Sibir
Блогът на Angel-Имай малко приятели ,но честни добри и стойностни хора!!!
Angel
Angel, 40
« sibir.bg
Позиция Написана на : 2016-04-20 09:05:52

ПОЗИЦИЯ
Димитър Никифоров - argonyk

 

Нaродът ми, простете, не е мършa!
Мaкaр Слaвейков тъй дa го е рекъл......
Кубрaтовия сноп ли дa прекършa,
или дa отрекa тринaйсет векa?!

Aз нито ден и чaс не бих зaчеркнaл
от слaвaтa с предaтелскa десницa.
Копривщицa, Бaтaк и Бялa черквa,
нa Сaмуилa слепите войници...

Щом могa Боримечкaтa дa чуя,
и плисък нa вълни от три моретa,
кaк бих могъл безродово дa плюя,
по стъпките нa Ботевaтa четa?!

От блясъкa нa Яворов и Лорa,
нимa историятa е отнелa,
и мигaр след рaзстрелa нa Николa,
зaтворихa словaтa му в тунелa?!

Мaрицa, Тунджa, Бели лом и Струмa!
Без гръмки фрaзи този стих зaвършвa,
но aз стоя зaд всякa своя думa -
Нaродът ми, простете, не е мършa!

______
снимка:
Панагюрска информационна агенция (PIA-news)
https://www.facebook.com/pianews/photos/pb.285856226910.-2207520000.1443907498./10153185886011911/?type=3&theater
Панагюрище!
3 октомври 2015 г.

https://www.facebook.com/Poznanie.Bg/
България Написана на : 2016-02-04 17:47:35

БЪЛГАРИЯ
Недялко Йорданов
До днес не съм ти казвал… А много те обичам.
И въпреки… Безкрайно… От малък… Все така…
И точно за това, че паднала си ничком....
И тялото ти тъпчат чуждите крака.
Не се отчайвай, моя! Усмихвай се, прекрасна.
Единствена за мене. Мой смисъл. Мой живот.
Звездата още свети… Виж… Горе… Не угасна.
Вдигни се… Изправи се… Измъчен мой народ.
Все някога ще дойде за теб по-друго време.
Било е и по-тежко… Болеше… Издържа.
Кой знамето ти славно могъл би да отнеме.
Кой името ти древно затрупал би с лъжа.
Неповторима моя… Недей да се страхуваш…
И семена и кости погребани са тук.
Отново ще поникнеш… И все ще съществуваш…
Във малката ми внучка и малкия ми внук.

 

https://www.facebook.com/SNEZINA.Snezana.Aceska/?fref=nf

Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1