Sibir
imagephoto Hello-2-1_zps240aec9c.png
blogs left blogs right
Eмилия
Eмилия, 69
« sibir.bg
СИЛАТА НА ТВОЕТО ПОДСЪЗНАНИЕ-Д-Р ДЖОУЗЕФ МЪРФИ A+ A- Написана на : 2010-11-12 20:33:00
СИЛАТА НА ТВОЕТО ПОДСЪЗНАНИЕ-Д-Р ДЖОУЗЕФ МЪРФИ

      " СЪЗНАТЕЛНИЯТ   РАЗУМ , СЪТВОРИЛ   ВСИЧКИ ОРГАНИ   НА   ТЯЛОТО , ЗАДЕЙСТВА   СЪРЦЕТО   МОЖЕ   ДА   ИЗЛЕКУВА   СОБСТВЕНОТО   СИ   ТВОРЕНИЕ , ИЛИ   ЛЕКАРЯТ   ПРЕВРЪЗВА   РАНАТА   ГОСПОД   Я   ЛЕКУВА ".  ПРАВИЛНАТА   МОЛИТВА    ПРЕДСТАВЛЯВА   ХАРМОНИЧНО    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   НА   СЪЗНАТЕЛНО   И   НЕСЪЗНАТЕЛНО , НАСОЧЕНИ   КЪМ    ДАДЕНА   ЦЕЛ . ИЗПОЛЗВАЙТЕ   ЧУДОТВОРНАТА   СИЛА    ДА   ИЗВЛЕЧЕТЕ   ВДЪХНОВЕНИЕТО   И   МЪДРОСТТА , СКРИТИ   В   САМИТЕ  ВАС . ЗАКОНЪТ   НА    ЖИВОТА    Е   ЗАКОНЪТ   НА   ВЯРАТА , А   ВЯРАТА   МОЖЕ   ДА   СЕ   ОПРЕДЕЛИ    НАКРАТКО   КАТО    ОПРЕДЕЛЕНА   МИСЪЛ   В   СЪЗНАНИЕТО   ВИ .

       ЗАНИМАВАЙТЕ   СЪЗНАНИЕТО   СИ   С   МИСЛИ   ЗА   ХАРМОНИЯ ,  ЗДРАВЕ ,  ПОКОЙ   И   ДОБРОНАМЕРЕНОСТ   И   В   ЖИВОТА   ВИ   ЩЕ   СЕ   СЛУЧАТ   ИСТИНСКИ   ЧУДЕСА .  СЪЗНАНИЕТО   ИМА   ДВОЙСТВЕНА   ПРИРОДА  : СЪЗНАТЕЛНО- БУДНО , ПОВЪРХНОСТНО , ОБЕКТИВНО , ВОЛЕВО , МЪЖКО       И      ПОДСЪЗНАТЕЛНО - СУБЕКТИВНО , СПЯЩО , ДЪЛБОЧИННО , НЕВОЛЕВО , ЖЕНСКО .

        ЗАПОЧНЕТЕ   ДА   СЕЕТЕ   МИСЛИ   ЗА   ПОКОЙ , ЩАСТИЕ ,ПРАВИЛНО  ДЕЙСТВИЕ , ДОБРОНАМЕРЕНОСТ   И   БЛАГОДЕНСТВИЕ .

        ВЕЛИКИЯ   КАРУЗО   СЕ   ОСВОБОЖДАВАЛ   ОТ   УЖАСА   И   СЦЕНИЧНАТА   ТРЕСКА   С   ДУМИТЕ : "  МАХАЙ   СЕ ,  ГОЛЯМОТО   АЗ   ИСКА   ДА   ПЕЕ   ЧРЕЗ    МЕН " И   ПЕЕЛ   ПРЕВЪЗХОДНО   И   ВЕЛИЧЕСТВЕНО ,  ЗАВЛАДЯВАЙКИ   ПУБЛИКАТА .

       - "  НИКОГА   НЕ   ДОВЪРШВАЙТЕ   ОТРИЦАТЕЛНОТО   ТВЪРДЕНИЕ ,   МОМЕНТАЛНО   ГО   ОБЪРНЕТЕ   И   ЩЕ   ВИДИТЕ   КАК   В   ЖИВОТА   ВИ   ЩЕ   СТАНАТ   ЧУДЕСА ".   ПОСТАРАЙТЕ   СЕ   ДА   МИСЛИТЕ   ЗА   ВСИЧКО ,  ЩО   Е    ИСТИНСКО ,  ЩО   Е   УВАЖАЕМО ,  ЩО   Е   ПРАВЕДНО ,  ЩО   Е   ЧИСТО ,   ЩО   Е   ЛЮБЕЗНО ,  ЩО   Е   БЛАГОДАТНО ,  АКО   ИМА   НЕЩО   ДОБРОДЕТЕЛНО ,  И   АКО   ИМА   НЕЩО   ПОХВАЛНО ,  ТОВА   ЗАЧИТАЙТЕ ... ПОСЛАНИЕ   НА    ПАВЕЛ   КЪМ   ФИЛИПИНЯНИТЕ / 4:8/.

           КРАТЪК   СПИСЪК   НА   ЦЕННИ   ИДЕИ :

             1 .  СЪКРОВИЩНИЦАТА   Е   В   САМИТЕ   ВАС .  ОБЪРНЕТЕ   ПОГЛЕД   НАВЪТРЕ ,  ЗА   ДА   ПОЛУЧИТЕ   ОТГОВОР   НА   НАЙ-СЪКРОВЕНИТЕ   СИ    ЖЕЛАНИЯ .

