Sibir
"Който живее под покрива на Всевишния,той обитава под сянката на Всемогъщия"
blogs left blogs right
Стефания
Стефания, 60
« sibir.bg
Молитвата Написана на : 2009-06-07 23:32:12
Молитвата

"Искайте и ще ви се даде;търсете и ще намерите,хлопайте и ще ви се отвори" Матея 7:7

 МОЛИТВАТА

Истински вярващият християнин знае от опит, че молитвата е лекарство за заболялата душа и ключ, с който се отварят съкровищата на благодатта, и на душата олеква. Изливайки скръбта на наболялата си душа чрез молитва към Бога, вярващият усеща невидима утеха и оценява великата сила на молитвата. Нейният заряд са изпитвали през вековете страдащи и тържествуващи, изпаднали в неверие и съгрешили вярващи. Молитвата изисква предварителна подготовка на душата: изпълване с благовейни чувства и разположение на духа, смирение и спазване на Божиите заповеди. Заедно с вярата в нашата молитва трябва да проявяваме още постоянство, търпение и неуморност. Нашите просби понякога се изпълняват със забавяне. В такива случаи не трябва са роптаем вътрешно, а искрено и смирено да повторим молитвата си. Народът го е казал простичко: "Бог забавя, но не забравя!"...Виж линк към

http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=252

О!Господи, Написана на : 2009-06-06 23:48:36
Това видео е качено от Светлана


клип-Светлана
Пс. 91 Написана на : 2009-06-06 23:23:24
Това видео е качено от fifi
Петдесетница/Свети дух Написана на : 2009-06-06 17:17:08
Петдесетница/Свети дух

Празникът Шавуот, падащ се 7 седмици след Пасха, е един от трите най-важни религиозни празници за юдеите, първоначално отбелязващ края на жътвата на ечемика, а впоследствие -- получаването на Тората на Синай, 50 дни след избавлението от Египет. Организират се големи празненства. След Възнесението, апостолите, заедно с Дева Мария и десетки вярващи, се намирали в постоянна молитва в Сионската горница. В неделята на Шавуот, изведнъж се извила вихрушка и самият Свети Дух се явил пред вярващите във вид на огнени езици и ги дарил с божествени дарове. По думите на апостол Павел (Галатяни 5:22-23), даровете на Духа били любов, радост, мир, дълготърпение[1], благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Под влиянието на Светия Дух, те започнали да прославят величието на Бога на най-различни езици. Така те били просветлени и готови да тръгнат по света и да проповядват Християнството на други народи. Поради вихрушката и шума, много жители и посетители на Ерусалим се събрали около сградата. Тогава апостол Петър произнесъл първата християнска проповед, в която прославил величието на Христа и поканил присъстващите да се покаят. В този ден, повече от три хиляди души приели християнската вяра и създали първата християнска общност. Символика и значение Миниатюра от 1200 г.Петдесетница е един от най-големите християнски празници. Смята се, че това е рожденият момент на християнската църква. Докато традиционно иконите показват действията, случили се в сградата, много от иконите за Петдесетница ги изобразяват на фона на Сионската горница, като символ на голямото значение на събитията, надвишаващо времето и мястото, в което са се случили. На Петдесетница вечерната служба и утринното богослужение се съединяват (след света литургия се извършва вечерня). В знак на духовна радост, на богослуженията от Великден до Петдесетница въобще не се коленичи. В молитвите на Петдесетница се спомня за починали родители и братя. Понеделникът след Петдесетница е празникът на Свети Дух. Официален празник в някои държави Понеделник след Петдесетница или понеделник на Свети Дух, е почивен ден в Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Исландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швейцария, Швеция. Във Франция понеделникът след Петдесетница е официален неработен ден до 2004 г., а от 2005 г. е променен в работен, но неплатен „ден на солидарност с възрастните хора“. От 2008 е отново е определен за неработен ден. За разлика от Великобритания, Ирландия, Италия, Испания, Канада, Камерун, Полша, Португалия, и както и в страните с православна традиция, България, Русия и др .

