Sibir
Блог Энергия Мечты
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg
Ванга за Сирия Написана на : 2016-12-27 17:58:15

В Сирия ще има голяма война, защото всичко много ще се усложни. Ливан ще има проблеми от всички страни. Ливан е обкръжен от пламък. Има много червени плодове и вода, но няма и няма да има нефт.

Казано в беседа с Красимира Стоянова и ливански журналист, 1981

Ванга за Прага Написана на : 2016-12-27 17:36:04

Помнете Прага! Прага! Великите сили кръжат над града и крещят: Война! Война! Прага ще се превърне във градина, в която ще ловят риба.

Казано във транс пред сестра и Люба, 1968

Ванга за социализма Написана на : 2016-12-27 17:17:26

"Социализмът ще се върне в нова форма. Отново ще се образува Съветския съюз, но нов. Ще се създадат кооперативни стопанства и България ще преодолее трудностите. България ще се движи напред само с Русия, която е наша майка. Русия е била и ще бъде велика сила.

... Пишете за Маркс, за Ленин, младежите трябва да ги знаят. Защо се срамувате от тях?"

В беседа с Димитър Филипов,1991

Ванга Написана на : 2016-12-27 16:53:45

Българите са сред духовните лидери на човечеството, защото са съхранили качества, които другите народи не обладават...

Българите са силни и ще оцелеят, в каквито и обстоятелства да ги поставят. Ще се отвори земята и ще стане ясно кои са българите. Не е истина, че българите са скитници. Където са минали държава са оставили и бял град.

В беседа с Ана Караангелова

Страница 1 от 3
 1-5 от 12  |   1  2  3  >>