Sibir
Мандоро
blogs left blogs right
Мандоро
Мандоро, 40
« sibir.bg
Безплатно приложение вGoogle play store свързано с Учението

Безплатно приложение свързано с Учението за потребителите на Andriod и Apple устройства може да намерите в Google Play Store и iTunes App store.

А от тук може да се отвори през компютър: http://h.bhealthy.mobi/masterbeinsaduno

''Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) ни дава дълбоко знание за връзката между духовните качества и физическото им изражение. Учителя ни препоръчва конкретен наряд за всеки ден, който ни помага да развием добродетели и живеем в здраве и хармония.

Екстри:

Наряд за всеки ден
Потърси помощ около теб в реално време от останалите потребители
Календар с предстоящи събития свързани с Учението
Повечето от файловете могат да бъдат използвани без и-нет връзка
Език: Български''

Информацията е събирана от популярни и-нет сайтове свързани с Учението и от беседи. Ако имате някакви: за-бележки/предложения/идеи относно това приложение, моля споделете- за да може да се редактира. Благодаря.

"Да възкръсне Любовта, да се разпръснат враговете които ни мразят."

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ima5.fantastic.masterbeinsadouno

 

https://itunes.apple.com/us/app/master-beinsa-duno/id856782887?ls=1&mt=8

Учителя- "Как да се молим" Написана на : 2014-04-06 18:34:07
Учителя- "Как да се молим"

КАК ДА СЕ МОЛИМ

1 . Всякога , когато завършвате молитвата си , накрая казвайте следната заключителна формула : " Господи , всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа . "

2 . Как да се молите ?
Ще се молите прави , с отворени очи , с отворени ръце , гледайки направо , в посока , перпендикулярна на челото , на изток .
Първо ще се молите за необходимото , без което в дадения случай не можете . Ще поставите само едно желание . Ще се молите бавно , с ясно изречени думи и с разположение на духа . Не използувайте дълги молитви . Те не омилостивяват господа .
Не четете постоянно една и съща молитва . / Допуска се изключение само за молитвите , дадени от Учителя за всеки ден . /
Помнете , че да се молиш " означава да се освободиш от всичките отрицателни мисли и чувства и така чист да се явиш пред Бога .

3 . А когато се казва " Не ни въвеждай в изкушение " , иска да се каже да не ни дава изпитание , което не можем да понесем .

4 . Когато казваме в Господнята молитва : " Да бъде волята Твоя , както на небето , така и на земята " - ние имаме пред вид работата на Божествения Дух върху човека , в неговия живот на земята и на небето .
 
5 . Една сестра запита : " В молитвата " Отче наш " пише : " Не
     
веди нас в изкушение " , а на друго място пише : " Бог никого
     
не изкушава . " Как трябва да се разбира това ? "
     
Това място в Отче наш се разбира така : Бог да не ни
     
оставя да влизаме в изкушения , да ни пази да не влизаме в
      
тях . Бог изпитва човека , но не го изкушава . Изкушението
      
е съвсем друго нещо . При изпит учителят изпитва , за да
      
види колко знае ученика , а при изкушението го изкушават ,
      
за да съгреши и искат да го подкупят .
 
6 . Аз ви слушам , как четете молитвите , бързате , по - скоро да свършите . Когато аз се моля , " Добрата молитва " ми отнема 15 минути ; за " 91 псалом " и " Пътят на живота " употребявам 20 м . , а като чета " Отче наш " , минава половин час и , като дойда до " Молитвата на Царството " , става един час . Ако се молите с мене заедно няколко пъти , по този начин , нито един няма да остане тук . Много естествено , ако накарам един човек да работи 10-12 часа на ден , ще му излязат пришки на ръцете . Ако работи 15 минути , нищо няма да му стане . Обаче , с бързане нищо не се постига . Тези 15 минути представят закон , чрез който се разтопяват всички заблуждения , а 20 минути е закон на творчество , на работа ; 30 минути , или половин час , е закон на равновесие . Който не разбира тези закони , ще се обезсърчи ; който ги разбира , ще приложи и 15 - те , и 20 - те , и 30 - те минути и при молитва , и при четене на Библията .
 
7 . " Учителя препоръчва следното : който е по - свободен , да произнесе молитвата " Отче наш " . ​​. Бавно , за около половин час , като прави паузи след всяка част В тия паузи ще му идат нови идеи , ще го учат отвътре " Вие четете " Отче наш Той дава и друго правило " бързо и светът не се оправя . " : като се помолиш , не пристъпвай веднага към работа , но почакай известно време , остани малко в пасивно , очакващо състояние , додето получиш отвътре отзвук на своята молитва , едно благословение , един малък дар . Който не знае това правило , веднага , щом свърши молитвата , взема метлата или почва друга някаква работа . "
 
 
8 . Как се молят хората ? Ако вдигнеш ръцете си нагоре , лявата означава Любовта , дясната - Мъдростта . Така човек може да разреши много въпроси .
 
