Sibir
"Който живее под покрива на Всевишния,той обитава под сянката на Всемогъщия"
blogs left blogs right
Стефания
Стефания, 63
« sibir.bg
манастири,църкви Написана на : 2009-06-25 23:29:24
Това видео е качено от Mariq
СЛОВО ЗА МАЛКИТЕ ДОБРИНИ Написана на : 2009-06-24 15:19:14
СЛОВО ЗА МАЛКИТЕ ДОБРИНИ

Архим.Иоан Крестьанкин споделя:

Мнозина смятат, че да живееш според вярата и да изпълняваш Божията воля е трудно. В действителност е много лесно. Нужно е само да обърнеш внимание на дреболиите, на незначителните неща и да се стараеш да не съгрешаваш в малкото. Това е най-лесният и прост начин да навлезеш в духовния свят и се приближиш към Бога.

Обикновено човек мисли, че Творецът изисква от него значими дела, пълна самоотверженост, всецяло унищожаване на самоличността му. Така се плаши от подобни мисли, че се бои да пристъпи към Бога, крие се от Него като съгрешилия Адам и дори не вниква в Божието слово. Мисли си: "Така или иначе не мога нищо на направя за Бога и за душата си, по-добре да стоя настрани от духовния свят, да не мисля за вечния живот, за Бога, да си живея както си зная."

В началото на религиозния живот съществува някаква своеобразна "хипноза от великите дела" - "ще направя или нещо велико или нищо". И не прави нищо нито за Бога, нито за душата си. Удивително е, че колкото повече човек е отдаден на простичкия начин на живот, толкова повече се стреми да бъде честен, чист, предан на Бога и в най-малкото. А всеки, който иска да се доближи до Царството Божие, трябва да се стреми да придобие правилно отношение към простичките неща.

"Да се приближи" - ето тук е трудността на религиозния път. Обикновено на човек му се иска да влезе в Царството Божие неочаквано и за самия него, магически, като по чудо, или някак по право, чрез някакъв подвиг. Но нито едното, нито другото е истинско откриване на духовния свят. Човек не достига до Бога магически-чудесно, оставайки на земята чужд на стремежа към Царството Божие, не може да откупи съкровището на Царството Божие с някакви външни постъпки. Делата са нужни, за да привикне човек към висшия живот, към светлата воля, към желанието за добро, към справедливото и чисто сърце, към нелицемерната любов. Именно чрез малките ежедневни постъпки всичко това може да се вкорени неусетно в човека.

Малките добрини - те са така нужни за човешката личност, както водата за цветето. Половин чаша е достатъчна, за да се възвърне към живота. Когато човек е гладен или е гладувал доста време, не е нужно да изяде цяла торба хляб, за да се засити. На организма са достатъчни няколко филийки. image

Животът сам дава удивителни примери за важността на малките неща. Искам да ви обърна специално внимание на малките и лесни за изпълнение неща, които същевременно са изключително важни. "Който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си" (Мат. 10:42). От тези думи на Господ ясно личи от каква важност са малките добри дела. Чаша вода - това не е никак много. По времето на Спасителя Палестина не е била пустиня, както в наши дни, а цветуща плодородна страна, затова и чаша вода не била кой знае колко ценно нещо, но не била и без значение във време, когато хората пътешествали предимно пеша. Но като говори за значението на малките неща, Господ не се ограничава с упоменаването на чашата вода, а добавя, че тя трябва да се даде "в име на ученик". Това е важна подробност и трябва да й се обърне специално внимание.

Най-добри са делата, извършени в името на Христа, в името Господне. "Благословен Идещият - във всякакъв смисъл - в име Господне" (Мат. 23:37-39). Духът и името Христово придават вечна ценност и на най-малките неща. И обикновената човешка жертвена любов, която е отблясък от Христовата, прави значими и драгоценни всяка дума, всеки жест, всяка сълза, всяка усмивка, всеки поглед. И ето, Господ казва, че малкото добро дело дори да не е направено в Негово име, а в името на Негов ученик, пак има огромна ценност във вечността. "В име на ученик" - това е пределът на свързаност с Неговия дух, Неговото дело, Неговия живот...

Забележете, че постъпките ни често са егоистични, користни. Господ ни обръща внимание върху това, като ни съветва да каним в дома си не онези, които на свой ред ще ни поканят на трапезата си, а да каним хората, които се нуждаят от помощ, подкрепа, утеха. Гостуванията ни често се превръщат в разсадник на тщеславие, злословия и суета. Съвсем друго е добрата дружеска беседа, човешкото общение - това е благословено, това укрепва душата, прави я по-устойчива в доброто и истината. Но светското, неискрено, притворно общуване е болест за човечеството и смъртна заплаха за цивилизацията ни.

Във всяко човешко общуване непременно трябва да присъства и добрият Христов дух, явно или скришом. И това скрито присъствие на Божия дух в простите и хубави човешки отношения е тази атмосфера на "ученичество", за която говори Господ. "В име на ученик" - това е първото стъпало от общуване между хората в името на Самия Господ Иисус Христос...

 

image

Мнозина, макар и да не познават Господ и дивното общение в Негово име, вече имат помежду си безкористно чисто човешко общение, което ги приближава към духа Христов. Мнозина могат да стоят на тази степен на доброта, за която Господ говори като за "подаване на чаша вода" само в името на ученика. Можем да кажем - всички. Добре е да приемаме тези Христови думи буквално и да се стремим да помагаме на всеки човек. Нито миг подобно общение няма да бъде забравено от Бога, както "нито едно врабче не е забравено от Бога" (Лука 12:6).

Ако хората бяха мъдри, щяха да се стремят към малкото и лесно изпълнимото и чрез него биха получили вечно съкровище. Великото в спасението на хората е в това, че те могат да се присадят към ствола на вечното дърво на живота и чрез най-малката дръжчица - добрата постъпка.

Към дивата ябълка не е нужно да се присажда цял ствол, за да се облагороди. Достатъчно е да се вземе малък калем и да се прикрепи към един от клоните на дивото дърво. Така и за да се замеси корито с тесто не е нужен цял калъп мая. Достатъчно е съвсем малко, за да бухне цялото тесто. Същото е и с доброто: и най-малкият жест може да бъде от огромно значение. Затова не бива да се пренебрегва малкото добро и да се твърди: "не мога да направя света по-добър, затова няма и да се старая".

Фактът, че и най-малкият жест е полезен за човека, неоспоримо доказва, че и най-малкото зло е в състояние да му навреди много. Ако например прашинка попадне в окото - окото нищо не вижда, даже зрението на другото око е затруднено в това време. Малкото зло, ако попадне в душата като прашинка в окото, извежда веднага човека от потока на живота. Да извадиш прашинка от телесното или душевното око е дребна работа, но е толкова необходима!

 

image

Наистина малките добрини са по-нужни на света от великите дела. Без великото хората си могат, но без малкото - не. Човечеството ще загине от недостиг не на велики дела, а от недостиг на малки добрини. Великото дело е само покрив, а стените се иззиждат от тухлите на малките добрини.

И така, Творецът е предоставил на човека да върши малките, но така необходими добрини, а за Себе Си оставил великите. И чрез онзи, който върши малките добрини, Сам Господ твори великото. Нашето "малко" Сам Творецът прави велико, защото нашият Господ всичко е сътворил от нищото, колко повече от малкото може да сътвори нещо голямо. И най-малкото движение нагоре е от значение. Всяка добрина, и най-нищожната, е усилие срещу човешкия застой. За този застой Спасителят говори в една съвсем кратка притча: "Никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново; понеже казва: старото е по-добро."

Всеки човек е привързан към обичайното и привичното. Ако човек е привикнал към злото, го счита за нещо нормално, естествено състояние, а доброто му изглежда някак неестествено, притесняващо, непосилно за него. Докато, ако човек е привикнал към доброто, той вече го върши не защото така трябва, а защото не може да не го прави, така както човек не може да не диша, а птицата - да не лети.

