Sibir
БЛОГЪТ НА НИНА
blogs left blogs right
Нина
Нина, 64
« sibir.bg
ЛЕЧЕНИЕ С КИСЛОРОДНА ВОДА A+ A- Написана на : 2010-06-24 19:03:20

ЛЕЧЕНИЕ С КИСЛОРОДНА ВОДА

 

Иван Павлович Неумивайкин - доктор на ме­дицинските науки, професор, Действителен член на Международните академии по информатизация и енергоинформатизационни науки на Руската акаде­мия по естествени и медицинскотехнически науки, заслужил изобретател на Русия, лауреат на държав­на премия, член на президиума на Общоруската ме­дицинска асоциация на специалистите по традиционна народна медицина и лечители, водещ наро­ден лечител на Русия, удостоен с висши награди в тази област - „Кехлибарена звезда на магистъра", както и много други отличия.

От 1959 г. в продължение на 30 години Неумива­кин се занимава с космическа медицина: разработка на методи и средства за медицинска помощ на кос­монавтите при полети с различна продължителност. На основата на комплексните изследвания, про­ведени с водещи специалисти в различни области, е създадена оздравителна система, която включва из­ползването на кислородната вода.

 

Кислородната вода е разтвор, където моле­кулите на атомарния кислород са отделени една от друга с молекулите на водата, а следователно, за раз­лика от молекулите на чистия кислород, са много мал­ки, и рискът от газова емболия практически се изк­лючва. Кислородната вода е мощен източник на атома­рен кислород в процес, при който клетките на кръвта унищожават вредните бактерии.

В нашия „цивилизован" живот ядем пържена, мазна, пушена и отровена от химически вещества храна, в която няма въобще кислород, затова за преработването й е нужно много голямо количест­во кислород. А тъканите практически живеят в безкислородна среда и са принудени да се борят за всяка „глътка въздух". Затова при някои хора даже взимане­то на две капки кислородна вода извиква понякога раз­лични неразположения, както то­ва се случва с градския човек, оказал се в гората. И имайки предвид, че човешкият организъм за­ради обездвижения си начин на живот, начина на хра­нене и други фактори, практически винаги изпитва не­достиг на кислород, взимането на кислородна вода при всякакви разстройства не би било излишно.

Ако след взимането на кислородната вода се поя­вят каквито и да е дискомфортни състояния, болка, тежест и др., то за 1-2 дни трябва да се прекрати при­емът или да се понижи до 3-5 капки. При използване­то на водата трябва да се взима витамин С (една скилидка чесън на ден ще реши тази задача).

Уникалността на кислородната вода е и в то­ва, че може да се използва заедно с друга терапия, но кислородната вода винаги се взи­ма отделно, на гладен стомах, и ни­кога да не се смесва с другите препарати. В слу­чаите на появяване на каквито и да е реакции, трябва временно да се прекрати или да се намали дозата.

ВЪНШНА УПОТРЕБА

• Използва се във вид на компреси, втривания във всякакви болезнени места (областта на сърцето, съдовете и т. н.), намазване на кожната повърхност при болестта на Паркинсон, при разсеяна скле­роза: 1-2 ч. л. 3%-ен разтвор на кислородна вода на 50 мл вода; при следващо увеличаване на кон­центрацията на разтвора чак до 3%-ния.

За жабурене на устата да се употребява 1 ч. л. 3%-на кислородна вода на 50 мл вода.

При кожни заболявания (екзема, псориазис и др.) може да се използва не само 3%-на кислородна вода (неразредена), но и 15-25-33%-на кислород­на вода, която може да се купи в аптеките. Обривът трябва да се намаз­ва 1-2 пъти на ден до пълното му изчезване.

Ако имате гъбички по краката или на други мес­та, или брадавици по тялото, и други обриви, то трябва да се мажат с 3%-ен разтвор на Н2О2 ня­колко дни, и те ще изчезнат.

