шопчета – момчета – 2 а клас

6. Калинка – ГК „Юнак”

7. Джиновско хоро – момичета – 4 а клас

8. Шопски танц – 7 а клас

9. Вече сме големи – ГК „Юнак”

10. Лаленце се люлее – момичета – 2 а клас

11. Мажоретки – ГК „Юнак”

12. Тракийски танц – Танцов ансамбъл „Звънче”

Да поканим на сцената:.....................................................................................................................

От сърце желаем на всички здраве, радост и късмет!
Бъдете щастливи!

 
тая
Пуснат на: 23 Декември 2011, 17:42

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Новогодишна викторина Наближава новогодишното парти, на което освен изобилие на вкуснотии на трапезата, питиета, музика и веселие е прекрасно, ако предложим на гостите и интересен новогодишен сценарий със забавни игри, томбола и новогодишна викторина.
1. На Бъдни вечер в България по традиция:

а. се сервират нечетен брой ястия с месо
б. се консумира риба от Черно море
в. се подготвят нечетен брой постни ястия
г. се поднася печено прасенце

2. В Япония на Нова Година точно в 12 часа камбаната бие:

а. 365 пъти
б. 12 пъти
в. 108 пъти

3. В Германия по традиция на Нова Година:

а. се изяждат 12 немски наденички с картофена салата
б. се консумира немски сладкиш Берлинер
в. се изливат три бири пред входната врата

4. В Сан Паоло, Бразилия на 1 януари се празнува като:

а. дядо Коледа пристига на яхта и раздава на децата сладкиши и шоколади
б. се устройва корида на централния площад
в. се прави маратон

5. По традиция руснаците непосредствено преди Нова година:

а. гледат филма “Ну, погоди”
б. ходят семейно на куклен театър
в. гледат филма “Ирония на съдбата”
г. гледат филма “17 мига от пролетта”

6. В Испания на Нова Година традиционно:

а. се танцува валс
б. се изяждат 12 гроздови зърна
в. на всички неомъжени жени се подарява метла
г. се пускат по водата 12 хартиени корабчета за късмет

7. В Мексико според традицията на Нова година бельото трябва да бъде:

а. в червено
б. в синьо
в. в зелено
г. цветът няма значение, важното е – да е на точки

8. В Германия Нова Година е известна под названието:

а. Полиестер
б. Ден на благодарността
в. Силвестер
г. Ден на трезвеността

И накрая, какво едно парти без забавни тостове? Предлагам ви няколко идеи за новогодишни наздравици и тостове, зa които благодарим на Selena:

Новогодишни и празнични тостове

1. Нека вашата маса да се строши от продоволствия, а леглото ви – от удоволствия.

2.Нека ни нападнат много пари и ние да не знаем как да се защитим от тях.

3. – Ти уважаваш ли ме?

- Да.

- И аз тебе. Да пием за нас, уважаваните хора!

4. Най-краткият тост:
- Пиете ли?

- А вие предлагате ли?

 
тая
Пуснат на: 13 Декември 2011, 11:04

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

18 начина да объркаш дядо Коледа 1. Вместо мляко и курабийки му остави салата с бележка “Трябва да свалиш малко килограми”.

2. Докато се разхожда из къщата се качи при шейната му и му напиши глоба за превишена скорост.

3. Остави му бележка, че отсъстваш за празниците и ако може да ти полее цветята.

4. Докато е в къщата смени елените му с други които са досущ като тях и му гледай сеира докато се опитва да излети.

5. Затвори ядосан бик във всекидневната. Ако си мислиш, че бика полудява като види малко парче червен плат, само почакай да види този голям, червен костюм на Дядо Коледа!

6. Построй армия от злобни снежни човеци на покрива и постави в ръцете им надписи “Мразим Коледа”B, и “Отивай си Дядо Коледа”.

7. Остави бележка до телефона, в която пише, че госпожа Коледа се е обадила и е казала да напомниш на Дядо Коледа да вземе мляко и хляб на път за вкъщи.

8. Устрой парти изненада на Дядо Коледа и не го пускай да си тръгне докато не дойде стриптизьорката.

9. Докато е в къщата, намери шейната и седни в нея. Когато се върне и те види му кажи, че не е трябвало да пропуска последната вноска и отлети.

10. Остави чиния пълна с курабийки и чаша препълнена с мляко, с бележка, “За феяа на зъбките ”

Остави и друга чиния с нагризана стара курабийка и няколко капки обезмаслено мляко в мръсна чаша с бележка, “За Дядо Коледа ”

11. Изнеси всичко от къщата си все едно, че е ограбена. Когато Дядо Коледа се появи се покажи облечен като полицай и каже “Я какво си имаме тук. Винаги се връщат на местопрестъплението”.

12. Остави копие с коледните си желания с корекции в последния момент.

13. Докато е в къщата покрий комина с бодлива тел.

14. Остави много ловни трофеи и пушки навсякъде, за да си сигурен, че Дядо Коледа ще ги види. Излез навън и извикай, “Ооо! Виж! Елен с червен нос!” след което изстреляй с пушка.

15. Остави бележка на Дядо Коледа, че си се преместил. Нарисувай карта с неясни и трудни за разбиране насоки към новия ти дом.

16. Оставете един костюм на Дядо Коледа с прикачена сметка за химическо чистене.

17. Вместо с топки, декорирай елхата си с великденски яйца.

18. Облечи се като Великденския заек, изчакай Дядо Коледа и му кажи, “Квартала е твърде малък за двама ни

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 17:04

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Празничен сценарий за честване в училищна средаБЪДНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДАГостите се посрещат още на входа на училището от деца, облечени в национални носии, и от коледарчета, които потупват по гърба влизащите с дрянови пръчки за здраве.

Всички са облечени в народни носии. На сцената има миндерче с възглавнички, софра, трикраки столчета. В няколко дървени купи са сложени орехи, пуканки, малки гевречета, ябълки, сушени сливи, погача, шарена сол, мед. Наредени са шарени черги. Момчетата са в коледарско облекло – ямурлуци, с геги, калпаци с китки. Има камина и елха.

Участници: дядо, баба, внучета, майка, баща.

Бабата, майката и внучката се суетят около масата – подреждат кърпи, ястия, оправят столовете.Внучката: Бабо, защо слагаш слама върху масата?

Бабата: Тази слама е благословена, внучето ми! После с нея ще вържеш плодните дървета, за да раждат изобилно през годината.

Майката (към бабата): Мамо, всички ястия ли сложихме на трапезата?

Бабата: Да, но все пак да проверим. Ето тук има варено жито и варен фасул, тук са пълнените чушки с ориз, ошавът, постните сърми, туршията. Донеси, момичето ми, орехите и чесъна, а меда аз ще донеса от избата. (Бабата излиза.)

Внучката: Мамо, все се питам защо ястията на трапезата на Бъдни вечер трябва да са седем, девет или дванайсет.

Майката: Слушай, момичето ми! Има старо поверие, според което на трапезата преди коледната вечер трябва да се сложи всичко онова, което се произвежда в родния край. На масата трябва да цари изобилие, защото ако не посрещнем с изобилие настъпващата година, тя няма да е щедра към нас. А ястията са седем, девет или дванайсет, защото отговарят на дните на седмицата, месеците на годината или отговарят на месеците, през които майката носи рожбата, преди да се роди. Сега ясно ли ти е?

Внучката: Да, мамо. А, виж, батко си идва с дядо! (Влизат внукът и дядото, който носи един дънер – бъдник.)

Внукът: Здравейте, мамо, сестричке! Вижте какво хубаво дръвче намерихме с дядо, ще има да гори цяла нощ. Сестричке, нали знаеш, че бъдник се нарича дървото, което ще поддържа огъня през цялата нощ? Бъдникът не трябва да угасне до сутринта, ако ли не – очакват се лоши дни.

Дядото: Ох, че студ е навън! А къде е татко ви, деца? Къде е баба ви?

Внучката: Баба отиде да донесе меда, за да се подсладим за Коледа, а татко скоро ще се върне от града.

Бабата: (Прикадява.) Да прикадим с тамян трапезата, прозорците, вратите и цялата къща – да не влиза зло. Също и обора, и кошарата – да изгоним лошотиите.

Дядото: Да сядаме на трапезата! На Бъдни вечер вечерята започва рано, че рано да узреят житата.

Внукът: Ох, защо само постни ястия сте наредили на трапезата?

Дядото: Сине, днес е последният ден от коледните пости. На трапезата има всичко онова, което се ражда на земята – ястията са символ на плодородието. Тази вечер ние ще почетем отиването на старата година и ще очакваме настъпването на Новата година. Чрез хляба, който ще хапнем, ще споменем с добро отминаващата година, за да посрещнем с чиста душа новата. Седни тук и слушай какво ще ти разкаже майка ти!(Майката, дядото и внуците сядат. Идва бабата и също присяда до тях. В това време влиза бащата и се заслушва в разказа на майката и бабата. Майката пали свещичката на боговицата.)Майката: Хлябът е божество! Да се хвърля хляб, е грехота, дори трохите не се газят. Пред хляба лоши думи не се изричат. Към хляба посягат само чисти ръце. Целият живот на българина е свързан с него – хлябът се меси за новородено дете, с хляб се посреща младото семейство. Без хляб няма живот! Ето защо най-светлите празници народът ни посреща с хляб.

Бащата (към бабата): Майко, помниш ли, ти ми разказваше една приказка за хляба?

Бабата: Помня, сине, как да не помня.

Внуците: Бабо, разкажи ни я!

Бабата: Е, добре. Слушайте! (Към публиката.)Вървяла по пътя голяма сватба. Изведнъж смок преградил пътя и не я пускал да мине. Молили се сватбарите – и с добро, и със зло, но той не тръгвал. Ала ето ти го, иде хлябът. Щом го видял, смокът избягал и потънал вдън земята. Дивили се хората на чудото и попитали хляба как е уплашил това страшилище. ,,За мен е много просто – рекъл той. – Аз съм голям и силен, защото, като ме хвърлят в земята, шест месеца лежа и трая. Сетне ме режат и връзват. Носят ме на воденицата и ме мелят между камъните. С вода ме месят, на огън ме пекат и аз все трая.”Бащата: Разбрахте ли, дечица, защо е силен хлябът?

Внучката: Да, тате, защото той дълго събира сили и е калéн с огън и вода.

Внукът: Защото събира в себе си силата на много житни зрънца, посадени от силни човешки ръце.

Дядото: Ей, дечица, а кой омеси нашия хляб?

Внуците: Баба! И мама! (Децата донасят хляба.)

Внукът: Това не е просто хляб, това е цяла картина – ето тук са житните класове, слънцето, харманът, кошарата и бъчвата. Тук е скрит целият трудов живот на хората през отделните сезони.

Бабата: Стига сте приказвали! Време е да запалим бъдника! Хайде, дядо! (Дядото пали бъдника.)

Дядото: Редно е преди това да оставим вратата отворена, за да може и Господ да ни дойде на трапезата. (Изрича Господнята молитва.)„Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни и днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин!”Дядото: Слушайте сега и благословията: „Дошла Бъдни вечер, похвалила се годината с дечица, с прасенца, с жребчета, с млади агънца, яренца и пиленца. (Вдига високо хляба над главата си.)

Колкото житни зрънца има в тази пита, толкова късмет да има за всички! Колкото високо вдигам питата, толкова високо да е житото през идната година!”

А сега да разчупим коледния кравай.

„Да е благословена земята ни и да се ражда повече жито през идната година!” (Бабата хвърля жито над главите.)

Дядото: (Отчупва първата хапка.) Я сега да видя какъв ви е късметът! Първото парче е за Богородица. Да не ни заобикалят беди и неволи! (Поставя го пред иконата със свещта.) Второто е за къщата. Да е пълна къщата ни! (Поставя го високо над камината.) А ето и на всички вас. (Отчупва на всекиго хляб и всички сядат на трапезата.)

Бащата: Я да видим какви късмети са скрити в питата!

Внукът: Ох, на мен ми се падна мързелът! Ама че късмет! (Всички се смеят.)

Майката: А на мен се падна градината! Това е добре – ще има да се трудя цяла година.

Бабата: А на мен – къщата! Ще я белосам и изчистя, та да блесне като първа хубавица.

Внучката: А на мен се падна учението! Е, все аз ли ще уча, а батко ще мързелува?

Дядото: Без наука, няма сполука! Добър ти е късметът, чедо. Радвай му се!

Втора внучка: Дядо, на мен ми се падна здраве!

Дядото: Браво, чедо! Да си здраво и засмяно цялата година!

Бащата: А у мен е парата – ще има да печеля тази година! Ще си купим още животни; ще построим нов кокошарник; а децата ще имат пари за книжки и нови дрехи!

Всички: Чуден, голям късмет!

Дядото: На мен се паднаха нивите – ще ги ора и сея, за да има хляб през новата година.

Майката: Хубави са ни късметите! А сега си вземете от паничката по житено зрънце. Това е почит към хляба...

Децата: (Пеят.)Кравай скача от полица,

ври в котлето кървавица.

Запей, бабо, като лани,

веселичко да ни стане!Бабата: А сега да поиграем на „Чифт и тек”!(Взима бабата от престилката орехи в двете ръце. Бабата показва и пита: Чифт или тек? Детето посочва едната ръка и казва или чифт или тек. Като познае, внучето взима орехите. Ако не познае, бабата казва: Не позна. Я да видим кой повече орехи ще събере? Бабата държи и двете си ръце напред.)Бабата: Кой събра повече орехи? Браво, чедо, догодина повече орехи да съберете.

Бащата и майката:Похвалила се година

с дълга ръженица,

с бяла пшеница,

с хиляди агънца,

с живот и здраве.

До година, до амина!Внучката: Бабо, да запалим ли вече свещичките на елхата?

Бабата: Седни, дъще, не подскачай, че квачките няма да излюпят пиленца! Аз ще запаля свещичките на елхата. Знаете ли защо на Рождество винаги се украсява елха?

Децата: Не!

Бабата: Затова ще ви разкажа следната история.На 25 декември е прието християнският свят да чества Раждането на Исус Христос.

Мария родила своя син във Витлеем, който се намирал в околностите на Ерусалим. Мария и нейният мъж Йосиф тази нощ били подслонени в пещера, където нощно време пастирите затваряли добитъка. В гостоприемницата нямало място за тях. Тук Мария родила сина си, повила го в пелени и го положила в яслите, където били привързали осел и вол, които със своето дишане сгрявали Божествения младенец.

Не само хората, но и дърветата, които били най-близо до пещерата, взели участие във великото тържество. На всички тях им се искало да видят родилия се Спасител. Най-щастливи се оказали три дървета, които растели до входа на самата пещера. Те най-напред видели яслите със спящия младенец, обграден от много ангели.

Това са стройната палма, прекрасната вкусна маслина и скромната зелена елха.Палмата: Хайде и ние да отидем да се поклоним на Божествения син и да му занесем нашите дарове!

Маслината: Хайде да тръгваме, нямам търпение!

Елхата: Моля ви се, вземете и мен с вас!

Маслината: И какъв дар можеш ти да поднесеш на родения Исус? Какво има у теб? Само бодливи игли и неприятна лепкава смола. Не искаме да идваш с нас!

Палмата: Ти си съвсем обикновена и невзрачна, мъничка и бодлива. Няма защо да идваш с нас при родения Божи син.

Палмата и Маслината: Хайде бързо да тръгваме!Великолепната палма се поклонила на младенеца и оставила пред него красив лист от своята разкошна корона.Палмата: Нека този лист навява на тебе прохлада в горещия ден.А маслината наклонила своите плодове и от тях закапало ароматно масло.Елхата: Те са прави. Къде ще се сравнявам с тях? Аз съм такава бедна и нищожна. Дори не съм достойна да доближа Божествения младенец.Но ангелът слушал разговора между трите дървета, видял гордостта на палмата и маслината и скромността на елхата.Ангел: Със своята скромност ти се подценяваш, мила елхичке. Но аз ще те възвелича като най-разкошна сред своите сестри.Ангелът погледнал към небето – тъмното небе било осеяно с ярко светещи звезди. Той направил знак и една след друга звездите започнали да скачат на земята, право на зелените клончета на елхата. И скоро тя засияла като блестящ огън. А когато Божественият младенец се пробудил, не благоуханието в пещерата, не разкошните листа на палмата привлекли неговото внимание, а сияещата елха.Ангел: Ти си добро дръвче, мила елхичке, и затова ще бъдеш възнаградена. Всяка година, както сега, ти ще се разкрасяваш в сияние от множество звезди! Малките деца, гледайки на теб, ще се радват и веселят. И ти, скромна зелена елхичке, ще правиш весел Рождественския празник!Внукът: (Към елхата.) Колко е красива! Тя е вечно зелено дръвче, тя е вечно млада и ни напомня, че животът е също толкова млад и зелен!