Добрият човек укрепва и утешава най-напред самия себе си. И това съвсем не е егоистично, както твърдят някои; то е естествен резултат от безкористното добро, което носи висша духовна радост на всеки, който го извършва. Истинското добро винаги дълбоко и чисто утешава онзи, който съединява с него душата си. Та може ли да не се радваш, когато излизаш от мрачното подземие към слънцето и благоуханните цветни поля! Не бива да се обвинява човекът: "Ти си егоист, ти изпитваш удоволствие от добротата си". Не, това е единствената неегоистична радост - радостта от доброто, радостта на Царството Божие. И в тази радост човек ще се спаси от злото и ще живее вечно в Бога.

За човека, който не е изпитал удоволствието от направеното добро, то му се струва никому ненужно мъчение...

 

image

Има едно състояние на измамен покой, от който човек много трудно може да излезе. Както за детето е трудно да излезе от утробата на майката, така за егоиста, зает със своите жалки чувства и мисли, насочени единствено към стремежа да извлече някаква полза за себе си, е непосилно да прояви искрена загриженост за друг, напълно чужд за него човек. Ето това убеждение, че старото, познатото и обичайното състояние винаги е за предпочитане пред новото, неизвестното, е присъщо за всеки непросветлен от вярата човек. Само онези, които са започнали да възрастват духовно, които са стъпили на пътя на стремежа и жаждата за Христова правда и духовна нищета, престават да жалеят за своя комфорт. Човек трудно се откъсва от привичното. По този начин вероятно се пази от нападките на злото. Здраво затъналите в блатото нозе може и да не му позволяват да се хвърли в бездната надолу с главата, но му пречат и да се изкачи на планината на преображението или поне да излезе на твърда земя и да послуша Словото Божие...

Но чрез малките, леки, най-лесно изпълними добрини човек привиква към доброто и започва да му служи не насила, а от сърце, искрено и така все повече и повече навлиза в атмосферата на доброто, пуска корените на своя живот в новата почва. Корените на човешкия живот лесно се приспособяват към тази почва и много скоро вече не могат да живеят без нея... Ето така се спасява човек: от малкото произлиза великото. "Верният в малкото" се оказва верен и в голямото.

 

image

Ето защо възхвалявам не доброто, а неговата незначителност, неговата "малкост". И не само не ви упреквам, че се занимавате само с дреболии и не сте способни на голяма саможертва, а напротив, умолявам ви: не мислете за велики саможертви и в никакъв случай не пренебрегвайте дреболиите. Моля, ако желаете, изпадайте в неописуема ярост при особени случаи, но не се гневете "на брата си без причина" (Мат. 5:22).

Измисляйте при необходимост каквито ви хрумнат лъжи (виж също "Не лъжесвидетелствувай", Pravoslavieto.com), но не говорете в ежедневното житейско общуване неистини. Може това и да не е кой знае какво, но опитайте да го направите, и ще видите какво ще се получи.

Оставете настрана всякакви разсъждения за това, редно ли е или нередно да се избиват милиони хора - жени, деца, старци; опитайте да проявите своето нравствено чувство в малкото: не убивайте личността на своя ближен нито с дума, нито с намек, нито с жест.

Да се въздържиш от зло, също е добро... И така, в малкото, в лесното, незабелязано и неусетно ще извършиш много.

Трудно е да станеш нощем за молитва. Но сутрин, ако не успеете вкъщи, то докато пътувате към работата и мисълта ви е свободна, можете да си кажете наум "Отче наш", и нека всяка дума от тази кратка молитва да отекне в сърцето ви. А нощем, като се прекръстите, с цялото си сърце се предайте в ръцете на Небесния Отец... Това е съвсем лесно...

И подавайте, подавайте вода на всеки, който е жаден, подавайте чаша напълнена със съпричастност на всеки човек, който се нуждае от нея. От тази вода текат цели реки, не бойте се, няма да оскъдеете, раздайте на всеки по чаша от нея.

Малки дела, възпявам ви в химни. Хора, обграждайте се с малки дела, опасвайте се с малките, простички, леки, добри чувства, мисли, думи и дела, които нищо не ви струват. Нека оставим голямото и трудното, то е за онези, които го обичат, а за нас, които все още не сме обикнали голямото, Господ по Своята милост е излял обилно, подобно на водата и въздуха, малката любов.

ЕНЬОВДЕН Написана на : 2009-06-21 19:42:31
ЕНЬОВДЕН

Еньовден

Еньовден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. На същата дата източно православната християнска църква чества деня на Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат. В различните географски области името се произнася по различен начин — в Област София името на празника е Яневден, в Струга — Иванден, в Охрид — Ивъндън, във Великотърновско — Иван бильобер или Драгийка. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. На този ден своя имен ден празнуват всички с имена Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янка, Янко , Янчо.

Фолклор image

Според народа на Еньовден започва далечното начало на зимата — казва се „Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг“. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява, Слънцето „трепти“, „играе“ и който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина-ще боледува.

Вярва се, че преди да "тръгне към зима" слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се умие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве.

Ритуали

Обиране на плодородието от чужда нива или добитък

За Еньовден е характерно „грабенето“ (краденето) и „маменето“ на плодородието от нивите и добитъка, макар че ритуала се прави и на Гергьовден. Казват, че жени (баятелки, магьосници) отиват на чужда нива, събличат се голи и извършват различни ритуали. Тогава стръковете на нивата им се покланят. Прав остава само един стрък и това е царят на нивата. Тогава магьосницата го откъсва и го носи на своята нива или на нивата на този, който е поръчал „краденето“. Вярва се, че с царя тръгва и плодородието на нивата. За предпазване от такова „открадване“, срещу празника стопанинът сам жъне своята нива в средата или в четирите ъгъла, за да я намери житомамницата вече „обрана“. Понякога стопаните в нощта срещу Еньовден отиват на нивите си, за да ги пазят от мамници.

Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още един ритуал — забраната да се жъне на Еньовден. Според поверието този ден е „хаталия“, „аталия“ (лош ден) и се вярва, че Свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да работи.

Бране на билки

Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила,особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта преди изгрев слънце жените — баячки, магьосници, ходят сами и берат билки, с които после лекуват и правят магии. Набраните за зимата билки трябва да са „77 и половина“ — за всички болести и за „болестта без име“.

От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги по именно и ги оставят през нощта навън. Сутринта по китката гадаят за здравето на този, комуто е наречена. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и през годината ги използват за лек — с тях кадят болните, запойват ги или ги окъпват с вода, в която са топили китките или венците. С тревите и цветята, набрани на празника, увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване.

Докато билките, които се берат на Гергьовден се използват за лекуване на добитъка, то еньовденските билки се използват за лекуване на хората. С тях според народните вярвания се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за любов и омраза.

Легенди

Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди да поеме дългия си земен път, то спира да си почине, и окъпано в „живата вода“, изгрява много рано сутринта на Еньовден, за да се прости със света, който няма да види до догодина, а в нощта срещу празника водата придобива особена магическа сила. За лечение и гадаене, при залез слънце се взима от чист сладък извор „мълчана вода“ (налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата ѝ сила). През нощта срещу празника не бива да се пие вода, нито да се налива, а в самия ден не се пере, за да не се поболее член на семейството. Има също така поверие, че в нощта срещу Еньовден там, където има заровено имане, от земята излиза син пламък.

Традиции

Наред със Сурва Гергьовден и други празници, на Еньовден също се гадае за здраве, женитба и плодородие. Прави се обичая напяване на китки или пръстени по същия начин, както и ладуването.

В някои райони за гадания се изпълнява обичая „Еньова буля“, в който участват момите, а гадаят за всички - моминските китки за женитба, на останалите — за здраве и плодородие. Булята е момиченце — изтърсак (последно на майка). Обличат го като булка, слагат му и накити, но булото е червено. Четири моми грабват булята и я разнасят из селото. Накрая идва ред на ладуването. Момите пеят песни, сетне изваждат от голям котел натопените си от сутринта китки с пръстенчета, наречени на ергените. В други райони се прави напяване на паламарки, които заместват китките и пръстените.

Християнски празник

На 24 юни църквата чества денят на рождението на Йоан Кръстител. Според тази вяра неговото рождение е подсказано „свише“ — родителите му, Захарий (юдейски свещеник) и Елисавета, вече на преклонна възраст, получават вест, че ще добият син. Ражда се няколко години преди Христос, за да прокара пътя на неговото учение сред юдейския народ. Той пръв започнал покръстването на юдеите във водите на р. Йордан.

