Sibir
V I V A M U S
blogs left blogs right
Диана
Диана, 54
« sibir.bg
Силата на руните A+ A- Написана на : 2012-02-13 22:40:17

Руните като магически символи Руните като магически символи Публикувано от: Шаман 
Прегледана днес 2571 пъти
Руните като магически символи Руните като магически символи Публикувано от: Шаман 
Прегледана днес 2571 пъти Руните са писмени символи, използвани от германци и скандинавци от 1 в. пр. н.е. (поне на толкова е датиран първият германски рунически строй - футарк). Някои твърдят, че келтите също ползвали руни.Известните рунически азбуки са: 2 в датски стил, 5 в шведско-норвежски. Англосаксонците също имат нещо подобно. Дори българите си имат руническо писмо, използвано VI-X в. паралелно с кирилицата (произхождащо от орхонско-енисейските руни).

 

Думата "руна" означава в превод "тайна". Но коренът на думата първоначално е означавал "шепот" (от немското raunen).

 

Според митологията, руните са открити от върховния бог Один (при норвежците) или Вотан (при германците), докато висял на едно древно дърво (Игдрасил) без храна и вода в продължение на 9 дни и 9 нощи, самонабучен с копие. По този начин богът принася себе си в жертва на дървото, което се явява в случая символ на цялото мироздание. Висейки така, Один наблюдавал, докато накрая не стигнал до концепцията за руните. Хвърлил на земята 9 пръчици и те образували матрица от вертикални и диагонални линии. Чрез това се появяват 24-те символа на руните. Изходните 9 пръчки са целия Космос, т.е. самото дърво. Получаването на руните и на тяхното знание освободили Один. Один дава руните като дар за хората.

 

Древните скандинавци ползвали руните не толкова в качеството им на азбука, колкото като средство за магия, поради което често ги изрязвали върху оръжията си, в домовете си и т.н.

 

Затова и се приема, че руната има двойнствен смисъл - от една страна това е писмен знак, а от друга, този писмен знак има своето магическо значение. В гадателските системи се различават обърнати руни и руни в нормално положение като от това зависи какво ще се тълкува.

 

Руните са разделени на 3 групи (атт). От фонетическото съответствие на руните от първия атт, азбуката получава името Футарк.

 

1 атт:

 

FEHU/ ФЕХУ (скандинавски: "животно, имущество") - Руна на собственността.fehu.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: отговаря за защита на богатствата, които постоянно се използват и умножават, посредством дейност. Или по аналогичен начин се приема, че действа спрямо усвоения жизнен опит. Но и е носител на двойнственост, в смисъл че придобитото богатство освен източник на хубав живот, може да бъде и източник на раздор в рода. Също така тази руна е символ и на огъня и на започващото движение.

 

 *  *  *

 

URUZ/ УРУЗ (скандинавски: "див бик") - Руна на Мощта.uruz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Нещото, което превръща замисъла в конкретна форма. подпомага укрепването на духа. Традиционно се приема, че това е руна на мощта, в това число на магическата и на сексуалната. Смятало се е, че силата на тази руна е в състояние да лекува.

 

 

*  *  * 

 

THURISAZ/ ТУРИСАЗ (скандинавски: "турс") - Турс - това са човекоподобни великани в германската традицияthurisaz.jpg picture by gaby999.Примерна употреба в магията: за изпитание, за защита, за принуждаване, за осмисляне на живота, за възобновяване. Възприемана и като руна на водата, на пасивността, на стабилността и на постоянството.

 

 

*  *  * 

 

ANSUZ/ АНСУЗ (скандинавски: "ас") - Руна, свързана с боговете Аси(?sir), най-главният из между които е Один.ansuz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: достигане на самопознание и знание, по подобие на Один, който е най-главният сред асите и най-мъдър сред тях. Неговата мъдрост не му е дадена по принцип от самото начало, а той я придобива в резултат на своя стремеж към мъдростта. Самопознанието и Знанието не се дават на равнодушния и на този, който не е в състояние да се бори, за да ги получи.

 

*  *  * 

 

RAIDHO/ РАИДО (готски: "пътешествие") - Руна за пътуване, път.raido.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Начинът на път е важен, а не само крайната цел. Пътят е разглеждан като безкраен, също и като изпитание. В символен план тази руна изобразява движението на живота. Руната се е ползвала, за да предотвратява появата на препятствия в движението по пътя и за избор на верния път.

