Sibir
image
Dari
Dari, 62
« sibir.bg
Тъгата с дрехи на Ярост Написана на : 2017-03-09 12:08:55

 

В едно омагьосано царство, до което хората не стигат, а може и да минават постоянно през него, без да знаят. В едно вълшебно царство, в което неосезаемите неща стават конкретни имало едно езеро.В прозрачните и чистите му води плували риби във всички цветове на дъгата и се отразявали всички нюанси на зеленото.

image

 

До тази вълшебна и прозрачна лагуна стигнали Тъгата и Яростта, за да се изкъпят заедно. Двете съблекли роклите си и влезли голи във водата. Яростта, която бързала (Яростта винаги бърза.), се изкъпала на бърза ръка. И тя не знаела защо бърза толкова, но бързо излязла от водата. Но Яростта недовижда и трудно различава ясно действителността. И така, гола и припряна, излязла от водата и облякла първата рокля, която намерила. Не забелязала, че роклята не била нейната, а на Тъгата. Облечена като Тъгата, Яростта си тръгнала.

 

image

Много спокойна и невъзмутима, както винаги склонна да остане на мястото, на което се намира, Тъгата приключила с къпането си и без въобще да бърза - или по-точно, без да съзнава, че времето минава, излязла от езерото бавно и лениво. На брега установила, че дрехите й ги няма. Тъгата не обича собствената си голота. Тя облякла единствената дреха, която намерила край езерото и която принадлежала на Яростта.

 

image

Ние хората често срещаме Яростта - сляпа, жестока, страховита и ядосана. Но ако си дадем време да се вгледаме по-внимателно, разбираме, че Яростта, която виждаме, е само маска и под дрехата й всъщност се крие Тъгата.

 

 

image

Грозната поляна Написана на : 2016-11-27 13:54:08

 
image

Над село Маджаре, сгушено в прегръдките на Рила, се изправя обрасла с борове височина. Това е Чуката. На върха на Чуката има поляна. Местните жители я наричат Грозната поляна.

— Виждаш ли бора и елата? — започна един ден дядо Дончо, когато със стадото се намирахме на тази поляна. —В тяхната сянка не бива да сядаш, защото там е гробът на Теменужка и Михал.

И след като полегна на тревата, с поглед обърнат към дъното на долината, където през боровите клони на десния бряг на Искър аленееха керемидите на селото, продължи:

Турското робство тежало над земята ни. Обичали се Теменужка и Михал, но обичта им не можала да цъфне и да даде плод.

Бащата на девойката както всички чорбаджии бил доносник на турците.

— Времето на момите е като сезона на цветята в твоята градина — казал на Теменужка един ден той. — Мине и те увяхнат. . . Докато не е минало твоето време, аз реших да те омъжа, дъще моя.

— За кого? — страхливо запитала девойката.

— За онзи, който без почивка на ръце до върха на Чуката те изнесе — отговорил й той. — Реших това, защото зная, че всяка жена има нужда от здрав и силен мъж. Има нужда от закрила, за да не увехне без време. Пък турци, хаймани и клюки не обикалят домовете на ония, на които мъжете са силни. . .

За първи път баща й говорел такива хубави думи. Но не били негови те. Въглищарите напускали хижниците и оставили мадана на Махмуд бей без кюмюр. „Някои бабаити ги бунтуват" — мислел беят. И за да заловят тези юнаци, той подучил чорбаджията да говори така.

— Теменужка е най-хубавата и за нея най-бабаитите ще дойдат—завършил той. — А който от гяурите има сили да се бори за жена, непременно се бори и против великия султан. . .

Минали дни. Като гърмеж на кремъклийка се разчуло из селото, че Теменужка ще стане жена на онзи, който на ръце без: почивка я изнесе до върха на Чуката. Чул това Михал и сърцето му радостно забило. . . Може би ще успее. . .

На уречения ден, облечен в най-хубавата си премяна, той казал на чорбаджията:

— И аз дойдох за Теменужка да се боря.

— Добре, но ако спреш да починеш, ще отидеш в тюрмата — отговорил му чорбаджията високо, за да чуят всички. — Човек, не трябва да се захваща с неща, за които няма сили. . .