Инструментите на дявола Написана на : 2009-06-19 16:37:06
Инструментите на дявола
Инструментите на дявола
  Преди много години Дяволът решил да продаде всички инструменти на своя занаят. Подредил ги стриктно в стъклена витрина, за да ги виждат всички. Каква колекция било това! Тук бил блестящият кинжал на Завистта, а до него кротко си почивал чукът на Гнева. От другата страна лежали лъкът на Алчността и Желанието, а до тях живописно били подредени отровните стрели на Ревността и Въжделението. Там били и оръдията на Страха, Горделивостта и Ненавистта. И всички се виждали прекрасно, имали си етикети с название и цена.
   А на най-красивата етажерка, отделно от всички останали инструменти, лежал малък, неугледен и доста очукан дървен клин, на който бил закачен етикет с надпис "Униние". Учудващо, но цената на този инструмент била по-висока от всички останали взети заедно. Един минувач попитал Дявола защо струва толкова скъпо този странен клин и той отговорил:
   — Аз наистина го ценя повече от всички, защото това е единственият инструмент в моя арсенал, на който мога да разчитам, ако всички останали се окажат безсилни. И той нежно погалил дървения клин. — Ако съумея да вбия този клин в главата на човека — продължил Дяволът, — той отваря вратата и за всички останали инструменти.
   Усмихнал се и добавил:
  — Няма нищо по-смъртоносно от унинието.
Не се оставяйте на унинието - нито днес, нито никога; радвайте се на живота - той е много кратък...
Как комуникират модерните баби Написана на : 2009-06-19 00:02:42
Как комуникират модерните баби

Smileкомуникация между модерни бабиSmile

БАБА НЕТКА: Чатке, как си ма, какво праят децата?

БАБА ЧАТКА: Аа, не съм ги чула още днес. Сутринта само си проверих пощата, ама после имах работа. Трябваше да рефрешна кочината на прасето и да изхвърля рисайкъл бин-а. Цял ден сърфирам по двора. Ама надвечер ще си пусна скайпа и ще си чатна с моите.

БАБА НЕТКА: Ааа, добре ще направиш. Аз пък днес цял ден стоя на компа. Трябваше да даунлоудна ябълките от градината на двора и да максимизирам жилетката на дядото, че му е утесняла. Ама намерих едно място в нета, дека дават голи юзъри. Червих се, червих се, ама три часа ги гледах!

БАБА ЧАТКА: Ауу, Нетке. Ми да ми пратиш линк у скайпа, че да ги видя и аз. От момиче гол юзър не съм виждала! Дядото вече за нищо не става. Съвсем му се е разхлопало флопито и Рамът не му стига. А да не говорим, че хард дискът му вече изобщо не е хард.

БАБА НЕТКА: Ее, стига и ти. И ние вече за нищо не ставаме, Чаткеее. Даже и за спам не ставаме. Ако можех да се сейвна така както бях преди 40 години...

БАБА ЧАТКА: Ще ти копи пейстна една снимка откакто бях на 25 години. Знаеш ли каква красавица бях? Без никакви бъгове! А тогава нямаше фотошоп! Сега вече и аз съм станала за рестартиране...Целият ми десктоп се е набръчкал!

БАБА НЕТКА: Ауу, Чатке, ние се заприказвахме, ама аз се сетих, че имам работа. Трябва да компилирам един боб на дядото, че пак ще ми пусне намръщена емот икона. Ще ми услужиш ли с онази голямата лъжица, че моите всичките са зипирани версии?

БАБА ЧАТКА: Нетке, не помниш ли, че ти я сенднах миналата седмица? Я си виж хисторито.

БАБА НЕТКА: Не помня такова нещо, бе Чатке!

БАБА ЧАТКА: Как така не помниш? Ти ми се логна у нас миналата седмица и ми я рикуестна.

БАБА НЕТКА: Няма такова нещо!

БАБА ЧАТКА: Така ли! Ти лъжкиня ли ме наричаш! Какво си позволяваш! Ууу, да ти се скапе скайпа дано!

БАБА НЕТКА: Аа, така ли! Магарето ти троянски кон да стане!

БАБА ЧАТКА: Уиндоуса да ти се бъгне и всички да видят какво криеш в Май Докюментс!

БАБА НЕТКА: Да качиш 30 гигабайта дано. Всичките на корема и бедрата дано!

БАБА ЧАТКА: Да ти се срути кочината и да ти форматира прасето!

БАБА НЕТКА: Котка да ти изяде мишката!

БАБА ЧАТКА: Да ти се скапе антивируса и да ти влязат червеи в ябълките!

БАБА НЕТКА: Някоя невестулка да ти хакне кокошките!

БАБА ЧАТКА: Да ти се скапят драйверите на мотиката и с ръце да копаеш земята!

БАБА НЕТКА: Дядото ти да си ъпгрейдне хард диска и да си хване млада юзърка!

БАБА ЧАТКА: Лицето ти на пиксели да стане!

БАБА НЕТКА: Кучето ти на оптичен кабел да се обеси!

БАБА ЧАТКА: Сиди ром да ти влезе в къщата и да ти окрадне всички вещи!

БАБА НЕТКА: И компютъра ли?

БАБА ЧАТКА: И компютъра!

БАБА НЕТКА: Иии, пепел ти на ю ес би входа! Повече няма да правя с теб ни аудио, ни видео чат! Даже не искам да ти чувам никнейма, да знаеш!

БАБА ЧАТКА:
Ммм, дреме ми на дънната платка! Хакерка с хакерка...

(кълнейки се излизат)

ПРОШКА И СВОБОДА Написана на : 2009-06-17 22:50:21
ПРОШКА И СВОБОДА

ЗА ПРОШКАТА И СВОБОДАТА

"...И прости нам дълговете ни,както и ние прощаваме на длъжниците си..."-изричаме в молитвата"Отче наш",защото Бог не само ни завеща да прощаваме,а самият той ни даде пример като дори на кръста прости на враговете си... 

Не е нужно да знаем как да прощаваме. Достатъчно е да искаме да го сторим.
Вселената ще се погрижи за начина.
Като отказваш да простиш, ти се вкопчваш в миналото, а в такъв случай е невъзможно да бъдеш в настоящето.
А само от тук и сега, от настоящето, може да се създава бъдеще.
Прошката е подарък за нас самите.
Тя ни освобождава от миналото, от някогашните преживявания и взаимоотношения.
Като простим на себе си и на другите, ние наистина се освобождаваме.
Прошката носи невероятно усещане за свобода. Често трябва да си простим за това, че сме се примирявали с болезнени преживявания и че не сме се обичали достатъчно, за да се махнем от тези преживявания.
В известен смисъл да си жертва е чудесно, защото всички останали са отговорни, а ти нямаш никаква възможност да промениш нещо.
Много е удобно да играеш ролята на жертва, защото винаги друг е виновен.
Трябва да стъпиш на собствените си крака и да поемеш своята отговорност.
Затова: обичай себе си, прости си, прости и на другите и живей в настоящия момент.
И ще видиш как старата горчилка и болка се свличат от плещите ти, как се разделяш с тях и как дверите на сърцето ти се разтварят широко.
Когато излизаш от пространство, изпълнено с любов, ти винаги си в безопасност.
Прости на всички.
Прости на себе си.
Прости на всичко, което ти се е случило в миналото.
Ти си свободен.

 

ДА ПОБЪРЗАМЕ Написана на : 2009-06-17 21:07:52
ДА ПОБЪРЗАМЕ

ДА ПОБЪРЗАМЕ от Ян Твардовски
На Анна Каменска

Бързайте да обичаме хората тъй бързо си отиват
ще останат от тях обувки и глух телефон
само маловажното като крава се влачи
най-важното е толкова пъргаво че става внезапно
после тишина нормална тоест съвсем непоносима
като чистота родена най-просто от отчаянието
когато мислим за някого останали без него.

