Sibir
Блогът на Angel-Имай малко приятели ,но честни добри и стойностни хора!!!
blogs left blogs right
Angel
Angel, 40
« sibir.bg
Възкръсна A+ A- Написана на : 2017-04-17 08:14:35

image

ВЪЗКРЪСНА
/Вера Илиева/

Възкръсна и за кой ли път
отново хлопаш по вратите!...
Нямаш ключ и само с обич
искаш Ти да влезеш във душите ни.

Залостили сме ги отвътре здраво,
а бравите ръждясаха от грехове,
забравили любов и вяра,
по-лоши станахме от зверове.

Но Ти възкръсваш пак и пак,
неспирно хлопаш някой да отвори.
Господи, не се ли умори
от чакане душите да разтворим?

Да влезеш в тях като очакван гост,
сърцата ни със обич да огрееш
и семето добро във нас
от плявата да можеш да отсееш.

Докоснати от Твоята любов,
ще зазвъним като камбани,
Христос възкръсна днес
и светлината на Тавор огря ни!

от стихосбирката " Несбъднатост"

https://www.youtube.com/watch?v=drtogifPzOQ

https://www.facebook.com/groups/137742599691262/