9 . ПРАВИЛО : След всяка молитва оставайте за известно време в мълчание за да възприемете .
 
10 . Най - добрият начин за молитва е човек да бъде прав .
           
Ще застанеш прав и няма да гледаш нагоре , а направо , в посока перпендикулярна на челото . Молиш ли се , право ще гледаш . Не е безразлично къде и как човек туря ръцете си при молитва .

11 . Като се молят , хората застават в различни положения : на колене , прави , с вдигнати или със спуснати ръце и т.н. Ако държи ръцете си нагоре , с допрени длани , човек крие нещо в себе си , не е открит пред Бога . След това той отваря ръцете си , с което иска да каже , че се отваря , нищо не държи за себе си . Друг пък се моли със спуснати надолу ръце , с което показва смирение . Това са положения , с които човек прикрива истината . Който се моли така , не може да успява . Тази молитва не се приема . Вместо да повдигне човека , тя му причинява пакости . Разумните същества се отдалечават от онези , на които молитвата е изкуствена , понеже тя произвежда дисхармония в духовния свят .
     
Когато вдигнеш ръцете си нагоре , ти представяш човек , готов вече за работа . И като се молиш , пак вдигаш ръцете си нагоре - работиш . Като спущаш ръцете си надолу , ти дохождаш до Сатурна , до противоречията на живота . Самото вдигане на ръце има отношение към крайния предел на Вселената .


12 . Във време на молитва дръжте ръцете си отворени , а не свити . Такава молитва не се приема . Тя създава лош контакт с разумния свят , а това води към лоши последствия . Как трябва да държите ръцете си във време на молитва , до това всеки сам ще се домогне . От последствията на молитвата ще вадите заключения , дали право сте държали ръцете си . Всеки сам ще прави опити и ще се учи .
 
13 . Едно правило : когато човек се моли с известни молитви , всеки пъ
т трябва да прибавя и от себе си нещо.

Формули при страдания и неразположение от Учителя III част

 

 

1.     Има ли някакви противоречия, да си каже: „В името Божие всички тези противоречия и препятствия, сложени на пътя ми да ме спъват, да отидат по местата си!"

 

 

2.     Когато човек се намира в електрично, нервно състояние, да диша дълбоко, да задържи въздуха до 100 секунди и спокойствието ще дойде.

 

 

3.     Магнетичният човек има едно вътрешно разположение. Той има отлична Вяра, отлична Надежда, има Любов. Преизобилен е той като тихата вода. Стои тих и спокоен, като че нищо не прави, но работи

интензивно. У него няма кряскане, той не е като камбана.

Щом изгубиш равновесието си, кажи: „Магнетизъм нямам.“

 

 

4.     Когато си изтощен и отпаднал, кажи: “Господи, грешил съм в миналото и сега много грешки направих, но ти си милостив, помогни ми да изляза от тази мъчнотия.”

 

 

 

5.     Обезсърчен си. Намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си тогава с жълтия цвят на спектъра (отдели от призмата светложълтия) и така направи, че да грейне в ума ти.

 

6.     Когато се намерите пред неразрешим въпрос, кажете си: “Това, което аз не мога да разреша, Бог ще го разреши. Има неща, които само Бог може да разреши.”

 

 

7.     Сега насърчителната мисъл е следната: Макар 70 пъти да паднеш на ден, пак да станеш. Стани, изтърси и пак ходи да изпълниш волята Божия. Не се обезсърчавай, че не стават работите. И 70 пъти да паднеш на ден, пак стани и върви напред. Не казвайте, че не живеете добре. Кажете: Живеем добре. Втори път като паднеш, пак стани и кажи: Живеем добре. Казвайте: Живеем добре, живеем добре, живеем добре.

 

 

8.    Като станеш малко жесток, бутни горе центъра на милосърдието и ще омекнеш веднага. А ако искаш още по-възвишено състояние, бутни най-високото място на главата.

 

 

9.    Ще си турите това като мото: "Всичко, което ще се случи с нас, Господ ще го объ­рне за добро". И след това нека дойдат всички лоши мисли, лоши желания, нека се опълчат всички лоши хора; вие не се бойте! Страх да няма, дръжте го вън от се­бе си!

 

 

 

10. Когато полагате дясната ръка върху гор­ната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства. В тази част на главата се намират много центро­ве, но вие засягате главно милосърдието -Божествената Любов... Така че, когато се разтревожите някога, турете си ръката, или някой друг да тури ръката си върху челото ви, съсредоточете ума си върху това място и като повикате вашата Велика Майка, всичко ще мине.

 

 

11. Правилно движение е, когато свиеш трите пръста на ръката, а палецът и пока­залецът допреш един до друг във вид на колелце. Защо е правилно това движение? То означава змията, която е хванала своя­та жертва; то е колело, движение, в което няма опасност. Щом се отвори колелото, започва съскане и змията казва: "Пази се, защото мога да те ухапя!" Следователно, когато един ученик се разгневи, покажи му ръката си, свита по този начин. А вие как­во правите? Показвате му шамар. Това не е окултно движение.

