Sibir
THE ROAD TO HELL IS FULL OF GOOD INTENTIONS
blogs left blogs right
NEMO
NEMO, 34
« sibir.bg
Пирамида на човешките потребности A+ A- Написана на : 2007-05-19 16:01:32

Напоследък доста често ми се случва да си говоря с различни хора за пирамидата на потребностите, която в общи линии е валидна за живота на всяко човешко същество. Тук излагам какво точно се има предвид под това понятие, известно и като "пирамида на Маслоу".

Пирамидата на потребностите е формулирана от американския психолог Ейбрахам Маслоу и се смята за най-големия му принос в тази област. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната (главно американската) психология. Близо три десетилетия разработва теорията за самоактуализацията. В Уикипедия ще намерите следното обяснение на термина "йерархия на човешките потребности":  " Тя често бива представена като пирамида като най-горе е самоактуализацията (това всъщност е стремежът към реализация на собствените потребности, за да бъде развита собствената личност). След като човек се погрижи за тези си потребности, "слиза" на следващото ниво- естетическите потребности- ред, естетика, хармония. Трето ниво е познавателната потребност или стремежът към нови знания. Следва потребността от уважение (одобрение, признание от другите). Потребността от принадлежност и любов е на пето място- да си сред хора, да принадлежиш към някаква общност. Предпазване от неуспехи, нуждата от защитеност или потребност от сигурност е следващото нещо. На последно място (най-долу в пирамидата) са физиологичните потребности (глад, жажда, нуждата от секс).

По-нагледно описано Пирамидата на Маслоу изглежда така:

5. Себеутвърждаване
4. ЕГО-равнище
3. Социални потребности
2. Безопасност и сигурност
1. Физиология.

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1 
VELIMIRA    2007-05-20 01:11:31      
Пирамидата се разглежда от долу на горе; когато са задоволени базовите потребности, тогава мислим за самоактуализация и духовност; glasses
Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1