Sibir
Photobucket Блогът на Красимир
blogs left blogs right
Krass
Krass, 61
« sibir.bg
2 ДЯВОЛЪТ ЗНАЕ КАК ДА ИЗМАМИ И ДА ИЗВРАТИ УМА НА ЧОВЕКА A+ A- Написана на : 2013-11-03 16:16:42

2 ДЯВОЛЪТ ЗНАЕ КАК ДА ИЗМАМИ И ДА ИЗВРАТИ УМА НА ЧОВЕКАimage

    Има хора, които са толкова много заблудени и заслепени от дявола и неговите демони, че казват:  Исус Христос и Библията не са мерило за истина в живота ни-как да живеем и как да се спасим.
    Питам ги, интересно тогава, кой ви е мерилото за право, как се спасявате,  кой ви опазва от дявола, греха и смъртта, и на кого се молите, и се изповядвате, след като не зачитате Исус Христос и Библията? „За нас мерилото и примера е животът на свещениците и учението на официалната църква.“ Да, но свещениците не са слезли от небето и не са умрели за греховете на света и отделния човек, и те се нуждаят от Спасител и опрощение. Много вярващи ми казват: Защо говориш така и ни нападаш? Аз вярвам в Исус Христос и на Него се моля. Добре, запитайте такъв, къде Исус Христос ни е дал пример да се молим на икони, изображения, на светии? Къде Исус Христос е палил свещи? Къде Исус Христос е палил кандила? Къде Исус Христос е раздавал за мъртви и се е молил за мъртвите, Бог да им опрости греховете? Къде Исус Христос е казал, че щом умре, човекът веднага отивал на небето? Библията казва, че Бог прощава греховете само на живите, но не и на умрелите. Къде Исус Христос е казал, че свещеникът има правото, дадено му е правомощие, човек да изповядва греховете си на него и после свещеникът да му каже: Сега, аз ти опрощавам греховете? Единственото нещо, което свещеникът има право, това е, да учи, да води и да покаже на човека Исус Христос. Единствения Спасител от греха. Да го заведе при подножието на кръста и грешникът да коленичи пред Исус Христос. Да му се помоли и да иска опрощение на греховете си само от Исус Христос. Защото Исус Христос е жив, защото е ходатай и защото е свещеник.“ Тоя защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?... Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (каза на паралитика): Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.“ Марко2:7-10
   Добре, а този свещеник, на него кой ще му опрости греховете и при кого ходи той, за да се изповядва, за да му опростят греховете или той ходи при друг свещеник, за да се изповядва пред него? Не каза ли Исус Христос: Ела те при Мене всички отрудени и обременени, в скришната си стаичка сами, в тайно. Щом не се съгласяваш, съобразяваш и не вървиш след множеството и не се покоряваш на учението на официалната църква, значи ти си сектант, противник, заблуден и враг. Започва великата омраза, злоба, съскане, нападане със заплахи.  И всичко това се получава затова, защото някой не е могъл да докаже вярата си от Библията и да те убеди да вярваш както той иска и както той разбира вярата. Много хора не знаят какво представлява думата сектант.
   Сектант е този, който не приема, не иска, не желае да се съобразява с вярата, разбиранията и ученията на официалната църква. Това е християнин, който иска да вярва както Исус Христос учи и както е записано в Библията. Не, не може ти така да вярваш… Щом така искаш да вярваш и да се правиш на интересен и различен от останалите и не искаш да се съобразяваш с множеството, значи ти не си с нас, ти си сектант, противник, враг, ти не трябва да живееш. Интересно как Исус Христос изпитва човека? Първо, дава на грешника и после го изпитва, докато човекът първо изпитва и после решава дали да даде. Така е и с вярващите, те се различават. Едните са скромни, тихи, смирени, не нахалстват, не са любопитни и за всяко нещо се допитват и обръщат за помощ към Исус Христос. В тях няма омраза, злоба, завист, искри на отмъщение. Докато при тези, които също претендират, че са вярващи и обичат Исус Христос, гледай само, ако не се съгласиш с тях, ела да видиш какво става. И ако ти изобличиш тези, които вярват в Исус Христос и им кажеш, че не са прави и не искаш да вярваш като тях, защото това, което те вярват не се намира в Библията и, че Исус Христос никога и никъде не е казал да вярваме по този начин, както те вярват, първо, физиономията им се променя и след това започва да излиза огън, отрова,омраза, злоба, заплаха, преследване и ако имат власт, веднага ще те убият, за да защитят „правата вяра.“  Ето двете разлики. Те са толкова различни, че от небето може да се види разликата.   