 

 

12.Господи, Ти всякога Си благ, никога не Си ме оставял и сега ще ме избавиш. Аз вярвам в Тебе и на Тебе оставям слабостта си.

a.     Амин.

(Учителят е казал: "При тази молитва Бог всякога помага.")

 

 

13. Някой от вас е болен от неврастения или е духом неразположен; нека направи една малка разходка до близката градина или гора, да се обърне към изток и да подпре гърба си на някое дебело дърво, било то бряст, дъб или бор, като тури дясната си ръка отпред на гърдите, а лявата отзад на гърба; в едно малко съзерцание да започне да мисли за влиянието на дървото. Няма да се минат 5, 10, 15 минути или най-много един час и неговото настроение ще се измени – той ще почерпи от дървото известна сила, ще стане обмяна между неговия магнетизъм и магнетизма на дървото и ще почувства известно подобрение. Да иде при това дърво един, два или три пъти и то ще го излекува. Това е един природен начин на лекуване. В старо време хората така се лекуваха. Някой старец си вземе тояжката и отива при някое дърво, подпре гърба си на него, а които го гледат, си казват: „Този старец защо ли подпира това дърво?“ Старецът не подпира дървото, а дървото подпира него. Старецът казва на дървото: „Днес хората са големи егоисти – нищо не дават; ти можеш ли ми даде малко от своята енергия, за да се освежа?“


 

 

14. Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена. Когато стоите на камък, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубави места за лекуване са каменистите, защото като стоите върху камъните, намагнетизирвате се. Такива камъни има например в Арбанаси. Те трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изтичат магнитните сили. Камъните са особено лековити през септември. Червените коне също имат много магнетизъм, затова язденето върху тях е добро.

 

 

 

15. Втори метод за лекуване, пак ако сте неразположени, страдате от неврастения – лятно време, когато житото започне да зрее, идете в някое село, поискайте позволение от селяните да обиколите няколко пъти нивите, да минете през житата; като изходите 1-2 километра, съсредоточете мисълта си в живота на житото. След един час ще чувствате голямо облекчение. Ако всеки ден можете да правите такива разходки, още по-добре ще бъде – то ще ви държи топло с месеци.

Формули при страдания и неразположение от Учителя II част

 

1.    Човек се гневи, неразположен е, значи има отлив. Ще трябва непременно да дойде в него прилив. Как? Ще се съсредоточи, ще отправи ума си нагоре към Бога, ще се качи на тази планина, на която е Господ, ще отиде да се разговори с Него, и когато мине отливът, ще си дойде на земята.

 

 

2.    Когато полагате дясната ръка върху гор­ната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства. В тази част на главата се намират много центро­ве, но вие засягате главно милосърдието -Божествената Любов... Така че, когато се разтревожите някога, турете си ръката, или някой друг да тури ръката си върху челото ви, съсредоточете ума си върху това място и като повикате вашата Велика Майка, всичко ще мине.

 

 

 

3.    За да можете да упражнявате волята си, всякога трябва да заменяте едно неприя­тно състояние с друго, приятно. Ще ви дам начин за усилване на волята ви. Например имате едно много неприятно чувство и не можете да се освободите от него. Станете, употребете един час и посетете едно се­мейство, което е в много по-лошо състоя­ние, отколкото сте вие. Не казвайте: "На мен огън ми гори на главата, а ще ходя да посещавам други!" Идете при такова едно семейство, което няма дърва, няма хляб, нищо няма, постойте десет-петнадесет ми­нути и вижте има ли някакво роптание там, или не. Върнете се у вас и сравнете тяхно­то състояние с вашето е. Това е едно красиво дви­жение. Да знаете значението на всяко едно действие - това са новите начини на въз­питание.

 

4.    Когато почувствате, че не знаете добре накъде сте и мислите ви са объркани, запейте “Мисли, право мисли” и ще видите по-добре пътя. Когато си помислите, че никой вече не ви обича, запейте “Бог е любов” и нищо няма да ви липсва, защото Бог никога няма да ви изостави. Когато се почувствате изтощени или болни, запейте “Сила, здраве е богатство” и ще почувствате прилив на сили. Когато се почувствате разстроени, запейте “При всичките условия на живота не губи своя мир”. Ако намирате, че животът ви е мрачен и безрадостен, запейте “Красив е животът на нашата душа”, а когато сте щастливи, благодарете с песента “Благославяй, душо моя, Господа”. Ето ви един метод и цял магичен инструментариум! Възползвайте се!