             2 .  НАЙ-ГОЛЯМАТА    ТАЙНА ,  ПРИТЕЖАВАНА   ОТ    ВЕЛИКИТЕ    ХОРА   НА   ВСИЧКИ   ВРЕМЕНА   Е   ТЯХНАТА   СПОСОБНОСТ   ДА   ВЛИЗАТ   В    КОНТАКТ    С   ПОДСЪЗНАНИЕТО   И   ДА   ОСВОБОЖДАВАТ   СИЛИТЕ   ВЪТРЕ   В   НЕГО .  ВИЕ   МОЖЕТЕ .

             3 .  ВАШЕТО   ПОДСЪЗНАНИЕ   КРИЕ   ОТГОВОРА   НА   ВСИЧКИ   ПРОБЛЕМИ .  АКО   ПРЕДИ   ДА   ЗАСПИТЕ   СИ   КАЖЕТЕ :  " ИСКАМ   ДА   СТАНА   В   6  ЧАСА "  ,  ТО /ПОДСЪЗНАНИЕТО / ЩЕ   ВИ   СЪБУДИ   ТОЧНО   НАВРЕМЕ .

              4 .  ВАШЕТО   ПОДСЪЗНАНИЕ   Е   ТВОРЕЦ   НА   ВАШЕТО   ТЯЛО   И   ТО   МОЖЕ   ДА   ВИ   ИЗЛЕКУВА .   ПРИСПИВАЙТЕ  СЕ   ВСЯКА   ВЕЧЕР   С   МИСЪЛТА    ЗА   СЪВЪРШЕНО    ЗДРАВЕ   И    ВАШЕТО   ПОДСЪЗНАНИЕ , КАТО   ВАШ    ПОКОРЕН   СЛУГА ,  ЩЕ   ВИ  СЕ   ПОДЧИНИ .

              5 .  ВСЯКА   МИСЪЛ   Е   ПРИЧИНА , ВСЯКО   СЪСТОЯНИЕ   Е    СЛЕДСТВИЕ .

              6 .  АКО   ИСКАТЕ   ДА   НАПИШЕТЕ   КНИГА ,  ПРЕКРАСНА   ПИЕСА ,  ДА   ИЗНЕСЕТЕ   ХУБАВА   РЕЧ   ПРЕД   ПУБЛИКА ,  ПРЕДАЙТЕ   ТАЗИ   МИСЪЛ   С   ОБИЧ    И   ЧУВСТВО   НА   СВОЕТО    ПОДСЪЗНАНИЕ   И   ТО   ЩЕ   РЕАГИРА    ПО   СЪОТВЕТНИЯ   НАЧИН .

             7 .  ВИЕ    СТЕ   КАТО   КАПИТАН ,  НАПРАВЛЯВАЩ    СВОЯ   КОРАБ-  ТОЙ   ТРЯБВА    ДА   ДАВА    ПРАВИЛНИ   ЗАПОВЕДИ , ВИЕ   СЪЩО   ТРЯБВА    ДА   ДАВАТЕ   ПРАВИЛНИ   ЗАПОВЕДИ / МИСЛИ   И   ОБРАЗИ /  НА   ВАШЕТО    ПОДСЪЗНАНИЕ , КОЕТО   КОНТРОЛИРА    И   УПРАВЛЯВА   ВСИЧКИ   ВАШИ   ПРЕЖИВЯВАНИЯ .

            8 .  НИКОГА   НЕ   СИ   СЛУЖЕТЕ   С   ИЗРАЗИ   КАТО : " НЕ   МОГА   ДА   СИ   ГО   ПОЗВОЛЯ "  ИЛИ   "  НЕ   МОГА   ДА   НАПРАВЯ   ТОВА ".  ВАШЕТО   ПОДСЪЗНАНИЕ   СЕ   ПОДЧИНЯВА   НА   ДУМИТЕ   ВИ   И   СЕ   ГРИЖИ    ЗА   ТОВА   ДА   НЯМАТЕ   ПАРИТЕ   И   ВЪЗМОЖНОСТИ   ДА   НАПРАВИТЕ   ОНОВА ,  КОЕТО   ИСКАТЕ   ДА   НАПРАВИТЕ .  ГОВОРЕТЕ   УТВЪРДИТЕЛНО : "  МОГА   ДА   НАПРАВЯ    ВСИЧКО   ЧРЕЗ   СИЛАТА   НА   МОЕТО   ПОДСЪЗНАНИЕ ".

           9 .  ПРИНЦИПЪТ   НА    ЖИВОТА   Е-   ПРИНЦИПЪТ   НА   ВЯРАТА .  ВЯРАТА    Е   МИСЪЛ   В   ПОДСЪЗНАНИЕТО   ВИ . НЕ  ВЯРВАЙТЕ   В   НЕЩА , КОИТО   МОГАТ   ДА   ВИ    НАВРЕДЯТ   ИЛИ   НАСКЪРБЯТ .  ВЯРВАЙТЕ   ВЪВ   ВЪЗМОЖНОСТИТЕ   НА   ВАШЕТО   ПОДСЪЗНАНИЕ , ДА   ВИ   ИЗЛЕКУВА ,  ВДЪХНОВЯВА ,  ДА   ВИ   НАПРАВИ   СИЛЕН   И   ПРЕУСПЯВАЩ . НЕКА   ВИ   БЪДЕ   СПОРЕД   ВЯРАТА  ВИ .

        10 .  ПРОМЕНЕТЕ   МИСЛИТЕ   СИ   И   ЩЕ   ПРОМЕНИТЕ   СЪДБАТА   СИ .

.

Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1 
iliana    2011-03-03 19:39:52      
love
Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1