Един след друг кандидатите започнали да отстъпавт.

— Защо пък в тюрмата? — питали се те.

Не обърнал внимание на заплахата му момъкът. Пристъпил до девойката и я понесъл към Чуката.

Есенното слънце надничало зад нея и топлело лицето на Михал. Било му леко, радостно. Преминал моста, заизкачвал извиващата пътека.

Като я изнесе на върха, тя ще бъде негова. . . И баща й няма повече да пречи на любовта им, и старата му майка няма да го пита вече защо е умислен и тъжен. А върхът —ей го! И той бързал. Отминал Черната скала, достигнал най-стръмното под гората. Но от цвете, от пеперуда в ръцете му
Теменужка започнала да става човек с плът и тежест.

 

Related image

— Михале, мой мили, мили мой Михале — зашепнала тя, — от оная вечер, когато при изворчето ми даде хурката, аз само за тебе си мисля. Защо не напи менците ми тогава?. . . Не бяха ли чисти? А на хурката вретеното ми само се върти. . . Нямам къдели вече за нея. . . Още малко и ще бъдем на върха, още малко само, мой мили Михале. . .

Но пътеката до върха все още извивала нагоре. Чуката не била тъй близко, както изглеждала.

— Ох, вода, капчица вода ако има — простенал тихичко Михал.

— Капчица вода? Ето я на устните ми. Пий —целунала го Теменужка.

Измъчен от жажда, плувнал в пот, бързал Михал. Още пет стъпки, още две. . . Ръцете му се откъсвали. Неудържимо натежавала Теменужка в тях. Най-сетне. . . ето го върха. . . Но когато направил последната стъпка, пред очите му притъмняло. Сетните сили го напуснали и като прострелян паднал на поляната.

— Какво стана, мой мили?- прегърнала го девойката.

— Вода — простенал той.

— Вода!

И с цялата си сила, Теменужка затичала към Искър.

Image result for Грозната поляна  снимки

— Боже мой, помогни ми. . . За минути само слязла долу, напълнила устата си, натопила и кърпичката си и литнала към върха. Но когато стигнала поляната, и на нея й притъмняло, слънцето изгаснало, силите я напуснали и като покосена паднала до Михал. Дошли селяните и ги намерили прегърнати мъртви.

Image result for жълтее ли иглики снимки

Било пролет. Като запалени свещички жълтеели хиляди иглики. Погребали ги на поляната. А по-късно на гроба им израснали борът и елата, под сянката на които ти казвам да не сядаш. За любещите се сърца няма раздяла. . . През нощите те се прегръщат, шепнат си нещо и на утрото отново се пускат. Та заради това тази местност е наречена Грозната поляна."Рилски легенди" - Марин Манчев

Митовете на стихията ВЪЗДУХ


Анимашки Зодиаки

Близнаците  – олицетворяват легендата за братската любов. Някога живели двама братя - Кастор и Полукс. Полукс бил син на Зевс, главното божество в Пантеона на боговете на древна Гърция, а Кастор – син на царя, на човек. Те били готови да умрат един за друг. В боя Кастор бил ранен и умирал в ръцете на брат си. Полукс бил безсмъртен, но се обърнал към Зевс, своя баща, да му позволи да умре заедно с брат си, мотивирайки своето желание, че в самота безсмъртието става тежко бреме.


Анимашки Зодиаки


Виждайки такава преданност и самоотверженост, Зевс заповядал братята да не се разделят. Заповядал им да бъдат винаги заедно, но един ден да прекарват в царството на мъртвите – при Аид, а на другия ден – на Олимп, на гости на боговете.Анимашки Зодиаки

Везните са свързани с богинята на правосъдието и божествения ред Темида, която имала любима дъщеря - помощничка с името Дике (терминът „юрисдикция” е свързан с нейното име). Тази девойка ходела по света и претегляла постъпките на хората, следяла да цари справедливост.


Анимашки Зодиаки
Очите на Дике били затворени, защото зрението лъже, а тя ненавиждала измамата. Символ на мита обаче станала не самата девойка, а нейният инструмент - везните, символ на справедливост, баланс, равновесие.