Майката: Вижте нашата зелена красавица – как сияе искряща и чиста, пременена в очакване на Новата година!

(Всички запяват „Роди ми се Боже чедо”):Ой, Коледо, мой Коледо,

роди ми се Боже чедо, /2/

коладе, ладе, ладе! /2/

Кравай скача от полица,

ври в котлето кървавица, /2/

коладе, ладе, ладе! /2/

Запей, бабо, като лани,

на нас весело да стане, /2/

коладе, ладе, ладе! /2/Бащата: Тази нощ, деца, е най-дългата и най-святата! Според християнските вярвания в тази нощ се е родил Спасителят на човечеството. Идването му на този свят във Витлеемската пещера било съпроводено с ангелски песни, които славели мира и спокойствието на земята. (Чува се мелодията от песента ,,Тиха нощ, свята нощ”.)Тиха нощ, свята нощ!

Спи честит в сламен кош

Младенец златокъдрав и свят,

а над него родители бдят.

Спи в небесен покой!

Спи в небесен покой!

Тиха нощ, свята нощ!

Млад овчар чу среднощ:

„Алилуя! Човече, стани!”

Песен ангелска нежно звъни:

„Божий син се роди!

Божий син се роди!”

Тиха нощ, свята нощ!

Спи Христос в сламен кош.

Спи, а светла усмивка в нощта

ръси мир и любов над света.

О, Спасителю наш!

О, Спасителю наш!Дядото: Това е нощта на семейството, когато всички хора по света отдават почит на своите родители и близки и си честитят настъпването на новия, по-добър живот.(Чува се началото на народната песен ,,Станeнине, господине”. Влизат коледарите.)Станенине, господине,

ний ти идем добри гости,

добри гости – коледари,

и ти носим много дари,

много дари, много здраве.

(След всеки стих се пее „Ой, Коледо, мой Коледо”.)Внучката: Ето ги и коледарите! Бързо да ги посрещнем!

Стопаните: Добре сте ни дошли, коледари!(Момичетата поднасят колачета на станеника – водача, а той ги слага на рамо.)Станеник: (Облечен с наметало, калпак, пояс, черен панталон и бяла блуза.) Като слънцето голямо – вит кравай на дясно рамо!

Коледар: Добър вечер, домакини! Ний ви носим блага вест! Светъл празник е настанал. Бог родил се днес!

Коледари: Честита Коледа!

Стопани: Да ни е честита!

Станеник: Славете и благославяйте, дружина!

Коледар:Сребро, злато се ляло,

та през порти преляло.

Че се ляло вред по ниви, по лозя и по градини,

по кошари с овчици, по хамбари с пшеница, по тавани с медовина.Станеник: За да има догодина, догодина – до амина! Кажете, дружина: Да бъде!

Коледари: Да бъде!

Коледар: Колко билки по земята, толкоз здраве в тази къща!

Станеник: Кажете, дружина: Да бъде!

Коледари: Да бъде!

Коледар: Пълна къща с челяд, като облак къделя!

Коледар: Пълна кошара със стока – кошара, като поле широка!

Станеник: Кажете, дружина: Да бъде!

Коледари: Да бъде!

Коледар: Колкото потоци в планината, толкоз агнета в стадата!

Коледар: Колкото капки в морето, толкоз жито из полето!(Следва народната песен „Стани, нине, господине”.)Станеник: Хайде, дружина, че път ни чака.(Стопаните даряват коледарите с орехи, плодове и те си тръгват с песен.)Бабата: Отидоха си коледарите. Ще обикалят всяка къща, да пеят за здраве и берекет.

Дядото: Наближават празници. Всяка година по това време започва суетня – децата пишат писма до Дядо Коледа, родителите купуват подаръци, домакините бързат да приготвят колкото може по-богата трапеза за Бъдни вечер, тук-таме блесва празнична украса. Понякога обаче, забързани в приготовленията, забравяме какво точно празнуваме.

Всъщност празнуваме един рожден ден – Рождеството на Исус Христос. Преди повече от 2000 години синът на Бога дойде на земята, живя сред хората свят и безгрешен живот и умря за греховете на цялото човечество.

И как дойде? Без фанфари и показност. Роди се като малко, безпомощно бебе в един обор край Витлеем.

Защо ли толкова бедно? За да ни научи да бъдем скромни, да се жертваме за другите и да се радваме с искрена радост на истинските неща в живота.

Затова времето около Рождество Христово и Нова година е време на равносметка: Има ли доброта в сърцата ни, или сме позволили на егоизма да вземе връх? Вълнува ли ни чуждата нужда, или ни занимава само собственото удобство? Можем ли да протегнем ръка на човек, изпаднал в нужда? Щом сме християнски народ, притежаваме ли християнските добродетели?

А иначе подаръците, празничните трапези и тържествата не са лошо нещо, стига да не са изпразнени от истинското им съдържание.

Всички: Коледа е! Бъдете всички здрави и бодри! Трудете се, учете се, за да берете по-късно плодовете на радостта! Коледа е! Огледайте се, поздравете своите близки, пожелайте им нещо от сърце, покажете, че ги обичате! Коледа е! Най-светият семеен празник! Поздравете се и се целунете! Обичайте се и помагайте на нуждаещите се, защото този ден и тази вечер са свети! Честита Коледа! Честито Рождество Христово!

Дядото: По стар български обичай сега сурвакари ще сурвакат нашите гости – да са живи, да са здрави, да са работливи, да са търпеливи!(Първо учителите.)Сурва, сурва, весела година!

Да са живи, да са здрави

децата по училищата.

На директорите – сполука,

на учителите – поука:

да пишат шестици,

да пълнят главици

с мъдрост и знание

и добро възпитание.(После и родителите.)Сурва, весела година,

сурва, сурва до амина!

Новата да ви дари

малко повече с пари!

С песни къща да е пълна,

раклите – със тежка вълна,

а градините – със плод,

с радост и щастлив живот,

с руйно вино, с медовина,

сурва, весела година!

Дребна челяд да е жива,

да узрее клас на нива,

колко пясък и звезди –

зърно толкоз да плоди,

та за всички хляб да има,

щом настъпи лоша зима.

А за мене – по парица

за бонбони и халвица.

Сурва, весела година,

сурва, сурва до амина!

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 16:59

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Нова годинаСценка:
/ срещат се двамата смешници. І вият държи сурвачка /
І смешник - / сурвака другия / - Сурва, сурва весела година, яка ти гърбина.
ІІ смешник – Ох, ох! Защо ме сурвакаш? Още не е дошла Нова година.
І смешник – Нищо! Тя ще дойде, ама аз те сурвакам предсрочно – ти си първият срещнат човек. Сурвачката дава най-много сили на първия. Разбираш ли?
ІІ смешник – А, така ли? Аз пък зная, че дава сили на втория./грабва сурвачката му/ Я чакай и аз да те сурвакам! Сурва, сурва весела година, яка ти гърбина.
І смешник – Ох, ох, ох! /започва да се превива/
ІІ смешник – Ха, сега на добър път! /дава му сурвачката/
/Единият смешник отива наляво, а другият надясно и пак се срещат/
І смешник – О, ти ли си?
ІІ смешник – А ти – ти ли си?
І смешник – Аз съм!
ІІ смешник – И аз съм си аз!
І смешник – Не можах да те позная.
ІІ смешник – И аз не можах да те позная.
І смешник – За къде бързаш?
ІІ смешник – Как за къде? За Новогодишното тържество. А ти?
І смешник – И аз.
ІІ смешник – Какво ще правиш там?
І смешник – Ще разсмивам децата.
ІІ смешник – Ами! На мен ми е възложено да ги разсмивам. /започват да се блъскат /
І смешник – Не на тебе, а на мен ми възложиха. Аз добре ще ги разсмея.
ІІ смешник – Аз още по-добре.
І смешник – Аз, пък най-добре ще ги разсмея. Не вярваш ли?
ІІ смешник – Аз имам цял куфар фокуси и забави.

І смешник – А пък аз, цял чувал – смешки и гатанки – въпросителни.
ІІ смешник – Не въпросителни, а удивителни. /присмива му се /
І смешник – Удивителни ли? А, да.
ІІ смешник – Я стига сме се удивлявали, ами нека публиката …
І смешник – Нека тя да каже кой ще ръководи тържеството.
ІІ смешник – Аз.
І смешник – Аз, аз.
/ чуват се гласове от публиката „ двамата ” /
І смешник – Чу ли?
ІІ смешник – Чух, чух.
І смешник – Е, тогава?
ІІ смешник – Двамата заедно.
/ двамата се прегръщат и целуват/
І смешник – Мики ти си. Извини ме.
ІІ смешник – Не ти ме извини Гуфи.
І смешник – Ех, как не се сетихме по-рано!
ІІ смешник – Какво, да се извиним ли?
І смешник – Не, да конферираме заедно.
ІІ смешник – Какво, какво да правим?
І смешник – Да кон-фе-ри-ра-ме. Чуй!
Нека пада буен сняг, с шейна ще дойде пак.
Кого очаквате деца? /Дядо Мраз/
/влизат Дядо Мраз и Снежанка, ако има. Поздравяват децата/
Дядо Мраз – Ето ме, пристигнах аз, вашият любим и весел Дядо Мраз.
Минах аз през цялата родина, зърнах всичко що в България се намира.
Искам сега да видя, как сте се подготвили за мен и за моите сестри – Коледа и Нова година. Какво сте научили деца? /стихотворения и песни/
Дядо Мраз – Нека да ги чуем всички тогава.
Снежанка – Дядо Мраз, Дядо Мраз търсят те по телефона!
/Снежанка подава телефона на Дядо Мраз/
Дядо Мраз – Ало! Кой е там?
Джуджето – Дядо Мраз, аз съм 5тото джудже. Приготвили сме в нашата работилница играчки и подаръци за всички послушни деца. Ще ти изпратим чувала с играчките, за да им ги раздадеш.
Дядо Мраз – Добре, добре! Изпратете ги светкавично, защото децата вече чакат с нетърпение.
ІІ смешник – А докато чакаме джуджето да изпрати подаръците, да чуем стихчетата и песничките, които сте научили.

Добре дошла, добре дошла,
със радост всеки озари!
Блести зелената ела,
звездата сребърна искри.
По градове и по села
вървиш и пръскаш светлини.
Добре дошла, добре дошла,
дари ни с труд и мирни дни.

Сурва, сурва година, весела година!
Да е спорна, плодовита,
да омеси топла пита.
Стадо на поле да блее,
сладко грозде да узрее!
Сурва, сурва година,
мирна, радостна родина.

Сурва, сурва година, весела година!
Голям грозд на лоза,
жълт мамул под стряха,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна.
Живо здраво догодина, догодина до амина.

Нова годино, ела ни, радостни песни запей
с повече жито от лани, нови хамбари налей.
С нови заводи и мини, родния край надари.

С бялото гълъбче влез ти, в новите хубави дни,
радвай ни с хубави вести, няма да има войни.
С нови ракети проправяй в космоса нови бразди,
нови простори разтваряй и ни честита бъди.

Роди се ти по върховете на Витоша и на Пирин,
сред мурите и снеговете на Странджа и Балкана син.
Затуй такава мразовита, със шуба пухкава от сняг
среднощ похлопа по вратите на всеки дом и всеки праг.
Събуждайте се хора скъпи, елате весели деца,
кръстосвам вече с леки стъпки по градове и по села.
Аз нося ви богати дари – успех и мирни бъднини,
жив здравец – да сте живи, здрави, под гордите ни планини.
Събуждай те се! Посрещнете на двора пълните шейни,
аз нося ви със ветровете – усмивки и щастливи дни!
Нова година – тя се спуска по бели пътеки
за да стигне навреме при нас.
Сняг блести върху стъпките леки
и е светъл, среднощния час.
Няма кой да я спре – нека тича,
нека весела глъчка кънти.

Пред засмяното снежно момиче се отварят сърца и врати.
Тя е тук у дома си, да влезе я очакват с надежда добра.
И за нея са тези трапези, тези песни и тези хора.
Тези бъклици с кипнало вино, сурвачките с пъстри цветя.

Да си спорна и силна годино!
Нека слънце да грее във тебе, по пендари в очи да искри.
Нека стигнем високия хребет, дето изгрева ален гори.
Да не търсим лесна победа, лесни думи да няма във нас.
И да помним – Балкана ни гледа, и се вслушва във нашия глас.

Новата 2012 година.
Очаквана, усмихната, честита – от синия безкрай на вечността,
тя идва като тайна неоткрита, тя идва като хубава мечта.
Тя идва и челата ни светлеят от пламъка на нейните очи.
И звънки струни в чувствата ни пеят, и ведър смях в душите ни звучи.
Тя идва над полета и балкани, минава лъх от нейната коса,
тя носи щедрост в топлите си длани и обещава светли чудеса.
Звезди и краски обещава и нови върхове на радостта.
Тя идва! И за нея зазвучава от весели съзвучия нощта.

Водещ: Каква да бъде новата 2012 година?

Да бъде по-мила!
Каква да бъдеш ти? Не зная, не знаят градове, села …
Бъди по-мила от оная, подир която си дошла.
Бъди ни по-добра. Дари ни с добро сърце и остър ум.
И както другите години – води ни по изпитан друм.
Не позволявай зла измама, единството да отлети.
„С какъвто тръгнеш – каза мама, такъв ще станеш, синко, ти!”

Да бъде медоносна!
Сей, меси – да бъде млинът, с крайщник що няма край.
И да натежи пчелинът – твоят медоносен рай.
Златно слънце да надзърне там, където кър браздят.
И класът да е сто-зърнест. Да е плодовит света!
Да бъде мирна!
В мир дойде ни ти. Дойде ни с мирен полъх.
Но пази всички ново-посадени буки, кленове, брези.
Нека бомби не разравят кълнове и семена.

И знай: нашата земя е стара, но с подмладени в мир поля.
Тя даде жито на златаря, и жито на златаря смля.
Пази ни я. бъди същата и в тържества и в изпитни.
А в спомените на децата – навеки нова остани.


Всички: Честита нова година!

/ песните се включват по преценка на учителя /

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 16:50

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Коледа е……

Участници: баба, дядо,майка, баща,деца,коледари.
Обстановка:битова- софра /постни ястия/, черги, коледна елха, огнище,народни носии за основните герои, за коледарите- геги.

Разказвач: Цял ден снегът вали, вали……. Вечерта къщите се отрупват с високи калпаци от сняг. В къщите блещукаха кандилцата, а през прозорците надничаше крайчеца на лунния сърп. Никой не можеше да спи спокойно, защото знаеха – утре е бъдни вечер, а след това идва и Рождество Христово.

Звучи музика и стопаните се събуждат.Стопанката става и започва да подрежда и да мете къщата. В това време става и стопанинът.

