Sibir
Следвай чувствата си - смей се, плачи,мечтай, греши,учи се от грешките си...Защо ли?...Защото всичко това се нарича ... живот!
blogs left blogs right
Алма
Алма, 61
« sibir.bg
Изследване нивата на Мирозданието- Силвия Браун A+ A- Написана на : 2009-09-25 16:35:24
Изследване нивата на Мирозданието- Силвия Браун

Изследване нивата на Мирозданието >> Откъс


Структура на мирозданието

        Съществуват няколко различни аспекта на мирозданието и това, което наричаме "Земя", е само един от тях, както и измерението, което наричаме "Отвъден свят" (то е нашият Дом, откъдето сме дошли и където отиваме след смъртта).
        Като Божии творения ние сме малки атоми в необятната вселена, така че нима е по силите ни да проумеем какво представлява мирозданието? Е, Бог се опитва да опрости нещата за ограничения ни ум, като ни разкрива няколко етапа. Сега бих искала да споделя тази информация с вас така, както Франсин я предаде на моите съмишленици. Простотата и съвършената й подреденост дават малко по-ясна представа за нашия произход.

Първи етап: Сътворението на вселената

        Според нашите учени, за сътворението на вселената са били нужни милиарди години и тя постоянно се развива и обновява - възникват и умират звездни системи, слънца угасват или се превръщат в супернови, в познатата ни вселена има непрестанно движение. И докато човешките същества са ограничени от времето и пространството, Бог не е. Всичко в мирозданието се е случвало, случва се и ще се случва в Божието настояще. От гледна точка на Бога не съществува време; за Него всичко е едновременно и обхваща минало, настояще и бъдеще. Само като си помислим колко огромна и необятна е вселената и каква сила е нужна за сътворението й, можем да оставим егото си настрана за миг и да приемем, че Бог стои над ограниченията на времето и пространството, всъщност над всякакви ограничения.
        Причината за сътворението на вселената е съвсем проста: подготвяне на място, или по-точно милиарди места, които да бъдат обитавани от живи същества. Също както когато ние създаваме бебета, искаме да им осигурим добро място, на което да растат, Бог желае същото за Своите деца. Не мога да ви кажа как е сътворил вселената, защото дори най-добрите ни учени и теолози не знаят това (а и се съмнявам дали бихме могли да намерим техническо или научно обяснение). За да бъде разбираемо за обикновения човек, нека просто знаем, че вселената е създадена по някакъв начин от Бога.         Чрез сътворението на вселената (това нито потвърждава, нито отрича теорията за "големия взрив", защото все пак всичко се случва в Божието настояще) Бог се е погрижил да има места, благоприятни за живота, такъв, какъвто го познаваме. Тези благоприятни планети са попаднали в подходяща орбита около слънце или слънца, които да поддържат живота, и после са преминали през вулканични и ледникови периоди, за да подготвят повърхността си. Конкретно Земята е била колонизирана от друга обитавана планета, но това не е от значение, важното е, че някои планети са създадени от Бог така, че да поддържат живота. Растенията, водата, сушата и сухоземните и водните животни са били подготвени да приемат хората за осъществяването на втория етап.

Втори етап: Сътворението на душите

        Когато благоприятните планети вече били готови, започнало осъществяването на втората част от грандиозния замисъл за сътворението и се появили безброй ангели, които да подкрепят най-висшите Му творения - нас. Като малки точици енергия и светлина, разпръснати като искри от огромен божествен бенгалски огън, всеки от нас носи една индивидуализирана частица от Твореца под формата на енергия, която се съдържа в ума, духа и душата. Франсин казва, че посланието до нас е, че съществуваме в тези малки светлинни кълба във време, което ни се струва цяла вечност, откакто е сътворена вселената... но отново всичко това се случва едновременно в Божието настояще. И така, настъпил следващият етап.
image
Трети етап: Душите населяват планетите