   Какво излиза от всичко това?- ето какво, че тези, които са вярващи и искат да вярват само на Исус Христос и да вярват само на „така пише, казва и учи Библията“ и на нищо друго и могат да докажат вярата си от Библията и да кажат с чиста съвест: Виж,  Исус Христос го е правил и ни го е дал като пример, затова и аз го правя и вървя по неговите стъпки. Сам Той каза: слязох от небето, пострадах за вас и пример ви дадох по моите стъпки да вървите. Исус дойде да изпълни писаното и да ни даде пример, за да го видим в живота Му и след това да иска и ние да го изпълняваме.1Петрово2:21   Не, не може иначе. Щом ще вървиш по Неговите стъпки и „така казва Исус Христос“ и се съобразяваш с написаното в Библията, това означава следното: „Ако Мене мразиха и вас ще намразят, ако Мене ме гониха и вас ще гонят, ако Мен искат да убият и вас ще искат да убият.Йоан15:18-20  Ето по какво се разграничават фалшивите християни от истинските, по омразата, по злобата и желание за мъст и отмъщение; те искат да бъдат Божия десница. Кой е в тях? Кой ги кара да мразят и да убиват християни? Кой ги кара да отмъщават? Кой е този? Естествено дяволът и неговите демони.
   Първите християни никога не са отмъщавали и мразили или са се заканвали, че ще си отмъстят. Напротив, били са кротки, тихи, мили, нежни, благи и въпреки всичко са били преследвани, заплашвани и избивани. От кого?- от силно, искрено любещи вярващи християни, които се кръстят в името на Исус Христос. Така че всички, които искат да вярват „така казва и ни учи Исус Христос,“ ще бъдат мразени, ненавиждани и гонени. От кого?- от силно вярващите, които не могат да докажат вярата си от Библията, а казват: аз така я разбирам и са готови да те убият, за да докажат силната си любов към Исус Христос и да покажат колко са вярващи, готови да избият всички, които не вярват като тях и множеството. Две групи вярващи се определят на този свят, едните, които се съобразяват с написаното в Библията и вървят по стъпките на Исус Христос, и другите, които също имат Библията, но не могат да докажат вярата си от Библията. Разликата между истината и заблудата е колкото люспата на лука.
   Интересно ми е, защо осъждат тези, които могат да докажат това, в което вярват. Питам, защо мразят тези, които не желаят да бъдат с масата, множеството, официалната църква? Какво ги бърка вярата на тези, нали на никого не се натрапват, на никого не налагат вярата си и на никого не пречат? Обаче правят силно впечатление, заинтригуват някого. Кого? Следователно, след като са различни, бият на очи, правят впечатление,  карат хората да се замислят и да правят разлика от вяра до вяра, тогава на кого са неудобни?- естествено на дявола. Защо?–за да не отидат при Исус Христос и да бъдат спасени. Ето я истината, защо пречат.
   Хората ми казват: За нас ти си много чуден, интересен и особен, как може да вярваш само на това? Библията не те ли ограничава и капсулова, не те ли прави особняк, за да не можеш да се развиваш като нормален, съвременен човек?
   Питам ги тези хора, какво е според тях нормален съвременен човек, „да не е капсулован, не заблуден? Ето какво ми отговарят и какво е тяхното виждане и разбиране за нормален, съвременен човек. Нормалният човек за нас е, да не бъде особняк, чудак, единак, да не се отделя от обществото, да бъде заедно с множеството, да се събира с компании, да общува с хора, да ходи на театър, опера, дискотеки, ресторанти, партита, рождени дни и имени дни, да си има повечко познати жени, разбирате за какви жени става въпрос, сещате се, че става въпрос не само за една, не е задръстен, за да гледа само в една точка, да чете най-различни книги, да общува с най-различни хора, да е любознателен, да е контактна личност. Тези хора са за съжаление, те са толкова смешни и жалки, защото съм сигурен, че в тези тежки, неспокойни, несигурни, напрегнати времена, не вярвам да са ходили на кино,  да не говорим за театър или опера. Тези хора мен не ме интересуват, да ги оставим да си живеят живота, както го разбират, виждат и искат. Интересното е, че ти не се интересуваш от техния начин на живот и те не ти пречат, не те дразнят, не ги осъждаш, а ти с твоята вяра и разбиране им пречиш, дразниш и те се опитват да ти налагат своето мнение и разбиране, своята вяра, да те учат и да ти обясняват, че си заблуден и искат да ти помогнат, без да си искал тяхното мнение, помощ и съвет. И откъде искат да те поучават?- от ученията на официалната църква или еди кой си е много учен или много духовен и знае цялата Библия. И ако не се съгласиш и започнеш да им отричаш, че не искаш да слушаш никого, а само Библията, погледнете физиономията му и погледа и сами ще се убедите кой е в този човек. Без да искаш неговото мнение, той е готов да ти помага и да те поучава за твое добро, но не от Библията, а от някого и чрез някого. А кой е този някой- това е друг въпрос. Защо споделям с вас и повтарям толкова пъти тези неща, защото аз съм го преживял и страдал от такива, които даже и червата ми свалиха в малкия таз, защото не се съгласявах с тях и не исках да вярвам както тях.   
   Разликата между мен и тях е там, че аз идвам от светското, тинесто, вмирисано блато, където сега са те и съм бил като тях и като тях съм разсъждавал и живял и съм сигурен, че това, което аз съм го живял, опитал и правил, даже и през ума им не е минавало да го правят, толкова сигурен съм, колкото съм сигурен, че има Бог и този Бог си има име -Исус Христос. След като съм ги изслушвал тези жалки и заблудени хора, съм им казвал.
   Искаш ли да ти кажа, ти как живееш без вяра и без Исус Христос, без надежда и после аз ще ти кажа, аз как живея сега, след като повярвах в Исус Христос. Защото аз съм бил като теб. Но ти не искаш, поне от любопитство, да опиташ да бъдеш като мен, за да направиш разликата, какво е да си вярващ и какво е да си мислиш, че си свободен, нормален, неограничен, не капсулован, не заблуден. Ти си мислиш, че вярващите са ограничени, задръстени, заблудени овчици, които не знаят защо живеят и изпускат най-хубавото от живота, докато са млади, понеже един път се раждаш и един път се живее.
   Разликата между мен и теб е, че живота, който сега живееш, аз съм го живял и то много по разпуснато от теб, защото съм сигурен, че това, което аз съм правил от незнание, простотия, невежество и от гордост, да е на моето и да съм по-интересен пред другите, за да се харесам пред красивите жени; ти не си даже и помислял, че може да има такъв задръстен загубеняк като мен да го прави и после да се хвали, вижте ме колко съм велик. Така че, ако трябва да се разкриваме кой какъв е бил и как е живял и какво е правил, няма смисъл, само ще радваме дявола. Какво може да правиш по цял ден, когато си в това състояние- имаш приятели, жени и всеки ден едно и също. Да оставим мен,  миналото, еднообразието, безсмисления суетен живот, който нищо не може да ти предложи, освен само едно и също- пиене, жени, дискотеки и безсънни нощи.

