Sibir
Блог Энергия Мечты
blogs left blogs right
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg
Най - силната фигура е ... Написана на : 2017-02-20 13:26:01

Най - силната фигура в шахмата е пешката.

Автор неизвестен

 

1

 

 

 

За шахмата Написана на : 2017-02-19 21:00:30

В шахмата аз ценя преди всичко логиката.

Т. Петросян

 

1

За шахмата и психологията Написана на : 2017-02-19 20:54:44

30% - 40% от играта на шах е психология, която става излишна при игра с компютър.

 

Ю. Полгар

 

1

За шахматните правила и закони Написана на : 2017-02-19 20:44:32

Най-строгите правила в шахмата се явяват изключенията. 

С. Тартаковер

 

1

За шахматните правила и закони Написана на : 2017-02-19 20:30:10

В игри без правила, правилата трябва да знаеш особено щтателно.

А. Самойленко


Шахматните закони съществуват за да бъдат нарушавани. 

С. Тартаковер


Талантът на играча в шахмата се измерва не със неговото знание на правилата, а със способността да създава изключения от тях.

В. Корчной

 

1

За стратегията и тактиката Написана на : 2017-02-16 08:36:50

Стратегията изисква размишление, тактиката - проницателен поглед. Макс Еве

1

Данте Алигиери Написана на : 2017-01-22 02:05:21

Следвай своя път, а хората нека говорят каквото им е угодно. ДАНТЕ

Ф. М. Достоевски Написана на : 2017-01-20 21:06:39

Ако си поел към целта и започнеш да спираш на пътя, за да хвърляш камъни по всяко куче, което те лае, никога няма да стигнеш до целта. Ф. М. Достоевски

Лесинг Написана на : 2017-01-05 19:20:58

... нашата гордост почива до известна степен на нашето невежество. Лесинг "Мишка"

У. Чърчил Написана на : 2017-01-05 19:18:26

Надменният предпочита да се изгуби, отколкото да пита за пътя. У. Чърчил

Дж. Адисън Написана на : 2017-01-05 19:14:33

Гордостта произлиза от недостатъчно размишление и непознаване на самия себе си. Дж. Адисън

О. Уайлд Написана на : 2017-01-05 19:09:06

Всеки в края на краищата се оказва някой друг. О. Уайлд Идеалният мъж

Ла Рошфуко Написана на : 2017-01-05 19:07:39

Голяма ловкост е да умееш да прикриваш своята ловкост. Ла Рошфуко

Ст. Лец Написана на : 2017-01-05 19:05:15

Канибалите са винаги човеколюбиви, никога вегетарианци. Ст. Лец

Кротки Написана на : 2017-01-05 19:00:29

Когато изкарваш душата на ближния си, не представяй това за борба с идеализма. Е. Кротки

Ж. М. Написана на : 2017-01-05 18:57:16

Да не смееш да изглеждаш такъв, какъвто си, значи да презираш себе си. Умението да се преструваш и криеш е често мълчаливо признание на своите недостатъци. Ж. М.

Шекспир Написана на : 2017-01-05 18:53:51

Интригата е силата на слабите. Шекспир

Монтен Написана на : 2017-01-05 18:51:34

Подлостта е майка на жестокостта. Монтен "Опити"

Софокъл Написана на : 2017-01-05 18:50:08

Даровете на врага са винаги пагубни. Софокъл "АЯКС"

С. Джонсън Написана на : 2017-01-05 18:47:29

Кръглите цифри винаги лъжат. С. Джонсън

*** Написана на : 2017-01-05 17:35:43

На нулата винаги са и нужни цифри пред нея, за да оправдае своето бездейсхвие. 