 

*  *  * 

 

KENAZ/ КЕНАЗ (скандинавски: "факел") - Руна на въплъщението и разкриването.kenaz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Тази руна е въплъщение на първичния огън на Муспелхейм и на искрата, довела до зараждането на живота в леда на Нифелхейм. Вярвало се, че тази руна превръща мъртвото знание в разбиране. Някои я ползват като руна на разкритието. Ползва се за достъп до знание, позволяващо да се види истинската структура на каквото и да е. За разкриване на вътрешния потенциал. За разширение на съзнанието от към приемането на нови идеи и за творческа насоченост.

 

*  *  * 

 

GEBO/ ГЕБО (готски: "дар") - Руна на дара, божествен дар.gebo.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Дарът в случая е времето. Считало се е, че нищо няма такава ценност, както времето. Тази руна често е била употребявана в любовни магии, но също така се е ползвала и като руна, обезпечаваща съюз и партньорство.

WUNJO/ ВУНЬО (готски: "радост") - Руна на радостта.Примерна употреба в магията: Възприемана още като руна на въздуха. Ползвала се е за обозначаване на заслужената радост, като се е вярвало, че радостта - това е източник на сила. Въздейства се на възприятиятията на човека за действителността, а не на самата действителност.

 

2 атт:

 

 

HAGALAZ/ ХАГАЛАЗ (скандинавски: "град") - Руна на разрушението.hagalaz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Руната се свързва символно с природната сила на разрушението (наводнения, земетресения и подобни). В магически аспект се ползвала за придобиване на способност за измъкване от омагьосан кръг, за разрушаване на отношения и планове. За разрушаване по принцип на дадено нещо, което да доведе до изграждането на нещо ново и с повече стабилност.

 

*  *  *

 

NAUDHIZ/ НАУДИЗ (скандинавски: "нужда") - Руна на принуждаването.nauthiz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: За избягване на нещастни случаи, за придобиване на сила в кризисни ситуации. Ползвала се и като средство за осъзнаване на собствената незавършеност и на нуждата от достигането на завършеност.

 

 

*  *  *

 

ISA/ ИСА (скандинавски: "лед") - Руна на леда.isa.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Ледът е възприеман като стихията на Началото, която в последствие става основа на Творението. Ледът се счита за статичен. Древните мистици на Севера твърдят, че Вселената е съставена от Огън (енергия) и Лед (материя). ISA се асоциира с мъдрост, идваща от вековете. Това е една от най-мощните от гл- т. на магията руни. Немислене.

 

*  *  *

 

JERA/ ЙЕРА (скандинавски: "година") - Руна за получаване на резултати.jera.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Обозначаване на цикличност (зима, пролет, лято, есен, раждане, живот, смърт и т.н.). Тази руна учи, че за да му върви на човек, той трябва да си го заслужи. В магически аспект се използва за развиване на търпението.

 

 

*  *  *

 

EIHWAZ/ ЕЙВАЗ (скандинавски: "тис") - Руна на трансформацията.eihwaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Тази руна символизира Игдрасил, т.е. дървото, на което е висял Один, за да разбере устройството на света и от там- руните. Това е руна и на мистериата, на прехода, на смъртта. Ползвала се е в защитни магии и в инициации.

 

 

*  *  *

 

 

PERTHRO/ ПЕРТРО (готски: "това, което е скрито") - Руна на решението. pertho.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Руната е свързана с всякакви магии, ползващи стихията на земята. Акцентът е поставен върху правото на избор с неизвестен краен резултат. За съхранение на тайни.

 

 

 

*  *  *

 

 

ALGIZ/ АЛГИЗ (скандинавски: "лос") - Руна на защитата. algiz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: както показва самото име, руната се е ползвала в защитни магии, най-вече за защита на живота на приносителя на руната. Използвала се е също така и за разрешаване на конфликти.

 

 

 

*  *  *

 

 

 

SOWILO/ СОВИЛО (скандинавски: "Слънце") - Руна на победата, на щастието. sowelu.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: За унищожение на всичко, което не е функционално или не е жизнеспособно. За довеждане до победоносен завършек на някаква битка. За установяване на мяра в даден порядък.

 

 

 

3 атт:

 

 

 

TIWAZ/ ТИВАЗ (скандинавски: "Тюр") - Руна на едноръкия бог на войната Тюр (Tyr). tiwaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Тази руна се е считала за покровителстваща войните, които по този повод си я дълбаели върху своите оръжия, за да придобият усещане, че следват правилния път с нужното достойнство и преодоляват всякакви препятствия.