На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на светата Троица. За старозаветните Петдесетница бил един от трите велики празника. Първоначално празникът отбелязвал завършването на жътвата на ечемика. Празнувал се с приношение на хляб и жертвени животни като ден на радост и благодарност, припомнящ странстванията в пустинята и освобождението от Египет. В по-късни времена на този ден се отбелязвало получаването на Синайското законодателство, петдесет дни след излизането на евреите от Египет. Празникът бил тържествен и радостен, в Ерусалим се стичало голямо множество хора, за да принесат в благодарност на Бога установената от закона жертва. За апостолите денят бил двойно свят, защото е денят на Възкресението - неделния ден. Събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на Христос, сред тях била и св. Богородица, и други вярващи - всичко сто и двадесет души. В десет часа сутринта (третия час по еврейско време), настанал голям чул шум от небето. Като че ли вихрушка се спуснала над къщата, дето били събрани. И "явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух" (Деян. 2:2-3). Това бил видим знак на благодатните дарове на Светия Дух. Бидейки безтелесен, Светият Дух избрал чувственото знамение. "Но никой не бива да си мисли - поучава св. Лъв Велики, - че в това, което било видимо за телесните очи, се е явило Божественото същество на Светия Дух. Човешкият взор, както не може да вижда Отца и Сина, така не може да види и Светия Дух". Още щом божественият огън пламнал в душите на апостолите, изпълнени с даровете на Духа те започнали да прослявят величието на Бога, като заговорили на разни, непознати за тях дотогава чуждоземни езици. Тъй простите галилейски рибари били умъдрени, духовно просветени в разбиране на истините на вярата. Това им дало бодрост, сила и мъжество да идат по всички краища на света за проповед на Евангелието, с готовност да отдадата и живота си за вярата Христова. Шумът от небето привлякъл към къщата множество юдеи "и всички се чудеха и маеха" (Деян. 2:7). Послучай празника в Иерусалим на тоя ден са се били събрали хора от най-различни народности. И всеки чувал на своя си език думи, прославящи Бога. Като не могли да си обяснят това необикновено чудо, мнозина от насъбралите се помислили, че апостолите са просто пияни от сладкото вино, въпреки ранния час. Тогава свети апостол Петър произнесъл първата християнска проповед. Пояснил на множеството, че апостолите не са пияни, а изпълнени от Дух Свети, и ги приканил към покаяние. Думите му проникнали в сърцата на слушащите го юдеи. В този ден приели вярата в Христа, кръстили се и се присъединили към първата християнска общност около три хиляди души (Деян. 2:1-41). Трикратно Иисус Христос дарил на учениците Си Светия Дух: преди страданията - неявно (Мат. 10:20), след възкресението Си, духвайки върху тях - явно (Йоан 20:22) и в този момент, когато им Го изпраща съществено. След този ден апостолите установили празника Петдесетница и наставили християните да възспоменават Светия Дух всяка година. През ІV век св. Василий Велики съставил коленопреклонни молитви, които се четат и до днес на празничната служба. На Св. Петдесетница вечерната служба се съединява с утринното богослужение (след св. Литургия се извършва вечерня), защото молитвите за изпросване даровете на Светия Дух са коленопреклонни, а до Петдесетница в знак на духовна радост, на богослужението не се коленичи. В молитвите на този ден измолваме сущо Господ да помене всички починали наши родители и братя. На Великия прокимен: "Кой Бог е велик като нашия Бог? Ти си Бог, Който вършиш чудеса." - от олтарните двери се хвърля орехова шума към богомолците. Шумата напомня за огнените езици над главите на апостолите. Вярващите отнасят тази шума по домовете Си за благословение. Денят на Светата Петдесетница от древни времена се смята за рожденият ден на Христовата Църква, създадена не от суетата на човешки тълкувания и размисли, но по Божествена благодат. Следващият ден, понеделник след Петдесятница е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение, Той е източникът на всичко живо. Светите отци казват, че Светият Дух не е създаден от Отца, не е сътворен, не е роден, но произлиза от Него. Тази Божествена тайна Православната църква не се решава да подложи на разсъждение, защото смята, че Господ открива на човека само толкова, колкото му е необходимо за неговото спасение и много тайни остават за нас зад непроницаема завеса. Светият Дух обогатява човека с духовни дарове и плодове духовни, украсява човека и с многообразни добродетели, прави го дърво добро, плодоносно, създаващо добри плодове (Мат. 7:17). Плодовете на Духа, по думите на апостол Павел, са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Гал. 5:22-23).