Не бъди сигурен че имаш време – сигурността е несигурна
тя ни отнема чувствителността като всяко щастие
идва едновремено като патос и хумор
като две страсти винаги по-слаби от една
Тъй бързо си отиват и замлъкват като дрозд през юли
като звук малко настроен или сдържан поклон
за да виждат наистина затварят очи
макар че по-голям риск е да се родиш отколкото да умреш
обичаме все недостатъчно и постоянно закъсняваме
Не пиши за това много често а пиши веднъж завинаги
и ще бъдеш като делфин кротък и силен

Бързайте да обичаме хората тъй бързо си отиват
а тези които не си отиват не винаги ще се върнат
и никога не се знае когато говорим за любовта
дали първата е последна или последната първа.

ПРОСТИТЕ НЕЩА Написана на : 2009-06-15 21:56:18
ПРОСТИТЕ НЕЩА Това видео е качено от elica


За онези малки прости неща, които ни радват, създават насторение и ни помагат в трудни моменти.
Да бъдеш воин- К.Кастанеда Написана на : 2009-06-15 21:38:28
Да бъдеш воин- К.Кастанеда

ДА БЪДЕШ ВОЙН (ИЗ УЧЕНИЕТО НА ДОН ХУАН )ОТ КАРЛОС КАСТАНЕДА

•Å "Можеш да оцелееш единствено като воин по пътя на познанието. Защото изкуството на този воин е да изравни ужаса да си човек с чудото да си човек."

•Β "Нищо няма да спечелиш, ако избързаш. Искаш ли да оцелееш, трябва да си кристално чист и до смърт сигурен в себе си"

• "Войнът действа така сякаш знае какво прави, когато всъщност не знае нищо."

•Γ "В даден момент воинът е способен да прави много неща, които изобщо не е могъл да прави преди години. Самите тези неща не са се променили. Променила се е неговата представа за самият себе си."

• "Ако воинът иска да успее в каквото и да било, успехът трябва да се постигне спокойно с много усилия, но без стрес или вманиячаване."

• "Да бъдеш воин не е просто въпрос на желание. То е по-скоро непрестанна борба която продължава до сетният миг на животът ни. Никой не се е родил войн както никой не се е родил обикновен човек. Ние изграждаме от себе си едното или другото."

• "Силата винаги предоставя един кубичен сантиметър шанс на война. Изкуството на война е в това да бъде гъвкав за да го улови."

• "Личната сила е чувство. Нещо като чувство че си роден с късмет. Или може да се нарече нагласа. Личната сила е нещо, което човек придобива с цял един живот борба."

• "Всеки човек може да вижда и все пак предпочитаме да не си спомняме това, което виждаме."

• "За да следва пътят на знанието човек трябва да е с много богато въображение. По пътят на знанието нищо не е така ясно както бихме искали да бъде."

• "Една от най-удивителните сили в живота на войните е страхът, защото ги подтиква да учат." • "Веднъж постигнем ли вътрешно мълчание всичко става възможно. Начинът да престанем да говорим на себе си е същият като начинът по който сме се научили да си говорим - ние сме били обучени принудително и категорично, затова точно така трябва да се отучим - принудително и категорично."

Тема с продължение Написана на : 2009-06-15 11:24:03
Тема с продължение

Наричам я молитва за БЛАГОДАРНОСТ и като я чета,изпитвам истинско облекчение,спокойствие и ведрина .

Благодаря за всичко в моя ден СЕГА.Аз съм

твоето дете(име и фамилия),мой космически Баща-Майка.Дойдох тук,на Земята, на (дата на раждане), благодарение на своите родители-майка ми(първо име) и баща ми(първо име)Благодаря им за Дара на Живота! Сега разбирам,че радостта е енергията на творчеството,която помага на всичко да се случва бързо, лесно и по най-добрия начин за хората,които участват в него. Благодаря,че съм тук и сега.

Благодаря за сълзите и страданията,които ме направиха човек,който разбира и съчувства, усеща болката и мъката, страдал е и се е мъчил. Затова никога няма да ги причиня на другите.

Благодаря за загубите и разделите,защото сега знам да ценя всеки миг от присъствието на всеки човек в моя живот.

Благодаря за изпитанията, трудностите и неуспехите,които ме направиха по-силен,по-издръжлив и по-мъдър човек.Сега ценя своята енергия и сила , не ги пилея неразумно и необмислено,от суета или заради капризите на моето Его.

Благодаря за самотата,която ми даде времето да се опозная и да оценя ценността на приятелите. Благодаря за отчаянието и съмненията,които ми показаха колко силна и важна е вярата. Благодаря за омразата,която ми показа колко ЛЕЧЕБНА И ЖИВИТЕЛНА е ЛЮБОВТА-най-мощната лечебна енергия,която винаги е в мен и около мен.

Благодаря и за тази молитва,която ме научи да опозная себе си и да оценя КОЛКО Е ПРЕКРАСЕН ВСЕКИ МИГ.Защото той НИКОГА няма да се повтори повече.

Благодаря за болестите и неразположенията,

които ме научиха да ценя дара на ЗДРАВЕТО и да се отнасям с любов към своето тяло- храм на душа та ми.

Благодаря за мрака,който понякога обзема моята душа,защото така оценявам колко ценна и важна е светлината на ПРОЗРЕНИЕТО,МЪДРОСТТА И РАЗБИРАНЕТО за нещата в мен и около мен.

Благодаря за бедността,глада и липсата на блага и вещи,защото ме научиха да ценя това,което имам сега.И да благодаря за него.

душата ми. image

Затова избирам да живея ПЪЛНОЦЕННО,С ЛЮБОВ,РАДОСТ И БЛАГОДАРНОСТ,СЕГА, ВСЕКИ МИГ от този ден и от тази нощ.И така-докато ми е отредено да живея тук и сега. Благодаря за Дара на Живота и за Дара на Оттеглянето след него. Нека бъде така,както е горе,тук,долу, в мен и около мен. БЛАГОДАРЯ. Пожелавам на ВСИЧКИ ВАС УСПЕХИ И ЩАСТИЕ!

 

Този текст е припечатка от книгата на Нина Ничева" По пътя на спиралата"

 

 

Защо и за какво да бъдем Благодарни Написана на : 2009-06-12 13:37:34
Защо  и за какво да бъдем Благодарни

Винаги,когато препрочитам текст в Новия завет

се питам:Защо основното послание на християнството е правенето на добро и мисленето на добро?Нали навсякъде ни заобикалят все неприятни неща,меко казано,нали всеки ден на направено от нас добро ни отвръщат с удар под кръста или ни мислят за балами?Как да правиш добро,че дори и да се молиш за враговете си най-напред.Не,няма да ви отегчавам с извадки от Библията,но обърнете мъничко внимание на това четиво и може пък да си отговорим отчасти на тоя въпрос:

              УТВЪРЖДАВАЙТЕ ДОБРОТО!

