Sibir
ОЧЗ
ОЧЗ, 32
« sibir.bg
ЦАРЯТ, МЪДРЕЦЪТ СУФИСТ И ХИРУРГЪТ A+ A- Написана на : 2007-11-04 00:46:14
 В древността царувал могъщ татарски хан. Един ден ханът решил да се поразходи из обширните си владения заедно с пищната си свита от най-изтъкнати местни водачи. Но на пътя ги пресрещмал странстващ мъдрец от сектата на суфистите, който веднага се провикнал в лицето на хана: "Който ми подари сто жълтици, в замяна ще получи от мен мъдър съвет!" Ханът се спрял и запитал странника: "Мъдри човече, какво толкова умно може да се купи за някакви си стотина жълтици?" "Господарю - ниско се поклонил мъдрецът, - заповядай на твоя ковчежник да ми брои стоте жълтици! Тогава аз веднага ще ти отговоря, без да скривам дори частица от истината!" Ханът решил да се вслуша в думите на непознатия, защото очаквал да научи някакво необикновено дълбоко проникновение. Щом била задоволена горещатата му молба, мъдрецът промълвил с дълбокомислено изражение на лицето си: " Велики хане, моят скъпоценен съвет е: никога не започвай нещо, ако не можеш да отгатнеш какъв край ще те очаква!"
 Щом чул тази изтъркана мъдрост, всички придворни от свитата на хана гръмко се разсмели и припомнили на хана, че единствената мъдрост на този странстващ просяк се свеждала само до хрумването му да поиска предварително възнаграждението си - доста щедро за един толкова банален съвет. Обаче ханът гневно смръщил вежди и сърдито процедил през стиснатите си зъби: "Още е много рано за вас да се смеете! Съветът на този странник никак не е глупав! Никой от вас не е способен да обмисля грижливо какви ще бъдат последиците от моите заповеди, преди да се заеме с изпълнението им. За разлика от вас аз ценя много високо този разъмен съвет."
 Така ханът решил да запомни мъдрия съвет и да го прилага, когато се разпорежда със съдбите на подчинените си. Дори заповядал да го изпишат с позлатени букви на стената в двореца му и да го гравират върху сребърния му поднос. Не след дълго в двореца се надигнал таен заговор срещу хана. съзаклятниците дълго умували как да убият хана, без да рискуват главите си. Накрая решили да използват придворния лекар - обещали му да го провъзгласят за велик везир, ако прободе хана с ланцет, намазан с отрова. Когато настъпил денят за поредното кръвопускане - обичайна процедура за поддържане на хана в добро здарве, - лекараят взел сребърния поднос, видял надписа върху него: " Никога не започвай нещо, ако не можеш да отгатнеш какъв край ще те очаква!", замислил се и дори се вцепенил от ужас, защото едва сега осъзнал какво може да се случи, ако изпълни коварния замисъл на подлите заговорници. Едва сега нещастникът се досетил, че щом на трона се възцари предводителят на заговорниците, първата му грижа ще бъде да отсече главата на злочестия лекар, който знаел прекалено много за заговора.
 Ханът, забелязал, че лекарят се е разтреперил, го запитал защо е толкова пребледнял и разтревожен. Тогава изплашеният лекар му признал цялата истина. Признанието дошло точно на време, в последния момент, преди да е станало прекалено късно. Така заговорът бил разкрит и осуетен. Ханът заповядал да доведат при него онези придворни, които го съпровождали в свитата по време на срещата с незнайния мъдрец насред пътя, за да ги попита: " Спомняте ли си онзи мъдрец, когото срещнахме на пътя? Същия, който даде срещу сто жълтици един мъдър съвет? Тогава вие му се присмяхте и го нарекохте стар глупак. Сега пак ли ще му се присмеете заради неговия съвет, който се оказа най-мъдрата мисъл, която съм научил през целия си живот?"


                              "КЕРВАНЪТ НА БЛЯНОВЕТЕ"
Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1 
Косьо    2007-12-08 12:45:58      
мдааам, който съвет взима от суфито, сам пада в него smile inlove shade
Маргарита    2007-11-04 01:43:26      
Много поучителна история!
Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1