Richard Clayderman - Ballade Pour Adeline Написана на : 2009-06-05 16:16:07
Richard Clayderman - Ballade Pour Adeline Това видео е качено от LADY
Сентенции Написана на : 2009-06-05 15:40:39
Сентенции

Kiss "Ако дадеш на някого риба,ще го нахраниш веднъж.Научиш ли го да я лови,ще може да се изхранва цял живот." ориент.мъдрост

"Оптимистът вижда възможности във всяка трудност;песимистът вижда трудности във всяка възможност." У.Чърчил

CoolЗаслуга за обществото обаче имат както песимистите,така и оптимистите Оптимистът напр.,е измислил самолета,а песимистът - парашута." Б.Шоу

 UndecidedВ триумфалния поход на жената интелигентният мъж заема мястото на състезателния кон,а глупавият- на товарен." Сп.Врублевски "

SurprisedЗаприличаш ли на врага си,значи те е победил" Спартак

EmbarassedТайната на добрата старост не е нищо, освен почтен договор със самотата."Г.Маркес Cool"Мъдрият се учи да може,умният-да знае.Само на глупака всичко му е ясно."

Wink"Човеко смъртен:Бой се от Този,който е над теб. Не се надявай на това,което е пред теб(земните богатства).Не ще избягаш от този,който е зад теб(смъртта).Не ще те отмине това,което е под теб." надпис върху икона от 17век

Tongue outСвъдват се мечтите на тези,които работят,докато мечтаят"

Yell"Ораторите се създават,поетите се раждат"

 image"Убеждавай приятелите насаме,а ги хвали публично"

"Умният пише,глупавият помни" image

"Държавите на бъдещето, са държави на духа" У.Чърчил

 

 

"Има три неща,които възрастните трябва да научат от ДЕЦАТА: да бъдат радостни БЕЗ ПОВОДSmile, ВИНАГИ ДА СА ЗАЕТИ С НЕЩОSurprised И ДА СЕ СТРЕМЯТ С ВСИЧКИ СИЛИ КЪМ ТОВА,КОЕТО ЖЕЛАЯТ"-П.Куельо

"НЕ ХОДИ ПО ЧУЖДИТЕ СТЪПКИ,НЯМА ДА ОСТАВИШ СЛЕДА!"

image"ТОВА,КОЕТО ОТКРИВАШ САМ Е ВИНАГИ ПО-ВЪЛНУВАЩО ОТ ТОВА,КОЕТО НЯКОЙ ДРУГ ТИ ПОКАЗВА-ТОВА Е КАТО РАЗЛИКАТА М/У ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ И НАГЛАСЕНАТА СВАТБА."Т.Рафърт

Laughing"Учтивостта НЕ струва нищо ,но може ДА КУПИ всичко!"

image "Ако можеш да си орел,не се напъвай да си пръв сред гаргите." Питагор

image

Когато си стигнал толкова далече,че вече не можеш да правиш нищо повече,ще си постигнал само половината от това,на което си способен - Гренландска Поговорка

ангелите я наричат небесна радост Написана на : 2009-06-05 13:22:52
ангелите я наричат небесна радост Това видео е качено от Ирина


любовта е...
Защо хората умират ? Написана на : 2009-06-04 23:40:33
Защо хората умират ?

