Група
ВИРТУАЛНА ЛЕЧЕБНИЦА
ВИРТУАЛНА ЛЕЧЕБНИЦА
Всички имаме болежки. Хайде да ги споделим и от тях да се освободим!
Категория :
Здраве и фитнес
Създадена на :
8 Май 2008
Тип : Модерирана
Членове : 536
Собственик : Нина
Тема : МАЛКО ИЗВЕСТНО - ЛЕЧЕНИЕ С КИСЛОРОДНА ВОДА
A+ A-
Мнения asc desc
Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1 
Нина
Пуснат на: 24 Юни 2010, 19:05

МАЛКО ИЗВЕСТНО - ЛЕЧЕНИЕ С КИСЛОРОДНА ВОДА
Цитирай Присъедини се

ЛЕЧЕНИЕ С КИСЛОРОДНА ВОДА

Иван Павлович Неумивайкин - доктор на ме¬дицинските науки, професор, Действителен член на Международните академии по информатизация и енергоинформатизационни науки на Руската акаде¬мия по естествени и медицинскотехнически науки, заслужил изобретател на Русия, лауреат на държав¬на премия, член на президиума на Общоруската ме¬дицинска асоциация на специалистите по традиционна народна медицина и лечители, водещ наро¬ден лечител на Русия, удостоен с висши награди в тази област - „Кехлибарена звезда на магистъра", както и много други отличия.
От 1959 г. в продължение на 30 години Неумива¬кин се занимава с космическа медицина: разработка на методи и средства за медицинска помощ на кос¬монавтите при полети с различна продължителност. На основата на комплексните изследвания, про¬ведени с водещи специалисти в различни области, е създадена оздравителна система, която включва из¬ползването на кислородната вода.

Кислородната вода е разтвор, където моле¬кулите на атомарния кислород са отделени една от друга с молекулите на водата, а следователно, за раз¬лика от молекулите на чистия кислород, са много мал¬ки, и рискът от газова емболия практически се изк¬лючва. Кислородната вода е мощен източник на атома¬рен кислород в процес, при който клетките на кръвта унищожават вредните бактерии.
В нашия „цивилизован" живот ядем пържена, мазна, пушена и отровена от химически вещества храна, в която няма въобще кислород, затова за преработването й е нужно много голямо количест¬во кислород. А тъканите практически живеят в безкислородна среда и са принудени да се борят за всяка „глътка въздух". Затова при някои хора даже взимане¬то на две капки кислородна вода извиква понякога раз¬лични неразположения, както то¬ва се случва с градския човек, оказал се в гората. И имайки предвид, че човешкият организъм за¬ради обездвижения си начин на живот, начина на хра¬нене и други фактори, практически винаги изпитва не¬достиг на кислород, взимането на кислородна вода при всякакви разстройства не би било излишно.
Ако след взимането на кислородната вода се поя¬вят каквито и да е дискомфортни състояния, болка, тежест и др., то за 1-2 дни трябва да се прекрати при¬емът или да се понижи до 3-5 капки. При използване¬то на водата трябва да се взима витамин С (една скилидка чесън на ден ще реши тази задача).
Уникалността на кислородната вода е и в то¬ва, че може да се използва заедно с друга терапия, но кислородната вода винаги се взи¬ма отделно, на гладен стомах, и ни¬кога да не се смесва с другите препарати. В слу¬чаите на появяване на каквито и да е реакции, трябва временно да се прекрати или да се намали дозата.
ВЪНШНА УПОТРЕБА
• Използва се във вид на компреси, втривания във всякакви болезнени места (областта на сърцето, съдовете и т. н.), намазване на кожната повърхност при болестта на Паркинсон, при разсеяна скле¬роза: 1-2 ч. л. 3%-ен разтвор на кислородна вода на 50 мл вода; при следващо увеличаване на кон¬центрацията на разтвора чак до 3%-ния.
• За жабурене на устата да се употребява 1 ч. л. 3%-на кислородна вода на 50 мл вода.