При инфекции на рани, гнойни процеси, ожулено и др. подобни, кислородната вода способства за по-бързото зарастване. Както е известно, добро де­зинфекционно средство при недълбоки рани, порязвания и напукано, а също при кожни заболява­ния, е стипцата. Нейното приложение ще бъде по-ефективно в съчетание с кислородна вода: в 10%-ен разтвор на стипца (на 10 мл вода - 10 г стипца) да се добави 1 ч. л. 3%-на кислородна вода. То­зи разтвор е прекрасно средство за лечение на трофически язви, кожни прояви от различен характер, повърхности с рани при лимфоденити.

Използване на кислородната вода във вани. Обръщаме малко внимание на кожата си, а нейната площ е 2м2 и тя работи като бъбреците и белите дробове. Чрез кожата ние също дишаме и през нея се извеждат продук­тите на метаболизма. Ето защо след обилно отделяне на пот, трябва непременно да си вземем лек душ. В противен случай вредните вещества отново ще се окажат в организма.

За една топла вана да се вземат 5-6 шишенца кис­лородна вода (по 40 мл). Времето за ваната е 30-40 минути, след това в тази вода да се добави топла во­да и да се измие тялото. Само помнете, че шампоани, сапуни, особено вносните, съдържат в състава си ос­нови и, измивайки от повърхността на кожата кисе­лия защитен слой, ви правят действително „голички" и така през кожата проникнат различни инфекции. Курсът: 5-7 вани през ден, след половин месец може да се повтори.

Ваните с кислородна вода нормали­зират ходенето по голяма нужда, изгонване на глистите, нормализира се кожното покритие при ек­зема, псориазис, дерматити, трофически язви, нама­ляват болките в гръбначния стълб, съдовете и муску­лите.

Внимание! При взимането на вани с кислородна вода може да се наблюдава повишение на температу­рата, поява на розови петна по кожата, леко стомаш­но разстройство. Нищо страшно няма. Това са приз­наци на замърсяване на вашия организъм и колкото повече е (замърсен), толкова по-изразени са те. Здра­вият човек при такава вана ще почувства само облек­чение.

• Употреба в козметиката. Всички съществуващи козметични средства - кремове, гелове, лосиони - оказват преди всичко външно въздействие, а нарушаването на функциите на клетката зависи от вътрешното състояние на организма, от натрупването на шлаки, зависещо от сте­пента на обезпечаване на клетките с кислород. Сухата кожа, комедоните, бръчките и много други се отстраняват с кислородна вода.

Трябва да се измие лицето с вода, добре да се из­бърше и с навлажнено памуче с 1-1,5 %-на кислород­на вода, а по-късно - с 2%-на, да се масажират ли­цето и шията.След 20-30 минути отново да се изплакне лицето с топла вода.

Същата тази процедура можете да я проведете при целулит, само усилвайки действието на кислородна­та вода с помощта на масажен апарат. Да се масажи­рат коремът, бедрата, ръцете, краката и след това да се навлажни повърхността на кожата с 3%-на кисло­родна вода.

ВЪТРЕШЕН ПРИЕМ

Да се взема по 1 капка на 2-3 супени лъжици вода (30-50 мл) 3 пъти дневно, 30 минути преди ядене или 1,5-2 часа след храна. Ежедневно се добавя по една капка, докато се стигне до 10 капки на десетия ден. Да се направи пауза от 2-3 дни и да се взима вече по 10 капки, като се прави пауза на всеки 2-3 дни.

На децата до 5 години мо­же да се дава по 1-2 капки на 2 супени лъжици вода, от 5-10 години - по 2-5 капки, от 10-14 години - по 5-8 капки наведнъж, също 30 минути преди хранене или 1,5-2 часа след.