Защо хората умират ? Човекът е като плод - съзрява. Не може да живее вечно на земята. Ние сме жители на небето, душата жадува за Бога, да се освободи от земните окови. Затова смъртта е милост Божия към нас, а не наказание. За вярващия човек е ясно, че за всичко извършено на земята ще му се потърси отговор. На всеки човек са дадени таланти, определени възможности, път в живота. Да закопае тези таланти, да не ги използва разумно и да ги преумножи - значи да пропилее онова, което Бог му е отредил за всеобща полза. През земния си живот човек трябва да възраства духовно, за да се подготви за вечността. Това, което успеем да съберем тук, с това и ще се представим пред Бога. Земният живот е нашето училище за вечността. А на какво трябва да се научим? - Да придобием добродетели. Нищо земно не можем да вземем със себе си в задгробния живот, само своите душевни качества: греховете си и добродетелите си. Любовта е най-великия Божи дар на човека и смъртта е безсилна да я победи. „Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи" (Лук. 20:38). Според думите на Спасителя умрелите не умират в истинския смисъл на думата, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. Къде са душите им след смъртта и в какво състояние се намират те...??? виж линк  http://www.berlin.dveribg.net/docs/lili-pritvor01.pdf

Черешова задушница Написана на : 2009-06-04 23:14:27
Черешова задушница

Черешова задушница - събота 06.06. В съботния ден срещу Петдесетница е т.нар. Спасовска или Черешова задушница. Свързана е с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък. За една календарна година обикновено задушниците са 4 - преди Месни заговезни, след Спасовден, около Димитровден и Архангеловден. На тези поминални дни близките на починалите посещават гроба, преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на присъстващите жито и храна за "Бог да прости мъртвите души". За помена се приготвя "коливо" - варено, подсладено жито. Българската традиция включва и хляб и вино. В по-ново време се прибавят дребни сладки и соленки. Поменът се прави на гроба, в църква или у дома. Обикновено на гроба свещениците извършват парастас, защото е по-кратък от панихидата. Тя е по-пространният молебен за упокоение на душите и включва повече молитви, както и четения от Евангелие и апостолски текст.

ПРИТЧА ЗА ДУШИТЕ

Иван Радоев

И всяка есен душите ни се събират за път. И топлите страни, ах, топлите страни! И душите ни в топлите страни! И в празните родни тела се настаняват лисици.

И напролет душите ни се връщат по Гринуич. И в родните стари тела снасят яйцата си. И малки душички разчупват черупките.

Ето ги - в южна бананова кожичка, с портокалови главички, с маслинови очички. И всички-всички с лисичи опашки.

1991

Благадаря ви Написана на : 2009-06-04 22:22:06

left> image
www.gifzona.com Animated images

Благодаря на всички вас,които обърнахте внимание и ласкаво се отзовахте за Меморандума.Доволна съм и ще бъда щастлива,ако съм помогнала мъничко с нещо в най-важното.Подарявам ви и една прочетена и заинтригувала ме притча:

Притча за пеперудата

Веднъж в един пашкул се появила малка пукнатина и случайно минаващ човек стоял часове и наблюдавал как през тази малка цепнатина се опитвала да излезе пеперуда. Минало доста време, но пеперудата сякаш изоставила своите усилия, а цепнатината оставала все така малка. На човека му се сторило, че пеперудата е направила всичко възможно и че у нея не са останали никакви сили за каквото и да било повече. Тогава човекът решил да помогне на пеперудата: взел малко ножче и разрязал пашкула. Пеперуда излязла веднага. Но нейното телце било слабо и немощно, крилата й били недоразвити и едва се движели. Човекът продължил да наблюдава, мислейки че крилата на пеперудата ще се оправят, ще укрепнат и тя ще може да лети. Но нищо подобно не се случило. През остатъка от живота си пеперудата се влачила по земята. Тя така и не могла да литне. И всичко само заради това, че човекът, желаейки да й помогне, не разбрал, че усилието за излизане от пашкула е необходимо на пеперудата, за да може течността от тялото й да премине в крилата, те да се разгърнат и така тя да може да лети. Животът заставял пеперудата с труд да напусне тази обвивка, за да може да расте и да се развива. Понякога именно усилието ни е необходимо в живота. Ако ни беше позволено да живеем, без да срещаме трудности, то бихме били ощетени. Ние не бихме могли да станем толкова силни, колкото сме сега. Никога не бихме могли да полетим. Аз молих за сила ..., а животът ми даде трудности, за да ме направи силен. Аз молих за мъдрост..., а животът ми даде проблеми за разрешаване. Аз молих за богатство..., а животът ми даде мозък и мускули, за да мога да работя. Аз молих да мога да летя..., а животът ми даде препятствия, за да мога да ги преодолявам. Аз молих за любов..., а животът ми даде хора, на които мога да помогна да разрешат проблемите си. Аз молих за блага..., а животът ми даде възможности. Не получих нищо от това, за което молих... Но получих всичко, което ми е нужно.

