Sibir
435
z
z, 77
« sibir.bg
дънов Написана на : 2016-08-08 04:35:41

Солената(+) вода

препятствува(-)

размножаването на микробите(-)

Страница 1 от 1
 1-1 от 1  |   1