Sibir
Блогът на evtinistaiy
evtinistaiy
evtinistaiy, 33
« sibir.bg
Хотелиерство Написана на : 2017-05-19 16:49:54

Важни елементи, свързани с пряко или непряко заетия персонал с продажбите, са външният вид, кой­то трябва да е спретнат и чист, и излъчването, което трябва да внуши на госта сериозност, познаване на проблемите на консуматорите, готовност за помощ.

 Акo не сте от София можe да отседнете в някой oт хотелите в центъра. На вaше разположение има, както евтина нощувка в София, така и луксозни хотели в центърa на града. Един от вaриaнтите е семеен хотел Далис,който сe намира на бул. България - мнoгo удобна локация. Това е eдин от евтините хотели в Сoфия за отсядане.

Друг важен елемент е контакта с госта - при раз­говор с госта той трябва да се гледа в очите, това поражда доверие и уважение. Важни са и жестовете и поведението, които трябва да са спокойни, прия­телски, а гласът да е с равномерна интонация, да не се крещи.

Рецепцията е звеното, в което се реализират едни от най-важните технологични процеси на хотелиер­ското обслужване, които са посрещането, регистри­рането и настаняването на гостите.

 

 

Хотелите Написана на : 2017-05-19 16:47:38

Продажбата на легловата база на заведенията за пребиваване се извършва по различен начин, в зави­симост преди всичко от вида им. Малките самостоя­телни градски хотели и др. заведения, работещи цело­годишно, продават сами леглата си, намясто или по предварителни резервации, направени в самото заве­дение. Големите градски хотели ползват и услугите на други фирми. По-различна технология и форми на продажба се практикуват от туристическите комплек­си, предлагащи сезонни условия за почивка. Леглова­та база на летните курортни комплекси се договаря на туристически борси още през зимния период.

 

Погрешно е да се смята, че продажбата в хотела се осъществява само на рецепцията, зад щанда в ма­газина или в ресторанта. Всеки, който работи в хо­тела, е продавач и трябва да бъде такъв на основни­те продукти на хотела или на идеята за приятно пре­биваване и повторно посещение.

Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1