Дядо: Добро утро, жено, днес много рано си станала!
Баба: Рано ли? – хич не е рано……Забрави ли, че днес е Бъдни вечер, един от най – хубавите семейни празници. Посветен е на дома,огнището. Цялото семейство трябва да се събере край богата трапеза. Ала за да е богата, колко работа ни чака, а пък и децата още не идват / въздиша/.
Дядо: Път дълъг, бабо , не се тревожи, ще дойдат!
Баба: Брей, дали ще успея да свърша всичко, да приготвя постните ястия.
Дядо: Стига си дърдорила, ами се захващай за работа.
Звучи музика бабата се суети в приготвянето на ястията.
Бабата поглежда през прозореца
Баба:Я, какъв сняг е навалял! Дърветата са като с бели калпаци! Дано да е на голям берекет!
В това време пристигат децата.Старците с радост ги посрещат и настаняват на масата до огнището.
Дядо: Добре сте ми дошли, скъпи гости! Живо-здраво ли сте?
Дете: Ние сме ,добре дядо и бабо, ами вие как сте?
Баба: Поминуваме ,деца, добре поминуваме. Здрави сме. Най-много се радваме на вас.
Дядо: Тежко ни е само това ,че рядко ни спохождате.
Баба:Ха сега деца да подредим трапезата за големия празник, които наближава.
Дядо: А ние ще отидем да донесем бъдника.
Дядото и внуците излизат , а бабата и внучките започват да слагат на масата ястията.
Дете: Бабо, защо слагаш слама върху масата?
Баба: Тази слама е благословена. После с нея ще вържем плодните дървета, за да раждат изобилно през годината.
Майка: /към бабата/ Мамо, всички ястия ли сложихме на трапезата?
Баба: Да, но все пак да проверим. Ето тук има варено жито и варен фасул, тук са пълнените чушки с ориз, ошафът, постните сърми, туршията. Донеси, момичето ми, орехите и чесънът, а меда аз ще донеса от избата.
Бабата излиза.
ДЕТЕ:Мамо, все се питам защо ястията на трапезата на Бъдни вечер трябва да са 7,9 или 12.
Майка: Слушай, момичето ми! Има старо поверие, според което на трапезата преди коледната вечер трябва да се сложи всичко онова, което се произвежда в родния край.На масата трябва да цари изобилие, защото ако не посрещнем с изобилие настъпващата година, тя няма да е щедра към нас.
А ястията са 7,защото толкова са дните на седмицата,9 защото 9 месеца майката носи своята рожба, и 12 защото 12 са месеците на годината.Сега ясно ли ви е?
/всички деца казват да/
ДЕТЕ: Вижте батковците идват с дядо !
/влизат внуците и дядото,които насят един дънер-бъдненик/
ВНУК:Здравейте!Вижте какво хубаво дърво намерихме с дядо, ще има
да гори цяла нощ.
ДЯДО: Ох, че студ е навън !А къде е баба ви ,деца ?
ДЕТЕ: Баба отиде да донесе меда, за да се подсладим за Коледа.
ДЕТЕ: Ох, защо само постни ястия сте наредили на трапезата ?
ДЯДО: Днес е последния ден от коледните пости.На трапезата трябва да
има всичко онова, което се ражда на земята-ястиятя са символ на плодородието.
Тази вечер ние ще почетем отиването на старата година и ще очакваме с нетърпение настъпването на Новата година.Чрез хляба, които ще хапнем,ще споменем с добро отминаващата година, за да посрещнем с чиста душа
новата.Сядайте тук и слушайте какво ще ви разкаже майка ви!
/всички сядат,бабата идва и също присяда/
МАЙКА: Хлябът е божество.Пред хляба лоши думи не се изрича.Да се хвърля хляб е грехота, дори трохите не се газят.Към хляба посягат само чисти ръце.
Целият живот на българина е свързан с него: хляб се меси за новородено дете, с хляб се посреща младото семейство, хляб се раздава при кончината на хората.Без хляб няма живот !Хората знаят- има ли хляб, има благополучие, има
плодовитост, има здраве по хора и по добитък.Ето защо най- светлите празници народът ни посреща с хляб.
БАЩА: /към бабата/Майко, помниш ли още онази приказка за хляба, дето ни я разказваше, когато бях дете ?
БАБА: Помня, сине, как да не я помня.
ДЕТЕ: Разкажи я ,бабо!
БАБА: Добре, добре........От вас отърване няма!
``Вървяла по пътя голяма сватба.Изведнъж смок преградил пътя и – не я пуска да мине.Молили се сватбарите – и с добро,и със зло, но той не мръдвал.Ала ето ти го,иде хлябът.Щом го видял, смокът избягал и потънал вдън земята.Дивили се хората на чудото и попитали хляба как е уплашил това страшилище.``За мен е
много просто,-рекъл той.-Аз съм голям и силен, защото като ме хвърлят в земята ,шест месеца лежа и трая.Сетне ме режат и връзват.Като ме притисне диканята да ме бели и ситни – пак трая. Носят ме на воденица и ме мелят между камъните.С вода ме месят, на огън ме пекат и аз все трая........``
БАЩА: Разбрахте ли, дечица, защо е силен хлябът ?
ДЕТЕ: Да, тате, защото той дълго събира сили и е кален с огън и вода.
ДЕТЕ: Защото събира в себе си силата на много житни зрънца, посадени от силни човешки ръце.
ДЯДО: Ей, дечица,а кой омеси нашия хляб ?
ДЕТЕ: Баба !И мама!
/дете донася хляба/
ДЕТЕ:Това не е просто хляб, това е цяла картина – ето тук са житните
класове, слънцето, харманът, кошарата и бъчвата. Тук е скрит целият трудов живот на хората през отделните сезони.
БАБА:Стига сте приказвали! Време е да запалим бъдненика!Хайде, дядо!
/звучи нар.хоро, дядото запалва бъдненика/
/дядото застава тържествено пред хляба и нарича/
ДЯДО: Сега нека почетем и хляба /вдига го високо/. Нека през идната година по-богата да е земята, спорен да е трудът.
/отчупва една хапка/
Да е пълна къщата ни!
/оставя я над камината/
/отчупва друга хапка/
Да ни заобикалят беди и неволи!
/поставя хапката до свеща/
/взима питката и дава на всеки да си отчупи, звучи нар.хоро/
БАЩА: Я да видим какви късмети са скрити в питата!
ДЕТЕ: Ох, на мен ми се падна мързелът !Ама, че късмет !
МАЙКА:А на мен се падна градината! Това е добре – ще има да се трудя
цяла година!
БАЩА: А на мен – къщата!Ще я белосвам и изчистя, та да блесне като първа хубавица!
ДЕТЕ: А на мен се падна учението! Е, все аз ли ще уча!
ДЯДО: Без наука няма сполука! Добър ти е късметът , чедо!Радвай му се!
ДЕТЕ: А на мен се падна здравето !
БАЩА: А у мен е парата – ще има да печеля тази година!Ще си купим още
животни, ще построим нов кокошарник ,а децата ще имат пари за книжки и нови дрехи!
ДЕТЕ: Чуден голям късмет!
ДЯДО: А на мен се паднаха нивите – ще ги ора и сея, за да има хляб през
новата година.
БАБА: Онзи от вас, който кихне тази вечер, ще получи червеното теленце –
обичай е това!
ДЕТЕ: Ах този нос, друг път мира не ми дава, а сега......защо не ми дойде
кихавица!
БАБА: А сега си вземете от паничката по житно зрънце.Това е за почит към
хляба.
/докато си вземат от житцето звучи нар.хоро/
БАЩА: Похвалила се година
с дълга ръженица,
с бяла пшеница,
МАЙКА: с хиляди агънца,
с живот и здраве!
Догодина, до амина!
ДЕТЕ: Бабо, да запалим ли свещичките на елхата?
БАБА: Седни, баби, не подскачай, че квачките няма да излюпят пиленца.Аз ще запаля свещичките на елхата.
БАЩА: Знаете ли, деца, че елхата е наша гостенка от далечната руска земя.За първи път елха на Коледа са направили руските войници, които са участвали в Руско- турската война.Техният генерал, който бил отседнал в София през лютата зима на 1878 г., наредил да посадят елхово дърво и го украсили.
ДЕТЕ: /към елхата/Колко е красива! Тя е вечно зелено дръвче, тя е вечно млада и ни напомня, че живота е също толкова млад и зелен.
ДЕТЕ: В училище учихме една приказка за елхата.Историята е много тъжна, но интересна.Ето я и историята.
Разказвач : Живеели някого мъж и жена.Те си имали две деца-момче и
момиче.Наричали ги Борчо и Елка.Щастливо живеело семейството,докато майката не се разболяла и умряла.За да не останат децата без майчина ласка, бащата се оженил повторно.Но втората му жена била зла към децата и ги прокудила далеч от бащиния дом.Скитали се Борчо и Елка, из тъмните гори, докато не попаднали на една къщичка.Почукали и влезли.Посрещнала ги
старица,която любезно ги поканила да останат.Тя била жестока вещица, преоблечена като стара бабичка.Вещицата ги омайвала с хубави приказки и лакомства,докато те забравили за роден дом и родители.Дълго живеели в плен децата, но един ден се сетили за обичния си баща и решили отново да го видят.Избягали от плена на злата вещица, но тя разбрала и пратила след тях бури и зли хули, затрупала ги със сняг, захвърляла ги в дълбоки пропасти, за да им попречи да се върнат у дома.И почти успяла да ги хване,когато Борчо и Елка уплашени и премръзнали от студ, се обърнали към падаща звезда и се помолили на нея, като на родна майчица да ги спаси от злата вещица.В този миг те се превърнали в две вечно зелени дръвчета с нежни имена : бор и ела, а звездата паднала върху елхичката и заблестяла с чудна светлина.Било Коледа, а елхата
станала символ на човешката красота и непресъхващия стремеж на хората към младост, красота и надежда за по-красив живот.
МАЙКА:Вижте нашата зелена красавица - как сияе искряща и чиста, пременена в очакване на Новата година.
/звучи мелодия на песента ``Тиха нощ, свята нощ``/
БАЩА: Тази нощ деца е най-дългата и най-светлата.
Според християнските вярвания в тази нощ се е родил спасителят на човечеството.Идването му на този свят във витлеемската пещера било съпроводено с ангелски песни, които славели мира и спокойствието на земята.
ДЯДО: Това е нощта на семейството, когато всички хора по света отдават почит на своите родители и близки и си честитят настъпването на новия, по-добър живот.
/звучи песента ``Стани нине``/
ДЕТЕ: Ето ги и коледарите !Бързо да ги посрещнем !
/всички стават,коледарите се подреждат/
БАЩА: Сполай ви, дружина ,че ни почетохте!Ха, добре сте дошли!
КОЛЕДАР: Добър вечер домакини!
Ний ви носим блага вест.
Светъл празник е настанал – Бог родил се днес!
КОЛЕДАР:Честита Коледа!
Дядо: Да ни е честита!
Коледар:Е-хе-хе-ей!
КОЛЕДАР:Събрахме се отбор момци, отбор момци-коледари
Де рано ранихме, де късно късняхме,
Де високо викнем, де песен запеем!
КОЛЕДАР:Стани, нине, Господине.
Отвори ни чемшир порти,
Че ти идат добри гости,
Добри гости-коледари.
И ти носят добри вести.
Кажи дружино:”Да бъде”
КОЛЕДАР: Стани, нине, Господине,
Отвори ни, посрещни ни,
Че ти носим чудно дръвче-
Златен бъдник коледарски!
Листите му дребен бисер
Плод натежал-сухо злато
Посади го край огнище
Край огнище до трапеза.
КОЛЕДАР: В тая къща родовита
Три реки да текат
Първата-с жито загария,
Втората – с мляко каймаклия,
Трета – с вино барутлия.
КОЛЕДАР: Похвалила се малка мома
Ой коладо, мой коладо,
Че е мома най-хубава,
Най-хубава, най-гиздава
По-хубава от слънцето
По-гиздава от брата му.
КОЛЕДАР: Ха сега да наречем на хляба/взима питата/
Тоз кравай сят-пресят, вит-превит
Пред бога печен за нас наречен
Колко зърна у него вяти и превяти,
Толкоз здраве, чест и спор в тая къща.
КОЛЕДАР: Хайде дружина да тръгваме, че дълъг път ни чака!
/звучи песента „Стани, нине….коледарите си тръгват/
Звучи песента „Тиха нощ, свята нощ”
Водещ: Коледа е! Бъдете всички здрави и бодри! Трудете се, учете се, за да берете по-късно плодовете на радостта!
Коледа е! Огледайте се, поздравете своите близки, пожелайте им нещо от сърце, покажете, че ги обичате!
Коледа е! Най-светлият семеен празник! Поздравете се и се целунете! Обичайте се и помагайте на нуждаещите се, защото този ден и тази вечер са свети!
Честита Коледа! Честито Рождество Христово!
Тържеството завършва с „Тиха нощ, свята нощ” 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 16:35

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Коледарски наричания Тоз кравай,
сет-пресет, вит-превит,
пред Бога печен,
на нас наречен.
Колко зрънца са у него,
млети и премлети,
вети и превети,
сети и пресети,
толкоз здраве,
чест и спор в тая къща!
- Речете, дружина: Амин!
(Всички извикват: Амин!)
На домакинята
Тоз кравай,
коя го вила и китила,
Бог да я надари
със щерки златокоси,
със синовци среброръки!
- Речете, дружина: Амин!
(Всички извикват: Амин!)
Кои ръце са го сели,
да са велики и честити.
До лактите посребрени,
до ноктите позлатени!
- Речете, дружина: Амин!
(Всички извикват: Амин!)

На мома
- Коя го месила,
да се носи и под носи
като мрена риба в длъбине,
като орел в висине,
като сокол в пустиня
като елен в планина,
като кукувица из зелена гора,
като яребица из зелена трева,
като паун из болярски двори,
като годеница по бащини двори с шарени поли,
като мома с криво перо позлатено!
- Речете, дружина: Амин!
(Всички викат: Амин!
Поема парата с два пръста, издига я и благославя. )
Туй дукато,
ако е медено - медна му кошара,
ако е златно - златна му кесия,
ако е сребро - сребро се ляло и ковало
като лед по вода,
като лист по гора,
като водица под воденица,
сребро и злато се ляло и преляло
и през прагове му преливало!
Да му се лее и белее
като зиме ледец,
като лете цветец,
злато и сребро се ляло,
та му кола посребрили!
- Речете, дружина: Амин!
(Всички извикват: Амин! после запяват в хор. )
- Колко звезди по небето,
толкоз здраве в тая къща,
коладе ле, мой коладе!

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:30

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Сценка за Рождество Христово


Превод от гръцки език: Петрана Христова, Финикс

Изпратена от Надя Витяхова, Елин Пелин

Участват:

1. Четец
2. Мария
3. Йосиф
4. Гостилничар
5. Кръчмар
6. Римлянин
7. Витлеемка
8. Овчари
9. Мъдреци
10. Ангели


Четец: Тази история започна преди 2000 години в Палестина. Една страна, чиито жители бяха евреи, но я управляваха римляните, които преброяваха населението през онази епоха.

Всичко започна през една звездна вечер във Витлеем - малък палестински град. От римляните беше издадена заповед, която казваше, че всеки трябва да си запише името в града, в който се е родил. Римляните искаха да знаят, колко хора са под тяхно владение.

Затова Йосиф, който живееше в Назарет – Галилея, тръгна с жена си Мария, за да се запише в родния си град – Витлеем.

Нощта се спусна, когато те пристигнаха във Витлеем. Потърсиха място, където да отседнат в града, но без успех.

Мария: Ох, уморих се вече! Йосиф, да почукаме на тази врата, може би ще се намери място и за нас.

Ефекти: Чук, чук, чук.

Гостилничар: Какво търсите по това време?

Йосиф: Идваме от далеч и съпругата ми очаква дете. Искаме само един ъгъл, за да си починем.

Гостилничар: Няма място при нас. Не виждаш ли колко клиенти имаме? Не смогваме да ги обслужим... Тичай жено, тази вечер ще напълним кесията. – казва бирникът на жена си.

Четец: Разочаровани те си тръгнаха. Малко по-надолу от къщата, която се виждаше – светеше. През отворените прозорци се чуваше смях и човешка глъч. Какъв гостоприемен дом! Може би тук ще има един ъгъл за Йосиф и Мария?

Кръчмар: Браво, тази вечер ще празнуваме и ще изпием всичко това.

Ефекти: Чук, чук, чук. Скръъъъъъц.

Йосиф: Идваме от далеч и жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл, за да си починем.

Кръчмар: Няма място за вас тук. Не виждаш ли какъв пир имаме? Най-после отново всички са се събрали в кръчмата след толкова години. Остави ни да се веселим, човече!

Четец: Колко жалко, че не ги приеха! Сега пред тях изникна сграда, малко по-голяма от другите. Не се чуваше шум, но някой живееше там, понеже се виждаше светлина. Тук сигурно ще има място за тези, които толкова се нуждаят.

Ефекти: Чук, чук, чук. Скръъъъъъц.

Йосиф: Идваме от далеч и жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл, за да си починем.

Римлянин: Няма място за вас тук. Аз съм римлянин, ние сме чужденци тук. Нямаме никаква работа с вас. Занимаваме се с много по-важни дела. Трябва да уголемим владенията си. Да управляваме навсякъде. Ето, това е славно. Отидете другаде.

Четец: И тук нищо, но... на няколко крачки по-надолу се виждаше една малка, бедна къщичка. Затворено е. Не се виждаше светлина. Може би тук хората ще им помогнат.

Ефекти: Чук, чук, чук. Скръъъъъъц.

Йосиф: Идваме от далеч и жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл, за да си почине.