Анимашки Зодиаки

Водолей – това е божествено същество със съвсем реална човешка история. Юношата Ганимед бил син на троянския цар Трос, прекрасен юноша, весел и добър приятел, с удоволствие угощавал хората по празниците. Зевс толкова го харесал, че го похитил, взел го на Олимп и го направил виночерпец на боговете. А на небето се появил като съзвездието Водолей. Отвличането на Ганимед е често срещан сюжет в изобразителното изкуство.

Анимашки Зодиаки

Оттогава Водолеят държи съд, от който се лее вода или вино. Според друг мит Водолеят има два съда, в единия има жива вода, а в другия – мъртва. Живата вода на Водолея е планетата Уран, мъртвата – планетата Сатурн

Еволюцията на въздушните знаци
Главното за стихията Въздух е общуването, обменът на информация.

Смайлы Цветы При Близнаците общуването е на битово, земно ниво; асоциират ги обикновено с разказвачи, комуникатори, младост, адаптивност, интелектуалност, безпокойство.
Смайлы Цветы При Везните общуването  е на официално ниво; асоциират ги с дипломатичност и чар, но и с елементи на нерешителност и самодоволство.
Смайлы Цветы За Водолеите общуването е обмен на ценна информация; асоциират ги с честност, популярност, креативност, неазвисимост, но те носят в себе си и известна колебливост и непрактичност.

Какво обединява знаците на стихията Въздух?
Смайлы Цветы яркост и прогресивност;
Смайлы Цветы общителност и интелект;
Смайлы Цветы непокорност и студенина;
Смайлы Цветы преданост към своите избраници и своята броня (условията, моделът на поведение), в която те сами са се оковали.


image

Митове за стихията ВОДАRelated image


Нашите предци предполагали, че източникът на целия живот е водата.
Водата символизира:
Смайлы Цветы  основата на всички неща;
Смайлы Цветы  пълните възможности, изобилие и плодовитост;
Смайлы Цветы  оплодотворяващата способност на мъжкото начало;
Смайлы Цветы  смесването на елементите и първичния хаос;
Смайлы Цветы  способността към трансформация (пара, град, сняг, лед).
В различните гадателни системи хората често прибягвали до тълкуване на образите, появяващи се във водата. Тази древна традиция обосновава използването на кристалните топки и „мистичните” кристали в езотериката.

Рак.  Митът за победителя на чудовищата


Анимашки Зодиаки
 

След първия подвиг царят на Микена Евристей помолил Херакъл (Херкулес) да убие Лернейската хидра. Това било чудовище с тяло на змия и девет глави на дракон, било родено от Тифон и Ехидна, живяло в блатата край град Лерна и изпълзявайки от своето леговище, опустошавало околността. Борбата с деветглавата хидра била опасна, защото една от нейните глави била безсмъртна. Херакъл тръгнал на път заедно Йолай, син на един от местните владетели. Като стигнал до блатото, оставил Йолай с колесницата наблизо в гората, а сам се отправил са търси хидрата.

 


 

 


 

Анимашки Зодиаки

 


 


 

 

 

Намерил чудовището в пещерата. Нажежил Херакъл своите стрели до червено и започнал да ги пуска една след друга в хидрата. Атаката довела до ярост чудовището, то изпълзяло от мрака, изправила се хидрата страховито върху грамадната си опашка и искала да се хвърли върху героя, но Херакъл настъпил туловището й с крак, притиснал го към земята и започнал да избива главите една след друга. Хидрата обвила опашката си около краката на Херакъл и се опитала да го събори. От блатото изпълзял рак – отвратителното страшилище впило болезнено щипки в крака на Херакъл. А на мястото на всяка отсечена глава на хидрата  израствали две нови.

 

 


 

Анимашки Зодиаки


Херакъл призовал на помощ Йолай, който му помогнал да убие огромния рак, а след това запалил единия край на близката гора и с горящи дървета започнал да обгаря шията на хидрата след всяка отсечена глава. Новите глави спрели да израстват и хидрата се съпротивлявала все по-слабо. Най-накрая и безсмъртната й глава изхвърчала. Лернейската хидра била победена. Херакъл заровил дълбоко безсмъртната глава на хидрата  и поставил отгоре й грамадна скала. След това разсякъл тялото на хидрата и потопил в отровната й жлъч своите стрели. Оттогава раните от стрелите на Херакъл станали нелечими.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

В памет на този подвиг на Херакъл Зевс поставил на небесния небосвод рака и едно от зодиакалните съзвездия днес наричаме Рак.