 

 

5.    Думата “АУМ” (“ОМ”) е свещена, останала от една възвишена култура. Аум, Амен, Амин, Ом е една и съща дума с много мощно въздействие. Целият Всемир си служи с нея. Ако често я произнасяте, дори и несъзнателно, ще опитате нейната сила. Тя съдържа всичко в себе си. Това е ключът, с него ще отключвате всички врати.

 

 

6.    Господи, Ти всякога Си благ, никога не Си ме оставял и сега ще ме избавиш. Аз вярвам в Тебе и на Тебе оставям слабостта си.

a.     Амин.

(Учителят е казал: "При тази молитва Бог всякога помага.")

 

7.    Когато се намериш в трудно положение, тури ръката си на главата, на сърцето, на стомаха и кажи: "Не губи времето си! Не се занимавай с празни работи! Не мисли за изгубеното богатство! Не се страхувай от лошите условия, защото те носят такова знание, каквото не може никой да ти даде."

 

 

8.    Каквото добро или зло да ви се случи, веднага произнесете в себе си тази формула и вижте, какво ще стане в душата ви. "Господи, аз Те благославям хиляди и милиони пъти."

 

 

9.    "Ако Ме любите, ще опазите Моето Слово."

Като произнесете този стих, връвта, с която сте вързани за нещо или някого, ще падне и ще настъпи светлина в ума ви. Имате да плащате една полица, умът ви е толкова стегнат, не знаете какво да правите.  Произнесете този стих.

a.     Недоразумения, караници, всичко, което имате помежду си, късайте с този стих.

 

 

10. "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, аз съм Добро, аз съм Истина."

(Формула при изпитания и за лекуване. Мощно оръжие срещу злото. Нападне ли ви злото, при всички нещастия, противоречия, злини и изкушения, и за да запазите любовта си, изговаряйте тази формула.)

 

 

11. Когато си изтощен и отпаднал, кажи: “Господи, грешил съм в миналото и сега много грешки направих, но ти си милостив, помогни ми да изляза от тази мъчнотия.”

 

 

12.Вземете един грам чисто самородно злато, потопете го в десет грама вода, нека постои два-три дена на слънце, и когато сте неразположени, обидени, нервни, вземайте по десет капки от тази вода. Каквото и да преживявате, вземайте от тази вода. Магия ли е това? - Магията е знание, разбиране на елементите в техния първичен вид, а не в сегашното им състояние, както химиците ги познават. В целия Космос съществува един единствен елемент, от който са произлезли всичките останали, на брой повече от милиард, а не само 90.13. “Ще се подобри положението ми” - служете си с това изречение, когато ви е налегнало отчаянието. С внушение може да си служите за лекуване, за усилване на паметта, за насърчаване, за понасяне на страдания, за самовъзпитание.
14. Когато се намерите пред неразрешим въпрос, кажете си: “Това, което аз не мога да разреша, Бог ще го разреши. Има неща, които само Бог може да разреши.”

 

 

15. Като имате някаква неприятност от физически, духовен или умствен характер, започнете мислено да си представяте скъпоценни камъни. Започнете от най-простите и отивайте към най-хубавия и скъпия от тях. Следете при кой камък неприятността ви ще изчезне. Като прекарате тези камъни през ума си, същевременно ги свързвайте с добродетелите, които всеки от тях изразява. Всеки камък може да въздейства благоприятно върху човека и да смени състоянието му. Ако този опит излезе несполучлив, не се обезсърчавайте, правете го, докато се получи.

 

 

16. Пеенето е един закон. Докато човек пее, работите му се нареждат добре. Като изпее една песен в себе си, работата му върви по-добре. Затова, срещне ли човек някоя мъчна задача, нека започне да пее. Като пее, той има условия да мисли добре, а като мисли добре и работата му ще се нареди добре.
Каквото предприема, преди да го е започнал, човек трябва да изпее една песен. Тогава ще се създаде една хармония,

 

 

17. Когато сте в най-голямото страдание, Бог е над тебе и пред тебе и ти подава ръка, само че, трябва да имаш вира . кажете си тогава: Господи, аз съм немощен, а Ти си силен, прояви се и Бог ще се прояви тогава.

 

 

18. При обезсърчение, песимизъм . режете дърва, копайте, поливайте, сейте и пр. и отрицателната ви енергия ще се пласира, трансформира.

 

 

19. Ако искате да придобиете спокойствие, идете при дърветата. Искаш да промениш настроението, състоянието си, иди на планината, качи се на никой самолет. Има 10-20 методи за добиване на магнетизъм.