УПОТРЕБА ПРЕЗ НОСА И УШИТЕ

• При каквито и да е заболявания или некомфортни състояния (грип, простуда, главоболие), осо­бено при болестта на Паркинсон, разсеяна скле­роза, заболявания на носоглътката (синузит, възпаление на челните кухини), шум в главата и др., трябва да се капе кислородна вода в носа в съот­ношение 10-15 капки на супена лъжица вода и по цяла пипетка да се накапе най-напред в едната, а след това в другата ноздра. След 1-2 дни може да се увеличи дозата - по 2-3 пипетки във всяка ноздра, а след това да се слага до един кубик с помощта на еднограмов шприц. Когато след 20-30 секунди от носа започне да из­тича слуз, трябва да се отиде в банята, да се наклони главата към рамото, с палец да се затисне ноздрата, която е отгоре, а през долната спокойно да се издуха всичко, което излезе от носа. След това да се наклони главата на другата страна и да се повтори същото. 10-15 минути нищо да не се пие и яде.

При кръвотечение от носа, се тампонира с 3%-на кислородна вода с последващо изясняване на причините на кръвотечението.

При различни заболявания на ушите и глухота, в началото трябва да се използва 0,3-0,5 %-ен раз­твор на кислородна вода (1 мл Н2О2 на 1 супена лъжица вода), след няколко дни концентрацията може да се повиши до 1-2% (да се капе или да се сложи памучен тампон).

 

ВЪТРЕВЕНОЗНО ВЪВЕЖДАНЕ

Най-чувствителни към недостиг на кислород са мозъкът, сър­цето и ретината на очите. Вътревенозното въвеждане на кислородната вода не само обезпечава кислород на посочените орга­ни и почиства съдовете, в това число и артерията на гръбначния стълб, но и възстановява много функции на главния мозък и функции на зрителния нерв при атро­фия, което като правило не се лекува и човек ослепява.

Във връзка с това, че практически при всякакви за­болявания организмът живее от гладна дажба кисло­род, първото венозно вливане по 60 капки на минута се извършва с разчет 2 мл 3%-на кислородна вода на 200 мл физиологичен разтвор. (0,03%) - това е своего рода сенсибилизираща доза. Последващите процеду­ри се провеждат по 5,8 и 10 мл 3%-на кислородна во­да на 200 мл физиологичен разтвор (0,15-0,20%).

При повторение на курса също трябва да се започ­не с малки дози и малка концентрация, а при тежки случаи на заболяване - даже да се доведе до 15 мл 3%-на Н2О2 на 200 мл физиологичен разтвор.

Количеството инжекции, правени ежедневно, зависи от характера на заболяването. В ред случаи след 3-5 про­цедури настъпва значително подобрение, но като прави­ло са нужни до 10-12 процедури, а понякога - 15-20.

Тъй като организмът още не преминава на режим на собствено получаване на Н2О2, затова е нужно прест­рояването на целия живот - промяна на храненето, на двигателната активност, очистване на организма от шла­ките и т. н., - то по-нататък е необходимо да се влива Н2О2 през 1-2 дни за една седмица, след това през 3 дни - 1 път в седмицата, до получаването на изразен ефект.

Взима се 20-грамова спринцов­ка, в нея се всмукват 0,3-0,4 мл 3%-на Н2О2 на 20 мл физиологичен разтвор, което по състав е 0,06%-ен разтвор. Готовият разтвор се вкарва във вената бав­но, в началото - 5, а после - 10,15 и 20 мл в течение на не по-малко от 2-3 минути. Това е своего рода при­викване на организма към големите дози атомарен кислород. След това - 1 мл 3%-на кислородна во­да, което представлява 0,15%. По-нататък тази до­за може да се увеличи до 1,2-1,5 на 20 мл физиоло­гичен разтвор. По такъв начин провеждането на процедурата значително се опростява, особено при оказ­ването на спешна помощ където и да е.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

При венозно вливане кислородната вода не тряб­ва да се смесва или влива заедно с други лекарст­вени средства, тъй като при това става окисляването им и лечебният ефект се неутрализира.