Меморандум(ът) на едно ДЕТЕ Написана на : 2009-06-04 07:59:22
Меморандум(ът) на едно ДЕТЕ

                 

   Едно четиво,което искам да направя ваше достояние и занимава мислите ми (този меморандум) ,но се оказва за мен твърде закъснял,защото моите момчета отдавна навършиха 20год. Прочетете го ,все пак може да ви е от полза за вас, младите родители,които в това забързано и напрегнато ежедневие имате все по-малко време за детето си!                                   

МЕМОРАНДУМ НА ЕДНО ДЕТЕ

  KissНе ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.

  KissНе се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.

  KissНе ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате.

  KissНе бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога. 

  KissНе ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.

   WinkНе се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разстрои. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи "победи".

   CryНе се разстройвайте много, когато ви кажа "мразя ви". Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.

  KissНе ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като започна да се държа като "важна клечка".

  SmileНе вършете неща вместо мен, които мога да свърша сам. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам.

 KissНе обръщайте голямо внимание на "лошите ми навици". Това само ще ме насърчи да продължавам.

  FrownНе ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мен спокойно и насаме.

  CryНе се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но е по-добре да поговорим за това по-късно.

  KissНе се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво е лошо. Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър. Не ме гълчете постоянно. Ако го правите ще се наложи да се правя на глух.

  KissНе искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога не знам защо съм се държал така. Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа. Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!

KissНе ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит. CoolНе обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания. Аз може би ще свикна да се радвам на неразположението си, ако това ми носи повече грижи.

 Kiss Не избягвайте отговорите на честните ми въпроси. Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спрял(а) да ви питам и търся информация от някъде другаде.

  CoolНе казвайте, че въпросите ми са "глупави" или "безсмислени". Ако постъпвате така, много скоро ще усетите, че го правя, за да се занимавате с мен. Никога не се представяйте за идеални и безгрешни. Ще ми бъде трудно да ви следвам. Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. Важното е как  прекарваме.

 Не позволявайте страховете ми да предизвикват безпокойството ви. Така ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.

  KissНе забравяйте, че не мога да се справя без вашето разбиране и насърчение. Макар и често заслужени, понякога забравяте похвалите и одобрението. Изглежда само гълченето не го забравяте. Отнасяйте се с мен, както се отнасяте към приятелите си и аз ще бъда също ваш приятел. Запомнете, че е по-лесно да се учите от модел, а не от критик.

  И още нещо -  аз ви обичам много, моля ви обичайте ме и вие!

За жалост не мога да посоча линк по технически причини,но се надявам, че за някои от вас това четиво ще се превърне в "настолно"

Има ли Бог? Откровение Написана на : 2009-06-01 17:17:16
Има ли Бог? Откровение

Този извечен въпрос: Има ли Бог? рано или късно спохожда всеки един от нас. Мен , когато и двете ми деца заминаха да учат в чужбина, и аз останах сама...В тишината на безсънните нощи открих, че отговорът му е индивидуален и че не трябва да чакаме нещо да ни се случи, да се разболеем, или просто да чакаме. Защото отговорът му е в самите нас,стига да направим първата крачка-да се попитаме,да отворим очите,ушите,сърцата и разума си за това ,което ни заобикаля-природата,но най-вече ВЪТРЕ в самите себе си. Е това е най-трудното, но ако не го сторим животът ни наистина ще продължава да бъде труден,измъчен,из

