Sibir
Блоga na Kristina
Kristina
Kristina, 42
« sibir.bg
Дали това е истина? Написана на : 2017-01-27 23:17:01
 Дали това е истина?

****https://www.youtube.com/watch?v=yn0RKTDJJls****

Сбогом моя любов ......всичко имаше в тази любов – малки бягства и дълги раздели, бяхме сякаш на острова Гоф два пингвина с нагръдници бели, доверчиво пътиках след теб, ти от мен все тъй тъжно странеше – даже вестникът в градския РЕП писа колко съм тромав и смешен, като в скучен роман на Жалу, по-несръчен от моите рими, колко пъти ти вдигах иглу? – да се скрием от дългите зими, колко кръга извих над поле, забранено за обичи в полет? – и свистях с разжарени криле в синеви, вкочанени за пролет, тръгват вече ловците на лов! – всяко бягство от тях е измама... Всичко имаше в тази любов. Само дето нас вече ни няма.–––––––

Избрано в блог.бг

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1