 

20. Винаги, когато се обезсърчавате, казвайте: «Господи, Ти Си казал, че където са събрани двама или трима в Твое Име, Там Си и Ти всред тях» и след това изкажете молитвата си. Това ще бъде за вас един вид пропуск, с който ще си служите, когато се обезсърчите. Щом дойде у вас някоя мисъл, която иска да ви разстрои, изговаряйте този пропуск. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

 

21. Вие имате навик да се гневите, кипвате изведнъж – не се стремете да изкорените този ваш навик, а да го преодолеете. Поставете си за задача, щом се разгневите, да се справите с гнева. Гневът си има ключ – завъртете ключа и му кажете: «Почакай, сега имам малко работа!» Ако вие съумеете да спрете вашия гняв, ще можете да пренесете неговата енергия в една по-горна област на вашия мозък. С тази енергия вие ще помислите за светиите, за Бога. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

 

22. „Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и с Духа, който ме ръководи.“

(Учителя я препоръчва да я произнасяме, когато се намираме в голямо затруднение, Той я наричаше, Ценната Формула).

 

 

23. Господи, аз съм немощен, а Ти Си Силен, прояви се! (Важна формула от Учителя, когато изпаднеш в мъчнотия кажи я тогава).

 

 

 

 

24. Някой път може да не сте разположени, да сте отпаднали духом. Отидете край някое яко, хубаво дърво, облегнете гърба си на него (главата да не е допряна), оставете се така няколко минути – състоянието ви ще се подобри. Когато седнете на някой хубав камък, той ще ви придаде твърдост. Обезсърчени сте – вървете срещу течението на някоя хубава бистра рекичка. Природата е разрешила всички противоречия, трябва да взимате поука от нея. Всичко в света проповядва Словото Божие. Трябва да иматетакова отношение към животните, каквото имате към хората.

 

 

 

25. Цярът против лошата мисъл, когато нападне човека, е хич да не се разговаряш с нея, а обръщай ума си към Бога.

 

 

 

26. Винаги, когато се обезсърчавате, казвайте: «Господи, Ти Си казал, че където са събрани двама или трима в Твое Име, Там Си и Ти всред тях» и след това изкажете молитвата си. Това ще бъде за вас един вид пропуск, с който ще си служите, когато се обезсърчите. Щом дойде у вас някоя мисъл, която иска да ви разстрои, изговаряйте този пропуск. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915

 

 

 

27. Учителят го дава като казва: " Времента, в които днес живеем са по-богати с опитности.Вие трябва да бъдете силни, лесно да се справяте с мъчнотиите си. Дойдат ли при вас : гневът, страхът, съмнението, безверието, сиромашията, гладът, болестта, вие трябва да им кажете"БОГ, НА КОГОТО АЗ СЛУЖА, КАЗА ДА МЕ ОСВОБОДИТЕ!

 

 

28.

Учителя за вегетарианството II част Написана на : 2014-02-21 18:43:27
Учителя за вегетарианството II част

 

42. Някой пита, трябва ли да яде месо, или не трябва? Вие как ще отговорите на тоя въпрос? Месоядците ще отговорят по един начин, а вегетарианците – по друг. Как се оправдава месоядецът? Позволява ли конституцията да се яде месо? Старата конституция позволяваше, но новата не позволява. Трябва да знаете естествените закони на живота и природата и по тях да се ръководите.


43. Растителната храна, в сравнение с месната, е по-здравословна. Месната храна образува повече отрови в организма, отколкото растителната.


44. Когато придобие Божествения живот, човек ще употребява естествена, чиста храна. Днес хората страдат физически и душевно, по причина на неправилно хранене. Те не знаят, каква храна да употребяват. Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само по едно ядене на ден и никога не преяждайте. При това, за предпочитане е вегетарианската храна пред месната. От вегетарианската храна за предпочитане са плодовете.


45. Приятно е да срещнете човек, носител на някаква нова идея: приятно е да срещнете човек, който носи идеята да намали страданията на животните, за което е станал вегетарианец; приятно е да срещнете човек, който помага на страдащите и бедните; приятно е да срещнете човек, който изучава болестите и начина, по който се лекуват, с единствената цел, да облекчава болките на хората; приятно е да срещнете свещеник, който се е предал в служене на Бога от любов, за да помага на хората, да ги извежда от кръстопътя, на който са попаднали, приятно е да срещнете човек с велика идея, с велико верую, с велика любов.

46. Ако човек, след като яде месо, е здрав, нека яде. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, се разболява, да яде месо. Нека плаща за бъдеще. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, е здрав, нека яде. От хиляди години не само животните, но и хората ядяха. Едно време, като се биеха и убиваха, и враговете си изядаха. Колкото души убият, изядат ги. Ние сме се избавили от едно голямо зло в света – яденето на човешкото месо. Толкоз диференцирано е, че внася голяма зараза.


47. Аз искам да ви кажа причината, дето не трябва да ядем месо, в какво седи. До известно време, докато сме слизали за животни надолу, като сме яли месо, можем да поправим погрешките – те се ползуват, и ние. Понеже човечеството е подело по обратен път на животните – животните още слизат и има хиляди години да слизат, а ние възлизаме –, следователно месната храна служи като голяма спънка за подигането на човека. Месото е, което създава тия големи страдания, които хората имат. Те образуват едно вълнение в умствения свят, дето се образуват всичките болести. В тях се образува голяма омраза. Омразата е, която ражда най-силните отрови. Хора, които ядат месо, постоянно се заразяват.48. Бъдещата раса трябва да се откаже съвсем от месото. Който не се откаже, ще остане назад. Който иска да влезе в Царството Божие, ще се откаже, защото Царството Божие не е ядене и пиене.