страдан. Аз го направих,въпреки че изгубих пет години в лутане,но си струваше усилията,защото дори и на тази възраст аз станах друг човек,промених се- не завиждам,не лъжа,старая се повече да слушам и по-малко да говоря,не клюкарствам, стремя се да не съдя другите,с една дума на душата ми е леко и спокойно,което ми помага да мисля. Обичам да правя добрини и да се радвам и това за сега ми е предостатъчно. Така че не пречи и вие да опитате и наистина ще видите ,че нещата,животът ви ще тръгнат по-добреSurprised .Ето и линк към ст. на един от най-видните изследователи Едгар Кейси  http://chudesa.net/?p=statia&statiaid=2200

Едгар Кейси: ИМА ЛИ ГОСПОД? Спящият пророк отговаря на най-важните въпроси в живота ВИНАГИ СЪМ ЗАВИЖДАЛ на „истинските вярващи" - хората с чиста, безрезервна, непреклонна вяра. Натъквал съм се на много такива. Макар да им завиждах, те ме озадачаваха и предизвикваха моя скептицизъм. Това определено важи за едни мисионери, с които някога се срещнах в самото сърце на Екваториална Африка. В затънтеното селце Ласа в Нигерия се беше появила нова, мистериозна вирусна болест. Кръвната проба на един мисионер, починал от нея, беше изпратена за изследване В Йейлския университет. Десет дни след изследването няколко учени починаха. Кръвта беше сметната за толкова опасна, че се наложи да бъде изгорена. По-късно в докладите от Нигерия се казваше, че мисионерите медици умирали десет дни след дори бегъл контакт с жертвите. Запленен, аз тръгнах да направя материала и изминах с ленд роувър хиляда и петстотин мили, за да стигна до Ласа, макар че, бидейки хипохондрик до мозъка на костите, се страхувах до смърт. Не можех да разбера как мисионерите продължават да си вършат работата, Когато около тях другарите им измират като мухи. Отговорът, който ми дадоха, беше прост: „Ние вярваме в Бог, вярваме, че нашето призвание е да помагаме на другите, и няма да се откажем. Оставяме се изцяло в Божиите ръце." Но откъде намираха сили? Не знаех. Нямах търпение да се махна от това място - и го направих най-бързо. Ала тяхната непоклатима вяра не ми излизаше от ума. Бях озадачен и им завиждах, понеже не виждах начин да придобия такива възгледи. Човек не може просто да си заповяда да вярва; трябва да го усеща вътре в себе си. Затова няма нищо чудно, че сред многото въпроси в потока от писма, на които Едгар Кейси е отговарял, един от най-често срещаните, независимо дали е формулиран простичко, или с повече думи, е прямото и директно: „Има ли Бог?" Въпросът не е толкова абстрактен, колкото изглежда на пръв поглед. За повечето от подателите на писмата той е имал пряка връзка с ежедневието им. А и както ще открием, отговорите на Кейси на този първи въпрос са източник на отговори на останалите въпроси, които следват в тази книга. Бог -и природата на Бог - съвсем осезателно прониква във всеки аспект от живота на хората. За Кейси първопричината за съществуването на вселената -Бог - е не само всеведущ и вездесъщ, но и бездънен резервоар от божествена енергия, от която можем да черпим, за да решаваме всякакви проблеми. Това не бива да се превръща в преграда за онези от вас, които не са набожни. Схващането на Кейси за Бог е толкова широко, че обхваща както религиозното, така и светското; то въздейства еднакво на вярващия, на озадачения, на съмняващия се и на невярващия. Материалите на Кейси ми помогнаха най-сетне да си обясня как и защо се е появил Великият Създател, Който е привел всичко останало в действие. Кейси успя да убеди неподатливия ми ум, че духовната същност е нещо реално и може да властва над материалния свят, възприеман чрез петте ни ограничени сетива. За всеки, който като мен е обичал да вдига врява в неделното училище, това е огромно постижение.....(Виж линка по-горе)

Страница 7 от 7
 301-312 от 312  |   <<  1  2  3  4  5  6  7