При бързо вливане на кислородната вода е въз­можно образуването на голяма количество кис­лородни мехурчета, и макар те да не представля­ват особена опасност, в местата на вливане или по пътя на съда могат да възникнат усещания за болка. Трябва да се намали количеството вливана кислородна вода от 50-60 капки в минута на 30 капки или да се прекрати вливането. При първо­то вливане със спринцовка трябва да се работи бавно или да се прекрати вливането.

Кислородната вода не трябва да се влива в кръвоносен съд при наличие на възпалителен процес в него.

Понякога се наблюдава зачервяване и болка в мяс­тото на вливането на кислородна вода, които се отстраняват с хладен компрес.

При лечение с кислородна вода се изключва пи­енето на алкохол и пушенето.

Внимание! При вливането на кис­лородна вода е възможна непредсказуема реакция - повишение на температурата до 40˚ С, което е свърза­но с бързото унищожаване от атомарния кислород на всякаква патогенна микрофлора и извиканата от това интоксикация. Ето защо тази процедура трябва да се провежда от лекар, запознат с действието на кисло­родната вода в организма. Като правило, след 1-3 ин­жекции тази реакция не се наблюдава, а след такова временно влошаване на състоянието настъпва оздра­вяване. След провеждането на венозното вливане на кислородна вода е нужно 1-2 часа да се почива, да не се правят резки движения, да се пие чай с мед.

Също така трябва да се има предвид, че при веноз­ното вливане на кислородна вода със спринцовка, след няколко процедури вената може да се удебели заради реакцията към водата. Затова след първите ня­колко вливания със спринцовка трябва да се премине към система за преливане на кръв (60 капки в мину­та), което дава по-изразен лечебен ефект.

РЕКТАЛЕН НАЧИН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ (клизма)

От аптеката се купува еднократна система за пре­ливане на кръв, иглата от накрайника се изхвърля. От другия край на системата оставяме иглата, с помощта на която към системата съединяваме флакон с физио­логичен разтвор. На 200 мл физиологи­чен разтвор в началото се добавят 5 мл 3%-на кисло­родна вода, в последствие (при отсъствие на дискомфортни усещания) може количеството кислородна во­да да се увеличи до 10 мл, т. е. въвеждащият разтвор да варира от 0,07 до 0,15%.

Задължителни условия: Преди началото на проце­дурите червата трябва задължително да се изчистят! Достатъчно прост начин е: преди сън се изпиват на­веднъж по 80 мл хубав коняк и рициново масло, като за вкус може да се добави и 80-100 мл кисело мляко. Впрочем този начин на очистване на червата ще способства изхвърлянето на глисти. На децата до 5 години - до 20 мл коняк и рициново мас­ло, до 10 години - по 40 мл, до 15 години - по 60 мл, с добавяне на кисело мляко по 100 мл. Провеждайки такава очистителна процедура 5 поредни дни, може да се пристъпи към клизмите с кислородна вода. При това преди всяка клизма с кислородна вода трябва да се направи обикновена клизма: 2 л преварена вода със стайна температура, с добавен сок от половин лимон и 1 супена лъжица ябълков оцет, на децата съответно два пъти по-малко.

Преди въвеждане на разтвора, да се легне удобно на страни, накрайни­кът да се смаже  с вазелин и да се вкара по-дълбоко в дебелото чер­во. По-нататък с помощта на пластмасовия плъзгач регулираме подаването на течност със скорост 60 капки на минута. Преди въ­веждането разтворът леко се подгрява до 36-37 С. На децата се въвежда по-малко количество: до 8 го­дини - 100 мл, до 15 - 200 мл. Клизмите се правят през ден, 9-12 процедури общо. След 2-3 месеца да се повтори. При язвен колит процедурата се прави в по-малък обем: при възрастните -100-150 мл, при деца­та - 50-75 мл.