Грег Андерсън

Тялото, духът и умът работят заедно. Дайте на тялото всичко, от което има нужда. Но докато навиците на ума и на духа не се променят, ние няма да постигнем съвършено здраве. Кой е най-лошият навик на ума; кое е това нещо, което причинява конфликт, разочарование, загуба, безпокойство? Чувал съм всякакви отговори - от мързел до богохулство. Някои твърдят, че това е отлагането; други - че е критиката и навикът ни всичко и всички да съдим. Подходящи отговори. Най-лошият ни навик всъщност е неблагодарността. Липсата на благодарност за получената благословия и любезност. Веднъж пред семинар ме заговори една жена. От първите думи стана ясно, че се е превърнала в емоционален, духовен и физически несретник от много размисли върху проблемите си. Гневеше се, че не са й поставили навреме диагнозата; оплакваше се от ужасите на леченията; от това, че семейството й беше я изоставило… Не издържах и я прекъснах: "След като ми разказахте за всичките си проблеми, разкажете ми за доброто около вас." Беше шокирана: как така искам от нея да се сети за нещо добро, когато всичко покрай нея е не както трябва. "Има много добри неща - казах й. - Можете да ходите, да чувате, да говорите, да се храните, да дишате, да виждате, имате обоняние… Не сте на легло, не сте безпомощна. Някакво здраве във вас все пак е запазено, иначе просто нямаше да бъдете тук." Съветът ми към нея беше през следващите 3 седмици да се концентрира върху доброто в живота си. Да избягва да говори за злините. И още със събуждането си да благодари на Бога за това, че е жива; за здравето, което й е дарил; за всички неща, с които я е благословил; и най-вече - за живота си." Своя ритник получих от едно писмо: приятел бе в затвора заради неплатени данъци. Ето го писмото: "Ти си свободен. Искам и аз да можех същото. Ти си длъжник; аз също. Аз трябва да платя на държавата 165 000 долара за 3 години. Ти си в слънчева Калифорния. Миналата нощ температурата тук бе 35 градуса под нулата. Има около метър сняг. Ти правиш това, което искаш. Аз съм дневален и чистя тоалетните всяка сутрин. Но затова пък съм най-добрият дневален, който някога са имали в този затвор." Нуждаех се от този ритник, за да осъзная, че живея живота на неблагодарник. Трябваше да се променя. Обърнах дневника на нова страница и написах: "Благодарен съм за". После разделих страницата на три колони: Хора, Места, Неща. Получи се невероятно дълъг списък на нещата, на които бях благодарен. Благодарих на съпругата си, на дъщеря си, на работата си, на здравето си, на това, че съм оздравял от рак… Изразих голямата си благодарност пред Бога, признавайки, че той е източникът на всичко добро, че само той е в състояние да ни дари с още един ден живот. Почувствах се изключително добре и започнах да гледам през призмата на благодарността. На приятеля си от затвора, комуто бях изпратил писмо, пълно с потискащи неща, сега изпратих своята благодарност: "Благодаря ти, че ми отвори очите. Бог ми е дал толкова много възможности да помагам на другите. Благодаря ти, че ми помогна да прогледна." Законът за благодарността може да се окаже най-важната съставна част от пътуването ни към Съвършеното здраве. Винаги, когато в главата ви се оформи негативна мисъл, парирайте я с мисъл за благодарност. Проблемите, негативността, дори болестите се трансформират чрез искрената благодарност. Законът за благодарността изисква от нас да я изразяваме не само с думи. Всеки може да намери начин да изразява благодарността си с действия. Достатъчно е да не бъркате благодарността с ласкателството. Едното е искрено, другото - не. Както пише Дейл Карнеги: "Едното идва от сърцето, другото се процежда през зъбите." Колкото повече размишлявах върху добрините, с които съм дарен, толкова повече усещах, как бързо се променя емоционалният и духовният ми светоглед. В моето изразяване на благодарност имаше познавателен заряд, който промени цялото ми същество. Благодарността съдържа в себе си емоционална и духовна нагласа за щастие, свобода и доволство; благодарността наистина оправя нещата. Тя ни променя; променя ни изцяло. И така променя нашия свят. Пътят на Съвършеното здраве изисква от нас да проявяваме искрено и активно благодарността си. Опитайте да бъдете благодарен за седмица; за ден, за час поне. Наблюдавайте резултатите. Ще се изненадате от промените, които ще настъпят във вас, във вашето здраве, във вашите взаимоотношения, в кариерата ви - буквално в целия ви живот. Утвърдете добрите неща в живота си; наблюдавайте как те стават все повече и повече.

Хорското мнение Написана на : 2009-06-10 15:10:27
Хорското мнение

ХОРСКОТО МНЕНИЕ

Баща и син се сдобили с един кон. На следващия ден тръгнали за някъде си през селото. Бащата казал:

- Сине, качи се ти на коня, а аз ще походя.

Като ги видели, селяните рекли:

- Ей, гледай какъв син - баща му ходи пеша, а той язди!

На другия ден бащата се качил на коня, а синът

ходел. Селяните рекли:

 - Бе какъв баща бе, детето му ходи пеша, пък той язди!

На третия ден се качили и двамата на коня. Селяните: - Нямат милост тия, ще уморят добичето!

На четвъртия ден и двамата тръгнали пеша, водейки коня. А селяните:

- Хахаха, глей кви глупаци! Кон имат, пеша ходят! Хахаха...

На следващия ден, от притеснение какво ще направят, конят умрял. И бащата рекъл на сина:

- Виждаш ли сине, ако слушаш кво говорят хората, ще свършиш като коня !

ВИВАЛДИ Написана на : 2009-06-09 14:11:33
Това видео е качено от Milka


Антонио Вивалди - Пролет
лекуващо съзнание Написана на : 2009-06-08 22:48:11
лекуващо съзнание

      http://zashto-kak.hit.bg/saznanie.htm   Тук по-скоро ще можете да се запознаете с някои философии на здравето.

Ако животът е игра,това са правилата Написана на : 2009-06-08 21:56:54
Ако животът е игра,това са правилата

АКО ЖИВОТЪТ Е ИГРА, ТОВА СА ПРАВИЛАТА Чери Картър-Скот

Десетте правила за човешките същества са: ..

1. Ще получиш тяло. ..2. Ще усвояваш уроци. ..3. Няма грешки, има само уроци. ..4. Урокът се повтаря, докато бъде научен. ..5. Усвояването на уроци няма край. ..6. "Там" не е по-добре от "Тук". ..7. Другите са само огледала, които ни отразяват. ..8. Само от теб зависи как ще изживееш живота си. ..9. Всички отговори са вътре в теб. 10. С раждането си ще забравиш всичко това.

Вратата на щастието Написана на : 2009-06-08 00:06:06
Вратата на щастието

Вратата на Щастието

Когато вратата на щастието се затвори се отваря друга врата, но често гледаме много дълго към затворената врата и не виждаме другата, отворената за нас. Истината е, че не знаем какво искаме, докато не го изгубим, но е истина и, че не знаем какво можем да имаме, докато не го получим. Дарявайки някого с цялата си любов, не можем да бъдем сигурни, че тя е споделена. Не очаквайте и вие да получите любов в замяна. Чакайте ,докато тя се засили в сърцето на другия, ако това не стане бъдете доволни, задоволени, нека нищо друго не ви трябва, защото все пак любовта е израснала във вашето сърце. Отнема само минута да попаднеш на някого, един час да харесаш някого, един ден, за да обикнеш някого, но е нужен цял един живот, за да забравиш някого. Как можеш да забравиш този, когото обичаш? Никога! Този когото обичаш остава с теб в сърцето ти завинаги. Носиш го дълбоко в душата си. Не се стремете към красота, тя може да ви измами, не се стремете към богатство. Стремете се към някой, който ви кара да се усмихнете, защото е нужна само една усмивка, за да се превърне мрачната нощ в светъл ден. Намерете този, който кара сърцето ви да се усмихне. Мечтайте за това, за което искате да мечтаете; идете там, където искате да идете; бъдете този, който искате да бъдете; защото ние хората имаме само един шанс и един живот, за да направим нещата, които искаме да направим. Можете да имате достатъчно щастие, което да ви кара да се чувствате добре, достатъчно опит, за да сте силни, достатъчно мъка, която да ви носи всичко човешко, достатъчно надежда, за да сте щастливи. Поставяйте се винаги на мястото на другите. Това, което ви наранява, вероятно наранява и другите. Не е нужно да имаш най - доброто от всичко, за да си щастлив, просто направи колкото можеш добро, докато вървиш по своя път. Любовта започва с усмивка, израства с целувка и умира със сълза. Светлото бъдеще винаги лежи върху забравено минало. Когато се родим ,ние плачем, а всички около нас се смеят. Живейте така, както когато ще умирате. Вие сте единственият, който се смее, а всички около вас плачат. Ако се боиш от щастие, щастие няма да видиш. В нещастие не падай духом, в щастието не се възгордявай. Важно е не само какво говори човек, но и какво чувства и защо го чувства. От всекиго, комуто е дадено много, много ще се иска. Което бързо се прави, бързо загива. Злото, което ни е известно е по - добро от неизвестното. С всеки може да се случи това, което може да се случи с някого. Върховете се постигат постепенно. Гневът е страх. Всеки разгневен човек е уплашен, той се страхува от някаква загуба. Радвай се на всеки миг, за да не се разкайваш после и да не изпитваш усещането, че си пропилял младостта си. За всяка възраст в живота Господ е отредил някакво безпокойство. Страхът се простира дотам, откъдето започва неизбежното. Не е мъдър този който крачи по чужд път. Мъдрият върви по собствения път към знанието.