Витлеемка: Няма място за вас тук. Не виждате ли мизерията и беднотията, в която живеем? Управниците ни пият кръвта. Те са виновни за черния ни живот. Не можем да ви помогнем. Трябва да намерим начин, да счупим оковите, които ни връзват.

Четец: Йосиф и Мария съвсем уморени от дългия път си тръгнаха. Накрая намериха един беден обор, където да прекарат нощта.

Четец: В това време на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече:

Ангел: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.

Четец: И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:

Ангели: Слава на Бога във висините, и мир на земята между човеците, в които е Неговото благоволение.

Четец: Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг:

Овчари: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви.

Четец: И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенецът, лежащ в яслите.

Овчари: Ние, бедните овчари на Витлеем, посред нощ видяхме ангели да пеят на небето. И тичахме с бедни дарове на Спасителя да се поклоним сега. Голяма е нашата радост, че първо на нас, простите овчари се извести раждането на нашия Спасител.

Четец: В това време гостилничарят с парите му, кръчмарят с виното и пирът му, римлянинът със славата и управлението си, витлеемката с оковите се замислиха и пъшкаха преуморено:

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Ах, колко тежък стана товарът ми! Кой ще ме освободи от него?!

Овчар: Научихте ли новината? Чухте ли песента на ангелите?

Овчар: Роди се Христос, Спасителят наш.

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Не сме чули нищо, нямахме време.

Четец: В същото време към тях се приближиха мъдреците, идващи от далечни страни.1 мъдрец: Къде е Царят, който се роди, Спасителят наш?

2 мъдрец: Искаме да Му се поклоним!

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Цааар, какъв Цар? Не знаем.

3 мъдрец: Не видяхте ли звездата в небето?

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Не сме видели нищо, нямахме време.

Мъдреците: Ето звездата. Там е!

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Ох, товарът ми е непоносим, кой ще ни освободи?

Мъдреците: Не научихте ли, че се е родил Спасител? Той ще ви освободи от товара ви.

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Ние нямахме място за Него.

Мъдреците: Той обаче има място за вас. Обича ви и дойде, за да потърси и да спаси всички човеци.

Гостилничар, кръчмар, римлянин и витлеемка: Обича ли ни?! Нека да отидем при Христос!

Четец: По пътя си мислеха за товара, който ги мъчеше. Но щом пристигнаха, товарът сам падна от плещите им.

Гостилничар: Освободих се! Свободен съм!

Кръчмар: Освободих се! Свободен съм!

Римлянин: Освободих се! Свободен съм!

Витлеемка: Освободих се! Свободна съм!

Всички: „Понеже Човешкият Син дойде, за да потърси и да спаси погиналото.” (Лука 19:10).

Всички: „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;” (Йоан 1:12).

Всички: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16).

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:28

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Сценарий за Рождество Христово

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2011 г.


І СЦЕНА: „БОГ МОГЪЩ!”

Музика за фон: ТИХА НОЩ
Водещи: Две деца

Водещ 1: Преди хиляди години Бог обеща, че Неговият Син ще дойде на земята.
Той даде много предсказания на Своя народ за това чудно събитие.
Те са написани в Стария Завет, първата част на Библията.

Водещ 2: Там можем да прочетем някои от имената, с които Той щеше да се нарича.
Едно от тях е „ Бог могъщ „.
Бог иска да знаем, че Исус Христос е много повече от добър и мил човек.
Той е Бог могъщ, единственият Божий Син.

Сцената е превърната в синагога. Децата от малка и средна група са облечени в бели роби, като равини. Те влизат отдясно зад колоните и се нареждат като хор по средата на сцената.
Започваме с песен.

ПЕСЕН: НАЙ-СИЛЕН МОГЪЩ.

Най – силен, могъщ, велик е Господ.
Всичко може Той. ( 2 )
Направил е Той реки, планини
И всичко тук Негово е.
Най – силен, могъщ, велик е Господ.
Всичко може Той.

Обича ни Бог с любов велика
И прати за нас Своя Син. ( 2 )
За нас се роди.
Смъртта победи.
И днес Той се моли за нас.
Обича ни Бог с любов велика
И прати за нас Своя Син.

Роди се Исус във ясла бедна.
За нас Той дойде на света. ( 2 )
Дойде светлина, в душите изгря
Спасител дойде на света.
Роди се Исус във ясла бедна.
От Бога е дар за света.

Движения: най – силен – ръцете горе
Обича ни – ръце до сърцето.
Средна група сядат на малки столчена отлява на сцената, а малка група на земята пред тях.
Излиза дете Равин 1 и застава в следата на сцената. Облечен е в бяла роба. На раменете има бял плат. В ръцете си държи свитък. Поставя плата върху главата си, разтваря свитъка и чете:

Равин 1: „ Слушайте сега, доме Давидов;
Сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил.
( което значи, Бог с нас).


Излиза Равин 2 и застава отляво до рамото на Равин 1.

Равин 2: „ А ти, Витлеем Ефратов,
Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове,
От тебе ще излезе за мене Един,
Който ще бъде владетел в Израиля,
Чийто произход е от начало, от вечността. „

Излиза Равин 3 и застава отдясно до рамото на Равин 1.

Равин 3: „ И ти, Витлееме, земьо Юдова,
Никак не си най – малък между Юдовите началства,
Защото от тебе ще произлезе Вожд;
Който ще бъде пастир на Моя народ Израил. „

Излиза Равин 4 и застава отляво до рамото на Равин 2.

Равин 4: „ И ще израстне пръчка из Иесеевия пън,
И отрасъл из корените му ще носи плод;
И духът Господен ще почива на Него,
Дух на мъдрост и разум,
Дух на съвет и на сила,
Дух на знание и на страх от Господа; „

Излиза Равин 5 и застава отдясно до рамото на Равин 3.


Равин 5: „ Благословен Господ, Израилевият Бог,
Защото посети Своите люде,
и извърши изкупление за тях.
И въздигна рог на спасение за нас
В дома на слугата Си Давида. „

Излиза Равин 6 и застава отляво до рамото на Равин 4.

Равин 6: „ Поради милосърдието на нашия Бог,
Ни посети зора отгоре,
За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка;
Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира. „

Излиза Равин 7 и застава отдясно до рамото на Равин 5.

Равин 7: „ Но на измъчената земя не ще има мрак
Както в предишните времена,
Людете, които ходиха в тъмнина,
видяха голяма светлина;
На ония, които седяха в земя на мрачна сянка
Изгря им светлина. „

Дете от малката група става право сред децата, които са насядали.

Дете: „ Защото ни се роди Дете,
Син ни се даде;
Дете: И управлението ще бъде на рамото Му;
И името Му ще бъде:
Дете: Чудесен,
Дете: Съветник
Дете: Бог могъщ
Дете: Отец на вечността
Дете: Княз на мира.


Излиза Равин 8 и застава отляво до рамото на Равин 6.

Равин 8: „ Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
На Давидовия престол и на неговото царсво,
За да го утвърди и поддържа,
Чрез правосъдие и чрез правда,
От сега и до века. „


Равин 1: „ Благословен да бъде Господ,
Израилевият Бог,
Който извърши с ръцете Си онова,
което говори с устата Си „

Равин 1 оставя свитъкаи се подготвя за песента.


ПЕСЕН : Преди много векове.

Преди много, много векове,
в зимна нощ.
В малка ясла се роди дете.
Бог дойде при нас.

Припев: И надежда озари. Бог изпрати Своя Син.
С любовта Си чудна да спаси нашите души.

Този ден за всички е щастлив.
Ден Христов.
Че към нас Отец е милостив.
Даде ни живот.

Припев: И надежда озари. Бог изпрати Своя Син.
С любовта Си чудна да спаси нашите души.ІІ СЦЕНА: „СИН НА ВСЕВИШНИЯ!”

Всички сядат. Голяма група – момичета се изтегля към микрофоните.
Те са разказвачи.
Сцената се нарежда като дом на Мария.
В сердата има суфра. Тя стои на малко столче и меси хляб.

Водещи, 5 момичета – разказвачи, ангел Гавраил, Мария и Елисавета.

Водещ 1: Но дори хората от Витлеем, града, в който се роди Господ Исус не знаеха кой е всъщност Той.
Те мислеха, че Той е син на Йосиф и жена му Мария, но се лъжеха.

Водещ 2: Когато Господ Исус Христос слезе от Небето, за да дойде на света,
Той стана човек. Мария Го роди като малко бебе.
Тя бе неговата майка, но Той нямаше земен баща.
Беше истинско, мъничко бебе, но не преставаше да бъде Бог и
„ Отец на вечността”.

Мъжки глас: „ А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си,
от място Който се роди от жена, роди се и под закона,
за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

Момиче 1: „ В дните на Юдейския цар Ирод
Ангел Гавраил бе изпратен от Бога в Галилейския град, наречен Назарет,”

Момиче 2: „ при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом;
а името на девицата бе Мария.”

Момиче 3 : „ И като дойде ангелът при нея, рече:

Излиза ангел Гавраил.

ангел Гавраил: „ Здравей благодатна!
Господ е с тебе, ( благословена си ти между жените).”

Момиче 3: „ А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше
какъв ли ще бъде тоя поздрав.”

ангел Гавраил: „ Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син,
Когото ще наречеш Исус.
Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния;
и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.„

Мария: „ Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? „
ангел Гавраил: „ Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени;
за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син;
и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.
Защото за Бога няма невъзможно нещо.„

Мария: „ Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. „

Ангелът си тръгва.
На стапалата е наредена Захариевата къща. Мария отива там, като слиза по стъпалата.

Момиче 4 : „ През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна,
в един Юдов град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. „

Момиче 5: „ И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й;
и Елисавета се изпълни със Светия Дух. „

Елисавета: „ Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята
утроба!
И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ?
Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми,
младенецът заигра радостно в утробата ми.
И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.„

Мария: „ Величае душата ми Господа,
И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.
Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си;
И, ето, от сега ще ме ублажават всичките родове.
Защото Силният извърши за мене велики дела;
И свето е Неговото име.
И, през родове и родове, Неговата милост.
Е върху ония, които Му се боят. „

След думите на Мария всички момичена – разказвачи се подреждат на сцената за песен.
Мария застава отпред.


ПЕСЕН на Мария: ДУШАТА МИ ВЪЗДИГА ТЕБ.

Мария Душата ми въздига теб
И моят дух се радва във тебе Боже.
Защото Ти изпрати днес
Спасител на света. ( 2 )

Припев: Свят си, Отче, Свят си!
Ти си Бог над боговете. Отче, Свят си.
Свят си, Отче, Свят си!
Бог велик, Тебе ний хвалим сега.
Момичетата сядат. Излизат момчетата - разказвачи.
Сцената се превръща в дом на Йосиф. Той лежи на рогозка.

Момче 1: „ А рождението на Исуса Христа биде така:
След като бе сгодена майка му Мария за Йосифа,
Преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.„

Момче 2: „ А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи,
намисли да я напусне тайно.”

Момче 3: „ Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яди насъне и
каза:
Излиза ангел.

ангел Гавраил: „ Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария;
защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус ( Спасител);
защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. „

Момче 4: „ А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа
чрез пророка който казва:
„ Ето девицата ще зачне и ще роди син;
И ще го нарекат Емануил ” ( което значи, Бог с нас).

Момче 5 : „ И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от
Господа и взе жена си;
Но не я познаваше докато тя роди / първородния си / син;
и нарече го Исус. „

Всички: „ И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли. „

Момче 6: „ И на същото място имаше овчари, които живееха в полето,
и пазеха нощна стража около стадата си „
„ И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; „

Ангел: „ Не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост;
която ще бъде за всички люде.
Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител,
който е Христос Господ.
И това ще ви бъде знакът.
Ще намерите младенец повит и лежащ в ясли. „

Момче 7: „ И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство,
което хвалеше Бога, казвайки: „

Всички деца от малка и средна група са облечени като ангели. Те излизат и се подреждат на сцената. Вдига си ръцете и казват:


Всички деца: „ Слава на Бога във висините.
И на земята мир между човеците,
в които е Неговото благоволение. „

ПЕСЕН: СЛАВА! СЛАВА!

Слава, слава на Бог във висините.
Слава, слава на Бог във висините.
Хвалим името Ти, със радост в сърце.
Величаем Те Боже наш. Бог във висините.

Слава, слава, слава на Спасителя.
Слава, слава, слава на Спасителя.
Днес Бог се роди. На земята дойде.
Днес роди се Емануил. Спасителят на света.

Днес Бог се роди. На земята дойде.
Днес роди се Емануил. Спасителят на света.

Излизат три деца от голямата група и застават отпред.

Младеж 1: „ Господи Боже Израилев,
няма горе на небето или долу на земята бог подобен на Тебе,
Който пазиш завета и милостта към слугите Си,
които ходят пред Тебе с цялото си сърце; „

Младеж 2: „ Пейте Господу, жители на целия свят;
Благовествувайте из ден в ден спасението Му.
Възвестете между народите славата Му,
Между всичките племена чудесните Му дела.
Защото е велик Господ и твърде достоен за хвала,
И за страхопочитание повече от всички богове. „


Младеж 3: „ Славословете Господа, защото е благ,
Защото милостта Му е довека;
И речете: Спаси ни, Боже на спасението ни,
Събери ни, и избави ни от народите,
За да славословим светото Твое име,
И да тържествуваме в Твоята хвала.
Благословен да бъде Господ Бог Израилев
От века и до века. „

Всички казват: „ Амин ! „.
Всички участници се подреждат на сцената като хор.

ПЕСЕН: ИСУС СКЪПО ИМЕ

Исус скъпо име Си за нас.
Исус Спасител Си на целий свят.
Исус на Тебе носим днес хвала.
Скъпо Име, Името Исус.

Исус роди се тук на таз земя.
Исус роди се в нашите сърца.
Исус Спасител си на целий свят.
Алелуя. Слава на Христа.


Детето, което в първата сцена четеше от свитъка застава най – отпред.

Дете: „ Пей, сионова дъщерьо,
Възкликнете, Израилю,
Весели се и радвай се от все сърце, Ерусалимска дъщерьо;
Защото Господ отмени присъдите за тебе,
Изхвърли неприятеля ти;
Цар Израилев, Да! Господ е всред тебе;
Няма вече да видиш зло.
В оня ден ще се рече на Ерусалим: Не бой се,
И на Сион: да не отслабват ръцете ти.
Господ твой Бог е всред тебе,
Силният, Който ще те спаси;
Ще се развесели за тебе с радост,
Ще се успокои в любовта Си,
Ще се весели за тебе с песни. „


ПЕСЕН: С ВИК НА РАДОСТ

С вик на радост, песен своя Цар хвали.
Твойто Алилуя нека да ехти.
И пред трона Му ела се поклони.
Влез със радост сега в присъствието Му.

Тереза: Припев: Ти си мой Създадет,
Ти си Избавител.
Ти си мой Спасител, Ти си Бог
Мой Си Изцерител.
Ти Си мой Снабдител.
Ти Си моя Пастир, мой Водач.
Исус Господ, Цар. Аз хваля те.Водещите ( малка група )застават пред тримата младежи.ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА

Водещ 1: Чудесно е, че има Някой, Който не се променя и Той винаги е с нас.

Водещ 2: Прекрасно е, че има Един, твърд като скала, оставаща непоклатима,
въпреки разбиващите се в нея вълни на живота.

Младеж 1: Затова “ Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяждат, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето,; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. „

Младеж 2: Нека не градим къщата си върху движещите се пясъци на измамата в света, а върху тази скала, която дори посред падащия дъжд и гърмящите вълни, ще остане сигурна и непроменима.

Всички: Доверете се на Христос!

Младеж 3: Отдайте на Него цялата си привързаност,
възложете своята надежда на Неговите заслуги,
сложете цялото си доверие в Неговата кръв,
инвестирайте цялата си радост в Неговото присъствие
и тогава ще имате мир.


Всички деца на сцената:
Ние вярваме, понеже сами чухме и знаем,
че Той е наистина Христос Спасителят на света.
„ Исус Христос, същият вчера, днес и довека! „ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!


Сценарият е предоставен от екипа на ЕПЦ, Бургас

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:23

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

СЦЕНАРИЙ
за новогодишно тържествоУЧАСТНИЦИ:водещи; момче и братчето му;баба;снежинки;снежен човек; господин с
бомбе; телефон; джуджета; дядо Мраз; Снежанка;Нова година; деца.