П. Хайзе Написана на : 2017-01-05 17:30:45

Дилетант - това е любопитен човек, който изпитва удоволствие да прави онова, което не умее. П. Хайзе

В. Г. Белински Написана на : 2017-01-05 17:28:50

Само златната посредственост се ползва от завидна привилегия - никого да не дразни и да няма врагове и противници. В. Г. Белински

Ж. Жубер Написана на : 2017-01-05 17:26:13

Посредственият е възхитителен за посредствените. Ж. Жубер

Е. Кротки Написана на : 2017-01-05 17:24:19

Ако искаш да бъдеш пред класиците, пиши предговори към тях. Е. Кротки

Д. И. Писарев Написана на : 2017-01-05 17:22:36

Бездарността никога няма да се откаже от критическа дейност, защото не се съзнава като бездарност. Д. И. Писарев

В. Г. Белински Написана на : 2017-01-05 17:20:05

Областта на бездарността е също така безкрайна, както и областта на таланта. В. Г. Белински

Ж. Даламбер Написана на : 2017-01-05 17:17:12

Единствено посредствеността няма врагове. Ж. Даламбер

Т. Фулер Написана на : 2017-01-05 16:59:26

Който обича само себе си, обича един лош човек. Т. Фулер Гномология

Н. А. Островски Написана на : 2017-01-05 16:57:17

Егоистът загива най-рано. Н.А.Островски

Х. Сенкевич Написана на : 2017-01-05 16:55:59

Егоизмът е памук в ушите за хорския стон. Хенри Сенкевич

П. Буаст Написана на : 2017-01-05 16:54:05

Сърцето на егоиста се намира в главата му. П. Буаст

Б. Паскал Написана на : 2017-01-05 16:52:44

Всяко "аз"  е враг и би желало да бъде тиранин на всички други. Блез Паскал

В. Юго Написана на : 2017-01-05 16:45:22

Най-върховният съд е съдът на съвестта. В. Юго

А.С. Пушкин Написана на : 2017-01-05 16:44:10

Жалък е онзи, чиято съвест не е чиста. А. С. Пушкин

А. Ламартин Написана на : 2017-01-05 16:31:16

Съвестта е закон на законите. А. Ламартин

Квинтилиан Написана на : 2017-01-05 16:29:48

Съвестта струва колкото хиляди свидетели. Квинтилиан

Толстой Написана на : 2017-01-05 16:28:07

Често хората се гордеят с чистотата на своята съвест само защото имат къса памет. Лев Николаевич Толстой

М. Ебнер Ешенбах Написана на : 2017-01-05 16:26:11

Бъди винаги господар на своята воля и роб на съвестта си. М. Ебнер Ешенбах

Публий Сир Написана на : 2017-01-05 16:24:26

Раните на съвестта никога не заздравяват. Публий Сир

Демокрит Написана на : 2017-01-05 16:23:19

Който постъпва срамно, трябва да се срамува преди всичко от самия себе си. Демокрит

Ст. Лец Написана на : 2017-01-05 16:21:49

Съвестта му е чиста. Не е употребявано. Станислав Лец

Х. Менкен Написана на : 2017-01-05 16:20:37

Съвестта е вътрешен глас, който ни предупреждава, че няко, ни следи. Х. Менкен

В. О. Ключевски Написана на : 2017-01-05 16:18:53

Под свобода на съвестта обикновено се разбира свобода от съвест. В. О. Ключевски

Т. Маколей Написана на : 2017-01-05 15:29:55

Да изискваш от честния човек да действа според съвестта си е излишно, а да искаш да действа против съвестта си значи да го оскърбиш. Т. Маколей

Кант Написана на : 2017-01-05 15:25:39

Законът, който живее вътре в нас се нарича съвест. Кант

Д. Дидро Написана на : 2017-01-05 15:24:18

Където и да отидеш, твоята съвест ще те намери. Дени Дидро

1

Хораций Написана на : 2017-01-05 15:21:50

Можеш да избягаш от обществото, но не можеш да избягаш от себе си. Хораций

Менандър Написана на : 2017-01-05 15:20:31

Бог на всеки човек е съвестта му. Менандър1

Английска поговорка Написана на : 2017-01-05 15:17:43

Позорът е по-дълъг от живота. Английска поговорка

Страница 1 от 3
 1-50 от 115  |   1  2  3  >>