 

49. Бог не е нито между вярващите, нито между безверниците. Той не живее нито между вегетарианците, нито между месоядците. – Къде е Бог? – Между любещите души.


50. Вземете най-културния човек и започнете да го храните с най-грубата храна, вие ще видоизмените живота му. Хранете някой груб човек с най-деликатна храна, в 10 години той ще измени начина на живота си. Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по близки до природата, например вегетарианството, макар че и това не е правилно схващане за диетата, защото Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество, трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати.


51. Не е лесна работа човек да стане вегетарианец. Трябва да има едно преходно положение в храната.


52. Има желания в нас, които спадат към желанията на месоядните животни, а има желания, които спадат към вегетарианците вътре в нас. Едните желания са меки, а другите желания са силни и груби. Едните спадат към желанията на месоядните, към тях са всичките противоречия, които ни измъчват.


53. Някои от вас десет-петнадесет години сте вегетарианци, но вътре сте още месоядци. И отвън донякъде сте се справили с месоядството, а вътре не сте се справили. Отвън сте вегетарианци, а отвътре сте месоядци. Та казвам: Човек трябва да разбира законите. Той трябва да стане вегетарианец в умствено отношение, в сърдечно отношение и в своите постъпки. На три места човек трябва да стане едновременно вегетарианец.


54. Като изучава живота си, човек трябва да знае, какви възможности се крият в него, за да разбере, какво може да изисква от себе си. Някой иска да води чист и свет живот, говори за духовни работи и мисли, че всичко вече е придобил. Щом го поставят на изпит, разбира заблуждението си и се чуди, как така, след като е живял добре, след като се е хранил 20 години с вегетарианска храна, не е постигнал желанията си. Много естествено. Хиляди години той е бил месоядец, живял с дребнавостите и в 20 години иска да се посвети, да стане светия. Това е невъзможно. Преди всичко, той още не се е обърнал към Бога, а мечтае за Божествен живот.


55. Англичаните, които ходиха на да завоюват Монт Еверест, намериха се в големи противоречия. Цяло стадо от тибетски крави те караха със себе си, но като дойдоха до известна височина, не им се ядеше месо. Месото не струва там, трябва да бъдеш вегетарианец. И ония, които се качиха на осем хиляди метра, като се върнаха, не им се ядеше вече месо. Като се качваш на по-високо място, там месната храна е несъвместима, тя е тежка. Ония магнетични влияния не са съвместими с месото. Или другояче казано, трептенията на животните са низши, и като се качиш на високо място, там трептенията са по-бързи. На върховете месото е несъвместимо, понеже трептенията на месото са слаби. Там се изисква храна, която вибрира бързо.


56. И тъй, който иска да придобие безсмъртния живот, той трябва да се свърже с възвишените същества, да живее, да мисли и чувствува като тях. Сегашните хора говорят за безсмъртие, а не могат да се откажат от месната храна, която внася отрова в организма. Не е въпрос да станат хората вегетарианци, но те трябва да мислят, да чувстват и да действат правилно. Правата и чиста мисъл внася елементите на безсмъртието.


57. Тъй щото, не е достатъчно да живееш, но трябва да знаеш, как да живееш, т. е. да мислиш, да чувстваш и да действаш правилно. Аз съм вегетарианец, водя чист живот. – Да, на физическия свят си вегетарианец, не ядеш месо, но в духовния свят си пълен месоядец. Ти си тщеславен, горд човек. Какво по-голямо месоядство от това? Всяка храна, която оставя много излишъци в организма на човека, е неподходяща за него. Истинската, т.е. чистата храна не оставя никакви излишъци и се асимилира напълно от организма. Това се отнася както за физическата храна, така и за духовната – за мислите и чувствата.


58. Някои проповядват вегетарианството. Но да допуснем, че няма никаква вегетарианска храна - няма нито ябълки, нито круши, нищо. Без вегетарианството коя храна ще ядете? Малко риба, както ескимосите. Грешно ли е да се яде риба? Грешно е да ядеш риба при хубавите плодове. Грешно е да ядеш месо при хубавите плодове. Но когато няма някой път плодове, и риба ще ядеш, и месо ще ядеш.


59. Коя е причината за всичките спорове между хората? – Гладът. Не знаят хората, как да задоволят своя глад. Един бил вегетарианец, друг – месоядец и спорят.
И единият, и другият, като огладнеят, огрубяват, озверяват се.


