Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
Новото творение Написана на : 2009-06-07 15:44:11

Новото творение

Бог видя всичkо, koemo сътвори; и ето, беше mвърдe добро.

И стана вечер, и стана утро - дeн шести."

Битие 1:31

Колко красива беше земята, излязла изпод ръката на Твореца! Бог показа на Вселената един свят, в който дори Неговото всевиждащо око не можеше да открие нито едно петно или недостатък, нито един дефект. Всяка част от Неговото творение заемаше определеното му място и служеше на целта, за която беше съз­дадена. Точно като частите на огромна машина всяка част се съчетаваше с другите и всичко съществуваше в съвършена хармония ... Нямаше никакви болести ... и в растителното царство нямаше и следа от разложение. Бог погледна делото на Своите ръце, изработено от Христос, и провъзгласи, че беше "твърде добро". Той видя един съвършен свят, в който нямаше и следа от грях или несъвършенство.

Но настъпи промяна - Сатана изкуши Адам и той се поддаде. Този, който беше проявил нелоялност в Небето и беше изхвърлен оттам, представи лъжли­во Твореца пред съществата, които Той беше направил, и те послушаха думите му и повярваха в лъжите му. Така грехът навлезе в света, а чрез греха и смъртта.

Когато Христос видя, че няма човек, който да може да бъде посредник за човечеството, Самият Той започна жестока борба със Сатана. Божият Първороден беше Единственият, Който можеше да освободи онези, които бяха подчинени на Сатана чрез греха на Адам.

Божият Син даде на Сатана всички възможности да опита хитростите си върху Него. Врагът беше изкушавал небесните ангели и след това първия Адам. Адам се провали и Сатана предположи, че ще успее да хване в капана и Христос, след като Той прие човешко естество. Цялото паднало ангелско войнство гле­даше на този случай като на възможност да спечели надмощие над Христос. Когато устните на Христос бяха запечатани от смъртта, Сатана и ангелите му си въобразиха, че са извоювали победата ...

В смъртоносната битка Божият Син можеше да разчита само на Своя небе­сен Баща. Всичко трябваше да бъде постигнато чрез вяра. Самият Той беше откуп - дар за освобождаването на пленниците. Той донесе спасението на хо­рата чрез Собствената Си ръка, но какво Му струваше това!

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1