        Душите били изпратени на отделните планети (Земята не е била една от тях) под формата на почти цилиндрични сребристи тръбички. Щом достигнели до повърхността на планета, те се разтваряли и разкривали физически тела. Във всяка тръбичка имало мъжка и женска форма, плътно притиснати като в пашкул. Тогава те бавно се отлепвали един от друг като отделни тела, съдържащи едновременно мъжка и женска душа. Всички същества били създадени в двойственост, като мъжки и женски души–двойници, отразяващи Божията същност, която съдържа и мъжкото начало (Бог-Отец), и женското (Богинята Майка, или Азна).
        Душите–двойници се развиват поотделно и се стремят обратно една към друга, докато постигнат пълно единение в края на индивидуалното си развитие. Всеки от нас има само една душа-двойник, с която е свързан от самото начало в своята сребриста колесница на сътворението, и се е отделил, за да се развие като самостоятелен индивид със свободна воля да се учи и да се стреми към Бога.
        Когато постигнете избраното ниво на развитие, вие отново се събирате със своята душа-двойник в истинска духовна връзка, която бихме могли да наречем "небесен брак". Междувременно се виждате и общувате, докато сте от Другата страна, но да се преродите заедно с нея, това се случва рядко. Логиката е, че вашата душа-двойник може да ви закриля по-добре, ако е от Другата страна, отколкото на Земята. Докато всеки от вас се развива, все повече се сближавате - не само чрез любовта, а и чрез духовно и мисловно настройване един към друг - и накрая отново ставате почти едно цяло, както е било в началото.
        Както във всичко, има някои изключения, при които душата избира да се върне обратно към неоформената божествена маса, вместо да се свърже със своя двойник. В тези много редки случаи той също прави избор - да намери друг партньор или просто да няма такъв. При толкова занимания и толкова много приятели и обичани същества около вас, на липсата на душа-двойник не бива да се гледа като на непреодолима трудност.
        Когато тъмните сили започнали да преследват свои цели в началото на сътворението, Бог променил правилата, така да се каже, като дал ход на следващата част от замисъла - създаване на други измерения на битието. (Подробно обяснение за тъмните сили можете да намерите в осемнадесета глава.)
image
Четвърти етап: Създаване на други нива

        Когато животът на първоначалните планети започнал да става по-труден за чистите, за "белите" души (каквито са повечето от нас) поради навлизане на отрицателна енергия и зло, възникнала физическата смърт. Историята за Каин и Авел в Битие е аналогия, която разкрива това надигане на злото. Заклеймяването на Каин навеки и изпращането му да се скита по земята е аналогия на отделянето на положителните бели същества от отрицателните в реалността.
        Бог е създал нова реалност, когато старата е била помрачена от отрицателната енергия. Създал е Другата страна като убежище за всички бели същества - реалност, недостъпна за тъмните сили. Освен това е създал допълнителни измерения на мирозданието, които познаваме като "подземен свят". (По-подробна информация можете да намерите в първа част.) Старата реалност на първоначалните планети се е превърнала в преходно ниво на съществуване. Смъртта е страничен ефект на това преходно ниво, следствие от ужасяващите деяния, провокирани от тъмните сили.
        Новите измерения на Другата страна станали реалност за всички създадени бели души, в която те можели да пребивават вечно и да се радват на Божията любов и закрила. Съвършената атмосфера на любов и щастие в Другата страна в известен смисъл подтикнала към възникването на следващия етап - прераждането. Както виждате, първоначалните ни местообитания се превърнали само в преходни места за учение. Също както нашата Земя има своя Друга страна, която пази образа на всичко красиво и цялата природа, и другите планети имат такива, съхраняващи образа на красивите неща и на недокоснатата природа. Франсин ми е разказвала много пъти за великолепни места на други планети, които е посещавала. Уверява ме, че когато се завърнат у Дома, много от нас пътуват до такива места, за да видят сътворените чудеса.
        От любов към нас Бог е създал чудни райски кътчета из целия всемир, в които да живеем и да им се радваме. Тези съвършени места, изпълнени с любов, мир и хармония, са недостъпни за отрицателните и зли сили - затова, за да можем да узнаем нещо за тях, трябва да бъде разгледана следващата част от плана на мирозданието.
image
Пети етап: Прераждане