Три пътя към Бога Написана на : 2009-06-07 23:54:45
Три пътя към Бога

Три пътя към Бога

Една сутрин, когато Буда седял при учениците си, към тях се приближил един мъж. - Има ли Бог? – попитал той. - Да, има Бог - отговорил Буда. След обяд се появил друг мъж. - Има ли Бог? попитал той. - Не, няма Бог -бил отговорът

на Буда. Привечер, друг мъж попитал Буда за същото. Буда отговорил: - Трябва да си отговориш на този въпрос сам. - Учителю, та това е абсурд, -казал един от учениците. Как може да се дадат три различни отговора на един и същ въпрос? Просветленият отговорил: - Това са трима различни човеци. Всеки човек стига до Бога по своя път: един с увереност, друг - с отричане, а трети - със съмнение.

Молитвата Написана на : 2009-06-07 23:32:12
Молитвата

"Искайте и ще ви се даде;търсете и ще намерите,хлопайте и ще ви се отвори" Матея 7:7

 МОЛИТВАТА

Истински вярващият християнин знае от опит, че молитвата е лекарство за заболялата душа и ключ, с който се отварят съкровищата на благодатта, и на душата олеква. Изливайки скръбта на наболялата си душа чрез молитва към Бога, вярващият усеща невидима утеха и оценява великата сила на молитвата. Нейният заряд са изпитвали през вековете страдащи и тържествуващи, изпаднали в неверие и съгрешили вярващи. Молитвата изисква предварителна подготовка на душата: изпълване с благовейни чувства и разположение на духа, смирение и спазване на Божиите заповеди. Заедно с вярата в нашата молитва трябва да проявяваме още постоянство, търпение и неуморност. Нашите просби понякога се изпълняват със забавяне. В такива случаи не трябва са роптаем вътрешно, а искрено и смирено да повторим молитвата си. Народът го е казал простичко: "Бог забавя, но не забравя!"...Виж линк към

http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=252

О!Господи, Написана на : 2009-06-06 23:48:36
Това видео е качено от Светлана


клип-Светлана
Пс. 91 Написана на : 2009-06-06 23:23:24
Това видео е качено от fifi
Петдесетница/Свети дух Написана на : 2009-06-06 17:17:08
Петдесетница/Свети дух

Празникът Шавуот, падащ се 7 седмици след Пасха, е един от трите най-важни религиозни празници за юдеите, първоначално отбелязващ края на жътвата на ечемика, а впоследствие -- получаването на Тората на Синай, 50 дни след избавлението от Египет. Организират се големи празненства. След Възнесението, апостолите, заедно с Дева Мария и десетки вярващи, се намирали в постоянна молитва в Сионската горница. В неделята на Шавуот, изведнъж се извила вихрушка и самият Свети Дух се явил пред вярващите във вид на огнени езици и ги дарил с божествени дарове. По думите на апостол Павел (Галатяни 5:22-23), даровете на Духа били любов, радост, мир, дълготърпение[1], благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Под влиянието на Светия Дух, те започнали да прославят величието на Бога на най-различни езици. Така те били просветлени и готови да тръгнат по света и да проповядват Християнството на други народи. Поради вихрушката и шума, много жители и посетители на Ерусалим се събрали около сградата. Тогава апостол Петър произнесъл първата християнска проповед, в която прославил величието на Христа и поканил присъстващите да се покаят. В този ден, повече от три хиляди души приели християнската вяра и създали първата християнска общност. Символика и значение Миниатюра от 1200 г.Петдесетница е един от най-големите християнски празници. Смята се, че това е рожденият момент на християнската църква. Докато традиционно иконите показват действията, случили се в сградата, много от иконите за Петдесетница ги изобразяват на фона на Сионската горница, като символ на голямото значение на събитията, надвишаващо времето и мястото, в което са се случили. На Петдесетница вечерната служба и утринното богослужение се съединяват (след света литургия се извършва вечерня). В знак на духовна радост, на богослуженията от Великден до Петдесетница въобще не се коленичи. В молитвите на Петдесетница се спомня за починали родители и братя. Понеделникът след Петдесетница е празникът на Свети Дух. Официален празник в някои държави Понеделник след Петдесетница или понеделник на Свети Дух, е почивен ден в Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Исландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швейцария, Швеция. Във Франция понеделникът след Петдесетница е официален неработен ден до 2004 г., а от 2005 г. е променен в работен, но неплатен „ден на солидарност с възрастните хора“. От 2008 е отново е определен за неработен ден. За разлика от Великобритания, Ирландия, Италия, Испания, Канада, Камерун, Полша, Португалия, и както и в страните с православна традиция, България, Русия и др .

На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на светата Троица. За старозаветните Петдесетница бил един от трите велики празника. Първоначално празникът отбелязвал завършването на жътвата на ечемика. Празнувал се с приношение на хляб и жертвени животни като ден на радост и благодарност, припомнящ странстванията в пустинята и освобождението от Египет. В по-късни времена на този ден се отбелязвало получаването на Синайското законодателство, петдесет дни след излизането на евреите от Египет. Празникът бил тържествен и радостен, в Ерусалим се стичало голямо множество хора, за да принесат в благодарност на Бога установената от закона жертва. За апостолите денят бил двойно свят, защото е денят на Възкресението - неделния ден. Събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на Христос, сред тях била и св. Богородица, и други вярващи - всичко сто и двадесет души. В десет часа сутринта (третия час по еврейско време), настанал голям чул шум от небето. Като че ли вихрушка се спуснала над къщата, дето били събрани. И "явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух" (Деян. 2:2-3). Това бил видим знак на благодатните дарове на Светия Дух. Бидейки безтелесен, Светият Дух избрал чувственото знамение. "Но никой не бива да си мисли - поучава св. Лъв Велики, - че в това, което било видимо за телесните очи, се е явило Божественото същество на Светия Дух. Човешкият взор, както не може да вижда Отца и Сина, така не може да види и Светия Дух". Още щом божественият огън пламнал в душите на апостолите, изпълнени с даровете на Духа те започнали да прослявят величието на Бога, като заговорили на разни, непознати за тях дотогава чуждоземни езици. Тъй простите галилейски рибари били умъдрени, духовно просветени в разбиране на истините на вярата. Това им дало бодрост, сила и мъжество да идат по всички краища на света за проповед на Евангелието, с готовност да отдадата и живота си за вярата Христова. Шумът от небето привлякъл към къщата множество юдеи "и всички се чудеха и маеха" (Деян. 2:7). Послучай празника в Иерусалим на тоя ден са се били събрали хора от най-различни народности. И всеки чувал на своя си език думи, прославящи Бога. Като не могли да си обяснят това необикновено чудо, мнозина от насъбралите се помислили, че апостолите са просто пияни от сладкото вино, въпреки ранния час. Тогава свети апостол Петър произнесъл първата християнска проповед. Пояснил на множеството, че апостолите не са пияни, а изпълнени от Дух Свети, и ги приканил към покаяние. Думите му проникнали в сърцата на слушащите го юдеи. В този ден приели вярата в Христа, кръстили се и се присъединили към първата християнска общност около три хиляди души (Деян. 2:1-41). Трикратно Иисус Христос дарил на учениците Си Светия Дух: преди страданията - неявно (Мат. 10:20), след възкресението Си, духвайки върху тях - явно (Йоан 20:22) и в този момент, когато им Го изпраща съществено. След този ден апостолите установили празника Петдесетница и наставили християните да възспоменават Светия Дух всяка година. През ІV век св. Василий Велики съставил коленопреклонни молитви, които се четат и до днес на празничната служба. На Св. Петдесетница вечерната служба се съединява с утринното богослужение (след св. Литургия се извършва вечерня), защото молитвите за изпросване даровете на Светия Дух са коленопреклонни, а до Петдесетница в знак на духовна радост, на богослужението не се коленичи. В молитвите на този ден измолваме сущо Господ да помене всички починали наши родители и братя. На Великия прокимен: "Кой Бог е велик като нашия Бог? Ти си Бог, Който вършиш чудеса." - от олтарните двери се хвърля орехова шума към богомолците. Шумата напомня за огнените езици над главите на апостолите. Вярващите отнасят тази шума по домовете Си за благословение. Денят на Светата Петдесетница от древни времена се смята за рожденият ден на Христовата Църква, създадена не от суетата на човешки тълкувания и размисли, но по Божествена благодат. Следващият ден, понеделник след Петдесятница е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение, Той е източникът на всичко живо. Светите отци казват, че Светият Дух не е създаден от Отца, не е сътворен, не е роден, но произлиза от Него. Тази Божествена тайна Православната църква не се решава да подложи на разсъждение, защото смята, че Господ открива на човека само толкова, колкото му е необходимо за неговото спасение и много тайни остават за нас зад непроницаема завеса. Светият Дух обогатява човека с духовни дарове и плодове духовни, украсява човека и с многообразни добродетели, прави го дърво добро, плодоносно, създаващо добри плодове (Мат. 7:17). Плодовете на Духа, по думите на апостол Павел, са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Гал. 5:22-23).