Внимание! След 3-4 процедури е възможно незна­чително повишаване на температурата, слабост и да­же гадене. Това е свързано с гибелта на много пара­зити, за сметка на което се увеличава общата инток­сикация на организма. В това няма нищо страшно: пий­те повече леко подсолена вода, ябълков сок, различ­ни сорбенти.

Този метод в ред случаи се оказва по-ефективен, нап­ример при лечение на разните форми дисбактериоза, кандидози, вирусни инфекции, уреаплазма, заболява­ния на женската и мъжката полови системи, атероск­лероза, простатит, аденом, аднексит, заболявания на белите дробове, кисти, миоми, полипи, различни за­болявания на бъбреците, на задстомашната жлеза, за­болявания на нервната система, в това число склероза и болестта на Паркинсон, началото на които на първо място е свързано с лоша работа на стомашно-чревния тракт, особено с възникването на запек, което се явява първично за възникването на тези болести.

Кислородната вода е вещество, органично на организма, тъй като тя се изработва от самия него и нищо лошо от допъл­нителното й въвеждане не може да се очаква, само трябва да се следват внимателно дозировките. Не забравяйте, че самата кислородна вода е добро дезинфектиращо средство. 1 чаена лъжичка 3%-на кислородна вода на 1 л вода я прави абсолютно сте­рилна.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КИСЛОРОДНАТА ВОДА

Кислородната вода трябва да се пази в херметич­но затворени съдове на тъмно място, тъй като вли­зайки във връзка с въздуха, тя бързо се разлага. Трябва да се взима нужното количество Н2О2 по следния на­чин: да се вземе 1 или 2-грамова спринцовка, да се отвинти външната капачка на шишенцето с кисло­родна вода и без да се отваря вътрешната, да се про­никне в нея с иглата и да се всмуче кислородна вода толкова, колкото ви трябва. Така по-дълго ще запази­те концентрацията й.

 

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Кис­лородната вода представлява необходимият регулиращ механизъм при нарушение на обменните процеси в ор­ганизма, независимо от природата им - нару­шение в сърдечно-съдовата, дихателната, нервната, ендокринната и другите системи. За начална форма на заболяването понякога са достатъчни 3-5 проце­дури вътревенозно вливане на Н2О2, за да се по­лучи лечебният ефект, а за хроничните - от 10 до 20 процедури с постепенно увеличаване на времето между процедурите: през ден (в продължение на 2-3 сед­мици), 1 път седмично ( 2-3 пъти).

Тъй като кислородната вода унищожава всяка па­тогенна микрофлора, то я използват при всякакви ви­русни инфекции, гъбични заболявания, гнойни инфек­ции, дисбактериоза на червата и при такова жесто­ко заболяване, като кандидоза.

Особено активна е кислородната вода при всякак­ви разстройства на сърдечно-съдовата система: за­болявания на съдовете на главния мозък, на перифер­ните съдове (церебрастения, разсеяна склероза, бо­лестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер), при всякакви патологични прояви, наблюдаващи се в об­ластта на сърцето (стенокардия, исхемия, инфаркт, в това число и в острия му период), при варикозно разщирение на вените, тромбофлебити, при исхемичен или хеморагичен инсулт, облитериращ ендартерит и др. Достатъчно добър ефект дава при инсулинонезависим диабет и показва положи­телна динамика при инсулинозависим диабет.

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН ПРИЕМ

Абсолютно противопоказани за вътревенозно вливане на кислородна вода са: афибриногенемия, капиляротоксикоза, тромбоцитопенична пурпура, хемофилия, хемолитична ане­мия, ДВС-синдром. В останалите случаи, противо­показания за вътревенозно вливане на кислородна вода в препоръчваните до­зи при съблюдаване на методиката, няма. Вътревенозният вариант на използване на кислородната вода е желателен само под лекарско наблюдение!

 

 

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1 
БЛАГОРОДКА    2010-06-25 13:03:28      

Pictures - Photos
Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1