• При кожни заболявания (екзема, псориазис и др.) може да се използва не само 3%-на кислородна вода (неразредена), но и 15-25-33%-на кислород¬на вода, която може да се купи в аптеките. Обривът трябва да се намаз¬ва 1-2 пъти на ден до пълното му изчезване.
• Ако имате гъбички по краката или на други мес¬та, или брадавици по тялото, и други обриви, то трябва да се мажат с 3%-ен разтвор на Н2О2 ня¬колко дни, и те ще изчезнат.
• При инфекции на рани, гнойни процеси, ожулено и др. подобни, кислородната вода способства за по-бързото зарастване. Както е известно, добро де¬зинфекционно средство при недълбоки рани, порязвания и напукано, а също при кожни заболява¬ния, е стипцата. Нейното приложение ще бъде по-ефективно в съчетание с кислородна вода: в 10%-ен разтвор на стипца (на 10 мл вода - 10 г стипца) да се добави 1 ч. л. 3%-на кислородна вода. То¬зи разтвор е прекрасно средство за лечение на трофически язви, кожни прояви от различен характер, повърхности с рани при лимфоденити.
• Използване на кислородната вода във вани. Обръщаме малко внимание на кожата си, а нейната площ е 2м2 и тя работи като бъбреците и белите дробове. Чрез кожата ние също дишаме и през нея се извеждат продук¬тите на метаболизма. Ето защо след обилно отделяне на пот, трябва непременно да си вземем лек душ. В противен случай вредните вещества отново ще се окажат в организма.
За една топла вана да се вземат 5-6 шишенца кис¬лородна вода (по 40 мл). Времето за ваната е 30-40 минути, след това в тази вода да се добави топла во¬да и да се измие тялото. Само помнете, че шампоани, сапуни, особено вносните, съдържат в състава си ос¬нови и, измивайки от повърхността на кожата кисе¬лия защитен слой, ви правят действително „голички" и така през кожата проникнат различни инфекции. Курсът: 5-7 вани през ден, след половин месец може да се повтори.
Ваните с кислородна вода нормали¬зират ходенето по голяма нужда, изгонване на глистите, нормализира се кожното покритие при ек¬зема, псориазис, дерматити, трофически язви, нама¬ляват болките в гръбначния стълб, съдовете и муску¬лите.
Внимание! При взимането на вани с кислородна вода може да се наблюдава повишение на температу¬рата, поява на розови петна по кожата, леко стомаш¬но разстройство. Нищо страшно няма. Това са приз¬наци на замърсяване на вашия организъм и колкото повече е (замърсен), толкова по-изразени са те. Здра¬вият човек при такава вана ще почувства само облек¬чение.
• Употреба в козметиката. Всички съществуващи козметични средства - кремове, гелове, лосиони - оказват преди всичко външно въздействие, а нарушаването на функциите на клетката зависи от вътрешното състояние на организма, от натрупването на шлаки, зависещо от сте¬пента на обезпечаване на клетките с кислород. Сухата кожа, комедоните, бръчките и много други се отстраняват с кислородна вода.
Трябва да се измие лицето с вода, добре да се из¬бърше и с навлажнено памуче с 1-1,5 %-на кислород¬на вода, а по-късно - с 2%-на, да се масажират ли¬цето и шията.След 20-30 минути отново да се изплакне лицето с топла вода.
Същата тази процедура можете да я проведете при целулит, само усилвайки действието на кислородна¬та вода с помощта на масажен апарат. Да се масажи¬рат коремът, бедрата, ръцете, краката и след това да се навлажни повърхността на кожата с 3%-на кисло¬родна вода.
ВЪТРЕШЕН ПРИЕМ
Да се взема по 1 капка на 2-3 супени лъжици вода (30-50 мл) 3 пъти дневно, 30 минути преди ядене или 1,5-2 часа след храна. Ежедневно се добавя по една капка, докато се стигне до 10 капки на десетия ден. Да се направи пауза от 2-3 дни и да се взима вече по 10 капки, като се прави пауза на всеки 2-3 дни.