Richard Clayderman - Ballade Pour Adeline Написана на : 2009-06-05 16:16:07
Richard Clayderman - Ballade Pour Adeline Това видео е качено от LADY
Сентенции Написана на : 2009-06-05 15:40:39
Сентенции

Kiss "Ако дадеш на някого риба,ще го нахраниш веднъж.Научиш ли го да я лови,ще може да се изхранва цял живот." ориент.мъдрост

"Оптимистът вижда възможности във всяка трудност;песимистът вижда трудности във всяка възможност." У.Чърчил

CoolЗаслуга за обществото обаче имат както песимистите,така и оптимистите Оптимистът напр.,е измислил самолета,а песимистът - парашута." Б.Шоу

 UndecidedВ триумфалния поход на жената интелигентният мъж заема мястото на състезателния кон,а глупавият- на товарен." Сп.Врублевски "

SurprisedЗаприличаш ли на врага си,значи те е победил" Спартак

EmbarassedТайната на добрата старост не е нищо, освен почтен договор със самотата."Г.Маркес Cool"Мъдрият се учи да може,умният-да знае.Само на глупака всичко му е ясно."

Wink"Човеко смъртен:Бой се от Този,който е над теб. Не се надявай на това,което е пред теб(земните богатства).Не ще избягаш от този,който е зад теб(смъртта).Не ще те отмине това,което е под теб." надпис върху икона от 17век

Tongue outСвъдват се мечтите на тези,които работят,докато мечтаят"

Yell"Ораторите се създават,поетите се раждат"

 image"Убеждавай приятелите насаме,а ги хвали публично"

"Умният пише,глупавият помни" image

"Държавите на бъдещето, са държави на духа" У.Чърчил

 

 

"Има три неща,които възрастните трябва да научат от ДЕЦАТА: да бъдат радостни БЕЗ ПОВОДSmile, ВИНАГИ ДА СА ЗАЕТИ С НЕЩОSurprised И ДА СЕ СТРЕМЯТ С ВСИЧКИ СИЛИ КЪМ ТОВА,КОЕТО ЖЕЛАЯТ"-П.Куельо

"НЕ ХОДИ ПО ЧУЖДИТЕ СТЪПКИ,НЯМА ДА ОСТАВИШ СЛЕДА!"

image"ТОВА,КОЕТО ОТКРИВАШ САМ Е ВИНАГИ ПО-ВЪЛНУВАЩО ОТ ТОВА,КОЕТО НЯКОЙ ДРУГ ТИ ПОКАЗВА-ТОВА Е КАТО РАЗЛИКАТА М/У ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ И НАГЛАСЕНАТА СВАТБА."Т.Рафърт

Laughing"Учтивостта НЕ струва нищо ,но може ДА КУПИ всичко!"

image "Ако можеш да си орел,не се напъвай да си пръв сред гаргите." Питагор

image

Когато си стигнал толкова далече,че вече не можеш да правиш нищо повече,ще си постигнал само половината от това,на което си способен - Гренландска Поговорка

ангелите я наричат небесна радост Написана на : 2009-06-05 13:22:52
ангелите я наричат небесна радост Това видео е качено от Ирина


любовта е...
Защо хората умират ? Написана на : 2009-06-04 23:40:33
Защо хората умират ?

Защо хората умират ? Човекът е като плод - съзрява. Не може да живее вечно на земята. Ние сме жители на небето, душата жадува за Бога, да се освободи от земните окови. Затова смъртта е милост Божия към нас, а не наказание. За вярващия човек е ясно, че за всичко извършено на земята ще му се потърси отговор. На всеки човек са дадени таланти, определени възможности, път в живота. Да закопае тези таланти, да не ги използва разумно и да ги преумножи - значи да пропилее онова, което Бог му е отредил за всеобща полза. През земния си живот човек трябва да възраства духовно, за да се подготви за вечността. Това, което успеем да съберем тук, с това и ще се представим пред Бога. Земният живот е нашето училище за вечността. А на какво трябва да се научим? - Да придобием добродетели. Нищо земно не можем да вземем със себе си в задгробния живот, само своите душевни качества: греховете си и добродетелите си. Любовта е най-великия Божи дар на човека и смъртта е безсилна да я победи. „Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи" (Лук. 20:38). Според думите на Спасителя умрелите не умират в истинския смисъл на думата, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. Къде са душите им след смъртта и в какво състояние се намират те...??? виж линк  http://www.berlin.dveribg.net/docs/lili-pritvor01.pdf

Черешова задушница Написана на : 2009-06-04 23:14:27
Черешова задушница

Черешова задушница - събота 06.06. В съботния ден срещу Петдесетница е т.нар. Спасовска или Черешова задушница. Свързана е с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък. За една календарна година обикновено задушниците са 4 - преди Месни заговезни, след Спасовден, около Димитровден и Архангеловден. На тези поминални дни близките на починалите посещават гроба, преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на присъстващите жито и храна за "Бог да прости мъртвите души". За помена се приготвя "коливо" - варено, подсладено жито. Българската традиция включва и хляб и вино. В по-ново време се прибавят дребни сладки и соленки. Поменът се прави на гроба, в църква или у дома. Обикновено на гроба свещениците извършват парастас, защото е по-кратък от панихидата. Тя е по-пространният молебен за упокоение на душите и включва повече молитви, както и четения от Евангелие и апостолски текст.

ПРИТЧА ЗА ДУШИТЕ

Иван Радоев

И всяка есен душите ни се събират за път. И топлите страни, ах, топлите страни! И душите ни в топлите страни! И в празните родни тела се настаняват лисици.

И напролет душите ни се връщат по Гринуич. И в родните стари тела снасят яйцата си. И малки душички разчупват черупките.

Ето ги - в южна бананова кожичка, с портокалови главички, с маслинови очички. И всички-всички с лисичи опашки.

1991

Благадаря ви Написана на : 2009-06-04 22:22:06

left> image
www.gifzona.com Animated images

Благодаря на всички вас,които обърнахте внимание и ласкаво се отзовахте за Меморандума.Доволна съм и ще бъда щастлива,ако съм помогнала мъничко с нещо в най-важното.Подарявам ви и една прочетена и заинтригувала ме притча:

Притча за пеперудата

Веднъж в един пашкул се появила малка пукнатина и случайно минаващ човек стоял часове и наблюдавал как през тази малка цепнатина се опитвала да излезе пеперуда. Минало доста време, но пеперудата сякаш изоставила своите усилия, а цепнатината оставала все така малка. На човека му се сторило, че пеперудата е направила всичко възможно и че у нея не са останали никакви сили за каквото и да било повече. Тогава човекът решил да помогне на пеперудата: взел малко ножче и разрязал пашкула. Пеперуда излязла веднага. Но нейното телце било слабо и немощно, крилата й били недоразвити и едва се движели. Човекът продължил да наблюдава, мислейки че крилата на пеперудата ще се оправят, ще укрепнат и тя ще може да лети. Но нищо подобно не се случило. През остатъка от живота си пеперудата се влачила по земята. Тя така и не могла да литне. И всичко само заради това, че човекът, желаейки да й помогне, не разбрал, че усилието за излизане от пашкула е необходимо на пеперудата, за да може течността от тялото й да премине в крилата, те да се разгърнат и така тя да може да лети. Животът заставял пеперудата с труд да напусне тази обвивка, за да може да расте и да се развива. Понякога именно усилието ни е необходимо в живота. Ако ни беше позволено да живеем, без да срещаме трудности, то бихме били ощетени. Ние не бихме могли да станем толкова силни, колкото сме сега. Никога не бихме могли да полетим. Аз молих за сила ..., а животът ми даде трудности, за да ме направи силен. Аз молих за мъдрост..., а животът ми даде проблеми за разрешаване. Аз молих за богатство..., а животът ми даде мозък и мускули, за да мога да работя. Аз молих да мога да летя..., а животът ми даде препятствия, за да мога да ги преодолявам. Аз молих за любов..., а животът ми даде хора, на които мога да помогна да разрешат проблемите си. Аз молих за блага..., а животът ми даде възможности. Не получих нищо от това, за което молих... Но получих всичко, което ми е нужно.