/музика ``Тиха нощ``/
/ пред завеса/

І ВОДЕЩ: По цялата Земя с камбанен звън
със песни радостни, с надежди скрити,
край лумнали огнища или вън............
Празнуват хората !
Празнуваме и ние !

ІІ ВОДЕЩ: Скъпи гости, драги родители и ученици започва нашето новогодишно
тържество посветено на едни от най-обичаните и тачени празници по
цял свят – Коледа и Нова година.
Пожелаваме ви приятни минути и добро настроение.

/завесата се вдига/

/на сцената баба плете, малко дете си играе до нея с памук; влиза момче
и си захвърля чантата с книгите/

МОМЧЕ: Мама довечера ли е на работа ? Отлично ! А защо вие сте вкъщи ?
БАБАТА: Тоест как така ``защо``? И не забравяй , че когато влизаш трябва да
поздравяваш.
МОМЧЕ: Нямам време, нямам време, бабо !Имам много важно бързо
поръчение.....Бабо, ти никъде ли няма да ходиш тая вечер ?
БАБАТА: Ако чак толкова ти преча мога и да отида у съседите.
МОМЧЕ: Отлично ! А ти марш на двора / към брат си/ Там сега са всички деца.
БРАТЧЕТО: Никого няма там сега, мръква се вече.И после нали виждаш, че имам
работа./ показва брадата на Дядо Мраз/
МОМЧЕ: И това ми било работа ! Ето, аз имам работа и то истинска.Разбираш ли,
трябва да съчиня програмата.
БРАТЧЕТО: Каква програма ?
МОМЧЕ: Много просто......Нашият клас готви новогодишно представление с
елха.А номерата трябва да обявява Дядо Мраз.И не само да ги обявява, а
ей тъй, смешно да бъде.Например``Танц на снежинките``.......Ти знаеш ли
как трябва смешно да се обяви ``Танц на снежинките``?
БРАТЧЕТО: Не зная.
МОМЧЕ : Видя ли ! А аз трябва всичко това да го измисля.Изобщо......марш на
двора !
БРАТЧЕТО: Аз по-добре да отида при Гошко.

/братчето излиза, а бабата се готви и тя да излиза/

МОМЧЕ: Почакай, бабо ! А кой ще ми подгрее яденето ?
БАБАТА: Сам ще си го подгрееш някак.И виж какво.........до кога ще ти оправям
леглото ?Според мен всяко дете е длъжно само да си оправя леглото.
МОМЧЕ: Нищо не знаеш ти, бабо !......Това е за другите деца.За мен не се
отнася.Разбираш ли ?Е, щом не искаш да ми дадеш ядене-добре.Ще
работя гладен.Трябва да се свиква с трудностите......
/бабата излиза/
Къде ли е програмата?/рови си в чантата и изважда листове....../
/чете/``Танц на снежинките``.Наистина как ли по –смешно да се каже-
``Танц на снежинките``?
/взема брадата на Дядо Мраз,която е направил брат му./
``Другарчета това съм аз,
любимият ви Дядо Мраз.
Във тая тиха снежна нощ
подаръци ви нося с кош .............
Какво ?Това може да се запише./пише/
А пък това са мойте внучки
снежинки бели,бели като..........Не,не върви !
А внучките снежинки бели
от облъка са прелетели..........
Това може да се запише.......Как беше отначало ?
Другарчета, това съм аз,
любимия ви Дядо Мраз.
Във тая тиха снежна нощ
Подаръци ви нося с кош............
А внучките снежитки бели
От облака са прелетели..................
/звъни телефон/
Их, не те оставят да работиш !Ники ли е ?Много добре. Какво ?Защо ме
месите и мен ? Аз да чистя ?Нали трябва срочно да съчиня програмата на
Дядо Мраз ? Да, да, така ми кажи.Дочуване.
Ето, че цялото ми настроение пропадна.
А внучките снежинки бели
от облъка са прелетели.............
А по-нататък ? Нищо не ми идва наум.Ще си почина малко................
/прелиства книга,книгата пада от ръцете му и така заспива/
/влизат деца/
ДЕТЕ: Спи ли ?
ДЕТЕ: Спи.
ДЕТЕ: И докато Мишо спи ние ще ви разкажем какво се случва на неговата
улица наречена ``Детска игри``.
ДЕТЕ: Името и се чете върху табелката, която виси на красив стълб.Може и да
не е красив стълб,а обикновено дърво, дори не обикновено, а грозно
и криво,Но това няма никакво значение.Особено когато завали сняг и
всичко побелее.Бели са и тайнствено скърцащите стъпки по снега.Бял е и
гласът, който чуваме.Може би това е гласът на снежинките.
ДЕТЕ: Този ден не се забравя.
Ден, във който побелява
и земята ,и небето
даже кривите дървета,
покривите, после двора
и минаващите хора..............
ДЕТЕ: Сякаш топнат е квартала
целият във варница бяла.
ДЕТЕ: Сняг, сняг,сняг
хиляди снежинки нежни
падат на грамади снежни
и побеляват поля,планини и гори.
Улица ``Детски игри``побелява дори.

/влизат снежинките/

СНЕЖИНКА:Здравейте, дечица послушни,добри.Дойдох да ви спомня за много
игри./снежинката кляка/
СНЕЖИНКА:Аз идвам, когато снежец завали.Но ние се знаем от лятос, нали ?През
дългото лято съм капка роса- блестя по зелени треви,дървеса.
/снежинката кляка/
СНЕЖИНКА:Сега съм снежинка- красива звездица.Красива звездица от капка
водица.Изпрати ме облакът- моят баща, над селото слезе нощта.Аз имам
и майчица, мили дечица.Добричка и тя.И се казва речица./снежинката
кляка/
СНЕЖИНКА:А баба ми, пряспата, колко е зле !Седи в планината на черна скала .
Надвесена, всяка пътечка следи.Навъсена, мисли за страшни беди.
Снежинка звездичка съм.Нямам крилца, но летя и даже по вашите мигли
блестя./снежинката кляка/

/музика,``Танц на снежинките``/

/снежинките излизат/
/влизат деца/

ДЕТЕ: Малките жители на улица``Детски игри``до един са излезли навън.По-
големите от тях утре ще пишат съчинение на тема:``Първи сняг``, но днес
ги интересуват само игрите.Пързалят се, бият се със снежни топки, тичат
хванати за ръце.

ДЕТЕ: Хайде да си направим снежен човек.
ВСИЧКИ: Хайде
ДЕТЕ: Аз ще донеса морков за носа.
ДЕТЕ: Аз въгленчета за очи и копчета.
ДЕТЕ: Аз пък метла.Ако няма метла,може и прахосмукачка.
ВСИЧКИ: Ура-а-а-а!Ще си имаме снежен човек.

ПЕСЕН: ``Снежен човек``/днес децата вън на двора….;
/Децата правят снежен човек/

ДЕТЕ: Искате ли да ви задам една гатанка ? Слушайте !
``Човек в дреха бяла.Живее на двора.През цялата зимата мълчи , не
говори.Нито песни пее, нито врява вдига.Студът му харесва.Топлото мори
го.Що е то?
ВСИЧКИ: Снежният човек
СН.ЧОВЕК:Правилно.Само,че не е вярно това дето не съм говорил.Говоря и то
добре.Слушайте !
Аз съм дете на децата,
рожба на детски ръце.
И съм сърдечен приятел,
нищо, че нямам сърце.
Казват, че нямам, но тихо
нещо отвътре тупти.
Сякаш будилник в мене скриха
``туп-туп-туп``.Чуй го и ти.
Чуйте го всички как бие
в моите снежни гърди.
Пада от свода безбрежен
още сняг- пухкав и мек.
Мисля си: даже и снежен,
Важно е, че съм човек.

/музика,децата продължават да се бият със снежни топки.Издрънчава
прозорец.Настава тишина.Децата изчезват.Появява се човек с бомбе, но
вижда само снежния човек,втренчва се в него и му се заканва с пръст./

СН.ЧОВЕК:Ей,деца-а-а.Елате, върнете се.Чичкото си отиде.Имам да ви кажа нещо
важно.
/връщат се 2-3 деца/
ДЕТЕ: Много ли е важно ?
СН.ЧОВЕК:Много !
ДЕТЕ: Какво е ?
СН.ЧОВЕК:Елате всички и ще ви го кажа !
ДЕТЕ: Ей ! Елате всички !По-бързо !
СН.ЧОВЕК:Събрахте ли се ? Слушайте тогава.Вие мен от какво ме направихте?
ДЕТЕ: От сняг.
СН.ЧОВЕК:Точно така.А това,че има сняг какво означава?
ДЕТЕ: Че е дошла зима.
СН.ЧОВЕК:Точна така.Но освен сняг, какво има през зимата ?
ДЕТЕ: Пукнати водопроводни тръби.
ДЕТЕ: Зимна ваканция.

ПЕСЕН: за зимата….…………………………………

ДЕТЕ: През зимата е и Нова година,а на Нова година има и елха
СН.ЧОВЕК: Знаете ли ,деца, че елхата е наша гостенка от далечната руска земя. За
първи път елха на Нова година са направили руските войници, които са
участвали в Руско-турската освободителна война.Техният генерал,който
бил отседнал в София през лютата зима на 1878 г.,наредил в къщата да
поставят елхово дърво и да го украсят.
ДЕТЕ: Аз знам една приказка за елхата.Сега ще ви я разкажа.
Живели някога мъж и жена.Те си имали две деца-момче и
момиче.Наричали ги Борчо и Елка.Щастливо живеело семейството,докато
майката не се разболяла и умряла.За да не останат децата без майчина
ласка,бащата се оженил повторно.Но втората му жена била зла към децата
и ги прокудила далеч от бащиния дом.Скитали се децата –Борчо и Елка,из
тъмните гори,докато не попаднали на една къщичка.Почукали и влезли.
Посрещнала ги старица,която любезно ги поканила да останат.Тя била
зла вещица,преоблечена като стара бабичка.Вещицата ги омайвала с
хубави приказки и лакомства,докато те забравили за роден дом и родители.
Дълго живели в плен децата,но един ден се сетили за обичния си баща и
решили отново да го видят.Избягали от плена на злата вещица,но тя
разбрала и пратила след тях бури и зли хали;затрупала ги със сняг;
захвърляла ги в дълбоки пропасти;за да им попречи да се върнат у дома.И
почти успяла да ги хване,когато Борчо и Елка, уплашени и премръзнали от
студ,се обърнали към падащата звезда и се помолили на нея ,като на родна
майчица,да ги спаси от злата вещица.В този миг те се превърнали в две
вечно зелени дръвчета с нежни клонки: бор и ела,а звездата паднала върху
елхичката и заблестяла с чудна светлина.Било Нова година,а елхата станала
символ на човешката красота и непресъхващия стремеж на хората към
младост,красота и надежда за по-красив живот.
ДЕТЕ: Вижте нашата зелена красавица-как сияе искряща и честа,пременена в
очакване на Новата година.

ПЕСЕН: за елхата..................................................................................................

СН.ЧОВЕК:А на Нова година при малчуганите от цял свят,а също и на улица``Детски
игри``кой ще дойде ?
ВСИЧКИ: Дядо Мраз
ДЕТЕ: С подаръците.
СН.ЧОВЕК:Точно така.А вие писахте ли какво да ви донесе ?Ако още не сте, трябва
веднага да му пишете ,защото няма време и току виж стане без подаръци.
ДЕТЕ: Не може ли да му телефонираме ?
ДЕТЕ: Да, по телефона е по-лесно.Вместо де се мъчим да пишем ало,ало готово!
СН.ЧОВЕК:Опитайте ! Но сега линиите са много претоварени.Трудно ще се свържете.
/всички деца говорят по слушалки/
ДЕТЕ: Ало,ало,Дядо Мраз,
като идваш тук при нас,
донеси ми живо куче,
много хубава ще уча.
ДЕТЕ: Ало,ало, Дядо Мраз,
спяща кукла искам аз.
Моля ти се –донеси я
всичкото си мляко пия.
ДЕТЕ: Ало,ало,Дядо Мраз,
не,не чувам твоя глас.
Пустите му жици тънки
имат по хиляда гънки.
ДЕТЕ: Ало,ало нито звук
ало Петърчо е тук
тия телефони родни
май за нищо са не годни............
ДЕТЕ: Ало,ало пистолет,
свирка и велосипед.
ДЕТЕ: Ало,ало камиони,
топка,пушка със патрони.
ДЕТЕ: Ало,ало самосвал
книги и компютьр цял

ДЕТЕ: Ало,ало блокче,кънки
слон, палячо, нови дънки..........

ТЕЛЕФОН:Ало,ало ! Само шум
Чувам джаста -праста-дум.
Сигурно земята цяла днеска се е раззвъняла.
И да бях не телефон,а парче студен бетон,
пак горкичката централа щеше да е изгоряла.
ВСИЧКИ: Значи не става по телефона.
ДЕТЕ: Невъзможно е.
ДЕТЕ: Налага се да пишем писма.
ДЕТЕ: Ама много ли изречения трябват ?
СН.ЧОВЕК:Не.Само ,че си послушен и какво искаш...........
ДЕТЕ: Тогава всичките писма да му напишем.
ДЕТЕ: Веднага без да губим дори и миг излишен.
ДЕТЕ: /пише и чете/
Мили дядо,Дядо Мраз,
кратко писъмце ти пиша.
Искам да ти кажа аз,
че бонбони и сладкиши
трябва повече да ям,
за да порасна голям.
ДЕТЕ: /пише и чете/
Че обичам мандарини,
а и книжки със картини,
че голямо блокче имам
и рисувам зайци, птички,
но си нямам аз боички,
та все батювите взимам.
ДЕТЕ: /пише и чете/
Че строших автомобила,
за да видя кой го кара........
Топката ми се е свила
и шейната ми е стара....
Свирката не ще да писка........
А пък ти каквото искаш
донеси ми за подарък

ПЕСЕН за Дядо Мраз…………………………………………..

ДЕТЕ: /пише и чете/
``Мили мой очакван дядо Мраз!Пиша ти и мисля си на глас:Откъде за
цялата планета взимаш тези милиард пакета ?Верен ли е пуснатият слух за
подаръците, които чух, че ги правят цял завод джуджета с чукове, триони и
рендета?
/децата се прибират,излизат джуджетата/
1 ДЖУДЖЕ:Ей,побратими,джуджета моля ви се престанете за момент и ми кажете
писаха ли ви децата и посочват ли в писмата,кой какво си пожелава в
списъка да го поставя ?
2 ДЖУДЖЕ:Тука са писмата вече,даже и от най-далече.
Но до празничните нощи трябва да се трудим още.
3 ДЖУДЖЕ:Много работа ни гони,че играчки милиони
ще са нужни на децата,разпилени по Земята.
4 ДЖУДЖЕ:Важно работа това е. Всеки трябва да го знае.
И яви ли се умора всеки сам да си мърмори.
5 ДЖУДЖЕ:Хей,джудженца дългобради,тука е завод за радост-
с работливите ръчички щастие ковем за всички.
6 ДЖУДЖЕ:Чук-чук,чук-чук-чук,раз-два,раз-два-три,
клъц-клъц,клъц-клъц-клъц,раз-два,раз-два-три.
/танц на джуджетата/

/звън на телефон/
ДЖУДЖЕ: Ало,кой е моля?Тук ЦЕ РЕ НЕ ПЕ
ГЛАС: Извинявайте, имам грешка.
ДЖУДЖЕ: А вие кого търсите ?
ГЛАС: Ами работилницата за новогодишни подаръци.
ДЖУДЖЕ: Нямате грешка значи.Тук е нали ви казах ЦЕ РЕ НЕ ПЕ- централна
работилница за новогодишни подаръци.Какво ви интересува ?
ГЛАС: Играчките готови ли са вече ?
ДЖУДЖЕ: Готови са, ама вие кой сте ? Откъде се обаждате?
ГЛАС: Аз съм дядо Мраз и се обаждам от гаража.Шейната ми е впрегната,
елените нахранени.Трябва веднага да тръгваме,че дълъг път ни чака.А
съобщиха и за поледици в някои участъци на шосето.Така че изнасяйте
пакетите пред вратата,за да ги натоварим по-бързо.
ДЖУДЖЕ: Слушам дядо Мраз.
/вика/ Ей,джуджета! Джуджета-а !По-бързо да приготвяме подаръците.
/излизат/

/самотен стърчи снежния човек/
СН.ЧОВЕК:Децата пеят вкъщи край своите елхички, а аз стоя намръщен, че се
прибраха всички.Самичък ли ще срещна Нова година?
/чува се плач,снежния човек се ослушва,появяват се деца,които плачат/
СН.ЧОВЕК:Защо плачеш ?
1 ДЕТЕ: Така.
2 ДЕТЕ: И аз плача.
3 ДЕТЕ: И аз.
СН.ЧОВЕК:Защо плачете ? На този голям празник трябва да сте весели,радостни.
1 ДЕТЕ: Аз плача, защото кака ми каза,че Дядо Мраз можел и да не дойде.Да съм
си лягал.
2 ДЕТЕ: Батко каза,че вместо Дядо Мраз мама и татко ни купували подаръците.
3 ДЕТЕ: А на мен ми разправят, че изобщо нямало Дядо Мраз.
СН.ЧОВЕК:Как тъй нямало ? Нали преди малко се обади на джуджетата.
/влизат деца/
ДЕТЕ: Децата от улица``Детски игри`` през всичките месеци бяхме добри и
искаме с право да дойде при нас, не някакъв фалшив Дядо Мраз, а
истински,стар белобрад и червен.
/чуват се звънчета/
ДЕТЕ: Я чуйте-звънчета вълшебни звънят.
ДЕТЕ: Това да не би да е Дядо Мраз ?

