Sibir
Блогът на СЕЛЕНА Истинската
blogs left blogs right
СЕЛЕНА-ЛОТОС
СЕЛЕНА-ЛОТОС, 61
« sibir.bg
Добрите пожелания могат да убиват A+ A- Написана на : 2008-11-03 13:52:45

Добрите пожелания могат да убиват

(едно мое интервю)- Маг Селена, от една Ваша клиентка, която буквално сте „ извадила от лапите на смъртта“ разбрах, че и добрите пожелания могат да разболяват или убиват – невидимо и недоказуемо! Бихте ли обяснила на нашата читателска аудитория това твърдение дали е вярно?!

- Разбира се, че добрите пожелания могат да убиват в пълния смисъл на думата – невидимо, недоказуемо по никакъв начин, перфектно! Защо ме гледате така учудено, струва Ви се нелогично?! Нелогично е за непосветения и духовно сляп човек, но за този който владее ясното виждане, ясното чуване, ясното четене на мислите човешки няма нищо нелогично в думите ми. Всъщност аз се досещам за коя моя клиентка ми говорите. Тя не само ми е клиентка, но и колежка.

Сподели един ден с мен, че напоследък познати гласове много често са започнали да й пожелават да бъде жива и здрава, да има все повече и повече клиенти, да са живи и здрави децата й, както и преуспяващи във всичко. Започнала да получава и така наречените „шарени писма“ /уж от клиенти!!!/, съдържанието на които било изпъстрено от край до край със същите благопожелания.

Но не щеш ли колкото повече й пожелавали познатите нея гласове такива хубави и добри неща, толкова повече живота й започнал да става труден и тежък. Налегнали я болести, клиентите започнали да я отбягват, децата й започнали да боледуват. В един момент тя получила едновременно в един и същи ден, и час две абсолютно еднакви „шарени писма“, подателите били с различни имена, но квартала един и същ, ставаше въпрос за София-град.

Тогава се усъмнила, че нещата нещо не са наред и дотича при мене с една торба писма, с много SMS-и и със записи на хората, които са й пожелавали толкова добри неща, че чак свят да ти се извие. Попита ме за какво става въпрос все пак, това магия ли е или ... нещо друго?!

- Маг Селена, а бихте ли обяснила какво представляват така наречените „шарени писма“?! За пръв път чувам такова понятие, а отдавна съм сред хора като вас?!

- „Шарените писма“ се пишат с различни почерци и с различни цветове на химикалките, като в тях са влагат така наречените „кодови думи“. Кодовите думи са разхвърляни из целият текст на писмото, като в същото време са концентрирани в пасажите написани с различни почерци и цветове. Обикновено това са акцентувани думи, които изобщо не се набиват в съзнанието на човека, който е жертва на подобни. Да, но за сметка на това се набиват в неговото подсъзнание и са много силно въздействащи.

Знаем, че всяка мисъл има своя лична вибрация, която създава благоприятни полета или пък разрушителни. Оттук следва и това, че всяка буква има звук, всеки звук има цвят, а всеки цвят има почерк ... Е, и до къде стигнахме – до така наречените „шарени писма“!

Обикновено в такива писма биват залагани „словесни програми“, които както могат да помогнат на човека, така могат и да го унищожат разбира се, или пък най-малкото да го разболеят, или пък да разбият взаимоотношенията в семейството му ...

В „словесните програми“ биват залагани на първо място така наречените „команди“, които най-вече включват веригата от акцентувани думи. Това може да се направи не само в едно обикновено писмо, подобни подпрагови внушения могат да бъдат изпратени и „подпъхнати“ чрез SMS-и, могат да бъдат изречени и по телефона, могат да бъдат наизустени и казани пред самата жертва ... няма никакъв проблем за облъчването й по този начин, още повече, че няма нищо нередно – всичко е под благовидната форма на едно най-добро пожелание!!!

И човекът към когото е отправено „кодираното добро пожелание“ бива подложен на разрушителната му програма под формата на скрито подпрагово внушение, и е ... до там, ако няма вещ специалист-окултист, който да може да разчете специално закодираните думи и да му окаже съответната помощ.

- Вие ме изумявате, маг Селена! Това са много страшни и опасни неща?! Как може един обикновен човек да се защити от подобни скрити „словесни атаки“?

Не може! Единственият начин за да може да стори това е да стане Пробуден, като стигне до съответното Познание, което да му даде една пълна картина за какво все пак иде реч. Но ... тези мои думи са излишни приказки хвърлени на вятъра, защото обикновените хора не искат и да чуват за никакви усилия насочени към сферата на духовните Познания.

Тук искам да поясня, че Познанията, за които става дума в настоящето интервю, касаещи така наречените осъвременени и твърде изкълчени „шарени писма“, идват от дълбока древност – те са внизани много изкусно в магическото въздействие на мантрите, идващи от Изтока.

Една мантра се състои от физически мощни срички, които са способни да въздействат върху човешката система. Те събуждат определени емоции и правят дълбоки внушения на ума.

Думата „мантра“ идва от санскритската дума „мантрана“, която означава съвет или предложение. Така, че всяка дума е мантра. А всяка мантра или дума представлява звуков модел, който предоставя на ума значенията, който носи в себе си и умът реагира чрез подсъзнанието си незабавно.

Словесната информация чрез писане въздейства върху лявото полукълбо, а несловесната поднесена посредством интонация и тон - върху дясното полукълбо. Всъщност ... спирам до тук, защото не е редно да предавам духовни практики в тясната им спецификация.

Знаете ли, че тази моя клиентка/колежка беше стигнала до там, че й откриха раково заболяване в начален стадий и куп други тежки и почти нелечими заболявания – същото се беше случило и с децата й!

край

 

"Канали за разпространение на програми за зомбиране са практически всички информационни носители: преса, книги, музика, видео, телевизия, компютърни мрежи. При тях в частност се използват следните методики:

Видеостимулация: Подпраговият ефект на „25-ия кадър“ или „феноменът на Бърд“ - в киното и телевизията. При презапис, посредством оптичния прибор тахистоскоп или чрез проста допълнителна електронна схема във филма се „вклиняват“ много кратки (от порядъка на 0,04 секунди) картинни вметки с внушаемия текст или образ, които интензивно се повтарят на всеки 5-15 секунди. Методът се използва от 1962 година. Слабото място на този метод е възможността за откриване на специалния кадър чрез видеозапис и последващо бавно преглеждане на материала със спирания. Използването на този метод в реклами и публикации за подобни есперименти в свободния печат са забранени официално с решение на ООН.

Подпрагова аудиостимулация: При презапис на приятна за обекта мелодия, върху музиката посредством миксер се наслагва многократно повтарящ се словесен текст на внушението записан със стандартната техника, но забавен до 10-15 пъти. След забавянето, записът в чистия му вид се възприема от слуха като глух вой, но след наслагването на музиката става съвършено недоловим за ухото, като работи доста ефективно.

Техника на подпраговите „подчертаване на скрит текст“: В печатната реклама понякога попадаме на сравнително голям текст в който има разхвърляни множество думи, различаващи се от останалите, да речем с удебелен шрифт. Ако ги подредим една след друга, образуват изречение и бихме могли да прочетем внушението, но в „разхвърлян вид“ са външно незабележими и „работят“ хипнотично – на подсъзнателно равнище."

Из "Перфектните методи за скрито командване на хората"
взето от интернет

Страница 1 от 1
 1-6 от 6  |   1 
Вили    2008-11-03 16:51:52      
Момче    2008-11-03 14:03:14      
Многооооо интересно. smile smile smile
Страница 1 от 1
 1-6 от 6  |   1