На децата до 5 години мо¬же да се дава по 1-2 капки на 2 супени лъжици вода, от 5-10 години - по 2-5 капки, от 10-14 години - по 5-8 капки наведнъж, също 30 минути преди хранене или 1,5-2 часа след.
УПОТРЕБА ПРЕЗ НОСА И УШИТЕ
• При каквито и да е заболявания или некомфортни състояния (грип, простуда, главоболие), осо¬бено при болестта на Паркинсон, разсеяна скле¬роза, заболявания на носоглътката (синузит, възпаление на челните кухини), шум в главата и др., трябва да се капе кислородна вода в носа в съот¬ношение 10-15 капки на супена лъжица вода и по цяла пипетка да се накапе най-напред в едната, а след това в другата ноздра. След 1-2 дни може да се увеличи дозата - по 2-3 пипетки във всяка ноздра, а след това да се слага до един кубик с помощта на еднограмов шприц. Когато след 20-30 секунди от носа започне да из¬тича слуз, трябва да се отиде в банята, да се наклони главата към рамото, с палец да се затисне ноздрата, която е отгоре, а през долната спокойно да се издуха всичко, което излезе от носа. След това да се наклони главата на другата страна и да се повтори същото. 10-15 минути нищо да не се пие и яде.
• При кръвотечение от носа, се тампонира с 3%-на кислородна вода с последващо изясняване на причините на кръвотечението.
• При различни заболявания на ушите и глухота, в началото трябва да се използва 0,3-0,5 %-ен раз¬твор на кислородна вода (1 мл Н2О2 на 1 супена лъжица вода), след няколко дни концентрацията може да се повиши до 1-2% (да се капе или да се сложи памучен тампон).

ВЪТРЕВЕНОЗНО ВЪВЕЖДАНЕ
Най-чувствителни към недостиг на кислород са мозъкът, сър¬цето и ретината на очите. Вътревенозното въвеждане на кислородната вода не само обезпечава кислород на посочените орга¬ни и почиства съдовете, в това число и артерията на гръбначния стълб, но и възстановява много функции на главния мозък и функции на зрителния нерв при атро¬фия, което като правило не се лекува и човек ослепява.
Във връзка с това, че практически при всякакви за¬болявания организмът живее от гладна дажба кисло¬род, първото венозно вливане по 60 капки на минута се извършва с разчет 2 мл 3%-на кислородна вода на 200 мл физиологичен разтвор. (0,03 crazy - това е своего рода сенсибилизираща доза. Последващите процеду¬ри се провеждат по 5,8 и 10 мл 3%-на кислородна во¬да на 200 мл физиологичен разтвор (0,15-0,20 crazy.
При повторение на курса също трябва да се започ¬не с малки дози и малка концентрация, а при тежки случаи на заболяване - даже да се доведе до 15 мл 3%-на Н2О2 на 200 мл физиологичен разтвор.
Количеството инжекции, правени ежедневно, зависи от характера на заболяването. В ред случаи след 3-5 про¬цедури настъпва значително подобрение, но като прави¬ло са нужни до 10-12 процедури, а понякога - 15-20.
Тъй като организмът още не преминава на режим на собствено получаване на Н2О2, затова е нужно прест¬рояването на целия живот - промяна на храненето, на двигателната активност, очистване на организма от шла¬ките и т. н., - то по-нататък е необходимо да се влива Н2О2 през 1-2 дни за една седмица, след това през 3 дни - 1 път в седмицата, до получаването на изразен ефект.
Взима се 20-грамова спринцов¬ка, в нея се всмукват 0,3-0,4 мл 3%-на Н2О2 на 20 мл физиологичен разтвор, което по състав е 0,06%-ен разтвор. Готовият разтвор се вкарва във вената бав¬но, в началото - 5, а после - 10,15 и 20 мл в течение на не по-малко от 2-3 минути. Това е своего рода при¬викване на организма към големите дози атомарен кислород. След това - 1 мл 3%-на кислородна во¬да, което представлява 0,15%. По-нататък тази до¬за може да се увеличи до 1,2-1,5 на 20 мл физиоло¬гичен разтвор. По такъв начин провеждането на процедурата значително се опростява, особено при оказ¬ването на спешна помощ където и да е.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• При венозно вливане кислородната вода не тряб¬ва да се смесва или влива заедно с други лекарст¬вени средства, тъй като при това става окисляването им и лечебният ефект се неутрализира.
