Sibir
Блогът на evtinistaiy
evtinistaiy
evtinistaiy, 33
« sibir.bg
Хотелите A+ A- Написана на : 2017-05-19 16:47:38

Продажбата на легловата база на заведенията за пребиваване се извършва по различен начин, в зави­симост преди всичко от вида им. Малките самостоя­телни градски хотели и др. заведения, работещи цело­годишно, продават сами леглата си, намясто или по предварителни резервации, направени в самото заве­дение. Големите градски хотели ползват и услугите на други фирми. По-различна технология и форми на продажба се практикуват от туристическите комплек­си, предлагащи сезонни условия за почивка. Леглова­та база на летните курортни комплекси се договаря на туристически борси още през зимния период.

 

Погрешно е да се смята, че продажбата в хотела се осъществява само на рецепцията, зад щанда в ма­газина или в ресторанта. Всеки, който работи в хо­тела, е продавач и трябва да бъде такъв на основни­те продукти на хотела или на идеята за приятно пре­биваване и повторно посещение.