 

 

 

 

 

 

 

Скорпион. Митът за победата и предателството

 


 


 

Анимашки Зодиаки

 


 

Най-красивото съзвездие, което можем да видим и в нашите ширини през зимата е Орион. така наричали сина на бога на моретата Посейдон. Веднъж по поръчение на боговете Орион изчистил остров Хиос от дивите зверове. Благодарните жители организирали пищно честване на героя, по време на което му поднесли щедри подаръци и го увенчали с лавров венец. Празникът се съпровождал с изпълнение на химни и танци на девойки. Сред танцуващите Орион видял красавицата Меропа, дъщеря на местния цар. Младите се харесали и Орион поискал ръката на девойката от баща й, царя. Бащата на красавицата обаче имал други планове и му отказал. Тогава Орион похитил любимата си.

 


 

Анимашки Зодиаки

 


 

 


 

Царят използвал хитрост и като догонил бегълците, се престорил, че дава съгласието си за брак и върнал влюбените в двореца. А през нощта упоил Орион и го ослепил. Посейдон, когато научил за предателството, се разгневил и помолил Хелиос да върне зрението на сина му. Като че ли въпросът за сватбата бил решен и след всички злощастия най-накрая трябвало да има щастие, но се намесила богинята Хера. Някога Орион случайно убил любимия бик на богинята. Знаейки, че Орион е ловък и добър ловец и няма равен на него, тя му пратила Скорпион, чието ухапване било смъртоносно. Орион загинал по време на лов, но по молба на безутешния Посейдон Зевс поставил неговия син на небето и дори направил така, че Орион да не може да се срещне с ужасния Скорпион. И наистина, съзвездията Орион и Скорпион никога не могат да се видят едновременно на небето.


Анимашки Зодиаки

Най-ярката звезда в съзвездието Скорпион се нарича Антарес. Това е червен гигант, който е 15 пъти по-голям от Слънцето и свети хиляди пъти по-ярко от нашето светило.Тя е една от най-ярките звезди на нощното небе.
 Във всеки хороскоп, където се прояви звездата Антарес, тя носи голям успех (в световен мащаб), но говори и за опасност от самоунищожение. С тази звезда хората могат да се хвърлят в крайности, да постигат всичко, за което само може да се мечтае, а после изведнъж да загубят всичко. Според астролозите тази звезда награждава своите носители със слава, с огромна сила, безстрашие, късмет в боя, способности на лидер, мъжка сексуалност, многобройно потомство, награждава с хипнотични способности и богатство, придобито във военни походи. Антарес спомага експанзията (завладява пространството като огън), но може да накаже с разрушения и пожари, с катастрофи и насилие. Антарес е свързан със стихията на Огъня и с огромна енергия. Затова Скорпион отчасти носи качества, присъщи на знаците от стихията на Огъня. Между другото, Антарес има водеща роля в хороскопа на Осама бен Ладен.

Риби.  Митът за всепобеждаващата любов

Анимашки Зодиаки

Първа красавица на Олимп по право смятали богинята на красотата и женската привлекателност Афродита, жизнерадостната красавица със златни къдрици.
Най-красивата легенда на Кипър разказва за нейното появяване в света в един залив на острова от изхвърлена на брега бисерна раковина. От удара в брега мидата се отворила и от нея излязла девойка с божествена красота. Боговете я взели на Олимп и я нарекли Афродита, а островът се смята за нейна родина. Афродита често отивала в родното си място. Нейната любов бил синът на царя на Кипър – Адонис. По красота и ум женихът не отстъпвал нито на легендарните герои, нито на младите богове. Афродита била покорена и помолила боговете да бъдат благосклонни към нейния любим. Всичко било простено на всеобщата любимка, но Артемида я предупредила, че хората на острова не бива да убиват нейните свещени зверове.