• При бързо вливане на кислородната вода е въз¬можно образуването на голяма количество кис¬лородни мехурчета, и макар те да не представля¬ват особена опасност, в местата на вливане или по пътя на съда могат да възникнат усещания за болка. Трябва да се намали количеството вливана кислородна вода от 50-60 капки в минута на 30 капки или да се прекрати вливането. При първо¬то вливане със спринцовка трябва да се работи бавно или да се прекрати вливането.
• Кислородната вода не трябва да се влива в кръвоносен съд при наличие на възпалителен процес в него.
• Понякога се наблюдава зачервяване и болка в мяс¬тото на вливането на кислородна вода, които се отстраняват с хладен компрес.
• При лечение с кислородна вода се изключва пи¬енето на алкохол и пушенето.
Внимание! При вливането на кис¬лородна вода е възможна непредсказуема реакция - повишение на температурата до 40˚ С, което е свърза¬но с бързото унищожаване от атомарния кислород на всякаква патогенна микрофлора и извиканата от това интоксикация. Ето защо тази процедура трябва да се провежда от лекар, запознат с действието на кисло¬родната вода в организма. Като правило, след 1-3 ин¬жекции тази реакция не се наблюдава, а след такова временно влошаване на състоянието настъпва оздра¬вяване. След провеждането на венозното вливане на кислородна вода е нужно 1-2 часа да се почива, да не се правят резки движения, да се пие чай с мед.
Също така трябва да се има предвид, че при веноз¬ното вливане на кислородна вода със спринцовка, след няколко процедури вената може да се удебели заради реакцията към водата. Затова след първите ня¬колко вливания със спринцовка трябва да се премине към система за преливане на кръв (60 капки в мину¬та), което дава по-изразен лечебен ефект.
РЕКТАЛЕН НАЧИН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ (клизма)
От аптеката се купува еднократна система за пре¬ливане на кръв, иглата от накрайника се изхвърля. От другия край на системата оставяме иглата, с помощта на която към системата съединяваме флакон с физио¬логичен разтвор. На 200 мл физиологи¬чен разтвор в началото се добавят 5 мл 3%-на кисло¬родна вода, в последствие (при отсъствие на дискомфортни усещания) може количеството кислородна во¬да да се увеличи до 10 мл, т. е. въвеждащият разтвор да варира от 0,07 до 0,15%.
Задължителни условия: Преди началото на проце¬дурите червата трябва задължително да се изчистят! Достатъчно прост начин е: преди сън се изпиват на¬веднъж по 80 мл хубав коняк и рициново масло, като за вкус може да се добави и 80-100 мл кисело мляко. Впрочем този начин на очистване на червата ще способства изхвърлянето на глисти. На децата до 5 години - до 20 мл коняк и рициново мас¬ло, до 10 години - по 40 мл, до 15 години - по 60 мл, с добавяне на кисело мляко по 100 мл. Провеждайки такава очистителна процедура 5 поредни дни, може да се пристъпи към клизмите с кислородна вода. При това преди всяка клизма с кислородна вода трябва да се направи обикновена клизма: 2 л преварена вода със стайна температура, с добавен сок от половин лимон и 1 супена лъжица ябълков оцет, на децата съответно два пъти по-малко.
Преди въвеждане на разтвора, да се легне удобно на страни, накрайни¬кът да се смаже с вазелин и да се вкара по-дълбоко в дебелото чер¬во. По-нататък с помощта на пластмасовия плъзгач регулираме подаването на течност със скорост 60 капки на минута. Преди въ¬веждането разтворът леко се подгрява до 36-37 С. На децата се въвежда по-малко количество: до 8 го¬дини - 100 мл, до 15 - 200 мл. Клизмите се правят през ден, 9-12 процедури общо. След 2-3 месеца да се повтори. При язвен колит процедурата се прави в по-малък обем: при възрастните -100-150 мл, при деца¬та - 50-75 мл.