   Сега става въпрос за теб. Ето как протича един ден от твоя скапан, временен, еднообразен, безсмислен, суетен живот, ако това може да се каже, че е живот, защото ти, без да го осъзнаваш, бавно и сигурно умираш. И питаш: Как така бавно и сигурно аз умирам? Ами, ето как умираш бавно и сигурно- бил си в корема на майка ти, бебе, дете, юноша, младеж, мъж и докато се усетиш си станал един вмирисан старец с окапал перчем, без зъби, сбръчкан, нямаш никакво желание за нищо, къде се бръснал, къде не; кога ял, кога не; кога се къпал, кога не; треперят ти ръцете и краката, сърцето ти прескача, краката ти се надуват като слонски, имаш захарна болест, непрекъснато пиеш хапчета за кръвно, ако не пиеш хапчета за паркинсона няма да може да си свалиш гащите при голяма нужда, а да не говорим за храната, когато лъжицата ти трепери и не можеш да улучиш устата си. А тази прекрасна болест си я получил от твоя нормален, според твоето разбиране, прекрасен хубав живот, където си ходил с твоята напереност. Кой съм аз?- вижте ме. Защото, когато човек е млад, не мисли, че ще остарее и че после за всичко ще плаща. Ти си пил с пълни шепи от скапания живот и си мислил, че това е нормалния живот- да се  събираш с компании, да общуваш с най -различни хора, да ходиш на театър, опера, дискотеки, ресторанти, партита, рождени дни и именни дни, да имаш повечко познати жени, освен твоята. Да не си задръстен, да гледаш само в една точка като мен и да се заблуждаваш и да си губиш времето в някакви глупави измислици от мъдри хора, за някакъв измислен от тях Бог, за да могат да водят простолюдието за носа. Гордееш се, че си чел най- различни книги, общувал си с най- различни хора, любознателен си, бил си по чужбина на почивка, там си прекарвал прекрасно, ял си и пил какви ли не питиета, хвалиш се, че си спал с най -различни красиви жени.И какво от това, да си станал по-умен, по-красив?
   Прекарвал си прекрасни вечери с много смях и музика и сега се виждаш сам, в какво окаяно, треперещо, неприятно положение си от прекрасния живот, който си живял според твоето философско разбиране, без да си мислил, че един ден ще плащаш. Този живот те е състарил, сбръчкал и вмирисал. Дарил те е с един окапал перчем, с две вмирисани ченета, с които не може да ядеш, прекрасен, чуден паркинсон, едно високо кръвно, една хубава склероза, която ти е пръв приятел и никога не те оставя. Този живот, който те е дарил с всички тези прекрасни благословения, сега, всеки ден ти напомня за миналото, за подигравките и хулите към твоите познати и приятели, които са повярвали в Исус Христос и са променили коренно живота си. Сега те си живеят спокойно, усмихнато, трудещи и работейки със своите ръце, въпреки, че ти си ги хулил и подигравал с най различни епитети, а те са те умолявали да се осъзнаеш, защото рано или късно ще трябва да плащаш за греховете си, ще страдаш и плачиш. А ти си продължавал да им се подиграваш и да ги имаш за психически разстроени, неуравновесени, луди, заблудени, а те са продължавали да те умоляват да спреш  да се подиграваш на Исус Христос и на живота. Разликата между тях и теб е тази, че те знаят и могат да отговорят на следните въпроси.