Меморандум(ът) на едно ДЕТЕ Написана на : 2009-06-04 07:59:22
Меморандум(ът) на едно ДЕТЕ

                 

   Едно четиво,което искам да направя ваше достояние и занимава мислите ми (този меморандум) ,но се оказва за мен твърде закъснял,защото моите момчета отдавна навършиха 20год. Прочетете го ,все пак може да ви е от полза за вас, младите родители,които в това забързано и напрегнато ежедневие имате все по-малко време за детето си!                                   

МЕМОРАНДУМ НА ЕДНО ДЕТЕ

  KissНе ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.

  KissНе се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.

  KissНе ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате.

  KissНе бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога. 

  KissНе ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.

   WinkНе се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разстрои. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи "победи".

   CryНе се разстройвайте много, когато ви кажа "мразя ви". Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.

  KissНе ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като започна да се държа като "важна клечка".

  SmileНе вършете неща вместо мен, които мога да свърша сам. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам.

 KissНе обръщайте голямо внимание на "лошите ми навици". Това само ще ме насърчи да продължавам.

  FrownНе ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мен спокойно и насаме.

  CryНе се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но е по-добре да поговорим за това по-късно.

  KissНе се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво е лошо. Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър. Не ме гълчете постоянно. Ако го правите ще се наложи да се правя на глух.

  KissНе искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога не знам защо съм се държал така. Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа. Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!

KissНе ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит. CoolНе обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания. Аз може би ще свикна да се радвам на неразположението си, ако това ми носи повече грижи.

 Kiss Не избягвайте отговорите на честните ми въпроси. Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спрял(а) да ви питам и търся информация от някъде другаде.

  CoolНе казвайте, че въпросите ми са "глупави" или "безсмислени". Ако постъпвате така, много скоро ще усетите, че го правя, за да се занимавате с мен. Никога не се представяйте за идеални и безгрешни. Ще ми бъде трудно да ви следвам. Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. Важното е как  прекарваме.

 Не позволявайте страховете ми да предизвикват безпокойството ви. Така ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.

  KissНе забравяйте, че не мога да се справя без вашето разбиране и насърчение. Макар и често заслужени, понякога забравяте похвалите и одобрението. Изглежда само гълченето не го забравяте. Отнасяйте се с мен, както се отнасяте към приятелите си и аз ще бъда също ваш приятел. Запомнете, че е по-лесно да се учите от модел, а не от критик.

  И още нещо -  аз ви обичам много, моля ви обичайте ме и вие!

За жалост не мога да посоча линк по технически причини,но се надявам, че за някои от вас това четиво ще се превърне в "настолно"

Има ли Бог? Откровение Написана на : 2009-06-01 17:17:16
Има ли Бог? Откровение

Този извечен въпрос: Има ли Бог? рано или късно спохожда всеки един от нас. Мен , когато и двете ми деца заминаха да учат в чужбина, и аз останах сама...В тишината на безсънните нощи открих, че отговорът му е индивидуален и че не трябва да чакаме нещо да ни се случи, да се разболеем, или просто да чакаме. Защото отговорът му е в самите нас,стига да направим първата крачка-да се попитаме,да отворим очите,ушите,сърцата и разума си за това ,което ни заобикаля-природата,но най-вече ВЪТРЕ в самите себе си. Е това е най-трудното, но ако не го сторим животът ни наистина ще продължава да бъде труден,измъчен,из

страдан. Аз го направих,въпреки че изгубих пет години в лутане,но си струваше усилията,защото дори и на тази възраст аз станах друг човек,промених се- не завиждам,не лъжа,старая се повече да слушам и по-малко да говоря,не клюкарствам, стремя се да не съдя другите,с една дума на душата ми е леко и спокойно,което ми помага да мисля. Обичам да правя добрини и да се радвам и това за сега ми е предостатъчно. Така че не пречи и вие да опитате и наистина ще видите ,че нещата,животът ви ще тръгнат по-добреSurprised .Ето и линк към ст. на един от най-видните изследователи Едгар Кейси  http://chudesa.net/?p=statia&statiaid=2200

Едгар Кейси: ИМА ЛИ ГОСПОД? Спящият пророк отговаря на най-важните въпроси в живота ВИНАГИ СЪМ ЗАВИЖДАЛ на „истинските вярващи" - хората с чиста, безрезервна, непреклонна вяра. Натъквал съм се на много такива. Макар да им завиждах, те ме озадачаваха и предизвикваха моя скептицизъм. Това определено важи за едни мисионери, с които някога се срещнах в самото сърце на Екваториална Африка. В затънтеното селце Ласа в Нигерия се беше появила нова, мистериозна вирусна болест. Кръвната проба на един мисионер, починал от нея, беше изпратена за изследване В Йейлския университет. Десет дни след изследването няколко учени починаха. Кръвта беше сметната за толкова опасна, че се наложи да бъде изгорена. По-късно в докладите от Нигерия се казваше, че мисионерите медици умирали десет дни след дори бегъл контакт с жертвите. Запленен, аз тръгнах да направя материала и изминах с ленд роувър хиляда и петстотин мили, за да стигна до Ласа, макар че, бидейки хипохондрик до мозъка на костите, се страхувах до смърт. Не можех да разбера как мисионерите продължават да си вършат работата, Когато около тях другарите им измират като мухи. Отговорът, който ми дадоха, беше прост: „Ние вярваме в Бог, вярваме, че нашето призвание е да помагаме на другите, и няма да се откажем. Оставяме се изцяло в Божиите ръце." Но откъде намираха сили? Не знаех. Нямах търпение да се махна от това място - и го направих най-бързо. Ала тяхната непоклатима вяра не ми излизаше от ума. Бях озадачен и им завиждах, понеже не виждах начин да придобия такива възгледи. Човек не може просто да си заповяда да вярва; трябва да го усеща вътре в себе си. Затова няма нищо чудно, че сред многото въпроси в потока от писма, на които Едгар Кейси е отговарял, един от най-често срещаните, независимо дали е формулиран простичко, или с повече думи, е прямото и директно: „Има ли Бог?" Въпросът не е толкова абстрактен, колкото изглежда на пръв поглед. За повечето от подателите на писмата той е имал пряка връзка с ежедневието им. А и както ще открием, отговорите на Кейси на този първи въпрос са източник на отговори на останалите въпроси, които следват в тази книга. Бог -и природата на Бог - съвсем осезателно прониква във всеки аспект от живота на хората. За Кейси първопричината за съществуването на вселената -Бог - е не само всеведущ и вездесъщ, но и бездънен резервоар от божествена енергия, от която можем да черпим, за да решаваме всякакви проблеми. Това не бива да се превръща в преграда за онези от вас, които не са набожни. Схващането на Кейси за Бог е толкова широко, че обхваща както религиозното, така и светското; то въздейства еднакво на вярващия, на озадачения, на съмняващия се и на невярващия. Материалите на Кейси ми помогнаха най-сетне да си обясня как и защо се е появил Великият Създател, Който е привел всичко останало в действие. Кейси успя да убеди неподатливия ми ум, че духовната същност е нещо реално и може да властва над материалния свят, възприеман чрез петте ни ограничени сетива. За всеки, който като мен е обичал да вдига врява в неделното училище, това е огромно постижение.....(Виж линка по-горе)

Страница 7 от 7
 301-329 от 329  |   <<  1  2  3  4  5  6  7