Група
Цветно настроение
Цветно настроение
Групата не е за цветята,а за имената,които носим! Но те са толкова красиви и разнообразни както цветята! Заповядайте!
Категория :
Други
Създадена на :
22 Октомври 2008
Тип : Модерирана
Членове : 327
Собственик : Камелия
Тема : Дните на седмицата
A+ A-
Мнения asc desc
Страница 1 от 1
 1-3 от 3  |   1 
Камелия
Пуснат на: 29 Ноември 2008, 19:38

Дните на седмицата
Цитирай Присъедини се

Докато измервал живота си според естествените цикли - променящите се сезони, растящата или намаляваща луна - човек оставал пленник на природата. Ако искал да тръгне по свой път и да изпълни света си с човешки открития, той трябвало да измисли собствен начин да измерва времето. И тези човешки цикли се оказали невероятно разнообразни.
Седмицата - или нещо много подобно на нея - навярно е една от първите изкуствени единици за време. Ричард Бъртън (1821-1890) - английски писател и изследователАнглийската дума "week", "седмица", изглежда, произлиза от старогерманска дума, означаваща "променям се" или "обръщам се". Ала седмицата не е западно изобретение, нито навсякъде се е състояла от седем дни. Народите по света са открили най-малко петнадесет различни начина за групиране на дните - от пет до десет дни в група. Универсалното не е някое конкретно групиране на дни, а потребността и желанието за създаване на някакво групиране. Човечеството проявява неустоимо желание да си играе с времето, да прави с него нещо повече от онова, което е направила природата.
Появата на нашата западна седемдневна седмица, една от най-спорните ни институции, се дължи на масова потребност и спонтанно съгласие, а не на закон или правителствен декрет. Как се е случило това? Защо? Кога?
Защо точно седемдневна седмица?
Изглежда, че древните елини не са имали седмица. Седмицата на римляните се състояла от осем дни. Селяните, които седем дни работели на нивата, на осмия ден - пазарния ("nundinae") - ходели в града. Това бил ден за почивка и празници, училищна ваканция, обществени изяви и срещи с приятели. Не е ясно кога римляните са установили тези осем дни и защо впоследствие са ги променили на седем. Числото седем почти навсякъде се оказва особено привличащо. Японците имат седем бога на щастието, Рим бил създаден върху седем хълма, древните имали седем чудеса на света, средновековните християни вярвали в седемте смъртни гряха. Преминаването към седемдневна седмица, изглежда, не било придружено с официален акт. Към началото на III в. римляните вече живеели със седемдневна седмица.
Трябва да са се разпространили някакви нови идеи. Една от тях е идеята за шабат - съботата, която явно е донесена в Рим от евреите. "Помни съботния ден, за да го светиш - гласи четвъртата Божа заповед. - Шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти; защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети" (Изход, 20: 8-11). Всяка седмица Божиите чеда пресъздавали Неговото Творение. Евреите превърнали своята седмица и в освобождение от робство. "и помни, че (ти) беше роб в Египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мишца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден (и свето да го пазиш)" (Второзаконие, 5: 15). Като съблюдават съботата, евреите драматизират възсъздаването на своя свят.
Действат и други, не толкова теологични фактори, като например човешката потребност от физическо и душевно освежаване. Идеята за почивен седми ден, както и самото име "събота" (от вавилонската дума "сабату"), изглежда, са се запазили от годините, прекарани от евреите във вавилонски плен. Вавилонците съблюдавали определени номерирани дни - седмия, четиринадесетия, деветнадесетия, двадесет и първия и двадесет и осмия от месеца, - през които на царя им били забранени определени дейности.
Друга следа откриваме в английската дума за "събота", "Saturday". При римляните денят на Сатурн вещаел лоши поличби, всички начинания започвали зле, не бивало да се водят битки, нито да се предприемат пътувания. Никой здравомислещ човек не искал да рискува заради злините, които можел да му донесе Сатурн. Според Тацит събота била посветена на Сатурн, тъй като "от седемте звезди, които управляват човешките дела, Сатурн има най-високата на действие сфера и най-голямата власт".
Към III в. седемдневната седмица се наложила в частния живот из цялата Римска империя. Всеки ден бил посветен на една от седемте планети. В съответствие с тогавашната астрономия, сред тях били слънцето и луната, но не и земята. Планетите управлявали дните на седмицата в следния ред: слънце, луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Това не бил редът на тяхната предполагаема отдалеченост от земята, "нормалният" ред, в който по-късно Данте, например, описал небесните зони и в който имената на планетите се рецитирали в училищата до времето на Коперник.
Познатият ни ред на имената на дните на седмицата в Западна Европа произлиза от реда на планетите, които според римляните управлявали първия час на всеки ден. Наистина, тогавашните астролози използвали "реда" на планетите според тяхната предполагаема отдалеченост от земята, за да изчисляват "влиянието" им върху земните дела. Те вярвали, че всяка планета управлява даден час, после отстъпва пред следващата по-близка до земята планета и така нататък, докато се извъртят и седемте планети. След всеки седемчасов цикъл планетните влияния започвали наново в същия ред. "Управляваща" планета за всеки ден била онази, която доминирала в първия час на деня. Ето защо дните на седмицата получили имената на планетите, които управлявали първия им час. В резултат от този начин на изчисление се установили имената на дните на седмицата в техния познат днес ред.

Ричард Бъртън - английски писател и изследователПостът е редактиран на 29.11.2008 19:42

 
Камелия
Пуснат на: 29 Ноември 2008, 19:41

Отг: Дните на седмицата
Цитирай Присъедини се

Дните на седмицата в Западна Европа остават жив свидетел на някогашното влияние на астрологията. Ние лесно забравяме, че дните от нашата седмица всъщност носят имената на "планетите", известни на римляните преди две хиляди години. Дните на седмицата на някои европейски езици все още носят имената на планетите. Ето някои примери с доминиращата планета:
английски френски италиански испански

Sunday (слънце) dimanche domenica domingo
Monday (луна) lundi lunedi lunes
Tuesday (Марс) mardi martedi martes
Wednesday (Меркурий) mercredi mercoledi miercoles
Thursday (Юпитер) jeudi giovedi jueves
Friday (Венера) vendredi venerdi viernes
Saturday (Сатурн) samedi sabato sabado>

bloom innocent bloom innocent bloom innocent bloom innocent bloom

Постът е редактиран на 29.11.2008 19:41

 
Камелия
Пуснат на: 26 Юли 2009, 11:56

Отг: Дните на седмицата
Цитирай Присъедини се

happy happy happy happy happy love love happy happy happy happy happy

 
Страница 1 от 1
 1-3 от 3  |   1 
commercial реклама
host bg
Copyright © 2006-2013 Sibir.bg