/музика,влиза Дядо Мраз и Снежанка/
ВСИЧКИ: Ура-а-а-а.....
ДЕТЕ: Ето го истинския
ДЕТЕ: Виж му брадата
ДЕТЕ: И веждите му виж
ДЕТЕ: Ами дрехите.........Всичко му е истинско.
ДЯДО МРАЗ:От калпака до ботуша цял съм Дядо Мраз.
Прекосил море и суша,ето ме пред вас !
С истинска брада и вежда, с истински кожух
изненадах ви изглежда в този снежен пух.....
Зная, че някои хора не вярват в мене.Те са лишени от всякакво
въображение.Други обаче към мене са изпълнени с вяра.И затова ще
получат по –хубав подарък.
Както има зима бяла,както има сняг
има ме и мен с чувала спрял пред всеки праг.
Чакат ме в милиони къщи малките в захлас.
И за възрастните също мисли Дядо Мраз.
СНЕЖАНКА:А аз Снежанка се наричам
и децата най-обичам !
ДЕТЕ: Добре дошли при нас, любими Дядо Мраз и Снежанке.
ДЕТЕ: Дядо Мраз , ти сигурно обичаш гатанките ?Отгатни сега една:
``Бяло покривало цяло поле покрило``
ДЯДО МРАЗ:Това е много лесна гатанка!Отговорът е``снегът``.А сега деца,
отгатнете вие една гатанка:
Малки буболечки
плъзнали в пътечки.
Пътищата тесни
те превръщат в песни.
Що е то ?

ДЕТЕ: Това са нотите.Познахме, нали !
ДЕТЕ: Това ни подсеща,че имаме специален поздрав за теб,Дядо Мраз !

ПЕСЕН: ``Jingle bells``

ДЯДО МРАЗ:Благодаря ви, мили деца !Снежанка и аз сме щастливи, че сме сред вас в
този хубав ден !Бихме искали да проверим обаче какво знаете за живота
на Дядо Мраз и за неговата страна.Започваме, Снежанке !
СНЕЖАНКА:Как се нарича родината на Дядо Мраз ?/Исландия/
ДЯДО МРАЗ:С какви други имена съм известен по света ?/Дядо Коледа,Санта Клаус/
СНЕЖАНКА:Какви животни впряга Дядо Мраз в своята шейна ?/елени,кучета/
ДЯДО МРАЗ:Къде обикновено поставям подаръците за добрите деца по света ?/под
елхата,пред вратата,пуска ги през комина/
СНЕЖАНКА:Кой са помощниците на Дядо Мраз при изработването на подаръците ?
/джуджетата/
ДЯДО МРАЗ:Кога настъпва Новата година ?/на 31 декември в полунощ/
СНЕЖАНКА:Браво,браво,деца!
ДЕТЕ: Може ли сега аз да попитам нещо Дядо Мраз ?
ДЯДО МРАЗ:Питай !
ДЕТЕ: Моля ви всички за няколко секунди тишина.Ш-т-т-т.
/слуша/Нали чухте !За тези стъпки искам да попитам Дядо Мраз.
Отначало мислех,че са на Снежния човек или на чичкото с
бомбето.Въпросът ми е:чии са тези стъпки по снега ?
ДЯДО МРАЗ:Това не е въпрос,а истинска гатанка
ДЕТЕ: Да зададем по-гладко гатанката
``По снега около нас чухме стъпки-някой мина...............
Те не са на Дядо Мраз и Снежанка ,а са на ..................
ВСИЧКИ: Новата година.
ДЕТЕ: В такъв случай-къде е самата тя?Къде е самата Нова година ?
ДЯДО МРАЗ:Как къде е ?Тука. Навсякъде.
ДЕТЕ: В планините и полята,
В градовете и селата
на снежинките в балета
в празника за всички светъл
във елховата украса
в радостната ни нагласа
във това което правим
в думите ``да бъдем здрави``
в плановете и мечтите
да живеем в дни честити.
ДЕТЕ: Една година отброява
последните си часове
и новата се появява
и с радост всеки я зове.
ДЕТЕ: Но старата не си отива
далеч през девет планини,
при нас и млада и красива
застава в бъдните ни дни.


ДЕТЕ: Годините не си отиват
остава всяка тук при нас.
И всяка с нещо е красива
и всяка води Дядо Мраз.
ДЕТЕ: Новата пристига.
Добре ни дошла !
Нека бъде за всички честита!
Нека носи на свойте крила
мирни дни и земя плодовита.
ДЕТЕ: Новата година е толкова голяма ,че не може да се събере в погледите ни
ДЕТЕ: А...............чуваме нейните стъпки който скърцат по снега.

/влиза Новата година/
НОВА ГОД: Идвам аз по незнайни пъртини
в тържествения празничен час,
идвам в китната ваша родина,
идвам с радост на гости при вас !
Да бъде гласовита като птица!
По медоносна да е от пчела!
Да люшне всеки клас като жълтица,
на корен да даде крила.
Да разтвори Земята ви като книга
та нероденото да се роди.
На всеки бункер и пред всяка къща
дървото на мира да засади!
Сурва!Весела съм!
Давайте гърбина!
Ще съм плодовита!
Нека да съм ви честита!

ДЕТЕ: Пристигна щастливата Нова година
с усмивка на малко дете.
В ръката и гълъб.Очите и сини.
И колко са радостни те.
ДЕТЕ: Усмихва се тя.......И лицето прекрасно
тревога не ще помрачи.
И няма, и няма за миг да угасне
усмивката в тия очи.
Ще грее небето ни-ласкаво,синьо
над белите родни села.................

/музика``Тиха нощ``/

ДЕТЕ: Нека Новата година да е здрава,плодородна,весела и благодатна!

ДЕТЕ: ЧЕСТИТА НА ВСИЧКИ ВИ НОВА ГОДИНА
ГОДИНА ЗА МИРНИ ДЕЛА !

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:21

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

СЦЕНАРИЙ ЗА КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

Презентация и прочитане на „Има ли дядо Коледа”

Боби: Щом снегът забръска
И горняк засвири,
всяка животинка
зимна стряха дири.
Емил: Лиса опашата
хуква под скалата,
катеричка трупа
желъди в хралупа.
Сами: Ежко покрай друма
се завива с шума.
Баба Меца сива
зимен сън заспива,
крие си кошуха
в пещерата глуха.
Дани: Само Заю Баю
в трънката трепери
че от страх не може
дом да си намери.

Песен – „Тихо се сипе”

Мими: Ех, да имаше пързалка,
дълга чак до края на света –
нищо че съм още малка,
първа щях да полетя!
Габи: Щях да мина край градчета,
край градчета и селца.
Да ме видят малките хлапета
със усмихнати лица.
Миха: Че и те след мен тогава
да се спуснат в дълъг бяг
и задружно да направим
весел и безкраен влак.
Песен – „Снежинки”

Валерия: Като пух е нежен
този сняг и мек.
Дружно правим снежен,
ей такъв човек.
О, как гледа зорко
с въглени – очи!
На лицето морков
вместо нос стърчи!

Артан: Гледайте го! Вперил
поглед и мълчи!
Слънце, а трепери!
Страх го е... Личи.
Иван: Мълком той се стяга,
готви се за път
Кани се да бяга
в някой горски кът.
Ще се понадигне
като падне мрак.
Но дали ще стигне!
Сам! С едничък крак!...
Песен „Снежен човек”

Лео: Елхице, сестрице, къде си била?
Във нашата къща отде си дошла?

Ива” - Аз раснах, пораснах в голяма гора –
закрилница моя и майка добра.
Но хората скоро ме взеха оттам,
Та мъничко радост на тебе да дам.
Лео: Елхице, сестрице, със стройна снага,
във накити цяла ще блеснеш сега.
И лека, полека, щом дойде нощта
ще дойде при нас дядо Коледа!

(на фона на „Тиха нощ”)
Милена: Бъдни вечер е и в тази нощ
тих снежец се стели.
Свята вечер, благослов
всеки ще намери.
Лора: Баба питка меси пак,
слага и паричка.
Свещ запалва и с тамян
масата прекажда.
Мартин: Вино ще налее тя,
боб, сарми ще сложи.
И молитва в знак смирен
Господа ще каже.
Вальо: А послушните деца
песен ще изпеят
и елхата у дома
весело ще грее!Бети: Дядо Господи, прости ме,
моля ти се от душа,
с ум и разум надари ме,
да не мога да греша.
Злати: Запази ми Ти сърцето
от зли мисли и неща;
всичко виждаш от небето,
зло на мен недей праща.
Иван: Дай на мама, дай на тате,
здраве, сила и живот;
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ.

„Коладе, ладе”
Една вълшебна шейна е спряла във мрака.
Два елена пръхтят недоволно и чакат.
Три джуджета от три часа край тах се тревожат.
Четири пакета забравили в чувала да сложат.
Пет въжета отвързват и чувала преравят.
Шест списъка четат и пак проверяват.
Седем тюленчета им светят с фенери високо.
Осем бели мечета в снега ровят наоколо.
Девет телефона звънят ли звънят, не престават.

Десет пъти питат: "Дядо Коледа защо закъснява?"

Девет сови отвръщат: "Ало, все така става!".
Осем мечета намират пакетите в пряспата.
Седем тюленчета им ръкопляскат.
Шестте списъка вихрушката ги е отвяла.
Петте въжета са стегнали здраво чувала.
Четирите пакета при другите играчки са сложени.
Трите джуджета вече не са разтревожени.
Двата елена тропват със златни копита.
Една шейна с Дядо Коледа към децата полита.

(„Приказна шейна”)

Лора: Живеят дните в дом голям
със седем стълби вити.
Той седмица се казва. Там
живеят дружно дните.
Руми: И седмицата има дом
на четири етажа.
Той месец се нарича – щом
не знаеш, ще ти кажа.

Ани: А месеците? В дом те спят
с дванадесет комина
До него води дълъг път
и казва се година.
Стефи: Годината? Нима сама
живее в къща стара?
Не, тя живее у дома,
по-точно – в календара!
Габи К. Една година отброява
последните си часове
и новата се появява
и с радост всеки я зове.
Валерия: А къде е новата година?

Павел: Как къде е ?Тука. Навсякъде.
Яна: В планините и полята,
В градовете и селата
на снежинките в балета
в празника за всички светъл
Пати: във елховата украса
в радостната ни нагласа
във това което правим
в думите ``да бъдем здрави``
в плановете и мечтите
да живеем в дни честити.


Павел: Идва новата година
и на първия й ден
от гърбина на гърбина,
суровачке, ще си с мен.
Вальо: Затова сега те кича
с чушки, пукани, ошаф.
Сладкодумно ще наричам,
та да бъде всеки здрав.
Мартин: Сурва, весела година!
Да сте живи, да сте здрави!
Всеки работа да има!
Всяко зло да ви забрави!
Злати: Пълни шепи и хамбари,
бели агнета в кошари!
Нека всички земни дари
да се трупат на камари!
Веско: Круши, ябълки и жито,
сочно грозде, медни пити...
Всяко зло да ви отмине!
Сурва весела година!
We wish you a marry christmas

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:16

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

СЦЕНАРИЙ ЗА КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ОБИЧАИ
/ВЪЗСТАНОВКА/

УЧАСТНИЦИ:
1. ПЪРВА ОРИСНИЦА…………………………………………………….
2. ВТОРА ОРИСНИЦА…………………………………………………….
3. ТРЕТА ОРИСНИЦА……………………………………………………..
4. СТОПАНКА………………………………………………………………
5. СТОПАНИН………………………………………………………………
6. БАБА………………………………………………………………………
7. СИН ГОЛЯМ /КОЛЕДУВА/…………………………………………….
8. СИНОВЕ / МАЛКИ/ ДЪЩЕРИ /МАЛКИ/
9. КОЛЕДАРИ……………………………………………………………….
10. ДЪЩЕРИ /МОМИ/
11. МОМИ

Сцената е подредена, като стая от традиционно българско жилище. Има огнище, софра, столчета, люлка. Влизат три орисници.

ПЪРВА ОРИСНИЦА: У-у че студ!

ВТОРА ОРИСНИЦА: Такъв голям сняг!

ТРЕТА ОРИСНИЦА: Тука ли е ?

ПЪРВА ОРИСНИЦА: Стигнахме

ВТОРА ОРИСНИЦА: Тука е

Приближават до люлката. Оглеждат се.
ПЪРВА ОРИСНИЦА: Няма никой. Детето е само.

ТРЕТА ОРИСНИЦА: Колко е малко.

ВТОРА ОРИСНИЦА: Само на три дни е.

ПЪРВА ОРИСНИЦА: Днес трябва да го орисаме. Нали за това изминахме толкова
дълъг път.

Майката влиза , вижда орисниците и остава до вратата, без те да я забележат.Орисниците се надвесват над люлката и наричат:

ПЪРВА ОРИСНИЦА: Да расте здраво и силно.

ВТОРА ОРИСНИЦА: Голям юнак да стане.

ТРЕТА ОРИСНИЦА: Да има къща пълна с имане.

Първата орисница тръгва към огнището
ПЪРВА ОРИСНИЦА: Я да видим сега каква гощавка са ни приготвили.

ВТОРА ОРИСНИЦА: Има ли оставено нещо за нас край огнището?

До този момент майката е слушала орисниците без те да я забележат.

СТОПАНКАТА: Има, има. Добре сте дошли. Сполай ви за добрата орисия, която отредихте на детето ми. Заповядайте. Седнете по-близо до огнището да похапнете и да се стоплите.Сигурно сте премръзнали.

ПЪРВА ОРИСНИЦА: Че измръзнахме – измръзнахме, ама такава ни е работата.

ВТОРА ОРИСНИЦА: Роди ли се дете – на третия ден трябва да го орисаме

ПЪРВА ОРИСНИЦА: То добре , че се роди преди Коледа.

ТРЕТА ОРИСНИЦА: Ако се роди дете през мръсните дни /от Коледа до Йордановден/ може да вампиряса.ВТОРА ОРИСНИЦА: Тогава майката трябва за един ден да изтъче платно, от него да ушие ризка и да я облече на детето.

Докато разговарят орисниците похапват от „поканата”. И се готвят да си тръгват.


ПЪРВА ОРИСНИЦА: Ами ние си свършихме работата. Гостиха ни.Време е да си ходим.
ВТОРА ОРИСНИЦА: Ами да тръгваме.

СТОПАНКАТА: Чакайте, къде ще ходите в такова време. Останете. Бъдни вечер е. Ще ни гостувате и заедно ще посрещнем Коледа.

Орисниците се споглеждат.
ТРЕТА ОРИСНИЦА: Че да останем.

ВТОРА ОРИСНИЦА: Ами ние за никъде не бързаме.

СТОПАНКАТА: Ей сега ще дойде и стопанинът ми. Той отиде да нахрани животните и да приготви бъдника.

ПЪРВА ОРИСНИЦА: Ами ти стопанке, приготви ли трапезата за тази вечер?

ВТОРА ОРИСНИЦА: Сега на Бъдни вечер е първата кадена вечеря от Коледните празници.

ТРЕТА ОРИСНИЦА:Ястията да са само постни, а на брой трябва да са седем или девет.