Внимание! След 3-4 процедури е възможно незна¬чително повишаване на температурата, слабост и да¬же гадене. Това е свързано с гибелта на много пара¬зити, за сметка на което се увеличава общата инток¬сикация на организма. В това няма нищо страшно: пий¬те повече леко подсолена вода, ябълков сок, различ¬ни сорбенти.
Този метод в ред случаи се оказва по-ефективен, нап¬ример при лечение на разните форми дисбактериоза, кандидози, вирусни инфекции, уреаплазма, заболява¬ния на женската и мъжката полови системи, атероск¬лероза, простатит, аденом, аднексит, заболявания на белите дробове, кисти, миоми, полипи, различни за¬болявания на бъбреците, на задстомашната жлеза, за¬болявания на нервната система, в това число склероза и болестта на Паркинсон, началото на които на първо място е свързано с лоша работа на стомашно-чревния тракт, особено с възникването на запек, което се явява първично за възникването на тези болести.
Кислородната вода е вещество, органично на организма, тъй като тя се изработва от самия него и нищо лошо от допъл¬нителното й въвеждане не може да се очаква, само трябва да се следват внимателно дозировките. Не забравяйте, че самата кислородна вода е добро дезинфектиращо средство. 1 чаена лъжичка 3%-на кислородна вода на 1 л вода я прави абсолютно сте¬рилна.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КИСЛОРОДНАТА ВОДА
Кислородната вода трябва да се пази в херметич¬но затворени съдове на тъмно място, тъй като вли¬зайки във връзка с въздуха, тя бързо се разлага. Трябва да се взима нужното количество Н2О2 по следния на¬чин: да се вземе 1 или 2-грамова спринцовка, да се отвинти външната капачка на шишенцето с кисло¬родна вода и без да се отваря вътрешната, да се про¬никне в нея с иглата и да се всмуче кислородна вода толкова, колкото ви трябва. Така по-дълго ще запази¬те концентрацията й.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Кис¬лородната вода представлява необходимият регулиращ механизъм при нарушение на обменните процеси в ор¬ганизма, независимо от природата им - нару¬шение в сърдечно-съдовата, дихателната, нервната, ендокринната и другите системи. За начална форма на заболяването понякога са достатъчни 3-5 проце¬дури вътревенозно вливане на Н2О2, за да се по¬лучи лечебният ефект, а за хроничните - от 10 до 20 процедури с постепенно увеличаване на времето между процедурите: през ден (в продължение на 2-3 сед¬мици), 1 път седмично ( 2-3 пъти).
Тъй като кислородната вода унищожава всяка па¬тогенна микрофлора, то я използват при всякакви ви¬русни инфекции, гъбични заболявания, гнойни инфек¬ции, дисбактериоза на червата и при такова жесто¬ко заболяване, като кандидоза.
Особено активна е кислородната вода при всякак¬ви разстройства на сърдечно-съдовата система: за¬болявания на съдовете на главния мозък, на перифер¬ните съдове (церебрастения, разсеяна склероза, бо¬лестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер), при всякакви патологични прояви, наблюдаващи се в об¬ластта на сърцето (стенокардия, исхемия, инфаркт, в това число и в острия му период), при варикозно разщирение на вените, тромбофлебити, при исхемичен или хеморагичен инсулт, облитериращ ендартерит и др. Достатъчно добър ефект дава при инсулинонезависим диабет и показва положи¬телна динамика при инсулинозависим диабет.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН ПРИЕМ
Абсолютно противопоказани за вътревенозно вливане на кислородна вода са: афибриногенемия, капиляротоксикоза, тромбоцитопенична пурпура, хемофилия, хемолитична ане¬мия, ДВС-синдром. В останалите случаи, противо¬показания за вътревенозно вливане на кислородна вода в препоръчваните до¬зи при съблюдаване на методиката, няма. Вътревенозният вариант на използване на кислородната вода е желателен само под лекарско наблюдение!


 
Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1 
commercial реклама
host bg
Copyright © 2006-2013 Sibir.bg