Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
Eдна трагuчна промяна Написана на : 2009-06-09 20:07:40
Eдна трагuчна промяна

EДНА ТРАГИЧНА ПРОМЯНА

"Той беше omkpaй време човеkоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина."Йоан 8:44

 

Някога Сатана сьтрудничеше на Бог, Исус Христос и святите ангели. Той заемаше много висок пост в Небето, излъчваше блестяща светлина и слава, които се изливаха върху него от Отец и Сина, но стана предател и изгуби високото си и свято положение като засеняващ херувим. Стана противник на Бога - отстъпник - и беше изгонен от Небето ... Той събра всички сили на злото, за да се обединят около неговото знаме и да създадат едно отчаяно братство на злото, да се съюзят срещу небесния Бог. Той действаше неуморно и целенасо­чено, за да увековечи бунта си и да накара членовете на човешкото семейство да се отвърнат от библейската истина и да застанат под неговите знамена.

Веднага щом Господ чрез Исус Христос създаде нашия свят и постави Адам и Ева в Едемската градина Сатана обяви своята цел да подчини на себе си ба­щата и майката на цялото човечество и да ги присъедини към собствения си бунт. Той беше решен да изличи Божия образ от човешките чада и да очертае своя образ в душата им, вместо този на Бога. Той използва измама, за да осъ­ществи целта си. Наречен е "бащата на лъжата", "обвинител на Бога и на онези, които остават верни на Бога", "убиец още от самото начало". Той използва всички сили, които имаше на разположение, за да спечели Адам и Ева като сьтрудници в отстъпничеството си и успя да внесе бунта в нашия свят ...

Във всяко поколение и във всяка епоха Сатана е търсил човешки посредни­ци, чрез които да прокарва дяволските си намерения и да осъществява своите планове и хитрости. Големият морално разложен извор на злото постоянно тече в човешкото общество. Макар че не може да отстрани Бога от Неговия трон, Сатана Му приписва сатанински качества и претендира, че самият той притежава Божествени качества ... Чрез своята змийска проницателност, чрез своите нечестни интриги той изисква за себе си почитта, която хората трябва да отдават на Бога и здраво е настанил трона си между поклонника и Отец.

 

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1