Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
Няма uзвuненuе за греха Написана на : 2009-06-10 16:14:07
 Няма uзвuненuе за греха

   Няма uзвuненuе за греха

    "Сърцето ти се нaдигнa пopaдu хубостта ти; ти разврати мъдpocmma си пopaдu блясъkа си."

Езеkиил 28:17

         Грехът на Луцифер е необясним. Той предаде Бога. Неговите оплаквания и недоволство събудиха съчувствие сред ангелските войнства и мнозина зас­танаха на позицията на Сатана [Луцифер]. Поради силата на Сатана да обвинява, Бог не постъпи с него така, както заслужаваше. Изкусителят щеше да хвърли ви­ната за своите действия върху по-нископоставените от него. Той щеше да се пог­рижи нещата да изглеждат така, сякаш ако имаше възможност да действа според собствените си убеждения, до този бунт нямаше да се стигне. Силата на Сатана да осъжда щеше да го доведе до изнамирането на теорията за правосъдието, която е несъвместима с милостта. Той твърди, че изпълнява задълженията си като Божи глас и власт; твърди, че неговите собствени решения са справедливи, чисти и безгрешни. По този начин той проявява своето безмилостно правосъдие, което е фалшификация на правосъдието и е мерзост пред Бога.

        Но как да разбере Вселената, че Луцифер не е надежден и справедлив водач?

       В нейните очи той изглеждаше прав. Тя не може да прозре зад външността му както Бог. Тя не може да познава, както Бог познава. Делото за неговото разкри­ване и доказването пред ангелското войнство, че неговите убеждения не са Божии, че той е създал свой собствен стандарт и сам е изложил себе си на справедливо­то Божие негодувание, щеше да доведе до такова състояние на нещата, което трябваше да се избегне. Точно поради силата на Сатанинската измама много от ангелите се отказаха от верността си към Бога. Бог беше верен и праведен. Сатана грешеше и беше убеден, че греши. Той сега трябваше да избере дали чрез послу­шание да застане на страната на Бога, или чрез лъжа да прокара своите действия. Изглеждаше, че е спечелил предимство чрез извъртанията и фалшификациите, но това беше само за крагко. Бог не може да лъже. Луцифер можеше да говори истината, когато това беше изгодно за целта му, но можеше да криволичи, за да избегне унижението и поражението ...

       Истинският характер на Сатана не можеше да бъде разкрит веднага пред Вселената такъв, какъвто е в действителност. Той трябваше да бъде оставен да действа, докато сам разкрие себе си като обвинител, измамник, лъжец и убиец. Така Сатана се лиши от симпатиите на преданата на Бога Вселена. Измамникът се откри и чрез това, че причини смъртта на Божия Син. (Писмо 16а, 1892)


Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1