60. Колкото повече се увеличава светлината, толкова повече расте и разбирането. Ако не виждаш някой предмет, вземи си увеличително стъкло. При обикновената светлина много неща остават невидими. Какво се ползвате, ако виждате дребните работи? Някога е добре да виждате дребните работи, а някога не е добре. Например, добре ли е да виждате малките микроби и прашинки, като плуват във водата? Ние минаваме за вегетарианци, но в една капка вода има милиони живи същества, които гълтате. Какво ще кажете тогава? Ще се чудите, как, като вегетарианци, поглъщате толкова микроби. Казваш: Много години вече, как съм станал вегетарианец. — Не намирам голяма разлика между първото положение, когато не си бил вегетарианец, и сегашното, когато минаваш за вегетарианец. Засега вегетарианството е само един проблем.


61. Страданието посещава всички живи същества. И волът, който оре на нивата, страда; кокошката, която колите, също страда. Ще кажете, че сте вегетарианци и не колите животни. Наистина, вегетарианците не колят животни, но ядат зеленчуци, плодове, жито. При сегашните условия на живота, няма човек в света, който да не е причинил, или да не причинява на някого страдания. Това е много естествено. Ядеш плод, ще го разкъсаш със зъбите си. Важно е, обаче, да не унищожиш живота му. Животът на плода е в семката. Изяж плода, благодари му, че си се нахранил с него, и посади семката му в земята. Външната форма на плода представя дреха, в която е облечена една велика идея. Изяж плода, приеми идеята, която той крие в себе си, и благодари, че си имал възможност да се насладиш. Както идеите се обличат в красиви премени, така и човешката душа е облечена в светла, красива дреха. Колкото по-праведен и добър е човек, толкова по-красива е дрехата на неговата душа. Срещнете ли човек, на когото дрехата на душата е скъсана, парцалива, ще знаете, че той сам е опетнил живота си. Сам той е внесъл греха в своята душа. Ако някой се осмели да отиде на небето със своята скъсана дреха, веднага го изпращат на земята.


62. И тъй, иска ли да се запази от лошите качества на храната, която употребява, преди всичко човек трябва да я пречисти. За тази цел трябва да се изучават законите за пречистването. Вегетарианците казват, че тяхната храна е по-чиста от тази на месоядците. Те са вегетарианци, но ядат кравешко и овче масло, пият мляко, ядат яйца, а обичат и риба. За свое оправдание те казват, че и Христос ял риба с учениците си. Учениците на Христа сами ловяха риба, а Христос я печеше на своя огън. Всеки би желал да яде от рибата, която Христос печеше на своя огън. Огънят, на който Христос е пекъл риба, има вътрешен смисъл. Човек трябва да разбере този смисъл и тогава да говори. Ние разглеждаме яденето като вътрешен, а не като външен процес. Вътрешната страна на яденето представя метод за познаване на великия живот.

 

63. Според мене, злото е месоядство, а доброто е плодоядство, а не вегетарианство.
Месото, всякога в астралния свят, седи като емблема на злото. И когато искат да ви покажат, че постъпките ви са лоши, ще ви дадат да ядете месо. Когато сънувате, че ви дават месо, значи вие вървите по един неестествен път.

 

64. Да кажем ти си вегетарианец и всеки, който не яде като тебе ти го считаш за грешник.Ти трябва да отстъпиш, да дадеш свобода.Вегетарианството е един начин на храненето.То един ден ще се измени.Той яде месната храна, понеже между млекопитающите и него има вземане, даване.Един ден като се прекрати кармата и той ще стане вегетарианец.Онези, които са станли вегетарианци, нямат вече вземане, даване с животните.Щом изядеш едно агне, един вол, ти ще идеш да му помагаш.Два пъти си го клал и един ден, когато ти станеш ангел, ще те пратят от небето да помагаш на този вол, понеже той тогава ще бъде човек.

 

65. Някой казва "Аз съм вегетарианец".Не ти още никакъв вегетарианец не си.Под вегетарианска храна аз разбирам такава, която няма абсолютно никакви месни примеси и сокове още в своето първично състояние.Друг е въпросът, когато човек е бил в рая, когато растенията не са били покварени, както в нашите времена.Вегетарианците правят изследвания да видят колко калории топлина съдържа растителната храна и колко месната.Следователно вегетарианската храна трябва да бъде абсолютно чиста.Не само това, но и въздухът, който дишаме днес, не е толкова чист.При такава храна и при такъв въздух и ние не може да бъдем толкова здрави, както се изисква.Месната храна съдържа такива вещества, които подпушват порите.Това подпушване, което хората наричат запек, често създава смъртта.Когато половината от порите на човешкия организъм се подпушат, той вече е кандидат за онзи свят.И ние можем да кажем, че онези животни, които може да послужат за образци на дълъг живот, не са месоядци, а вегетарианци.Каквото и да говорят учените, аз бих могъл да ви представя ред образци на дълъг живот, и то все от такива, които се хранят с растителна храна.Има много растения, които са представители на дълъг живот, при това не са месоядци.