СТОПАНКАТА: Всичко сме приготвили. Нали имаме моми в къщата. Те са ми вече помощнички.

Вика дъщерите си. Те влизат, носейки съдове с ястия. Започват да ги нареждат на софрата , но орисниците ги спират.


ПЪРВА ОРИСНИЦА: А-а-а не така!

СТОПАНКАТА: Боже, как щях да забравя! Тази вечер вечерята се слага не на софрата, а на земята. Отдолу ще постелем слама.

Праща малките деца да донесат слама. Влизат малките деца и носят стиски слама. Майката разпръсква сламата и върху нея постила месал. Нарежда ястията.

СТОПАНКАТА: /Изброява ястията/ Имаме от всичко . Да има всичко през годината.ПЪРВА ОРИСНИЦА: Тъй трябва.

ВТОРА ОРИСНИЦА: Да е богата годината.

Влиза стопанинът.Носи пън-бъдник и палешник.

СТОПАНИН: О-о-о , имаме скъпи гости, пък аз се забавих докато приготвя бъдника.

Малко момче : Тате, как се приготвя бъдникът?

СТОПАНИН: Избира се голям пън, за да може да гори през цялата нощ, пробиваме дупка в него и в нея слагаме тамян и миро. След това трябва да я запечатаме с восък от пчелина.

СТОПАНКАТА: Хайде всички да сядаме около трапезата , че днес се вечеря рано , за да узреят рано житата.
ТРЕТА ОРИСНИЦА: И никой небива да става от трапезата , докато вечеряме, за да не стават кокошките от полозите през годината.
СТОПАНКАТА: Кажи молитвата
СТОПАНИН: „Отче наш,
Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
Да дойде Твоето царство;
Да бъде Твоята воля;
Както на Небето,
Така и на Земята;
Насъщния ни хляб дай ни днес;
И прости нам дълговете ни ,
Както и ние прощаваме на нашите длъжници;
И не въведи нас в изкушение,
Но избави ни от лукавия.
Амин!

/След ритуала за началото на вечерята оставя първото парче пред иконата /
Хайде сега, най-напред на Господ и Богородица да ни помагат! След това за къщата , а сега и на всички вас , та да ви видим късмета
МАЛКО МОМИЧЕ/: Ето у мен е паричката.
СТОПАНИН: Я виж ти кой бил късметлията . Да си ми жива и здрава , дъще.

МОМА : Отчупва късче от своя хляб. Първия залък ще го сложа тази вечер под възглавницата си. Когото сънувам, за него ще се оженя.
Другите моми правят същото

СТОПАНКАТА: Забравих да сложа солта.
Едно от децата иска да стане и да я донесе, но майката го спира

СТОПАНКАТА: Не бива да се става от трапезата тази вечер, за да не стават кокошките от полозите.

СТОПАНИН: Ще стана аз, но ще вървя приведен, за да се приведат житата от зърно през годината.

СТОПАНКАТА: Като си станал , сложи и тези люспи от лук край огнището. Те са дванадесет , за всеки месец от годината.

ВТОРА ОРИСНИЦА: По тях ще разберете , кой месец ще е дъждовен и кой сух.

ПЪРВА ОРИСНИЦА: /Раздава орехи/ Я сега вземете по един орех и го счупете. По него ще разберем здрави ли ще сте през годината.СТОПАНКАТА: Хапнахме добре. Сега всички трябва да станем заедно , за да се излюпят наведнъж пилетата.ТРЕТА ОРИСНИЦА: Трапезата не се прибира цяла нощ. Само я придърпайте към стената. Тези дни бродят и добри и лоши духове , и те може да похапнат.
ВТОРА ОРИСНИЦА : Я сега малките деца да се потъркалят на сламата на една страна , за да полегнат на една страна житата.

СТОПАНИН: /Сяда до огнището , а децата около него/ От бъдника хвърчат много искри, това показва , че годината ще е плодородна.

СТОПАНКАТА: Дай Боже!
Гледат люспите лук
СТОПАНИН: Януари ще вали.

СТОПАНКАТА: И май ще е дъждовен.

Децата също гледат люспите.
СИН ГОЛЯМ /КОЛЕДУВА : Аз може ли да тръгвам вече?
СТОПАНИН: Къде ще ходиш по това време?


СТОПАНКАТА: Как къде , ами ще коледува . Време му е вече, ерген е .


СТОПАНИН: Върви. И да не прескочите нашата къща .

Малките момчета питат кога ще станат коледари.

СТОПАНИН: Когато пораснете колкото гегата на ботьо си.

Чува се песента на коледари. Влизат коледарите.

КОЛЕДАРИ - ПЕЯТ : Станенине, господине,
ой Коладе, мой Коладе! -
че ти идат добри гости ,
добри гости коледари
Стани нине, господине
тебе пеем домакине .

СТОПАНИН: Добре сте ни дошли, коледари! Заповядайте! Ха попейте на къщата.
КОЛЕДАР: Добро утро болярине
Добър сме ти глас донели
Овци ти се обагнили
Все агънца ваклушки
Кобилки се ожребили
Все кончета златогриви.
Кравици се изтелили
Все теленца шарени
Кошери ти изроили
Все пчелици работливи.
От бога ти мното здраве
А от назе веселбица.
СТОПАНКАТА: За добрите думи сме ви приготвили щедри дарове.
Поднася голям кравай. Стопанинът изважда пара и я поставя на кравая. Коледар го поема , вдига го високо и нарича благословията: Тоз кравай,
сят-пресят, вит-превит,
пред Бога печен,
на нас наречен.
Колко зрънца са у него,
млети и премлети,
вети и превети,
сети и пресети,
толкоз здраве,
в тая къща!

- Речете, дружина: Амин!

Да са здрави и силни момците
Момците още момите!
Кажете дружина „Да бъде”

Малките момичета раздават кравайчета , плодове и орехи.
КОЛЕДАР: Ой ви, момци коледари, чака ни дълъг път! Да тръгваме .

На излизане коледарите пеят :
Похвали се малка мома,
Че е мома над момите,
Ой, коледо, мой коледо
Де я дочу ясна слънце
Ой, коледо, мой коледо…

Всички излизат да изпратят коледарите. Остават само орисниците.


ПЪРВА ОРИСНИЦА: Минаха коледарите , но това е само началото на празниците
ВТОРА ОРИСНИЦА:След няколко дни е Нова година – Васильовден .

ПЪРВА ОРИСНИЦА: За този празник се готви цялото семейство , но с най – голямо нетърпение го очакват малките момчета , защото тогава ще минат от къща на къща, като сурвакари. Ще наричат за здраве е берекет и ще получат от домакините сладки дарове.ТРЕТА ОРИСНИЦА: Този ден се чака с много трепет и от момите. Девойките , на които им предстои женитба , се събират на чешмата и извършват старинен обряд – Тайлада . Този обичай е запазен от дълбока древност , от времената , когато славяните са почитали богинята Лада . Към нея се обръщат в припяванията се девойките , с надежда да им открие коя за какъв момък ще се омъжи.ВТОРА ОРИСНИЦА А ние ще поседнем тук при вас и заедно ще видим как се празнува този празникОрисниците сядат при публиката. Сцената остава празна. Влиза стопанката . Суети се около огнището. След нея влиза и стопанинът. Той носи сурвачки . Оставя ги до стената.

СТОПАНИН: Още ли не са станали сурвакарите?
СТОПАНКА: Ей сега ще притропат. Ти приготви ли сурвачките?

СТОПАНИН: Още вчера ги приготвихме.

СТОПАНКАТА: А сетихте ли се да ми оставите дрян и за баницата с късметите?

СТОПАНИН: Оставили сме . Ей го край огнището.

Влизат малките момчета. Бързат да вземат сурвачките.Майката ги спира.


СТОПАНКАТА: Не бързайте толкова ! Рано е . Първо ще закусите. Пийнете си малко млекце.

Децата пият бързо от една паница мляко и се готвят да тръгват.

СТОПАНКАТА: Оправя им торбичките И да не прескочите някоя комшийска къща. У леля си Пена най-напред да идете , че тя каквато е ранобудна, кой знае от кога ви чака.

Влизат големите момичета

ГОЛЯМА ДЪЩЕРЯ: Вие още ли не сте тръгнали? Хайде не се бавете, че сега ще дойдат момите от махалата да правим тайлада. Не искаме да ни се пречкате.
Сурвакарите тръгват. Стопанинът излиза след тях да ги изпрати.


СТОПАНКАТА: Ами вие всичко ли приготвихте за тайладата?

ГОЛЯМА ДЪЩЕРЯ: Всичко. От снощи съм приготвила менчето за мълчаната вода

СТОПАНКАТА: Приготвехте ли си пръстените от раклата. И да внимавате да не ги изгубите ей.

ГОЛЯМА ДЪЩЕРЯ: Няма, няма.

Идват момите от махалата.

МОМА: Добър ден.

СТОПАНКАТА: Добре сте ни дошли. Хайде вие идете до чешмата да си видите късмета , пък аз ще влизам в къщи да си шетам за довечера.

Момите вземат менчето и отиват до чешмата.Наливат менчето при пълно мълчание
Нареждат се около него.

МОМА: Коя от нас е най малка?

МАЛКА МОМА : Аз, аз . Тая година аз ще вадя пръстените.
Минава с менчето край момите и те си пускат вътре пръстените

Момите пеят: Царвул стяга, въз дол бяга!
Дай Ладо ле!
Бръкни моме –извади пръстен!
Дай Ладо ле!
Малката мома изважда от менчето един от пръстените и го вдига високо

МОМИТЕ : На ……………… е ще вземе хайдутин.

Момите пеят: Босо зайче на пъртина!
Дай Ладо ле!
Бръкни моме –извади пръстен!
Дай Ладо ле!Малката мома изважда от менчето един от пръстените и го вдига високо

МОМИТЕ : На ……………… е ще вземе сирак.

Момите пеят: Шита риза, недошита!
Дай Ладо ле!
Бръкни моме –извади пръстен!
Дай Ладо ле!
Малката мома изважда от менчето един от пръстените и го вдига високо

МОМИТЕ : На ……………… е ще се ожени рано.Момите пеят: Гривни звекат под възглаве!
Дай Ладо ле!
Бръкни моме –извади пръстен!
Дай Ладо ле!

Малката мома изважда от менчето един от пръстените и го вдига високо

МОМИТЕ : На ……………… е ще се ожени за богат ерген

Стопанката излиза от къщата.

СТОПАНКАТА: Напяхте ли си пръстените. Хайде дано да ви е на късмет. Прибирайте се сега по къщите си че е много студено. И много здраве да носите на майките си.

Момичетата си тръгват. Стопанката и дъщерите й започват да приготвят софрата . Внасят баница с късмети, пита, и др.
Влизат и стопанинът и сурвакарчетата. Едно от малките момчета кихва.
СТОПАНКАТА: Май си изстинал днес.
СТОПАНЪТ: Не знам дали е изстинал , ама за него ще е първото агне тази година.

Всички се нареждат край софрата. Стопанинът кади. Ядат . Накрая разчупват баницата с късметите.Всеки казва какъв късмет му се е паднал.

Стават орисниците :
ПЪРВА ОРИСНИЦА: Видяхме как някога са се посрещали коледните и новогодишните празници.

ВТОРА ОРИСНИЦА Сито и честито.

ТРЕТА ОРИСНИЦА Същото пожелаваме и на всички вас

ПЪРВА ОРИСНИЦА: Весело посрещане на празниците
ВТОРА ОРИСНИЦА Здраве и берекет
Всички се нареждат зад тях
ВСИЧКИ ЗАЕДНО : Спорна и честита Нова година.

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:15

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се


Коледно тържество


……Добре дошли , скъпи гости!
……Добре дошли , приятели !
……Да забравим за малко книгите и тетрадките !…
……Да потънем във вълшебството на коледните празници.
……Да научим нещо ново!
……Да разкажем нещо старо!
……Може би ще ви разсмеем , даже и ще ви попеем.
……Дано на вас ви е приятно , гости вий за нас сте знатни !
Песен……
……Рождество Христово (Коледа) – това е един от 12-те големи православни празници.
……Рождество Христово (Коледа) е светъл празник за всички християни по света. Според Евангелието на 25 декември преди близо 2000 години във Витлеем се е родил Исус Христос.
……На Бъдни вечер-24 декември , цялото семейство се събира около празничната трапеза , на която са подредени постни ястия, много сушени плодове , орехи и други. В средата на масата се поставя ритуална погача, в която са замесени пара и дрян. Къщата, дворът, оборът и трапезата се прекадяват с тамян , за да се изгонят злите сили.
……Вечерта се запалва огън , който трябва да гори цяла нощ . В него се слага голямо дъбово или крушово дърво, отсечено и донесено в къщи от млад мъж . Това дърво се нарича бъдник . По него се гадае каква ще бъде следващата година.
……Коледният празник продължава с коледуването . То започва след полунощ . Коледарите си избират водач – станеник . Те обхождат домовете , като пеят коледарски песни за здраве и плодородие , а стопаните ги даряват със сушени плодове , кравайчета и други лакомства .
……Имен ден на Коледа имат – Христо , Христина , Християн , Християна , Исус.
……Бъдни вечер ей , настана,
утре е година нова ,
в къта чака за зарана
вейка дрянова , сурова.
……Чудна звезда грее
над дърво елхово –
утре е ден Божий
Рождество Христово.
……Златен път се ниже
през гори , долини ,
пътят , който свети
хиляди години .
……Селското клепало
утре ще удари ,
рано да посрещнем млади коледари.
……Що така си заблестяла ей , звездице ясна , бяла ,
и с лъчи прозрачни,меки къпеш снежните пътеки ?
……Грея , ой , детенце будно , грея тази вечер чудно ,
че ви нося радост свята , радост вечна на земята .
……Затова съм заблестяла , затова съм ясна , бяла-
грея с туй дърво елхово , че е Рождество Христово !
песен-Коледо – ледо
Бъдни вечер
…….Хайде , мамо , дай елхата , постави я в този кът!
Как е кичеста и стройна , как и вейките блестят!
……Дай и кошницата пълна , и подаръците дай !
О , да чакаме не можем- хайде , мамо , не се май …
……Още мъничко потрайте , аз ви нося дар за всички ,
но бъдете вий послушни , кротки и добрички .
……Туй какво е ? Дай да видим! Всичко ли е туй за нас ?
Що подаръци ни носиш ? Покажи ни ги завчас….
…….Златни орехи , картинка –за Ивана и Калинка .
Цветен молив и тетрадка за Лиляна и за Радка;
ето тук са игралца за послушните деца .
А за Светла и за Рад има малко шоколад .
…….Дай ги мамичко , насам !
…….Няма , няма да ги дам ! Ще накичим с тях елхата , да е гиздава , богата…
Аз свещица ще запаля тук пред малкия Исус , а молитвата Господня
ти ще кажеш наизуст .
……Тая вечер Бог се ражда , Божа майка тамо бди ,
както мама нас ни пази от неволи и беди .
Дядо Боже от небето , милостиво погледни ,
и на мама и на татка здраве дай и дълги дни !
……Ето ще разчупя коледната пита , че парата в нея сребърна е скрита .
В чиито дял се случи , той ще да сполучи , всеки да я търси , никой да не пита .
……Падна се на ……!
……Нека е честита !
……Идат гости коледари , да ги срещнем , мамо !
……Хайде отворете , ала тихо само !
……Добър вечер домакини , ний ви носим блага вест:
светъл празник е настанал-Бог роди се днес !
всички : Честита Коледа !
……Бий камбана без умора –Коледа дойде на двора.
……Мили хора , я станете , скъпи хора посрещнете !
……Скъпи гости – коледари , дарете ги с много дари !
……През новата година , триж по-големи успехи да има !
Лошото – старата нека го носи , зад 9 земи , та чак в десетата !
……Новата година да е честита !
……Още от ранноисторически времена народите по цял свят са чествали началото на новата година .
……В древния Рим календарът на Цезар определил 1 януари за начало на годината . И днес за всички християнски народи , Нова година започва тогава .
……Еврейската Нова година няма постоянна дата; празнува се през септември или октомври .
……Мюсюлманският новогодишен празник се нарича Мухарам. Датата на този празник е променлива .
……В Шотландия в деня на изпращане на старата година са отворени вратите на всеки дом и всеки , който иска може без покана да гостува на семейството .
……В Куба , когато часовникът бие 24 часа , съобщавайки за настъпилата Нова година , жителите се стремят да изядат по едно зърно грозде на всеки удар на часовника .
……И все пак малко или много всички завиждат на обичая на България-Новогодишната целувка !
……Празникът може да се постави на различни места в календара- в мразовитата зима и в знойното лято , в цветната пролет и в плодната есен , но неговият смисъл е един и същ : той е израз на радост и веселие , на пламенни пожелания за здраве , плодородие и щастие …
……От сърце желаем на всички здраве , радост и късмет !
……Бъдете щастливи !

