Група
ЕЗИК МОЙ, ПРИЯТЕЛ МОЙ
ЕЗИК МОЙ, ПРИЯТЕЛ МОЙ
Хайде да се научим да пишем правилно! Правилният правопис е огледало за нашата образованост и интелигентност. Прочетете обясненията и ще се убедите, че не е трудно, само трябва да запомните някои правила и закономерности. Опитайте!
Категория :
Науки
Създадена на :
27 Януари 2009
Тип : Модерирана
Членове : 97
Собственик : Нина
Тема : Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
A+ A-
Мнения asc desc
Страница 1 от 1
 1-12 от 12  |   1 
Нина
Пуснат на: 27 Януари 2009, 18:36

Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения.

1. Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи:

а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число:

примери:Потребителят проверява поста си за грешки преди да го публикува.

Форумът се развива с бързи темпове.

б) При членуване на определението на подлога, изразено чрез прилагателно име или местоимение от мъжки род, единствено число:

примери: Нарастващият интерес към сайта безпокои конкуренцията.

Позитивният поглед прави живота по-лесен.

в) При членуване на именната част (м. р. ед. ч.) на съставно именно сказуемо (най-често след формите на спомагателния глагол “съм”):

примери: Нейният коментар беше неуместен.

Самият той пише тук под различно име.

2. Непълният член за мъжки род, единствено число -а, -я се използва при членуване на второстепенните части в изречението (допълнение, обстоятелствено пояснение и техните определения):

примери: Толерантното отношение е част от неговия характер.

Утрешният ден ще е по-хубав от днешния. Всичко зависи от начина на възприятие.

3. Определителният член -ят, -я се използва при съществителни имена с деятелни наставки -ар (-яр) и -тел:

примери: създател - създателят

огняр - огнят

вратар – вратарят

Забележка:
Думи, в които -ар не е деятелна наставка, се членуват с -ът, -а: коментар - коментарът; катинар – катинарът

3. С -ят, -я се членуват съществителни имена от мъжки род, единствено число завършващи на -й: край - краят, герой героят), както и следните съществителни: зет –зетят, лакът - лакътят, нокът – нокътят и др.

Практически правила за проверка:


Как можем лесно да познаем кой е подлогът в изречението? Едно важно правило може да ни бъде от голяма помощ. А то е, че подлогът управлява сказуемото. Следователно, ако променим
подлога, се променя и сказуемото. Съществува и друг начин да познаем, дали дадена дума е подлог.
Просто трябва да заменим въпросната дума с лично местоимение. Ако членуваното съществително име може да се замени с местоимението “той”, се използва пълният член -ът, -ят:

Новодошлият поздрави – той....

Ако членуваното съществително име се заменя с местоименията “него”, “го”, се пише непълният член -а, -я:

Очаквам госта - Очаквам него (го)

А сега едно последно правило. В математически стил то гласи:
необходимо условие една дума да бъде подлог е пред нея да няма предлог.
Това означава, че ако пред определена дума стои предлог, тогава тази
дума в никакъв случай не може да бъде подлог и следователно не трябва
да получава пълен член. След предлог се пише непълен член:

Бъдещето е в легалния софтуер.

Можеш да се довериш на изследоватя

6. Съществителни имена от женски род, единствено число, завършващи на “т”, се пишат при членуване с двойно “т”:

Благодаря ви, братя мили, за честта.

Пролетта дойде.


7. Съществителни имена от женски род, единствено число, завършващи на “щ”, се пишат при членуване с “щ” и “т”:

Нощта беше влажна и мрачна.

Той запали свещта


Използвани материали


Често се допускат при образуването на прилагателни. Ако дадено прилагателно в мъжки род завършва на -нен, то тогава формите за женски и среден род единствено и за множествено число завършват съответно на -нна, -нно, -нни. Във всички останали случаи, когато прилагателното в мъжки род завършва на -ен, формите за женски и среден род в единствено число и за множествено число завършват съответно на -на, -но, -ни.
Пример:

-НЕН

Странен - м.р.
Странна - ж.р.
Странно - ср.р.
Странни - мн.ч.


-ЕН

Свещен - м.р.
Свещена - ж.р.
Свещено - ср.р.
Свещени - мн.ч.

 
Станимира
Пуснат на: 27 Януари 2009, 18:52

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Това за члена е много сложно обяснено,не всеки познава добре синтаксиса,а и не е нужно да правим синтактичен разбор за да разберем какъв член трябва да се пише.Ето един лесен начин.Замествате думата с ТОЙ или НЕГО.Ако може да се замести с ТОЙ се слага пълен член,ако не може,а се замества само с НЕГО-значи е кратък

 
Пуснат на: 27 Януари 2009, 18:54

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Има и още едно елементарно, но важно правило:
1.Ако пред думата има предлог:зад,в, на, пред и т.н., се пише кратък член.

