Sibir
Блог Энергия Мечты
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg
Формула за лице на окръжност Написана на : 2017-01-10 20:50:06

S = 3,14.r.r

Формула за обиколка на окръжност Написана на : 2017-01-10 20:47:13

P = C = 2.3,14.r

Формула за лице на триъгълник Написана на : 2017-01-10 20:41:22

1

Формула за обиколка на триъгълник Написана на : 2017-01-10 20:34:31

P = a + b + c

Формула за лице на квадрат Написана на : 2017-01-10 20:30:21

S = a.a

Формула за обиколка на квадрат Написана на : 2017-01-10 20:28:17

P = 4.a

Формула за лице на правоъгълник Написана на : 2017-01-10 20:25:03

S = a.b

Формула за обиколка на правоъгълник Написана на : 2017-01-10 20:22:59

P = 2 .a + 2.b

Евклидови аксиоми Написана на : 2016-08-16 11:25:40

Аксиома 1: Всяка права има безброй много точки.

Аксиома 2: През две различни точки минава само една права.

Аксиома 3: Аксиома за еднозначно нанасяне на отсечка върху лъч: Ако две равни отсечки се нанесат върху лъч, краищата им съвпадат.

Аксиома 4: Аксиома за еднозначно нанасяне на ъгъл: Ако два равни ъгъла се нанесат в една полуравнина с общо рамо върху контура й вторите им рамене съвпадат.

Аксиома 5: През точка, нележаща на дадена права, минава не повече от една права, успоредна на дадената.

Геометрия на Лобачевски Написана на : 2016-08-11 12:07:20

Две успоредни прави минават през една точка

Н.И.Лобачевски (1792-1856) В основата на построяването на геометрията на Лобачевски легнала идеята за тясната зависимост на геометрическите отношения от природата на материалните тела. Лобачевски предположил, че петият постулат на Евклидовата геометрия е називисим от другите положения на същата геометрия, и построил логически непротиворечива нова система на геометрията, в която петият постулат гласи: през точка, лежаща вън от една права, може да се прекара не една, а поне две успоредни линии. Лобачевски се стремял да докаже постулата за успоредните, като се обръщал към самата реалност. Геометрията на Лобачевски става става убедителен аргумент против априоризма на Кант.

Страница 1 от 1
 1-10 от 10  |   1