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:13

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Дванадесетте месеца

Разказвач 1: Месеците вървят един след друг и никога не се срещат. Но хората разказват, че имало едно девойче, което видяло всичките дванадесет месеца наведнъж. Ето как се случило това.
Разказвач 2: Живяла зла жена с дъщеря си и заварениче. Своето момиче тя обичала много, а завареното - не. Дъщерята по цели дни се забавлявала, а завареното момиче работело от сутрин до вечер. Било през зимата. Декември месец. Един ден мащехата казала на завареничето:

Мащеха: Я иди в гората да набереш кокичета. Утре сестра ти има рожден ден.

Девойчето: (уплашено)
Майко, шегуваш ли се? Сега в гората е страшно. Снегът е затрупал всичко.

Мащеха: (строго)
Върви, върви!

Дъщерята: (избутва завареничето навън)
И без кокичета да не се връщаш! Чуваш ли?

Девойката: (плаче, говори уплашено)
О, колко е студено навън! И как е страшно в тъмната гора!
(учудено) Я, кои ли са тези хора? Не приличат на ловци. И дървари не са. И колко са много! (брои ги). Един, два, три... Дванадесет. О, че това са месеците!
( весело) Здравейте, месеци!

Декември: Здравей! Ти откъде си дошла и какво искаш?

Девойка: Искам да си набера кокичета в тази кошничка.

Декември: Кокичета в това време? Ха-ха-ха… Гледай какво измислила!

Девойка: Не съм го измислила аз. Изпрати ме моята мащеха и ми поръча да не се връщам вкъщи с празна кошница.

Месеците разговарят помежду си.

Декември: Ами какво ще правиш, ако не намериш кокичета?

Девойка: Ще остана в гората. По-добре е да замръзна тук, отколкото да се върна вкъщи. /заплаква/

Март: Братко Януари, отстъпи ми за малко твоето място!

Януари: Бих ти отстъпил, Март, но как ще минеш преди Февруари?

Февруари: Добре де! Аз не съм толкова лош! Няма да се сърдя. Нали всички познаваме девойчето. Често идва в гората за дърва, за гъби… Трябва да му помогнем.

Януари: Тогава нека бъде по вашему. ( изправя се, почуква по земята с пръчка)
Спрете люти мразове в заледени лесове:
на брезите и елхите не изгризвайте корите!
Стига сте мразили, вледенили и студили
на враните ятата, на хората къщята!
Януари: (подава пръчката на февруари) Сега е твой ред, братко Февруари.

Февруари: (почуква) Ветрове и урагани, духайте със пълна мощ.
Виелици и фъртуни, разлюлейте тая нощ.
В облаците затръбете; над земята се ширете,
нека литне над полята ниско мокър вятър!
Февруари: Сега е твой ред, братко Март!

Март: Ручеи – шумете. Локви – размразете се.
Пчелички – полетете. Мравки – събудете се.
Запейте, птичета. Цъфтете, кокичета!
Март: Побързай, девойче, защото моите братя ни подариха само един час!

Девойка: О, колко много кокичета има тук! (започва да бере). Кошничката вече се напълни. Сега мога да си ида у дома.

Мащеха: Е, какво? Върна ли се най-сетне? Къде са кокичетата?

(девойчето ги показва)

Мащеха и дъщеря: (ахват учудено) Откъде ги взе?

Девойка: Срещнах дванадесетте месеца в гората. Те ми ги дадоха.

Мащеха: И друго нищо ли не ти подариха?

Девойка: Ами аз друго не съм искала.

Дъщеря: Ей, че глупачка! Един път през живота си да срещне всичките дванадесет месеца и нищо друго да не поиска. Ако бях аз! От единия щях да взема ябълки и сладки круши, от другия – ягоди, от третия – череши…
Мащеха: (гали дъщеря си)
На мама умницата! А ти (към девойката) – наистина си много глупава. През зимата ябълките и крушите цена нямат. Знаеш ли колко пари щяхме да спечелим от тях!? (към дъщеря си, нежно) Хайде, дъще, обличай се и върви на полянката.

(Дъщерята бързо метва на главата си дебел шал)

Мащеха: Добре се облечи. И ръкавички си сложи. Кожухчето си закопчай… И много дарове да поискаш. Те месеците всичко си имат. Нека да дадат и на нас. Хайде, на добър час!

Дъщеря: Ау, какъв студ е навън! Ама и тия месеци – що са отишли толкова далече. Още колко ли трябва да вървя? А, ето ги. Ей, месеци, искам нещо дави кажа!

Април: Кажи първо „Добър ден”!

Дъщеря: Добре, де. Добър ден!

Май: Ти коя си и откъде дойде?

Дъщеря: От дома. Вие днес сте дали на моята сестра цяла кошница кокичета.

Юни: Ние сестра ти познаваме, но теб - не. Кажи сега защо си дошла тук в това студено време?

Дъщерята: За подаръци съм дошла. Искам месец Юни да ми насипе ягоди в кошницата, само че по-едрички. Юли да ми даде свежи краставички и домати . От Август и Септември искам сладки ябълки и круши.

Декември: (сърдито) Почакай, почакай! Не може да настъпи лятото преди пролетта, нито пък пролетта – преди да мине зимата. До месец юни има още много време. Сега аз съм стопанин на гората.

Дъщеря: Брей, че си сърдит! Ама аз не съм дошла при тебе. Защо ми е твоят сняг! Мене ми трябват летните месеци.

Януари: Търси ги през зимата, щом можеш!

(Размахва сърдито широките си ръкави и в гората се извива силен вятър)

Дъщеря:/залита/ Спри! Стига, стига-а-а-а…

Разказвач 2: Но напразно. Паднала лошата дъщеря в една преспа и снегът я затрупал. Майка и чакала, чакала и тръгнала да я търси. Вървяла из гората, вървяла, докато и тя замръзнала..
Разказвач 1: А доброто девойче заживяло щастливо. Около неговия дом се появила чудна градина. Дърветата там раждали най-едрите плодове, цветята били разкошни. Хората я гледали и говорели: „На тази стопанка всичките дванайсет месеца едновременно и гостуват”.

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:12

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Коледно-новогодишно тържество


Декември, ти донесе
мъгли и студ, и вятър
и с облаци надвеси
небето над земята.

И как са кратки дните,
и колко пуст е дворът!
Край огъня присвити
стоят на топло хората.

Но скоро снеговете
с килимите си бели
гори, нивя, полета
грижливо ще застелят.

На зимата цветята –
снежинките - ще падат
и пак ще е земята
като невеста млада.

песен „Декември”


Чуден декемврийски сняг
вънка цяла нощ валял е.
В двора всичко побеляло
чак до къщния ни праг.

Кой сега на топло дреме
в дните мразовити?
За игри дошло е време,
грабвайте шейните.

песен „Стягайте шейните”


В снежна бяла пелена
старата гора заспа.
Не помръдват в този мрак
нито клонче, ни шубрак.

Ала ето сутринта
буен вятър заигра
и във сънените клони
той снежинките подгони.

В танц лудешки заиграха,
закръжиха и запяха:
- Фиу – фиу – фиу – фий –
снежен танц играем ний!

танц „Снежинки”

Пухкав, пухкав бял снежец
като топла дреха
е покрил света навред
в сребърна утеха.

Всичко спи под мек кожух,
сънища сънува.
Само Зайко с остър слух
разговор дочува....

Пиеска „ Коледари”


Сиви гълъби ли гукат
и звънчета ли звънят,
та навред из село тука
огласяват двор и път?

Нито им звънят звънчета,
нито гука гълъб сив –
млада коледарска чета
пее благослов честит.

Бий, камбана, без умора –
Коледа дойде на двора.
мили хора, я станете,
скъпи гости посрещнете.

коледарска миниатюра


Във тази свята дивна нощ
звездички греят пълен кош,
На Дядо Коледа сега
показват пътя през снега.

А той с калпак, с кожух червен
с шейна по пътя заледен,
от планината бяла чак
при нас пристига мил и драг

песен „ Дядо Коледа”


Над поляни с пълен глас
викна весел Дядо Мраз:
- Събудете се, дечица,
дойде зима хубавица.
Тук дойдоха чудни дни
за пързалки и шейни.
Бързо тичайте на двора,
направете снежни хора!

песен „ Снежен човек

хоро

Да се чудиш – тая баба Зима
нито хурка, ни вретено има,
а погледай – само за неделя
е изпрела пухкава къделя.

После тя на хълмчето се спряла
и направила пързалка,
та по нея да летят шейните,
смях да има, танци до насита.

дискотанц

Бърза ледената вечер,
някъде шейна звъни.
претъркулнати са вече
всички календарни дни.

Свири вятърът в комина,
пука дъбовият лес.
Тръгна старата година,
новата пристига днес.

Тя носи дарове чудесни.
тя носи мир и светлина.
ний пеем благословни песни
да е годината добра.

Песен „Нова година” - всички

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:11

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се


КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
И нека лудува студеният вятър,
и нека фъртуна фучи –
под бялата дреха се топли земята
и житното зрънце мълчи.

И нека се гонят снежинките лудо ,
политнали в палав рояк.
Така е приятно да гледаш как чуден
се сипе първият сняг.

„Шаро и първият сняг”

Днес земята цяла
е бяла – побеляла.
Радват се децата,
тупкат има сърцата.

С блеснали очички
с пламнали странички
шум до бога вдигат:
„Коледа пристига!”

Рано- рано отзарана
дойде Врабчо от Балкана
и донесе блага вест :
„Дядо Коледа пристига днес!”

Той среднощ ще бъде тука ,
той по портите ще чука ,
ще изходи всички двори ,
всички стаи ще отвори,
всеки дом ще благослови
със любов , имот и здраве
и без много шум и врява
ред поредом ще дарява.
„Коледа”
Дърво елхово зеленее,
под него чудна птичка пее.
По кланите му наредени
Свещички светят позлатени
и тази нощ оттук полека
по тази бялата пътека
ще минат ангели дечица.Ето зимата настана
сняг вали и все вали.
С нова гиздава премяна
той земята веч покри.


В огнището ни свети
и пламти голям огън.
Хей шейните си дръпнете,
че пързалка има вън.


Нека дядо да се грее,
нека си почива той.
Нас пък нека пот облее
в неравен снежен бой.


Сняг се сипе на звездички
над полета и горички -
и земята става цяла
като в приказките бяла.

Слушай как звънчета вън
пеят ясно : зън, зън, зън…
Бягат весели шейни
по широки равнини.


Всяка къща е с калпак
от чудесен пухкав сняг.
В нашата страна любим
гостенка е бяла зима.

Хора, зверове и птици
гледат снежните звездици.
Само в планината бяла
Баба Меца е заспала.
Летете, звездички!Летете снежинки ,
танцувайте с вятъра в бяг!
Белейте полета, дървета, долчинки
под мекия прелестен сняг.
А рано с ясната зорница
ще екне песента им свята
и в бяла пелена земята
навред ще възвести отново,
е днес е Рождество Христово=

Бий камбана без умора
Коледа дойде на двора.
Мили хора , я станете ,
скъпи гости посрещнете ,
скъпи гости коледари!

Дарете ги с много дари :
Кой с кравайче, кой с парица ,
а пък Герчо с наденица ,
че обича да се смее
и где ходи , все си пее.

„Стани ,нине”


В цялата наша
мила Родина
срещаме с радост
Нова година!

Нова година при нас долетя ,
радости нови донесе ни тя.
Нова годино, добре ни дошла!
Весела Нова годино , здравей!
С нас на забавите песни запей!

Добре дошла, добре дошла,
със радост всеки озари!
Блести зелената елха,
звездата сребърна искри.

По градове и по села
вървиш ми пръскаш светлини.
Добре дошла, добре дошла,
Дари ни с труд и мирни дни!
 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:10

Отг: Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Коледарска миниатюра

Песен: „Стани, нине”

Водач:
Добър вечер домакини!
Ний ви носим блага вест:
Светъл празник е настанал –
Коледа е днес!

Песен: „ Ой, Коледо, Коледо

Коледар 1
Едро жито по хамбари,
Тлъсти агнета в кошари.
Кажете, дружина: Да бъде!

Всички коледари: Да бъде!

Коледар 2
Руйно вино по мазите,
Мед и восък по пчелите.
Кажете, дружина: Да бъде!

Коледар 3
Пълна къща със имане,
Мир и обич да настане.
Кажете, дружина: Да бъде!

Коледар 4
Да живеят като братя
Всички хора по земята.
Кажете, дружина: Да бъде!

Домакин: (дарява ги)
Скъпи гости - коледари,
Приемете наште дари:
И кравайче, и парица,
Ябълки и сушеница.

Водач:
Е, дружина, попяхме,
хайде вече да си вървим,
че и в други къщи ни чакат.

Излизат с песен: „ Ой, Коледо, Коледо...”

 
тая
Пуснат на: 7 Декември 2011, 11:09

Сценарии за Коледа и Нова година
Цитирай Присъедини се

Коледари (по Константин Константинов)

Герои: лисица, вълк, заек, мъж, жена.

І сцена – горска поляна

Л: Как си, Вълчо, хапна ли си нещо?
В: Лошо, Лиске, лошо. Умирам от глад. От две недели не съм ял. А теб като те гледам, иде ми да те схрускам.
Л: Недей, Вълчо, не съгрешавай, роднини сме. И аз съм гладна, ама на роднини не посягам. Пък и стара съм вече – жилаво ми е месото.
В: Виж, Зайко. Той е младичък, от него можем да си похапнем... Не бой се, не бой се – шегувам се. Как така ще се ядем, нали сме роднини.
Л: Има по-лесен начин да се нахраним. Чуйте сега какво съм намислила. Асо ме слушате, тая нощ ще си хапнем царски. Нали знаете, че днес е Коледа....
(шушукат, навличат ямурлуци)

ІІ сцена – селска къща

М: Кой чука?
Л: Коледари.
П: А-а, влезте, влезте, момчета. Тъкмо сядаме на трапезата. Елате да ни коледувате.
Л, В, З: Тръгнали са три овчаря,
(пеят) три овчаря, три другаря.
Ой, Коледо, Коледо.
Носят тримата овчари,
хубави безценни дари.
Ой, Коледо, Коледо.
Всекиму един кожух –
мек и топъл като пух.
Ой, Коледо, Коледо.
М: Да се живи и здрави, момчета! Ами откъде сте?
Л: Отдалеч сме, от Лъжиград. От там са и даровете, дето ви носим.
М: Лъжиград ли? Не съм го чувал. Далеч трябва да е. Жена, дай да нагостим коледарите.
Ж: Заповядайте, седнете при нас.
Л: Да сте живи и здрави и вие, стопани! Ние не сме придирчиви. И малко ни стига.
На мене – криленце от петленце.
В: На мене – краченце от прасенце.
З: А на мене – листенце от зеленце.
(хапват малко)

М: Ами къде са ви даровете? Я да ги видим.
Л: Тежки са, цяла кола носим, та ги оставихме в гората до едно голямо дърво. Ала кожусите са ей като тия – същите, гледайте.
М: Аз ще си избера като тоя.
Ж: Аз искам такъв, а за децата – ей такива.
Л: Утре рано ще дойдете с на в гората да вземете кожусите.
М: Хайде сега да лягаме да спим, че всички сме уморени.
(Заспиват, животните се преструват и се измъкват тихичко то къщата)

На сутринта...
Ж: Я, гледай, коледарите ги няма. Тръгнали са без нас.
М: Хайде да вървим в гората. Те сигурно там ни чакат.
(М взима пушка, двата вървят, оглеждат се)

ІІІ сцена – до дърво
Ж: Тука дарове няма, само следи от лисица, вълк и заек. Май се сещам кои са били снощните коледари. Нека да ви е сладка гощавката, зверчета. На Коледа човек и с животните трябва да е добър.
М: А за кожусите – да знаете, те пак са наши. Ако не сега, скоро пак ще ви ги вземем. 
Страница 1 от 1
 1-19 от 19  |   1 
commercial реклама
host bg
Copyright © 2006-2013 Sibir.bg