 

 

*  *  *

 

 

BERKANO/ БЕРКАНО (скандинавски: "бреза") - Руна за растеж и плодородие. berkana.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Често е използвана в защитни заклинания и в любовни магии, а също и в магии за позитивно израстване и при лечение на разни заболявания. Това е руна, символизираща жената във всичките и аспекти.

 

 

*  *  *

 

 

EHWAZ/ ЕВАЗ (готски: "кон" ) - Руна на изменението и на прогреса.ehwaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: това е също руна на пътешествието. Отъждествява се обикновено със Слейпнир - осемглавият кон на Один, с който той пътешествал между световете (Асгард, Ванахейм, Етунхейм, Лесалфахейм, Мидгард, Муспелхейм, Нифлхейм, Сварталфахейм, Хелхейм). Слейпнир можел да ходи не само по земята, а и по въздуха. Руната е покровител на пътешествениците.

 

 

*  *  *

 

 

MANNAZ/ МАННАЗ (скандинавски: "човек") - Руна на съдбата.mannaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Руна на вътрешното магическо посвещение. Познание на света, достигано при скандинавците чрез Один и чрез Хеймдалем. Понякога се разглежда като път към несъзнаваното.

 

 

 

*  *  *

 

LAGUZ/ ЛАГУЗ (скандинавски: "вода") - Руна на водата и магията.laguz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Ползвала се е за магии, включващи в себе си стихията на водата. Но тук следва да се отбележи, че трактовката на водата при скандинавците се отличава от същата в европейските окултни системи. Водата не се възприема като тайнствена дълбина, а по-скоро като поток на самия живот. Символ на удачното стечение на обстоятелствата, сила, която носи и поддържа.

 

*  *  *

 

INGWAZ/ ИНГВАЗ (готски: "Ингви")- Руна на плодородието, в аспект на бога на плодородието Ингви.inguz2.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: В магии за плодородие в репродуктивния му аспект. Използвало се е в култа към Ингви за разкриване на тайните на живота и смъртта.

 

 

 

 *  *  *

 

DAGAZ/ ДАГАЗ (готски: "ден") - Руна на светлината.dagaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: За решаване на проблеми, за благополучие, сила, защитни магии.

 

 

 

 

 *  *  *

 

OTHALA/ ОТАЛА (готски: "разделение") - Руна на разделението.othila.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: защитна магия в аспект защита на собственост, на приятели, на рода.

