Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
СЪВЪРШЕНО НОВА ЛИЧНОСТ Написана на : 2010-05-19 13:53:03

СЪВЪРШЕНО НОВА ЛИЧНОСТ

"Ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина,
ето - всичко стана ново" (2Коринт. 5:17).

   Инженери търсели основа за един от стълбовете на новия мост.Точно на мястото, където искали да поставят стълба, дълбоко в калта открили стар шлеп, пълен с тухли и камъни. Той трябвало да бъде махнат, преди да може да бъде построен мостът, който да свързва две части на пристанище Ню Йорк. Но въпреки многото опити, шлепът оставал твърдо залостен в калното леговище на пристанището.

Един ден на един от инженерите хрумнала идея. Поискал на мястото, където шлепът почивал, да бъдат докарани много лодки и наредил да .свържат шлепа с лодките. Веригите били здраво закрепени за шлепа по време на отлив и хората скоро разбрали какво имал предвид инженерът. Когато приливът настъпил, веригите се опънали, започнали да скърцат и постепенно старият шлеп започнал да излиза от гъстата кал. Той се издигнал не с човешка сила или със силата на техниката, но с издигащата сила на прилива на Атлантическия океан.

Преди една личност да намери Христос, животът и е като този стар заседнал в калта шлеп, пълен с тухли и камъни. Човек, който не познава Исус, е дълбоко затънал в тинята на греха. Много е трудно навиците му да бъдат строшени и хватката на порока, която го държи здраво за този живот, да бъде отпусната. Има само един единствен начин да бъдем издигнати от тинята, и той е чрез силата на Божията любов.

Шлепът трябваше да бъде премахнат, за да направи място на една нова постройка. За да станем и ние ново създание, старите ни навици трябва да бъдат премахнати. Когато бъдат очистени от сърцето ни, тогава се появява съвършено ново създание. Не трябва да се опитваме само да закърпим или поправим стария живот, но по-скоро да позволим Бог да съгради един нов живот за нас. Ние му позволяваме да извърши тази работа в нас, като постоянно, всеки
ден избираме да бъдем християни и като си присвояваме, Божиите обещания за сила да живеем победоносен християнски живот.

Бог ни е дал много обещания, че когато се съединим с Исус, ще се променим. Няма граница за тази промяна, защото чрез Неговата благодат и сила можем да станем съвършено нови личности.

 

                                                  

 

"Съвършен в посmъпките си” Написана на : 2009-06-08 21:30:45
"Съвършен в посmъпките си”

"Съвършен в посmъпките си”

   "Ти беше съвършен в постъпkите си от деня, koгamo беше създаден, дokamo в теб бе намерено беззаkоние.  Езеkиuл 28:15

Дотогава всички сътворени същества бяха предани от любов и в цялата Божия вселена цареше съвършена хармония. Небесните войнства с ра­дост изпълняваха намеренията на своя Творец. Те с удоволствие отразяваха сла­вата Му и Му отдаваха хваление. И докато любовта към Бог беше управляващата сила любовта им един към друг беше доверчива и неегоистична. Но това щастли­во състояние се промени. Намери се един, който изкриви разбирането за свобо­дата, дадена от Бога на Неговите творения. Грехът се породи в този!, който след Христос, беше най-удостоявания с почит от Бога и притежаваше най-голяма сила и слава сред обитателите на Небето. Луцифер, "синът на зората , беше първият от херувимите, свят и неопетнен. Той стоеше в присъствието на великия Творец и върху него бяха лъчите на славата, обкръжаващи вечния Бог ...

Малко по малко Луцифер започна да подхранва желанието си за себевъздига­не ... Макар че цялата му слава беше от Бога, този мощен ангел започна да я счита за принадлежаща на самия него. Въпреки че беше почитан повече отколкото небесни­те войнства, беше недоволен от положението си и дръзна да пожелае почитта, дължима единствено на Твореца. Вместо да се стреми да издигне Божието върхо­венство в обичта и предаността на всички сътворени същества, той започна да се опитва да си присвои тяхното служене и вярност. И тъй като ламтеше за славата, с която вечният Отец беше облякъл Своя Син, този принц на ангелите започна да се домогва до властта, която беше изключително право само на Христос ...

Целта му беше да се съпротиви на върховенството на Божия Син и по този начин да хвърли сянка върху мъдростта и любовта на Твореца. На тази цел той щеше да подчини енергията на своя силен ум - след Христос Луцифер беше първи по интелигентност сред Божието войнство. Но Този, Които желаеше всички Негови творения да Му отдадат свободно волята си, не остави никого не пре­дупреден за объркващите извъртания, чрез които щеше да бъде направен опит бунта да се оправдае. Преди началото на големия диспут всички трябваше да имат ясна представа за волята на Този, Чиято мъдрост и доброта бяха извор на цялата им радост. (Патриарси и пророци)


 

 

Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1