Анимашки Зодиаки

Веднъж, Афродита и Адонис, хванати ръка за ръка вървяли по брега. Неочаквано от водата се показал огнедишащият Тифон – да кой ли път той посягал към прекрасната Афродита, а тя стиснала здраво ръката на Адонис. Изплашени, двамата хукнали по брега и от бепомощност се хвърлили в морските вълни. И в същия момент по волята на Посейдон двойката се превърнала в пъргави риби, а хванатите им ръце станали завързани във възел ленти. Оттогава Афродите почти не напускала Адонис, а когато той отивал на лов, му напомняла за забраните на Артемида.


Анимашки Зодиаки

Ведъж обаче кучето на Адонис,  надушвайки звяр, се хвърлило в храстите и подгонило оттам грамаден глиган. Разяреният звяр се носел направо към юношата. Адонис хванал коипето си, за да прониже животното, но спомняйки си забраните, се поколебал. В същия миг животното с острите си  бивни  разкъсало гръдта на юношата. Като научила за трагедията, Афродите се втурнала на помощ към Адонис, без да забелязва, че острите камъни нараняват босите й нозе. Навсякъде, където падали капки кръв, израствали розови храсти – любимите цветя на Афродита. Когато тя намерила Адонис, той лежал смртно ранен и умирайки молел Зевс да му подари в последния миг целувка от любимата му. Афродита умолявала боговете  да й позволят и тя да умре, за да не се разделя с любимия си. И тогава Зевс заповядал на бога на подземното царство Аид да пуска всяка година Адонис на земята и го направил бог на възкръсващата пролетна природа.

Так и станало – зимата и късната есен Адонис прекарва в царството на сенките, а през останалите месеци – с любимата си в царството на Хелиос. В очакване на срещата всяка година Афродита пробужда нежното цвете на взаимната любов анемония (в други версии се говори за цветето адонис, което ние наричаме горицвет). А на небето боговете поставили като символ на всепобеждаващата любов съзвездието Риби.

Рибите са търсачи на неизвестното, не са от този свят. Рибите са тайнствени, но много адаптивни в ежедневието. Те се движат като поток към другите знаци, но са уязвими и раними. В алхимичните трудове на древните астролози знакът на две свързани риби се разглежда като символ на единството на Духа и Душата.

Водата се свързва с майчината утроба, с женското начало; смята се, че човек трябва да заприлича на вода и кладенец. При това силата и настойчивостта на водата като образ въплъщава и началото, и края на света. „Няма нищо по-податливо от водата, но нейната твърдост е непобедима – казва „Дао дъ Дзин”.
Като цяло водата се разглежда и като поддържаща живота, и като враждебна стихия. Връзката на водата и смъртта е намерила отражение в скандинавската митология, а в другите легенди водата е представена като висша ценност, в същото време нещо безсъдържателно също наричат вода.
В християнската традиция водата е важна част в тайнството кръщение.  Тя символизира пречистване и освещение, а измиването на покойниците означава връщане към изначалното състояние, подразбиращо смърт, но и възраждане и укрепване на жизнената сила в новия свят. В много традиции водата се е смятала за проводник на волята на боговете, посредник в общуването с небето, глашатай на съдбата.

Какво обединява водните знаци?
Всички те са:
Смайлы Цветы  подвластни на емоциите, притежават достатъчно силна възприемчивост, вътрешна интуиция, променливо настроение;
Смайлы Цветы  не са лишени от състрадателност;
Смайлы Цветы остро реагират на критиката, тежко понасят причинената им обида;
Смайлы Цветы  имат добра приспособимост и умение да намерят изход от безизходна ситуация на инстинктивно ниво;
Смайлы Цветы  прекрасно се ориентират в хората, поради което околните им приписват мистични способности.

Недостатъците на хората на стихията ВОДА:
Смайлы Цветы  неукротима, драматична натура;
Смайлы Цветы  непостоянно и променливо настроение;
Смайлы Цветы  склонност към безделие, слабоволие;
Смайлы Цветы  неумение да се справят с житейски проблеми, склонност да виждат във всичко само лошото;
Смайлы Цветы  подвластни са на нервна възбуда.