Кой съм? 
От къде съм,? 
Как съм дошъл? 
Защо съм тук? 
По чия воля? 
Кой е този, който го иска толкова много да съм на този свят? 

Защо
 съм се родил?  
Защо трябва да живея? 
Какво правя тук?  
Какво се иска от мен? 
Какво да търся? 
Към какво да се стремя? 
На къде да вървя?

Коя е посоката? 
Къде да я намеря?  
Кой ще ми я покаже? 
Какво да гледам ?

Къде да гледам? 
Каква е целта и смисълът на всичко това
, 
на моето раждане? 
Как да  я постигна и да я разбера? 

Коя 
е и къде е истината? 
Накъде отивам,? 
Докъде ще стигна? 
Кой ще ми отговори? 
Кого да питам? 
Защо живях? 
Защо страдам? 

Защо 
мечтая? 
Защо копнея? 
Защо мразя? 
Защо харесвам, обичам, влюбвам се до полуда и после срещам толкова разочарования? 
Защо има злини, които пречат на човека да живее спокойно? 
Защо копнежите ми не се реализират? 
Защо трябва да умирам? 
Когато умра, къде ще отида? 
Какво ще стане с мен след като умра? 
Има ли живот след смъртта? 
Какво ще стане с мен и с децата ми, близките ми и богатство ми?

Защо трябва да умирам и коя е причината, която ми прекъсва живота и ако има такава, къде да я намеря? И кой е този, който сега пък иска аз да умра? Много ми е интересно, хем иска да живея, а хем иска и да умра. Благодаря на Исус Христос, че ми е отговорил и благодарение на Него не стигам до задънена улица.
   Има ли някой, който да ми обясни и кой е той? Да, има. Това са двете книги, оставени на нас от нашия творец, който ни е създал. Това са Библията и природата.
   Това ли е животът и краят на всичко-раждане, живееш някакъв безсмислен, суетен и еднообразен, скапан живот в страх и непрекъснато притеснение, който те изсмуква бавно и сигурно и те води към старост, смърт и в гроба. Това ли е живота? И ако те попитат, какво разбра от живота, ще започнеш да мънкаш, ще преглътнеш и ще се замислиш преди да отговориш.
   Докато си жив въпросите защо, какво, кога, къде, кой, коя, как няма да спират да напират в теб и ще продължаваш да ги задаваш и да питаш. Аз не искам да умирам, след като съм се родил. Тогава прочети двете книги-Библията и се вгледай в природата.
   Сега стоиш по цял ден, на леглото, пред телевизора, или на пейката и ако дойде някой при тебе, си кажете по някоя празна, безсмислена приказка и подгърбен, треперещ, вмирисан се прибираш. Защо си вмирисан? Защото не се усещаш как се напикаваш, простата ти вече не е в ред и се прибираш в миризливата си стая, защото когато човек остарее, започва да вони и всичко се вмирисва около него на разлагаща, разпадаща се, гноясала плът, на човешка разлагаща се тор, която мирише много по-силно и отвратително от животинската. Защото си всеядно животно, какви ли не животни и храни не са минали през корема ти. Защото, ако вземем овчата тор: тя е лековита. Навремето са се лекували от всякакви болести и най-вече от туберкулоза и хората са спали върху тази тор. Ако вземем кравешката тор: хората са я събирали, изсушавали и зиме са я слагали в печката и цялата стая замирисва на билки.  

image