Руните са писмени символи, използвани от германци и скандинавци от 1 в. пр. н.е. (поне на толкова е датиран първият германски рунически строй - футарк). Някои твърдят, че келтите също ползвали руни.Известните рунически азбуки са: 2 в датски стил, 5 в шведско-норвежски. Англосаксонците също имат нещо подобно. Дори българите си имат руническо писмо, използвано VI-X в. паралелно с кирилицата (произхождащо от орхонско-енисейските руни).   Думата "руна" означава в превод "тайна". Но коренът на думата първоначално е означавал "шепот" (от немското raunen).   Според митологията, руните са открити от върховния бог Один (при норвежците) или Вотан (при германците), докато висял на едно древно дърво (Игдрасил) без храна и вода в продължение на 9 дни и 9 нощи, самонабучен с копие. По този начин богът принася себе си в жертва на дървото, което се явява в случая символ на цялото мироздание. Висейки така, Один наблюдавал, докато накрая не стигнал до концепцията за руните. Хвърлил на земята 9 пръчици и те образували матрица от вертикални и диагонални линии. Чрез това се появяват 24-те символа на руните. Изходните 9 пръчки са целия Космос, т.е. самото дърво. Получаването на руните и на тяхното знание освободили Один. Один дава руните като дар за хората.   Древните скандинавци ползвали руните не толкова в качеството им на азбука, колкото като средство за магия, поради което често ги изрязвали върху оръжията си, в домовете си и т.н.   Затова и се приема, че руната има двойнствен смисъл - от една страна това е писмен знак, а от друга, този писмен знак има своето магическо значение. В гадателските системи се различават обърнати руни и руни в нормално положение като от това зависи какво ще се тълкува.   Руните са разделени на 3 групи (атт). От фонетическото съответствие на руните от първия атт, азбуката получава името Футарк.   1 атт:   FEHU/ ФЕХУ (скандинавски: "животно, имущество") - Руна на собственността.fehu.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: отговаря за защита на богатствата, които постоянно се използват и умножават, посредством дейност. Или по аналогичен начин се приема, че действа спрямо усвоения жизнен опит. Но и е носител на двойнственост, в смисъл че придобитото богатство освен източник на хубав живот, може да бъде и източник на раздор в рода. Също така тази руна е символ и на огъня и на започващото движение.    *  *  *   URUZ/ УРУЗ (скандинавски: "див бик") - Руна на Мощта.uruz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Нещото, което превръща замисъла в конкретна форма. подпомага укрепването на духа. Традиционно се приема, че това е руна на мощта, в това число на магическата и на сексуалната. Смятало се е, че силата на тази руна е в състояние да лекува.     *  *  *    THURISAZ/ ТУРИСАЗ (скандинавски: "турс") - Турс - това са човекоподобни великани в германската традицияthurisaz.jpg picture by gaby999.Примерна употреба в магията: за изпитание, за защита, за принуждаване, за осмисляне на живота, за възобновяване. Възприемана и като руна на водата, на пасивността, на стабилността и на постоянството.     *  *  *    ANSUZ/ АНСУЗ (скандинавски: "ас") - Руна, свързана с боговете Аси(?sir), най-главният из между които е Один.ansuz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: достигане на самопознание и знание, по подобие на Один, който е най-главният сред асите и най-мъдър сред тях. Неговата мъдрост не му е дадена по принцип от самото начало, а той я придобива в резултат на своя стремеж към мъдростта. Самопознанието и Знанието не се дават на равнодушния и на този, който не е в състояние да се бори, за да ги получи.   *  *  *    RAIDHO/ РАИДО (готски: "пътешествие") - Руна за пътуване, път.raido.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Начинът на път е важен, а не само крайната цел. Пътят е разглеждан като безкраен, също и като изпитание. В символен план тази руна изобразява движението на живота. Руната се е ползвала, за да предотвратява появата на препятствия в движението по пътя и за избор на верния път.   *  *  *    KENAZ/ КЕНАЗ (скандинавски: "факел") - Руна на въплъщението и разкриването.kenaz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Тази руна е въплъщение на първичния огън на Муспелхейм и на искрата, довела до зараждането на живота в леда на Нифелхейм. Вярвало се, че тази руна превръща мъртвото знание в разбиране. Някои я ползват като руна на разкритието. Ползва се за достъп до знание, позволяващо да се види истинската структура на каквото и да е. За разкриване на вътрешния потенциал. За разширение на съзнанието от към приемането на нови идеи и за творческа насоченост.   *  *  *    GEBO/ ГЕБО (готски: "дар") - Руна на дара, божествен дар.gebo.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Дарът в случая е времето. Считало се е, че нищо няма такава ценност, както времето. Тази руна често е била употребявана в любовни магии, но също така се е ползвала и като руна, обезпечаваща съюз и партньорство. WUNJO/ ВУНЬО (готски: "радост") - Руна на радостта.Примерна употреба в магията: Възприемана още като руна на въздуха. Ползвала се е за обозначаване на заслужената радост, като се е вярвало, че радостта - това е източник на сила. Въздейства се на възприятиятията на човека за действителността, а не на самата действителност.   