Достойнствата на хората на стихията Вода:
Смайлы Цветы  комуникативност, дружелюбност;
Смайлы Цветы  уравновесеност, търпение;
Смайлы Цветы  привърданост към висши нравствени идеали;
Смайлы Цветы  склонност към съзидание;
Смайлы Цветы  способност да разбират намеренията на околните;
Смайлы Цветы  отзивчивост, притегателност, обаяние.

Еволюцията на водните знаци:

Рак – водната пара (обгръщаща и активно проникваща);
Скорпион - замръзнала вода, ледени кристали (способност да крие намеренията си да успокоява страстите);
Риби – извор, ручей, подпочвена вода (стараят се да заобикалят преградите, без да влизат в противоборство, притежават способност да проникват във всякакви сфери).


Подходящи партньори на водните знаци стават представителите на същата стихия, както и земните Телец, Козирог, Дева. Лошо вървят отношенията с представителите на огнената стихия; относителна хармония е възможна само с хората, родени в последната десетдневка на Риби. С хората на Въздуха представителите на водните знаци могат и да се сработят, но тук много зависи  от отделните индивиди.image


Митовете на стихията ОГЪН

 

Image result for зодиакални знаци


Всички „огнени” знаци на Зодиака са мъжки.

 

Анимашки Зодиаки

Овен (Ариес) – агнец със златисто руно

Именно с него е свързана историята за златното руно. Синът на бога на ветровете Еол – Атамант, живеел и царувал в Беотия. Царят бил справедлив, добър, народът го обичал, децата му – също. Майка на две от децата му – Фрикс и Хела, била богинята на облаците Нефела. Но Атамант й изневерил и се оженил за магьосницата Ино. Тя му родила двама синове. Ино искала нейните деца да бъдат наследници на престола и решила да погуби Фрикс и Хела. Извикала при себе си всички жени от царството и ги убедила да изсушат в горещи фурни житото за посев. Излъгала ги, че ако направят това, реколтата ще бъде невиждано богата. Наивните жени послушали магьосницата и опекли житото. Мъжете им, без да подозират нищо, го засели и на следната година не поникнало нищо. Настъпил повсеместен глад и мор по хора и добитък. 
Анимашки Зодиаки

Атамант решил да изпрати пратеници в Делфи да попитат пророчицата на бог Аполон, коя е причината за настъпилото неплодородие. Преди да тръгнат за Делфи, Ино подкупила пратениците и ги уговорила като се върнат да кажат, че уж Пития е казала, Атамант да принесе в жертва на боговете децата си Фрикс и Хела. Когато пратениците се върнали от Делфи и предали "отговора" от Пития, Атамант потънал в дълбока скръб, но наредил да принесат в жертва Фрикс и Хела.
По пътя към мястото за жертвоприношение се появил овен, чието руно блестяло като злато, изпратен от Нефела, богинята на облаците, родната им майка, за да спаси децата. Подложил овенът гърба си,  децата го възседнали и той полетял над сушата и морето. Бързо се носело животното. Под него се простирали поля и гори, а между тях се виели сребърни реки. Овенът се носел по-високо дори от планините. Това толкова изплашило малката Хела, че от страх тя не успяла да се задържи за животното. Момичето паднало от гърба му в бурните морски води и вечно шумящите вълни го погълнали. Нарекли морето, в което се удавила Хела, Хелеспонт (морето на Хела; сегашния проток Дарданелите) (Мраморно море).
Овенът отнесъл Фрикс на север в далечната Колхида, където царувал Еет – синът на Хелиос. Еет с радост посрещнал Фрикс. Златния овен той принесъл в жертва на Зевс, а златното руно на овена закачил на най-високия дъб в свещената гора на бога на войната Арес и поставил там дракон, който никога не заспивал и за да го пази, непрекъснато бълвал огън и пламъци. 

Анимашки Зодиаки

От съвременна гледна точка тази героична постъпка се превърнала в трагедия. По митологичните понятия обаче онези, които били принасяни в жертва на боговете (Зевс и боговете на Олимп), се увековечавали и това се смятало за благодеяние. Загдето овенът спасил живота на Фрикс, боговете го превърнали в съзвездието Овен и го оставили на небето. Този мит напълно отговаря на характера на Овена – той може да изглежда много кротък на вид, но в решаващата минута е способен да бъде решителен.


