Sibir
Блог Энергия Мечты
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg

...

    Експеримент извършен от съветски психолози в продължение на няколко години. Еспериментът изследва различните темпераменти и ги сравнява. Данни от характеристиките на двама ученици от един и същи 10 клас - Арсений Ш. и Павел Б., завършили училище с отличие и златен медал. И двамата през всички години учили прилежно,участвали с ентусиазъм в обществения живот на училището. От 8 клас двамата членуват в извънкласни мероприятия. И единият, и другият решили да постъпят в Физическия факултет на университета. В продължение на редица години те растели и се развивали заедно. И все пак били много различни.

   Арсений е неуморно деен, активен, у него не може да се забележи състояние на отпуснатост, на прекъсвания в заниманията. Той лесно издържа да се грижи за няколко неща; сложността и изменчивостта на всевъзможните обстоятелства не отслабва неговата енергия. Другояче протича умствената дейност на Павел. Приготвянето на уроците продължава дълго; у него всякакви задачи, и най-простите, изискват подготовка и размисъл. Всяка малка пречка, всяко непредвидено обстоятелство задържат дълго време неговото внимание.

   Показателно е, че Арсений, който за разлика от Павел винаги действа много интензивно, успява да си почине за кратко време. Пътят от училище до вкъщи, непродължителен разговор на странична тема, а главно промяната на заниманията са достатъчни, за да възтановят неговите сили. Значително повече се изтощава нервната система на Павел. Той много се уморява на края на учебния ден в училището и трябва или да поспи, или да има поне един час относителен покой, за да възтанови силите си за умствена работа.          Характерна разлика в особеностите на умствената работа на двамата младежи се проявява в тяхното отношение към усвояването на новия материал и към повтарянето на минатия. Арсений слуша с огромен интерес обяснението на новия. Четенето на учебника му доставя най-голямо задоволство, когато го чете за пръв път. Самата трудност на усвояването на новия материал му доставя удоволствие;новото го държи в състояние на бодрост, на лека възбуда. Обратно, повтарянето на минатия материал не предизвиква у него положително отношение; в часовете на повторение той е склонен да се занимава със странични неща. Право противоположна е картината у Павел: на него особено му харесва повторението. Към новото се отнася с интерес, той е един от задълбочените и любознателни ученици, но усвояването на новото е винаги уморително за него. Не може да следи така внимателно обясненията като Арсений, от време на време трябва да отслаби вниманието си и да се отвлече. Освен това той не е способен веднага, без подготовка да съобразява така решително като Арсений; необходимо му е предварително да свикне с материала. Новите факти, новите думи, новите насоки на мисълта го смущават и спъват неговата активност. Затова при обясняване на нов материал той е в малко тревожно състояние. Другояче се държи той при повторението. Той вече е свикнал с предишния материал и се чувства господар на положението. Владеейки вече в общи линии фактите и идеите, той може да учуди с яснотата и точността на избистрилата се у него мисъл.


   Запознаването с биографиите на тези младежи, материалите от наблюденията дадоха възможност да се направят предполагаеми изводи за техните темпераменти. Ако се съди по всичко, Арсений е близък до силния и неуравновесен тип дейност, у него се забелязват черти на холеричен темперамент. Павел явно клони към слабия тип, у него се забелязват черти на меланхоличен темперамент. Твърде поучително е, че слабостта на типа нервна дейност не е попречила на Павел да бъде отличник, да развие значителни умствени способности, да завърши училище със златен медал.Павел често поразява със „зрелостта“ на разсъжденията си, с обмислеността и зрелостта на отговорите. Затруднеността на неговата умствена работа има като положителна страна особената задълбоченост и внимателност на мисленето. В крайна сметка превъзходството на Арсений над Павел е относително. Разбира се, бързината на реакциите и лекотата в преминаването към ново умствено натоварване е извънредно ценно качество. Но Арсений като че изведнъж проявява максимално своите възможности. А Павел напредва бавно и неуверено към разрешаване на възникващите пред него задачи, дълго се бави на едни и същи въпроси, но е способен постепенно все по-ясно и тънко, все по-пълно и правилно да се ориентира в проблема. Откъм количествената си страна умствената работа на Павел е сравнително малко производителна, той успява да направи значително по-малко от Арсений, но откъм качествената си страна неговите постижения не отстъпват на постиженията на Арсений, а в някои случаи ги превъзхождат. Самата трудност в развитието на мисълта, свързана с особеностите на типа нервна дейност, става в отделни случаи предпоставка за особено задълбочена и внимателна мисловна работа.

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1