        Прераждането е тема, по която с удоволствие говоря и изнасям лекции, но невинаги е било така. Както съм споменавала в други книги, преди време не вярвах и дори не проявявах интерес. Но обожаваната от мен баба Ада твърдо вярваше в прераждането (както всички от нейния род) и когато пораснах, започнахме да водим по-"зрели" разговори. Обикновено аз ги започвах с безкрайните си въпроси и с баба ми дълго си говорехме за неща като Атлантида, извънземните, духовните водачи, рая, религията и Бога, така че беше неизбежно рано или късно да стигнем и до прераждането. Аз бях много скептично настроена и макар и да виждах логика в много от аргументите на баба Ада, не прегърнах философията за прераждането. Не че проявявах недоверие, по-скоро... просто липса на интерес.
        Бях неуморна читателка и баба ми ме запозна с някои книги на тази тема. Прочетох всичко за Брайди Мърфи и други случаи, в които има доказателства за прераждане, и донякъде бях заитригувана. Но едва когато започнах да се занимавам с хипноза и някои хора "прескачаха" (това е терминът ми за внезапно пренасяне в минал живот), истински се увлякох и се посветих на проучвания за прераждането. Сега съм напълно убедена, че то е факт. Проведох хиляди хипнотични регресии и проверих голяма част от тях, които се оказаха точни във всяка подробност. При някои не можех да потвърдя получената информация, но успях при толкова много, че скептицизмът ми напълно изчезна.
        Прераждането е помагалото, което Бог ни е дал, за да се учим. Благодарение на многото животи, които можем да имаме, се сблъскваме с много повече аспекти на отрицателните сили, отколкото би могъл да ни разкрие един живот. Прераждането обяснява неравенството в света и защо например един човек може да умре съвсем млад, а друг да доживее до дълбока старост, защо някои са бедни, а други – богати, и защо някои са инвалиди, а други - не. Списъкът е безкраен. Със свободната си воля ние избираме животите, които искаме да изживеем, така че можем да изберем да бъдем бедни в един живот и богати в следващия. Всички се стремим да натрупаме колкото е възможно повече опит и затова вероятността да сте прекарали миналия си живот в крайна бедност е толкова голяма, колкото и да сте го изживели в охолство. Всички сме се раждали в различни части на света, при различни култури и раси. Ако сега сте бели, може би в предишен живот сте били чернокожи, азиатци или индианци, ако сте чернокожи, някога сте били бели, и прочие. Готови сме да се сблъскаме с всичко, което ни предлага тази планета, заради единствения смисъл на прераждането - да трупаме знание за душите си и за Бога.

Шести етап: Прераждания на други планети
image
        Отново за ограничения разум е трудно да разбере, че в това измерение съществуваме само сега. (Петият и шестият етап се сливат, докато се учим, и повечето от нас, които сега обитаваме Земята, са живели и на други планети.)
        Франсин често ми казва, че животът на тази планета е най-тежък. Само смели и упорити души избират да се прераждат на Земята, защото тя е, както обичам да казвам, изправителният дом на вселената. Тя е най-висшият университет, където можете да получите докторска титла за напреднала душа. За да ви покажа колко е тежко, ще спомена, че голяма част от съществата във вселената дори не се доближават до това място, да не говорим за прераждане тук. (Лично аз съм се прераждала на тази планета 54 пъти, което ме кара да мисля, че или съм глупава, или съм решила да се самонаказвам.)
        Причината да се прераждаме в различни светове е да добием многостранна представа за злото и отрицателните сили. На някои планети те почти не съществуват, докато на други, като Земята, са в изобилие. Някои места са по-напреднали в развитието на технологиите и отношението към себеподобните, а други са по-примитивни, отново пример е Земята. Душите се прераждат на различни планети, за да получат различни впечатления: някои виждат светове, които им помагат да превъзмогнат отрицателните си емоции, други попадат на места, където емоциите почти не съществуват и интелектът властва над всичко, трети опознават силно емоционални светове (като земния), но по-неразвити по природа.
При милиарди обитавани планети, можете да откриете почти всеки сценарий, който бихте искали да преживеете, докато душата ви се образова и развива. След края на този етап от Божия замисъл ще бъде осъществен и последният.

Седми етап: Единение на цялото мироздание
image
        Последният етап от Божия замисъл е този, който всички очакваме с нетърпение. Целта на този етап е всички измерения на истинската реалност, тоест всички отвъдни светове, да станат едно-единствено реално измерение, където хармонията, мирът, щастието и любовта ще съществуват в прослава на Бога. Отвъдните светове на всички планети сега са миниатюрни подобия на това последно измерение, но ще дойде моментът то да се разкрие в цялото си великолепие.
        Можете ли да си го представите? Аз не мисля, че бих могла. Всяко зло и отрицателна сила ще изчезнат, ще бъдат погълнати обратно в Божествената маса. Онези от нас, които са избрали да обичат Бога и са се борили срещу отрицателните сили и злото толкова дълго, вече няма да има срещу какво да се борят. Вселената вече няма да бъде необходима като училище, в което да се развиваме, и ще бъде погълната или запазена за друга цел.
        В седмия етап ще живеем в реалност на неописуема красота и любов. Това ще бъде нашият дом и рай, който ще обитаваме във вечността, и никога няма да престанем да съществуваме. Няма да бъде нужно да се раждаме и умираме отново и отново. Ще можем да се учим, да се забавляваме на воля и да се наслаждаваме на чудесата и цялата необятност на Божието величие и вдъхновяваща любов.