Постът е редактиран на 27.01.2009 18:54

 
Станимира
Пуснат на: 27 Януари 2009, 18:56

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Именно,защото ако кажеш - С влака - не можеш да заместиш влака с ТОЙ wink

Дейлия Карнеги:
Има и още едно елементарно, но важно правило: 1.Ако пред думата има предлог:зад,в, на, пред и т.н., се пише кратък член. Постът е редактиран на 27.01.2009 18:54

 
elena
Пуснат на: 27 Януари 2009, 21:00

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

БЛАГОДАРЯ ,НИНЧЕ ЗА ОБЩИРНАТА СТАТИЯ.ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕЯ,ЗА ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРУБИ ГРЕШКИ.ОТ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ,КОИТО ПРАВЯТ КЛИПЧЕТА.ЗАЩОТО ,ОСОБЕНО ТАМ ,МНОГО ДРАЗНЯТ ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ.
БЛАГОДАРЯ И ЗА ПОЯСНЕНИЕТО НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА В М.Р. ЗАВЪРШВАЩИ НА - ЕН
И НА - НЕН,
ЗАЩО ПРИ ИЗПИСВАНЕТО НА РОЖДЕН ДЕН,НАПРИМЕР,СЕ ДОПУСКАТ МНОГО ГРЕШКИ,КОГАТО ГО ПОЛЗВАМЕ В МН.Ч.
ПРАВИЛНО Е ИЗПИСВАНЕТО НА ДУМАТА - РОЖДЕННИЦИ И ИМЕННИЦИ, СПОРЕД БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК, А СПОРЕД ТОВА ПРАВИЛО - ТРЯБВА ДА Е РОЖДЕНИЦИ И ИМЕНИЦИ?
БЛАГОДАРЯ ТИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ kiss

 
Свежарката
Пуснат на: 2 Февруари 2009, 17:10

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Аз рождеННици и имеННици никъде не съм чела да е правилно като изписване. Подчинява се на общото правило за двойното "н", що да е изключение, не разбрах!

 
Пуснат на: 3 Февруари 2009, 16:28

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

предлогът е помощно средство за тези, които не знаят какво да заместват.

Станимира Георгиева:
Именно,защото ако кажеш - С влака - не можеш да заместиш влака с ТОЙ wink

 
Пуснат на: 3 Февруари 2009, 16:30

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Мисля, че Нина беше споменала за глагола 'съм'?
След всичките му форми също се пише ът/ят.
Той е първияТ.
Той беше първияТ.
Той ще бъде първияТ.

 
Праисторическа
Праисторическа Вещица
Пуснат на: 27 Септември 2012, 12:03

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

Това не са прилагателни! Не се образуват по описаното правило за -ен и -нен.
Тук имаме наставка -ник, като в столетник, паметник, правилник...
От тук идва и именник, рожденник

Свежарката VEX:
Аз рождеННици и имеННици никъде не съм чела да е правилно като изписване. Подчинява се на общото правило за двойното "н", що да е изключение, не разбрах!

 
Росица
Пуснат на: 27 Септември 2012, 13:20

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се


Малката Вещица:
Това не са прилагателни! Не се образуват по описаното правило за -ен и -нен. Тук имаме наставка -ник, като в столетник, паметник, правилник... От тук идва и именник, рожденник
Свежарката VEX:
Аз рождеННици и имеННици никъде не съм чела да е правилно като изписване. Подчинява се на общото правило за двойното "н", що да е изключение, не разбрах!

точно smile

 
Росица
Пуснат на: 27 Септември 2012, 13:42

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се

На мен ми е по-лесно да определя подлога като задам въпроса"КОЙ извършва действието/сказуемото/"...например-ПисателЯТ пише роман/КОЙ пише роман?Писателят,значи с пълен член smile
А когато думата отговаря на въпрос КАКВО,както в началото на поста ми, за думата "подлог", ще бъде с непълен член-подлогА

 
Йордан
Пуснат на: 7 Юли 2013, 10:32

Отг: Кога ПЪЛЕН ЧЛЕН и кога КРАТЪК ЧЛЕН да използваме+още нещо
Цитирай Присъедини се


Нина Кръстева:
Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения.

2. Непълният член за мъжки род, единствено число -а, -я се използва при членуване на второстепенните части в изречението (допълнение, обстоятелствено пояснение и техните определения):

примери: Толерантното отношение е част от неговия характер.

Утрешният ден ще е по-хубав от днешния. Всичко зависи от начина на възприятие.


1. "Те търсят Бога".
2. "Те търсят магазинера"
Ако второто изречение е според правилата /описани по-горе/, може ли да е правилно първото изречение? - Може ли Бог да е нещо второстепенно?

 
Страница 1 от 1
 1-12 от 12  |   1 
commercial реклама
host bg
Copyright © 2006-2013 Sibir.bg