Анимашки Зодиаки

Лъвът - символ и атрибут на властта
Немейският лъв в древногръцката митология е ужасяващо чудовище, което опустошавало околностите на град Немея, откъдето дошло и името му. Бил удивително едър и имал твърда като стомана кожа, неуязвима за оръжия. Да убие Немейския лъв и да донесе кожата му била първата задача, която цар Евристей поставил на Херкулес. Дълго търсил Херкулес леговището на звяра, но накрая го намерил в една голяма пещера.

Анимашки Зодиаки

Притаил се и го зачакал да се покаже.
Щом лъвът се появил, Херкулес пуснал по него няколко стрели, но те само раздразнили животното. Лъвът побеснял, а Херкулес се хвърлил към него, ударил го с боздугана си и го доубил с голи ръце. Метнал убитото животно на гръб и отишъл в Немея, където положил началото на Немейските игри, по време на които в цяла Гърция прекратявяли войните и царувал всеобщ мир. А когато Херкулес се върнал в Микена жив и здрав и с убития лъв, Евристей се ужасил от мисълта каква огромна сила притежава. Зевс отбелязъл първия подвиг на своя син, като създал на небето съзвездието Лъв.

Анимашки ЗодиакиОт гледна точка на митологията Лъвът е символ на запазването на царската власт, неин атрибут. А влиянието на този зодиакален знак се изразява в чувството на гордост и голямо самоуважение.  


Анимашки Зодиаки


Стрелецът - мъдър кентавър
Той е митологично същество. До кръста е човек, а в долната си част е кон. В астрологията се смята за двоен знак. Митът за Стрелеца е митът за мъдрия кентавър Хирон, син на Кронос и океанидата Филира, които се оженили тайно от Рея. Хирон се родил полукон-получовек, тъй като Кронос, настигнат от Рея, се превърнал в кон. След като видяла ужасното си дете, Филира поискала боговете да я превърнат в каквото и да е, само да е далеч от него. Превърнали я в липа.
Останал сам, изоставен и от баща си, Хирон се отдал на учение. Натрупал много знания, научил се да свири изкусно на лира, изучил целебните свойства на билките. Смятат Хирон за първия астролог. Живеел в пещера в Тесалия, където обучавал своите ученици.

Анимашки Зодиаки
Хирон, за разлика от другите кентаври се отличавал с мъдрост и добронамереност и е възпитател на много герои – Тезей, Язон, Ахил, Орфей, на близнаците Аполон и Артемида. Името на Хирон говори за изкусна ръка (гр.χερι, "ръка"). В битката на Херкулес с кентаврите, Хирон случайно е уцелен от напоените с отровата на Лернейската хидра стрели на своя приятел, Херкулес. Страдайки от неизлечима рана, безсмъртният Хирон пожелал смъртта, отказвайки се от безсмъртието си в замяна на освобождението на Прометей. След смъртта си за своите добри дела боговете го поставили на небето като съзвездието  Стрелец, според други – като Кентавър.

Анимашки Зодиаки
Дори в митологията знаците на зодиака са подложени на
процеса на еволюцията.
Какво обединява огнените знаци:
Смайлы Цветы ярката постъпка
Смайлы Цветы действията за нечие благо или за нещо добро.

Качествата им:
Смайлы Цветы Овенът е стихийният марсиански огън, увереност, енергия, остроумие;
Смайлы Цветы Лъвът е благородният звяр, ръководен от Слънцето – властта, а Лъвът е неин символ; най-доминиращият, творчески и екстровертен знак в Зодиака. Лидери по рождение, те или подкрепят статуквото, или вдигат бунт срещу него.
Смайлы Цветы Стрелецът е огънят, управляван от стихията на планетата Юпитер (кентавърът означава човешкото, духовното начало), спонтанни и ентусиазирани, имат пословичен късмет във взаимоотношенията. Кентавърът е известен и като ловец в гръцката митология. Символично този знак означава търсене на истината и знанието, както и постоянният стремеж към приключения и нови идеи.

image
Страница 1 от 3
 1-5 от 12  |   1  2  3  >>