 

66. Питам: Кога хората са се научили да ядат месо? По-рано, в първичния живот, хората не са били месоядци. Щом природата е допуснала месната храна, това показва, че тя си е имала някаква крайна цел, някакъв краен замисъл. Било е време, когато на хората е било позволено да ядат печени кокошки, както сега на нас е позволено да ядем ябълки и круши. Но ние влизаме в една нова фаза, в която не е позволено вече да ядем месо. И бъдещите моралисти ще пишат: „Не е позволено на хората да ядат месо!“
Съвременните учени, които се занимават с този въпрос, намират, че всички млекопитающи, както и рибите в моретата, както и птиците, всички носят в себе си зараза. Аз обяснявам тази зараза по следния начин: когато едно млекопитающо животно се заколи, то изпитва в себе си такъв ужас, такъв страх, вследствие на което в неговия организъм се образува една от най-опасните отрови, която се отразява вредно върху човешкия организъм. Ако се заколи едно прасе или едно агне, то оставя в организма си тази отрова и тя после се предава на хората. Тъй щото, неврастенията в бялата раса се дължи на тази органическа отрова от животните. И ако бялата раса продължава да се храни по този начин, много лошо ще бъде за нея. Всички казват, че от хигиенично гледище бялата раса върви към израждане. Аз не казвам, че върви към израждане, но към един неестествен живот, който може да се измени. Вследствие на този неестествен живот невидимият свят е изпратил житото, царевицата и другите зърнени храни да заместят месото. Сега има повече растения и по-голям брой разнообразни плодни дървета, отколкото сме имали в миналото. Тези растения заместват месната храна, правят я по-разнообразна и по този начин ще убедят хората, че растителната храна е по-износна, по-икономическа и следователно по-достъпна за всички хора, даже и за най-бедните. Когато самите държави се убедят в това и разберат, че то е за благото на техните поданици, те ще вземат предвид това, което учените поддържат. И ние оставяме тези възгледи настрана и се силим за онова, което съществува в природата.

 

67. Учените казват, че сляпото черво не е потребно и трябва да се извади, за да се отърве човек от него, когато го заболи. Как можете да кажете, че то не е на място? Ще дойде време, когато то ще почне да функционира. Лекарите казват: „Има възпаление в сляпото черво, дайте да го отрежем“. По-добре да умра, отколкото да се лиша от него; защото болестта ще се появи на друго място. Не бива никакви удове да се режат, защото колко милиони години е отнело туй сляпо черво на Господа да го направи, и сега един глупав лекар намерил, че не било потребно и „крръц!“ – вън, да освободим човека от него. Много пъти сляпото черво почне да се бунтува и да казва: „Месо не трябва да се яде, животните не бива да се колят“. Боб, леща, фасул и други такива неща няма да причинят болки. Ние – „навън сляпото черво; пак ще ядем месо“. Но сляпото черво има другари в сърцето и ума; ако го отрежете долу, ще умре заедно с него и другарят му вътре в сърцето и горе в ума. Затова казва Христос: „Тия три елемента на живота: условия, сили и закони трябва да ги турите на място.“

 

68. Де е Бог? Аз съм го виждал във вола, който пъшка и тегли ралото, в кокошката, в мухата, на която отрязвате главата, и съм се разговарял с Бога в тях. Какво ще стане с нас, ако не колим агнетата и кокошките? Светът ще се оправи. Вие можете да ядете жито, зеленчуци, плодове. Може да ядете и месо, но ще знаете, че Бог не е с вас. Той не може да ни обича, когато отнемаме живота на по-малките от нас. Страданието на едно животно е страдание на Бога. Само така ще разберете Христа

Под “вегетарианска храна” аз не разбирам непременно чисто растителна или строго плодоядна храна, но вегетарианска храна бих нарекъл храната на съпоставянето, храната на разумния живот. Вегетарианска храна наричам онази, чиито трептения напълно съответстват с трептенията на нашите мускули, т. е. на органическата материя.

 

 

69. Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строг, неумолим закон на природата.

 

 

70. Една сестра попита: „Децата трябва ли да се оставят сами да си избират месна или вегетарианска храна?”

-Не, те още не разбират и родителите трябва да им дават вегетарианска храна. Вегетарианството е бъдещ начин на хранене на цялото човечество. И затова който сега е вегетарианец, той е в авангарда на Новата култура, която иде. Благодарете на Бога за новата рецепта на хранене: череши, круши, ябълки. Оставете старото. Ще дойде време, когато хората ще ядат само плодове, така ще се хранят с кондензирана светлина. Съвременните хора са слепи за много работи, дори мнозина не могат да различат листата на прасковата от тези на черешата. Аз, щом не видя круши или ябълки в дадена местност, отминавам, а когато ги видя да разперват корони, оставам. По плодовете познавам има ли благоприятни условия, или не.

Страница 1 от 7
 1-5 от 33  |   1  2  3  4  5  6  7  >>