Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
"Съвършен в посmъпките си” Написана на : 2009-06-08 21:30:45
"Съвършен в посmъпките си”

"Съвършен в посmъпките си”

   "Ти беше съвършен в постъпkите си от деня, koгamo беше създаден, дokamo в теб бе намерено беззаkоние.  Езеkиuл 28:15

Дотогава всички сътворени същества бяха предани от любов и в цялата Божия вселена цареше съвършена хармония. Небесните войнства с ра­дост изпълняваха намеренията на своя Творец. Те с удоволствие отразяваха сла­вата Му и Му отдаваха хваление. И докато любовта към Бог беше управляващата сила любовта им един към друг беше доверчива и неегоистична. Но това щастли­во състояние се промени. Намери се един, който изкриви разбирането за свобо­дата, дадена от Бога на Неговите творения. Грехът се породи в този!, който след Христос, беше най-удостоявания с почит от Бога и притежаваше най-голяма сила и слава сред обитателите на Небето. Луцифер, "синът на зората , беше първият от херувимите, свят и неопетнен. Той стоеше в присъствието на великия Творец и върху него бяха лъчите на славата, обкръжаващи вечния Бог ...

Малко по малко Луцифер започна да подхранва желанието си за себевъздига­не ... Макар че цялата му слава беше от Бога, този мощен ангел започна да я счита за принадлежаща на самия него. Въпреки че беше почитан повече отколкото небесни­те войнства, беше недоволен от положението си и дръзна да пожелае почитта, дължима единствено на Твореца. Вместо да се стреми да издигне Божието върхо­венство в обичта и предаността на всички сътворени същества, той започна да се опитва да си присвои тяхното служене и вярност. И тъй като ламтеше за славата, с която вечният Отец беше облякъл Своя Син, този принц на ангелите започна да се домогва до властта, която беше изключително право само на Христос ...

Целта му беше да се съпротиви на върховенството на Божия Син и по този начин да хвърли сянка върху мъдростта и любовта на Твореца. На тази цел той щеше да подчини енергията на своя силен ум - след Христос Луцифер беше първи по интелигентност сред Божието войнство. Но Този, Които желаеше всички Негови творения да Му отдадат свободно волята си, не остави никого не пре­дупреден за объркващите извъртания, чрез които щеше да бъде направен опит бунта да се оправдае. Преди началото на големия диспут всички трябваше да имат ясна представа за волята на Този, Чиято мъдрост и доброта бяха извор на цялата им радост. (Патриарси и пророци)


 

 

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1