Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
Разкрuване Написана на : 2009-06-11 18:35:59
Разкрuване

Разкрuване

на camaнинcкume maкmuкu

"Kak си naднaл от небето, ти, Дeниице, сние на зората!

Kak си отсечен дo земята, ти, kойmo nоваляше нapoдume?"

Исая 14:12

Като отхвърли презрително доводите и молбите на верните ангели, Сатана ги обяви за заблудени ... Той никога повече нямаше да признае върховен­ството на Христос. Беше решен да изисква за себе си почитта, която трябвало да Му бъде отдавана, и да поеме контрола над всички, които станат негови последо­ватели. Обеща на онези, които щяха да влязат в неговите редици, ново и по-­добро управление. Големи множества ангели изразиха намерението си да го при­емат за свой водач ... Верните ангели все пак продължаваха да подтикват него и последователите му да се подчинят на Бога и представяха пред тях неизбежните последици, ако откажат да направят това: Този, Който ги беше създал, можеше да унищожи силата им и напълно да ги накаже за бунтовната им дързост ... Мнозина бяха склонни да послушат този съвет и да се покаят. Но Луцифер беше подготвил друга измама. Силният бунтовник сега заяви, че ангелите, които са му повярвали, вече са стигнали твърде далеч, за да се върнат назад. Каза, че единственият път, който остава за него и последователите му, е да отстояват свободата си и да спечелят със сила правата, които не са им дадени доброволно ...

Що се отнася до Сатана, той беше стигнал твърде далеч, за да се върне. Но не беше така за онези, които бяха заслепени от измамите му ... Те обаче позволиха на гордостта, на любовта към водача им и на желанието за неограничена свобода да надделеят и в края на краищата Божията любов и милост бяха отхвърлени ... Бог можеше да използва само такива средства, които съответстват на истината и справедливостта. Сатана можеше да използва това, което Бог не можеше - лас­кателство и измама ... Бог му позволи да изяви естеството на твърденията си и да покаже действието на предложените от него промени в Божия Закон. Неговото собствено дело трябваше да го осъди. От самото начало Сатана твърдеше, че не 'се бунтува. Цялата Вселена трябваше да види разобличаването на измамника.

Дори когато Сатана беше изхвърлен от Небето, Безкрайната мъдрост не го унищожи. Поради това, че Бог може да приеме само служене от любов, вер­ността на сътворените от Него същества трябваше да почива върху убеждени­ето за Неговата справедливост и доброжелателство. (Патриарси и пророци)

 

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1