2 атт:     HAGALAZ/ ХАГАЛАЗ (скандинавски: "град") - Руна на разрушението.hagalaz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Руната се свързва символно с природната сила на разрушението (наводнения, земетресения и подобни). В магически аспект се ползвала за придобиване на способност за измъкване от омагьосан кръг, за разрушаване на отношения и планове. За разрушаване по принцип на дадено нещо, което да доведе до изграждането на нещо ново и с повече стабилност.   *  *  *   NAUDHIZ/ НАУДИЗ (скандинавски: "нужда") - Руна на принуждаването.nauthiz.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: За избягване на нещастни случаи, за придобиване на сила в кризисни ситуации. Ползвала се и като средство за осъзнаване на собствената незавършеност и на нуждата от достигането на завършеност.     *  *  *   ISA/ ИСА (скандинавски: "лед") - Руна на леда.isa.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Ледът е възприеман като стихията на Началото, която в последствие става основа на Творението. Ледът се счита за статичен. Древните мистици на Севера твърдят, че Вселената е съставена от Огън (енергия) и Лед (материя). ISA се асоциира с мъдрост, идваща от вековете. Това е една от най-мощните от гл- т. на магията руни. Немислене.   *  *  *   JERA/ ЙЕРА (скандинавски: "година") - Руна за получаване на резултати.jera.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: Обозначаване на цикличност (зима, пролет, лято, есен, раждане, живот, смърт и т.н.). Тази руна учи, че за да му върви на човек, той трябва да си го заслужи. В магически аспект се използва за развиване на търпението.     *  *  *   EIHWAZ/ ЕЙВАЗ (скандинавски: "тис") - Руна на трансформацията.eihwaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Тази руна символизира Игдрасил, т.е. дървото, на което е висял Один, за да разбере устройството на света и от там- руните. Това е руна и на мистериата, на прехода, на смъртта. Ползвала се е в защитни магии и в инициации.     *  *  *     PERTHRO/ ПЕРТРО (готски: "това, което е скрито") - Руна на решението. pertho.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Руната е свързана с всякакви магии, ползващи стихията на земята. Акцентът е поставен върху правото на избор с неизвестен краен резултат. За съхранение на тайни.       *  *  *     ALGIZ/ АЛГИЗ (скандинавски: "лос") - Руна на защитата. algiz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: както показва самото име, руната се е ползвала в защитни магии, най-вече за защита на живота на приносителя на руната. Използвала се е също така и за разрешаване на конфликти.       *  *  *       SOWILO/ СОВИЛО (скандинавски: "Слънце") - Руна на победата, на щастието. sowelu.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: За унищожение на всичко, което не е функционално или не е жизнеспособно. За довеждане до победоносен завършек на някаква битка. За установяване на мяра в даден порядък.       3 атт:       TIWAZ/ ТИВАЗ (скандинавски: "Тюр") - Руна на едноръкия бог на войната Тюр (Tyr). tiwaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Тази руна се е считала за покровителстваща войните, които по този повод си я дълбаели върху своите оръжия, за да придобият усещане, че следват правилния път с нужното достойнство и преодоляват всякакви препятствия.     *  *  *     BERKANO/ БЕРКАНО (скандинавски: "бреза") - Руна за растеж и плодородие. berkana.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Често е използвана в защитни заклинания и в любовни магии, а също и в магии за позитивно израстване и при лечение на разни заболявания. Това е руна, символизираща жената във всичките и аспекти.     *  *  *     EHWAZ/ ЕВАЗ (готски: "кон" ) - Руна на изменението и на прогреса.ehwaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: това е също руна на пътешествието. Отъждествява се обикновено със Слейпнир - осемглавият кон на Один, с който той пътешествал между световете (Асгард, Ванахейм, Етунхейм, Лесалфахейм, Мидгард, Муспелхейм, Нифлхейм, Сварталфахейм, Хелхейм). Слейпнир можел да ходи не само по земята, а и по въздуха. Руната е покровител на пътешествениците.     *  *  *     MANNAZ/ МАННАЗ (скандинавски: "човек") - Руна на съдбата.mannaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Руна на вътрешното магическо посвещение. Познание на света, достигано при скандинавците чрез Один и чрез Хеймдалем. Понякога се разглежда като път към несъзнаваното.       *  *  *   LAGUZ/ ЛАГУЗ (скандинавски: "вода") - Руна на водата и магията.laguz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: Ползвала се е за магии, включващи в себе си стихията на водата. Но тук следва да се отбележи, че трактовката на водата при скандинавците се отличава от същата в европейските окултни системи. Водата не се възприема като тайнствена дълбина, а по-скоро като поток на самия живот. Символ на удачното стечение на обстоятелствата, сила, която носи и поддържа.   *  *  *   INGWAZ/ ИНГВАЗ (готски: "Ингви")- Руна на плодородието, в аспект на бога на плодородието Ингви.inguz2.jpg picture by gaby999 Примерна употреба в магията: В магии за плодородие в репродуктивния му аспект. Използвало се е в култа към Ингви за разкриване на тайните на живота и смъртта.        *  *  *   DAGAZ/ ДАГАЗ (готски: "ден") - Руна на светлината.dagaz.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: За решаване на проблеми, за благополучие, сила, защитни магии.          *  *  *   OTHALA/ ОТАЛА (готски: "разделение") - Руна на разделението.othila.jpg picture by gaby999Примерна употреба в магията: защитна магия в аспект защита на собственост, на приятели, на рода.